Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

‘BU BENİM ESERİM’ ‘BU BENİM ESERİM’ PROJE ÇALIŞMASI PROJE ÇALIŞMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Sadun KILINÇ İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bölge ve İl Koordinatörü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "‘BU BENİM ESERİM’ ‘BU BENİM ESERİM’ PROJE ÇALIŞMASI PROJE ÇALIŞMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Sadun KILINÇ İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bölge ve İl Koordinatörü."— Sunum transkripti:

1 ‘BU BENİM ESERİM’ ‘BU BENİM ESERİM’ PROJE ÇALIŞMASI PROJE ÇALIŞMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Sadun KILINÇ İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bölge ve İl Koordinatörü İl Çalışma Grubu (İÇG) H. Hüseyin YÜCEL Zuhal ORHAN

2 Türkiye Geneli Yıllara Göre Proje Başvuru Sayıları EĞİTİM Ö ĞRETİM YILI KAPSAM BAŞVURU SAYISI B Ö LGELERDE SERGİLENEN PROJE SAYISI FİNALDE SERGİLENEN PROJE SAYISI 2004 İstanbul (Pilot Uygulama) 2.794-133 2005-200630 İL5.116741100 2006-200781 İL13.922959100 2007-200881 İL18.313902100 2008-200981 İL31.866960100 2009-201081 İL33.2641.004100 2010-201181 İL63.2471.048100 2011-201281 İL86.2341.053100 2012-201381 İL78.887968100 TOPLAM333.6437.635933 2004-2013 yılları arasında 400.000 ö ğrencimiz proje ç alışmasına katılmıştır.

3 S N. İLÇE BAŞVURU SAY.BÖLGE SER.FİNAL Top. Fen Bil. Mat.Top. Fen Bil. Mat.Top.Fen Bil.Mat. 1YEŞİLYURT947519422211 2DARENDE2420411----- 3BATTALGAZİ1915411----- 4DOĞANYOL13 ----- 5KULUNCAK1248----- 6DOĞANŞEHİR99-----11 7 AK Ç ADAĞ 66----- 8ARAPGİR3-----3 9ARGUVAN22----- 10YAZIHAN22-----11--------- 11MERKEZ244181631311211----- 12HEKİMHAN 13 P Ü T Ü RGE 14KALE TOPLAM42832710121174321 BBE 2012-2013 BAŞVURULARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

4 2011-2013 Proje Sayıları ÖDÜLLER: Bölge Sergisinde finalistlere; MP4 çalar, Kol saati, t-şört, kitap hediye edilmiştir. Ayrıca tüm öğrencilere, madalyon ve katılım belgesi verilmiştir. Ankara Final Sergisinde; Tablet PC, Okul Çantası. 2011-20122012-2013 T ü rkiye geneli başvuru sayısı 86.23478887 Malatya B ö lgesine bağlı illerinin başvuru sayısı 8 2134 253 Malatya Toplam proje başvuru sayısı 478428 Malatya ’ dan B ö lge sergisine katılan proje sayısı 1921 Malatya ’ dan Finale katılan proje sayısı 23 1-Yeşilyurt Emine Nezihe Parlak Ortaokulu "3 S Ü Z DİK ÜÇ GEN Mİ? ASLA" 2- Ö zel Malatya Bilim Ortaokulu “ ACI BADEM VE KAYISI YAĞIM NELER YAPTI " 3- Yeşilyurt Ö zel İbrahim Y ü cel Ortaokulu "DAVİNİN ŞİFRESİ"

5 PROJE TAKVİMİ   23 Eylül 2013- 17 Ocak 2014 Projelerin tamamlanarak başvuru formunun doldurulması   24 Ocak 2014 okul müdürlüklerince kurum onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi   27 Ocak -14 Şubat 2014 Projelerin il çalışma gruplarınca il düzeyinde değerlendirilmesi   17 Şubat – 21 Şubat 2014 Projelerin bölge çalışma gruplarınca bölge düzeyinde Değerlendirilmesi   24 Şubat–14 Mart 2014 Bölge Bilim Kurullarınca projelerin incelenerek bölge sergisine davet edilecek projelerin belirlenmesi   08-09-10 Nisan 2014 Bölge sergilerinin yapılması (Malatya)   06-07- Mayıs 2014 Final Sergisi (Ankara)   08 Mayıs 2013 Ödül Töreni (Ankara)

6 PROJELER HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. Danışman öğretmen en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilecektir. 2. (Okulda Fen Bilimleri ve Matematik Branşlarında görevli öğretmenin bulunmaması ya da okulda gönüllü öğretmenin olmaması durumunda) başka branşlardaki öğretmenler de proje danışman öğretmeni olarak görev alabilirler. 3. Bölge sergisi ve final sergisi proje değerlendirme sürecinin bir parçası olup öğrenci ve danışman Öğretmenlerin sergilere katılması zorunludur. Katılmama durumunda Merkez Yürütme Kurulunun kararı geçerli olacaktır. 4. Bölge ve Final Sergisine katılan öğrencilerin yol ücretleri, danışman öğretmenlerin ve MYK tarafından belirlenen il görevlilerinin (İÇG, BÇG temsilcileri ile koordinatörler) ise yol ücreti ile bölge ve merkezce iaşe ve ibatesi karşılanmayan günlere ait harcırahları bulundukları ilin il millî eğitim müdürlüklerince ödenecektir. 5. Öğrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının sadece birinden 1 (bir) proje ile çalışmaya katılabilirler. 6. Onaylanan projelerin başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi olduğu, bilimsel etik beyanına aykırı davranıldığı tespit edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun proje çalışması sürecinden çıkarılacak ve ilgililer hakkında idari soruşturma açılacaktır. Ayrıca verilen ödül ve belgeler geri alınacaktır. 7. Projeler ilköğretim matematik ve fen bilimleri müfredatlarında yer alan konularda yapılacak araştırma projelerini kapsamaktadır. Bu nedenle, Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler olmaması gerekir. 8. 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren BBK ve MBK üyeleri proje değerlendirmelerini öğretmen ve öğrencilerle görüşmeler yoluyla yapmaktadır. Öğrenciler projelerin değerlendirilmesinde kullanmak üzere fotoğraf, video, grafik, şekil, tablo vb. araçları kullanarak en fazla 5 dakikalık bir sunum yapacaktır. 9. Bu çalışmaya, sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir. 10. GÜVENLİK UYARILARI; İlaç, parfüm, krem, sabun vb. üretimi gibi projeler kabul edilmeyecektir… vs. (DİĞER: Klavuz Sayfa:7,8,9,10)

7 PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR? Kaynak: http://www.sciencebuddies.org Bilimsel Yöntemin Adımları Soru Sor Konuyla İlgili Araştırma Yap Bir Varsayım Oluştur Bir Deneyle Hipotezini Sına Sonuçları Analiz Et Varsayım Doğru Varsayım Yanlış ya da Kısmen Doğru Sonuçları Raporlaştır Düşün ve Yeniden Dene 1. Bir Soru Sorun: Bilimsel yöntem, gözlemlerinize ilişkin bir soru sorduğunuz zaman başlar. Nasıl, Ne, Ne zaman, Kim, Hangi, Neden ya da Nerede? Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir. Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar arasından; yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir. 2. Konuyla İlgili Araştırma Yapın: Sorunuzu cevaplamak için konuyla ilgili var olan bilgilerle ilgili araştırma yapmalısınız. İyi bir bilim insanı olmak, başkalarının önceden yaptığı yanlışları yapmamak ve araştırmada elde ettiğiniz, bir araya getirdiğiniz, bilgilerin boşa gitmemesi için, kütüphanede ve internette araştırma yapmadan önce bir araştırma planı yapmalısınız. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanabilir. 3. Varsayım Oluşturun, Projenizi Tanımlayın: Varsayım, olayların nasıl meydana geldiğine ilişkin düzenlenmiş tahmindir. “Eğer……….(ben bunu yaparsam) ………….., (sonra)………..(bu)…………(olur)” Varsayımınızı kolayca ölçülebilir ve asıl sorunuzu yanıtlamaya yardımcı olacak biçimde oluşturmalısınız. Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçlar da tanımlanmalıdır. Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılır. Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedef, birden fazla olabilir. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir. 4. Varsayımınızı Bir Deney Yaparak Sınayın: Deneyiniz varsayımınızın doğru mu yanlış mı olduğunu sınayacak, gösterecektir. Deneyinizin hassas ve kurallara uygun bir şekilde yapılması çok önemlidir. Deneyinizi uygun ve geçerli bir şekilde yapmak için bir faktörü değiştirirken diğer tüm koşulları aynı tutmalısınız. Deneyinizde elde ettiğiniz ilk sonucun kaza sonucu ulaşılmış bir sonuç olmadığından emin olmak için deneyinizi birkaç sefer tekrarlamalısınız. 5. Verilerinizi Değerlendirin ve Sonuç Ortaya Koymaya Çalışın: Deneyinizi yaparken ve tamamladığınızda kaydettiğiniz ölçümlerinizi varsayımınızın doğru mu yanlış mı olduğunu görmek için analiz etmelisiniz. Bilim adamları çoğunlukla varsayımlarının yanlış olduğu sonucuna ulaşırlar. Böyle durumlarda en baştan başlayarak yeni bir varsayım oluştururlar. Varsayımlarının doğru olduğu sonucuna ulaşırlarsa da bu defa başka bir yoldan bu sonucu sınamaları gerekebilir. 6. Sonuçlarınızı Açıklayın- Paylaşın: Projenizi tamamlamak için sonuçlarınızı bir raporla ya da pano-posterle açıklamalı, paylaşmalısınız. Bilim insanları da bunun benzerini yaparlar. Elde ettikleri sonuçlara ilişkin raporları ya bilimsel bir dergide yayımlarlar ya da bilimsel bir toplantıda sunarlar.

8 BAŞVURU İŞLEMLERİ http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim

9

10

11 IX. İlköğretim (Ortaokul) 6,7,8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması Başvuru Formu (EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

12 Proje Ayrıntısı Proje başvuru formunun ilgili bölümlerinde projenin yeterince iyi tanıtılamadığı düşünülüyorsa, isteğe bağlı olarak hazırlanıp yüklenecek videonun en fazla 5 MB boyutunda ve FLV, AVI ya da MPG- MPEG formatında olması gerekmektedir. Proje bilgileri aşağıda yer alan başlıkları içerecek biçimde hazırlanıp bu bölüme eklenecektir: Proje Adı: Bu kısma projenin adı yazılacaktır. Proje Amacı: Projenin amacı açık ve anlaşılır bir biçimde tanımlanmalıdır. Amaç, elde edilmek istenen sonucu basit bir şekilde ortaya koymalıdır. Giriş: Bu kısımda proje çalışmanızın konusu ile ilgili literatür (kaynak) taraması yaparak, başkaları tarafından yapılan çalışmalardan söz ediniz. Sizin proje çalışmanızın diğer benzer çalışmalardan ayrılan farklı yönlerini belirtiniz ve çalışmanızda neleri hedeflediğinizi belirtiniz. Ayrıca bu kısımda projeyi hazırlarken destek aldığınız kişi ve kurumlar varsa bilgi verilebilir. Kullanılan yöntem: Burada proje çalışmanızda gerçekleştirdiğiniz faaliyetleri, izlediğiniz yolu, gözlemlerinizi, varsa yaptığınız deneyleri yazınız. Proje Bütçesi Proje Çalışmasının Takvimi Sonuçlar, Sonuçların Değerlendirilmesi Kaynaklar (Times New Roman ve 12 Punto)

13 Kurum Onay İşlemleri Kurum Onay işlemleri, 24 Ocak 2014 saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Bu tarihten sonra hiçbir işlem yapılamayacaktır. Projeyi hazırlayan öğrencilerin öğrenim gördükleri okulun yöneticisi tarafından, projenin web sayfasındaki (http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim ) Kurum/Okul Müdürlüğü Onay İşlemi linkinden ulaşılacak sayfada; MEBBİS Kurum Kullanıcı Adı ve Kurum şifresi kullanılarak giriş yapılacaktır.

14

15 Kurum Onay İşlemleri

16 OKUL/KURUM ONAY İŞLEMLERİ ( http://basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/kurumlogin.aspx)

17 ÖRNEK PROJE ACI BADEM VE KAYISI YAĞIM NELER YAPTI

18 PROJENİN AMACI 1-Çalışmamızda insanlar tarafından çok ilgi gören acı bademin canlı gelişimi gözlemleye bilmek 2-Malatya’nın en değerli besini olan kayısının canlı gelişimine etkisi gözlemleyebilmek 3-Bu iki besinin canlıya yapmış olduğu etkiyi inceleyebilmek 4-Acı badem yağının canlı gelişimine gerçekten faydasının olup olmadığını araştırmak Acı badem ve kayısı yağları tedavi veya şifa amacı ile yoğun olarak kullanılan iki maddedir. Yaptığımız bu çalışmada, insanlar tarafından çok ilgi gören acı bademin ve özellikle Malatya’da yetişen en değerli besin kayısının canlı gelişimi üzerine yaptığı etkileri bitkiler üzerinde gözlemleyerek yukarıda bahsedilen etkilerini incelemek.

19 GİRİŞ Çalışmamızda Kullanılan Deneysel Malzeme ve Örnekler A) PERLİT Perlit Radyoaktif içermeyen bir madendir. Perlit anorganik bir maddedir. Bu özelliği ile yüksek ısıda özelliğini kaybetmez, yangının yayılmasını önler. Perlit bünyesinde, bol miktarda hava boşluğu bulundurmaktadır. Bu özelliği ile etkin bir ısı yalıtım, izolasyon malzemesidir. Darbeli ve yüksek frekanslı sesleri yalıtır. İnorganiktir. Hastalık taşımaz, barındırmaz. Çözünebilir iyonların çok az olması sebebiyle tuz ve alkalilik açısından sorun yaratmaz. Nötr (pH=6,5-7,5) oluşu ve düşük kimyasal tamponluğu ile ortam pH nı kolayca düzenler.Isı izolasyon özelliği sebebiyle bitkilerin sıcaklık değişimlerinden etkilenmesini asgari seviyeye düşürür. Ömrü uzundur. Steril üretimde yapısı bozulmadığından topraksız tarımda 6 yıla kadar kullanım ömrü olduğu gibi, üretim ortamının iyileşmesi sebebiyle erken ürün elde etme imkanı sağlar. Yapısı itibariyle fide köklerinde yıpranma ve hasarları önler. Topraksız Üretimde Perlit Sera sektöründe kullanılan toprağın kısa sürede değişmemesi, aynı ürünlerin üretime devam edilmesi sebebiyle sera toprağı yorulmakta, üretim kalitesi ve zamanı aksamaktadır. Organik tarım ile sağlıklı ürün üretilmesi son yılların güvenilir ürün talebini artırmıştır.Bu sebeple Topraksız tarım uygulaması etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Topraksız tarım uygulaması birçok dış ülkede %95 lere varan oranlara ulaşmaktadır. Tarımda Perlit tek başına kullanılabildiği gibi, kum, ağaç kabuğu, torf gibi diğer maddelerle birlikte karıştırılarak kullanılabilmektedir. PERLİT MADENİ DÜNYADA %74 TÜRKİYEDE BULUNUR.

20 B)KAYISI 2-10 m yüksekliğinde, dikensi ve tüysüz birağaçtır. Yapraklar uzunca ve mızraksı, kenarları dişli, ucu sivri veya küttür. Çiçekler beyaz veya pembe renkli olup, yapraklardan daha önce meydana gelirler. Meyvelerin üzeri tüylü olup, sarımsı-turuncu renkte eriksidir.

21 C)ACI BADEM Badem ağacı gülgiller familyasındandır. Badem ağacı pembe ve beyaz çiçekler açmaktadır. Nerdeyse dünyanın her tarafında yetişen badem ağacının meyvesi olan badem, acı ve tatlı badem olarak iki cinsde ele alınır. Acı Bademin Faydaları * Acı baden karaciğer, dalak ve böbreklerde meydana gelen tıkanıkları açıcı özelliğe sahiptir. * Acı badem göğüs ve akciğer hastalıklarında meydana gelen kan tükürmeye karşı faydalıdır. * Acı badem dalak, böbrek, kulunç ve göğüs ağrılarına karşı dafaydalıdır.

22 KULLANILAN YÖNTEMLER Çalışmada bilimsel işlem basamakları uygulanmıştır. (Kontrollü deney, gözlem yapma, verileri toplayıp kaydetme, sıcak suda tohum şişirme metodu, ekim yapma, çimlendirme, sulama, ölçüm yapma, karşılaştırma, ilişkilendirme ve karar verme, iletişim yöntemleri kullanılmıştır.) 3 ayrı kontrol ve deney grubu belirlenmiştir. Diğer değişkenler sabit tutularak sadece bitki fideleri acı badem yağı ve kayısı yağı ile besletilmiştir Toprak yerine perlit kullanımı yapılmıştır.

23 KULLANILAN YÖNTEMLER İLK AŞAMA: Üç ayrı saksıya aynı miktarda perlit koyulmuştur. Bu saksılara 3 er tere tohumu 3 er menekşe tohumu ektik. Bu tohumları seçme sebebimiz çevresel faktörlerdeki değişimle etkilenmeleri olumlu ve olumsuz sonuçları net olarak algılayabilmemizdir. Birinci saksımız kontrol grubu seçilmiştir. İkinci saksımız acı badem yağı ile hafta da iki defa 3 ml köklerine damlatılmıştır. Üçüncü saksımız kayısı yağı ile hafta da iki defa 3 ml köklerine damlatılmıştır. Bu çalışmamız 3 hafta boyunca devam edilmiştir.

24 KULLANILAN YÖNTEMLER 1.HAFTA Menekşe ve tere tohumları çimlenmeye başlamıştır. Birinci saksımızdaki bitkilerimiz 2 şer yaprak sayısına sahiptir. Kök uzunluğu 1 cm olmuştur. Gövde uzunluğu 3 cm olmuştur. İkinci saksımızdaki bitkilerimizin gelişimleri daha yavaştır. Bitkilerimizin 2 şer yaprak sayısına sahiptir. Kök uzunluğu 0,5 cm olmuştur. Gövde uzunluğu 2 cm olmuştur. Üçüncü saksımızdaki bitkilerimizin gelişimi daha hızlı olmuştur. Yaprak sayısı 4 tanedir.kök uzunluğu 1,2 cm olmuştur.gövde uzunluğu 4 cm olmuştur.

25 KULLANILAN YÖNTEMLER 2.HAFTA Bitkilerimiz 3 gün ara ile 50 ml su ile sulanmıştır. Birinci saksımız: Gövde uzunluğu:5 cm Kök uzunluğu: 2 cm Yaprak sayısı:3 İkinci saksımız: Gövde uzunluğu:3 cm Kök uzunluğu: 0,5cm Yaprak sayısı:2 Üçüncü saksımız: Gövde uzunluğu:5 cm Kök uzunluğu: 2,5 cm Yaprak sayısı:6

26 ULAŞILAN SONUÇLAR Kayısı yağı mitoz bölünmeyi hızlandırdı. Gelişim ve büyüme hızlandı. Acı badem yağı gelişimi ve büyümeyi yavaşlatmıştır. 3 hafta sonunda kökte kuruma görülmüştür. Gelişim birinci hafta sonunda bitmiştir. Yapraklarda sararma görülmüştür. Kayısı yağı mitoz bölünmeyi hızlandırmış ve sonuçta bitki büyümesine katkıda bulunmuştur. Gelişim ve büyüme kontrollere göre artmıştır. Acı badem yağı gelişimi ve büyümeyi yavaşlatmıştır İçerdiği siyanür bu etkiyi yapmış olabilir. 3 hafta sonunda kökte kuruma görülmüştür. Gelişim birinci hafta sonunda bitmiştir. Resim 1 ve 2 ile tablolarda gelişim sonuçları verilmiştir

27 SONUÇ DEĞERLENDİRİLMESİ Çalışmamız sonucunda siyanür asidi içeren ve halk tarafından çok fazla rağbet gören acı badem yağı gelişime ve mitoz bölünmeyi azaltmaktadır. Hamilelerin doğal olduğunu düşünerek ciltlerine sürdükleri acı badem yağları ciddi zararlar hatta kanser oluşumuna neden olabilir. Acı badem yağının içerisindeki siyanür mitoz bölünmeyi ve gelişmeyi tamamen durdurmuştur. Kayısı yağı ise gelişmeyi büyümeyi mitoz bölünmeyi hızlı bir şekilde artırmıştır. Ciddimizi ve vücut hücrelerimizin yenilenmesi için en ideal ve doğal ürün olduğu düşünülmektedir.

28 PROJENİN TAKVİMİ: 1-15 EKİM: Proje konusunun araştırılması ve tespiti. 15-31 EKİM: Literatür taraması ve ürünlerin temin edilmesi. 8 KASIM- 10 ARALIK: Deneyin gerçekleştirilmesi 15 -20 ARALIK: Sonuçların tartışılması ve rapor yazılması PROJE BÜTÇESİ: 50 TL KAYNAKLAR: 1-www.bıltek.tubıtak.gov.tr 2-www.perlit.gen.tr/ 3-www.persaperlit.com/

29

30 24.08.201430 Sadun KILINÇ İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bölge ve İl Koordinatörü İl çalışma grubu (İÇG) İletişim Bilgileri e-mail: e-mail: bbe_44@hotmail.com Tlf: 0 (422) 321 13 37 – 3 1- H. HÜSEYİN YÜCEL (Fen Bilimleri) 1- H. HÜSEYİN YÜCEL (Fen Bilimleri) Tel: 0 505 691 11 45 Tel: 0 505 691 11 45 2- ZUHAL ORHAN (Matematik) 2- ZUHAL ORHAN (Matematik) Tel: 0 532 641 07 90 Tel: 0 532 641 07 90

31 TEŞEKKÜRLER


"‘BU BENİM ESERİM’ ‘BU BENİM ESERİM’ PROJE ÇALIŞMASI PROJE ÇALIŞMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Sadun KILINÇ İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bölge ve İl Koordinatörü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları