Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

24.08.2014 Seite 1 Page 1 İklim değişikliği ve İklim değişikliğine uyum Giriş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "24.08.2014 Seite 1 Page 1 İklim değişikliği ve İklim değişikliğine uyum Giriş."— Sunum transkripti:

1 24.08.2014 Seite 1 Page 1 İklim değişikliği ve İklim değişikliğine uyum Giriş

2 24.08.2014 Seite 2 Page 2 Federal destekli bir girişim olarak, GIZ Alman Hükümeti’nin sürdürülebilir kalkınma için uluslararası işbirliği alanındaki hedeflerini gerçekleştirmesinde desteklemektedir. Yayımlayan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 65760 Eschborn, Almanya T+49 61 96 79-0 F+49 61 96 79-1115 İletişim Eclimate@giz.de Iwww.giz.declimate@giz.dewww.giz.de GIZ Climate Protection Programme Etki Sorumlu Kişiler Ilona Porsché, GIZ; Michael Scholze, GIZ Yazarlar Jennifer Frankel-Reed, Barbara Fröde-Thierfelder, Ilona Porsché Katkı sağlayanlar Alfred Eberhardt, Mark Svendsen, Lea Herberg, Martin Baumgart, Udo Höggel, Michael Scholze, Alexander Fröde, Nana Künkel, İklim Değişikliği ve Kalkınma İş birliği OECD Görev takımı üyeleri İşbirliği Ilona Porsché, Barbara Fröde-Thierfelder Photo credits © GIZ/İklim Koruma Programı ve Claudia Altmann, Dirk Ostermeier, Florian Kopp, Georg Buchholz, Ira Olaleye, Jörg Böthling, Manuel Hauptmann, Markus Kirchgessner, Michael Gajo, Michael Netzhammer, Nicole Herzog, Peter Korneffel, Richard Lord, Robert Heine, Rüdiger Behrens, Ulrich Scholz, Ursula Meissner, Uwe Rau Dizayn Ira Olaleye İsmi geçen yazarlar tarafından yazılmış makaleler tam olarak editörlerin görüşlerini yansıtmamaktadır

3 24.08.2014 Seite 3 Page 3 Genel Taslak İklim değişikliği  Sera etkisi  Emisyonlar  Türkiye’de iklim değişikliği senaryoları ve etkileri İklim değişikliğine uyum  Tanım  Uyumu eyleme geçirme  Uyumun zorlukları  İklim geçirmezlik

4 24.08.2014 Seite 4 Page 4 İklim Değişikliği

5 24.08.2014 Seite 5 Page 5 1. Introduction to climate change and climate change adaptation Source: Climate Change 2007. The Physical Science Basis. IPCC Working Group 1. Contribution to the 4. AR Sera Etkisi

6 24.08.2014 Seite 6 Page 6 Source: World Development report 2010. p 4 Zaman içindeki CO 2 derişimi değerleri Oct 2012: 391ppm

7 24.08.2014 Seite 7 Page 7 Source: Climate Change 2007. Synthesis report 2007. IPCC. Geneva Küresel sera gazı emisyonu: bileşim

8 24.08.2014 Seite 8 Page 8 Türkiye’de iklim değişikliği – 2100’e kadar olan projeler Sıcaklık Değerlerindeki Artış Kaynak: İklim Değişikliği Uyum Stratejisi Türkiye 24/08/2014

9 24.08.2014 Seite 9 Page 9 Türkiye’de iklim değişikliği – 2100’e kadar olan projeler Yağış Miktarlarındaki Değişiklikler Kaynak: İklim değişikliğine uyum Stratejisi Türkiye 24/08/2014

10 24.08.2014 Seite 10 Page 10 İklim değişikliği etkileri – 2100’a kadar olan projeler Yeryüzü akıntılarındaki değişiklikler Kaynak: İklim değişikliğine uyum Stratejisi Türkiye 24/08/2014

11 24.08.2014 Seite 11 Page 11 İklim değişikliği etkileri  seller  erozyon  kuraklık  tuzluluk miktarı  orman yangınları  böcek zararları  mantar hastalıkları 24/08/2014  Azalan tarımsal üretim  Doğal afetlerin ve kayıpların artması  Hidro elektrik potansiyelinin azalması  Vb.

12 24.08.2014 Seite 12 Page 12 İklim değişikliğine uyum

13 24.08.2014 Seite 13 Page 13 “Uyum”un tanımı Zararı yumuşatmak veya yarar sağlayan fırsatları kullanabilmek için iklim değişikliği etkilerine karşı insan ve doğa sistemlerinde yapılan değişikliklerdir. Azaltım: emisyonların azaltılması, İklim değişikliğinin ölçeği Uyum:İklim değişikliği etkilerine hassasiyeti azaltmak, kayıpları azaltmak Uyum ve azaltım birbirlerini tamamlayan stratejilerdir. Source: UNDP İklim değişikliği etkileri İklim değişikliği:sıcaklık ve yağış miktarında değişim Sera gazları emisyonları

14 24.08.2014 Seite 14 Page 14 Uyum seçenekleri nelerdir? Politika  İklim değişikliğini toprağın kullanımı ve kalkınma planları, planlama prosedürleri ve havzaların yönetimi içinde değerlendirme Alt yapı  Örneğin: Su kontrolü– kanallar inşa etmek, iklime dayanıklı alt yapı Kapasitenin geliştirilmesi  Örn. İklim değişikliğini kalkınma planları ve kamu yatırımlarına entegre etmek için karar mercilerini bilgilendirmek Araştırma  Örn. İklime dayanıklı türler Source: Adapted from USAID 2007

15 24.08.2014 Seite 15 Page 15 Kimler nasıl rol almaktadır? Kamu sektörü  kamu düzeni, kamu hizmetleri, kamu ürünleri, sosyal korumalar, çatışmaları önleme ve azaltımı yönetme için yasalar ve yönetmelikler koymak Bireyler ve Toplumlar  ev düzeyindeki hazırlık, özerk uyum, pay kaybı Özel Sektör  proje tasarımı ve hizmetlerine iklim risklerini entegre etme (iklime dayanıklı yatırımlar) Uluslar arası işbirliği  finansal sorumluluk, esnek ODA, kapasite geliştirilmesi Source: Adapted from OECD Policy Guidance

16 24.08.2014 Seite 16 Page 16 Uyumun mali bedeli nedir? Kaynak Tutar: (US$ bn/yr) Stern Review tarafından yeniden düzenlenen Dünya Bankası (2006) 4 – 37 Oxfam (2007)8 – 33 UNFCCC (2007)28 – 67 (in 2030) UNDP: HDR 2007 – 0886 (in 2016) Dünya Bankası (2009)75 – 100 (2010 – 2050)

17 24.08.2014 Seite 17 Page 17 Kim ödüyor? Ulusal Fonlar ve Ulusal Bütçe İki taraflı fonlar  Uluslar arası iklim girişimi (Almanya) Çok taraflı fonlar  Uyum Fonu (AF)  En Az Gelişmiş Ülke Fonu (LDCF)  Özel İklim Değişikliği Fonu (SCCF)  Küresel Afet Azaltma ve Yeniden Yapılandırma (GFDRR, BM)  Yeşil İklim Fonu (2020’den itibaren) Diğer fonlar

18 24.08.2014 Seite 18 Page 18 Uyum sorunu: zaman süreci 24/08/2014

19 24.08.2014 Seite 19 Page 19 Climate Signal Impact 1 Impact 2 Impact 3 Impact 4 Impact 5 Uyumlaştırma sorunu: karmaşık etki zincirleri Deniz seviyesi artışı Tuzluluk Toprak kaybı Tarımsal verim kaybı Göç Yerleşimlerin tahribatı

20 24.08.2014 Seite 20 Page 20 Uyumlaştırma sorunu: Belirsizlik Ne belirsizdir?  Emisyon senaryoları -> gelişim bugünün eylemlerine bağlıdır  İklim modelleri ->karışık bir sistemin sunumları, veriye dayanır  Hasar görebilirlik senaryoları> gelişimi bugünün eylemlerine bağlıdır Belirsizliğin muhtemel sonuçları:  Karar ve harekete geçmede isteksizlik  Yetersiz ve sistematik olmayan eylem  Çatışmalar  Hatalı uyum  Yanlış yatırımlar 1. Introduction to climate change and climate change adaptation

21 24.08.2014 Seite 21 Page 21 Uyum seçenekleri nasıl tanımlanmalıdır? İklim Geçirmezlik Politikaları, projeleri ve stratejileri etkileyebilen iklime ilişkin risklerin sistematik ve adım adım analizi  Metodoloji aslen GIZ programları için geliştirilmiş ve test edilmiştir.  Farklı durumlarda ve seviyelerle uyumlaştırılabilecek esnek bir yaklaşım: ulusal, sektörel, proje ve yerel. 24/08/2014

22 24.08.2014 Seite 22 Page 22 İklim sinyali  Yağış miktarı değişikliğinde artış  Ortalama sıcaklıkta artış Bio-fiziksel etki(doğrudan )  orman sınırlarındaki yangınların sıklığı ve şiddetinde artış  Orman kompozisyonunda değişim Eylem seçenekleri  Yangın yönetimi  İklime hassas türlerin kullanımı  İstilacı türlerin kullanımı  Orman yönetimi planına iklim değişikliğinin entegre edilmesi GIZ İklim Geçirmezlik- basitleştirilmiş örnek Maruz kalan birim  Ormanlar Sosyo ekonomik etki (dolaylı)  Fayda potansiyeli kaybı (Kereste & NTFP)  Gelir kaybı  Yiyecek güvensizliği  Vahşi yaşam çatışmaları Planlama için uyumluluk  Hedeflerin başarılmasında doğrudan etkiler (Ormanların korunması ve muhafazası)  planlama eksikliklerine bağlı düşük adaptif kapasite  Etkilerin yüksek derecede olabilirliği

23 24.08.2014 Seite 23 Page 23 Dinlediğiniz için Teşekkürler!


"24.08.2014 Seite 1 Page 1 İklim değişikliği ve İklim değişikliğine uyum Giriş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları