Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SENE BAŞI VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SENE BAŞI VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 SENE BAŞI VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 SINAVA DOĞRU AİLE DESTEĞİ

3 “ERGENLİK FIRTINALI BİR DÖNEMDİR”
Öğrenciler, lise hazırlık sürecinde ergenliğin en çalkantılı günlerini yaşarken kişisel gelişimlerinden çok sınava odaklanmak zorundalar. Anne- baba ve eğitimciler olarak onlara yaklaşırken onların bu dönemin etkisinde olduklarını da unutmamak gerekir.

4 Ailelerden sık sık duyduğumuz söylemler ise;
“Çok test çözmesi gerekiyor ;ama o test çözmek istemiyor. ” “Son günlerde çok stresli, kimse yanına yaklaşamıyor.” “Deneme Sınavı’nda yine aynı netlerde takıldı kaldı.” “Artık hedeflediğimiz okulu kazanamayacağımız belli oldu.”

5 Sınavda başarıyı yakalamak için:
Sistemin açıklarından çok sistem içinde öğrencinin başarılı olabilmesi için gereken noktaları vurgulamalıyız. Belirsizlik, öğrencide umutsuzluk ve kaygı yaratır.Öğrencinin sistemi tanıyarak, olumlu ve olumsuz yanlarını kavramasını ve sistem içinde başarıyı yakalamasını sağlamalıyız. Öğrenciyi karşılaşacağı sınavı bir fırsat olarak değerlendirmesi yönünde kanalize etmeliyiz.

6 Sınavda başarıyı yakalamak için;
Beklentileriniz çocuğunuzun Çocuğunuzun neyi ne kadar yapabileceğini bilmelisiniz. Ondan yapabileceğinden fazlasını istemeyiniz. Beklentileriniz doğrultusundaki isteklerinizi onun kapasitesini aşmadan, derece derece artırınız.

7 Sınavda başarıyı yakalamak için;
Öz güvenine destek olun. Çocuğunuzun güçlü olduğu yanları görmesini sağlayın. Deneme Sınavları’nın kişiliğini değil, doğru ve hızlı karar verme becerisini ölçtüğünü ve daha önceki başarılarını hatırlatın.

8 Sınavda başarıyı yakalamak için;
Günlerinizi sonuca odaklı geçirmeyin! Sonuca odaklanmak yerine, öğrencinin eksiklerini çok iyi belirleyip bu eksiklere odaklanmasını sağlayıcı destekler vermek gerekir. Aksi takdirde öğrenci sonuca odaklı olmanın kaygısı ile şimdiki zamanda yapabileceklerini de kaçırır. Bunu göz önünde bulundurun.

9 Sınavda başarıyı yakalamak için;
Öğrencide kaygı yaratan söylemlerden uzak durun. “Sana güvenim sonsuz” “Sen bu sınavı başarabilirsin” “Kazanamayacağın gibi bir alternatifi hiç düşünmüyorum” Olumlu olduğunu düşündüğümüz bu tarz mesajlar, beklentimizin tam tersine öğrenciyi olumsuz olarak etkileyebilir.

10 Sınavda başarıyı yakalamak için;
Başkaları ile kıyaslamayın. Daha önceki yıllarda sınava hazırlanan yakın çevredeki öğrencilerin çalışma temposunu ve aldığı sonuçları örnek vermeyin. Öğrencinin bu konuda örneğe ihtiyacı olursa önceki yılların istatistiklerine başvurun. Hangi okul kaç puanla , netle almış gibi...

11 Sınavda başarıyı yakalamak için;
İletişiminize her zamankinden fazla dikkat edin! Ergenlik dönemi fırtınalı bir dönemdir.Bu dönemde ailenin “çalış” baskısı iletişim konusundaki sıkıntının temel nedenidir. Bu dönemde çocuğunuzdan duygusal olarak uzak kalmayın. Onu dinleyin. Okul ile iletişim hâlinde olun.

12 ANNE -BABA TUTUMLARI Çocuklarınıza karşı sergilemekte olduğunuz tutumların her biri, onların psikolojik, sosyolojik ve akademik gelişiminde oldukça etkilidir.Bu nedenle bu tutumlarımızı hem ergenliğin hem de akademik beklentinin olduğu bu dönemde gözden geçirmemiz önemlidir.

13 ANNE- BABA TUTUMLARI Aşırı koruyucu aile:
Aile çocuk için her şeyi önceden düşünen ve tasarlayan bir işlev görür. Çocuk tek başına yaşam sorumluluğunu almakta zorlanır.

14 ANNE- BABA TUTUMLARI İzin verici aile:
Çocuklarının istedikleri karşısında izin verici bir tavır vardır. Çocuklar istedikleri her şeyin yapılmasına alışmışlardır. Çocuk “hayır” kelimesini anlamakta zorlanır ve otoriteye tepkilidir.

15 ANNE -BABA TUTUMLARI Aşırı hoşgörülü aile:
Çocuk merkezli bu aile yapısında çocuğun yaptığı her şey hoşgörülür. Çocuk aşırı özgür bırakılır. Çocuklar kural tanımakta zorlanır, eleştiriye açık olamaz, her konuda haklı olduklarını düşünürler.

16 ANNE- BABA TUTUMLARI Otoriter aile:
Çocukla kurulan ilişki; baskı ve yasaklar üzerine kuruludur. Ailenin düşünceleri ön plandadır. Bu çocuklar kendilerini ifade etmede zorlanırlar.Kendilerine güvenmezler, yeni şeylere alışmakta zorlanırlar.

17 ANNE- BABA TUTUMLARI Mükemmelliyetçi aile:
Aileler geçmişte başaramadıkları her şeyi çocuklarından bekler. Her şey çocuklarının iyiliği içindir. Çocuklar hep mükemmele odaklı oldukları için küçük şeylerle mutlu olmazlar.

18 ANNE- BABA TUTUMLARI Demokratik aile:
Sevgi, şefkat ve huzur ortamında yetişen çocuklar aileleri tarafından tüm yönleriyle kabul edilirler. Aile çocuğun yeteneklerini geliştirici bir ortam sunmak için çaba harcar. Aile içi kural ve sınırlar beraberce belirlenir ve çocuk bu sınırlar içinde özgürdür. Çocuk; çevresiyle uyumlu, sorumluluklarının farkında bir kişilik sergiler.

19 Anne -Baba Tutumları DEMOKRATİK TUTUM OTORİTER TUTUM İZİN VERİCİ TUTUM
Sakin, destekleyici, tatlı-sert, cesaretlendirici. Sınırlılıklar oluşturan ve bunları uygulayan YÜKSEK Bakım YÜKSEK Beklentiler YÜKSEK Saygı OTORİTER TUTUM Sert cezalandırıcı ve katı. İZİN VERİCİ TUTUM Kuralların uygulanmasında tutarsız, veya kural koymayan, bir anne babadan ziyade arkadaş gibi. DÜŞÜK Beklentiler ORTA Saygı AŞIRI HOŞGÖRÜLÜ TUTUM Çocuğun hayatında istikrarsız bir görünüm . DÜŞÜK Bakım DÜŞÜK Beklentiler DÜŞÜK Saygı We need to look at parenting, from the perspective different of parenting styles. Research done by Dr. Lawrence Steinberg at Temple University about parenting styles finds: 20 to 25% of parents use a Positive approach to parenting 20% or parents are Dominating 20% are Permissive and 40% are Unengaged This is a major concern. Unengaged parents provide the least protection physically and emotionally for their teens, and this is the most commonly practiced parenting style. 19

20 Başarılı çocuk, mükemmel çocuk değildir; önemli olan her koşulda var olabilecek, yaşama hazır çocuklar yetiştirmekdir.

21 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ NEDİR?
İlköğretim 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinin yıllara yayılan seviye ve performans ölçümüyle alacakları puanlara göre ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini esas alan Seviye Belirleme Sınavı(SBS),Yıl Sonu Başarı Puanı(YBP),Davranış Puanı(DP)olmak üzere üç ana unsura dayanan öğrenci odaklı yeni bir sistemdir.

22 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ(OGES)

23 YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP)NEDİR?
Öğrencinin o yıl derslerden aldığı yıl sonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır.

24 YIL BAŞARI PUANI (YBP) NASIL HESAPLANIR?
DERS ADI HAFTALIK DERS SAATİ YIL SONU NOTU AĞIRLIKLI YIL SONU NOTU Türkçe 5 85 425 Matematik 4 80 320 Fen ve Teknoloji 78 312 Sosyal Bilgiler 3 90 270 Yabancı Dil 360 Din Kül.ve Ahlak Bil. 2 100 200 Görsel Sanatlar 1 Müzik Beden Eğitimi 95 Teknoloji ve Tasarım 160 Rehberlik ve Sos.Etk. Seçmeli Dersler 87 174 Genel Toplam 30 30/2601=86,7

25 SINIF PUANI HESAPLAMA SP= (SBS*0,70)+(((YBP/ENBYBP)*500)*0,25)+((DP*5)*0,05)) ÖRNEK SBS YBP ENBYBP DP SP 1.Öğrenci , , , ,880 2ÖĞrenci , , , ,222

26 DAVRANIŞ PUANI(DP) İlköğretim okullarında; öğrencilerin tavır ve davranış ile ilgili olarak belirlenen kriterlere göre derslerine giren öğretmenlerin ayrı ayrı verecekleri puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puandır.

27 SINIF PUANI 6.SINIF %70 %25 %5 6.SINIF OYP 7.SINIF 7.SINIF OYP 8.SINIF
İLKÖĞRETİM SEVİYE BELİRLEME SINAVI(SBS) YIL SONU BAŞARI PUANI(YBP) DAVRANIŞ PUANI(DP) SINIF DÜZEYİ(OYP) 6.SINIF %70 %25 %5 6.SINIF OYP 7.SINIF 7.SINIF OYP 8.SINIF 8.SINIF OYP TOPLAM G.Ortaöğretime yerleştirme puanı

28 8.SINIF %40 oranında etki edecektir.
2008 ve 2009 YILINDA SBS’YE GİRECEK ADAYLARIN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ PUANI HANGİ ORANDA OLACAKTIR? 6.SINIF %25 7.SINIF %35 8.SINIF %40 oranında etki edecektir.

29 SEVİYE BELİRLEME SINAVINDA HANGİ DERSLERDEN KAÇ SORU SORULACAKTIR?
6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF Türkçe 19 21 23 Matematik 16 18 20 Fen Bilgisi Sosyal Bilgiler Yabancı Dil 13 15 17 Toplam 80 90 100

30 7.SINIF SBS SAYISAL VERİLERİ
SINAVA GİREN ADAY SAYISI 958,879 İST. SINAVA GİREN ADAY SAYISI 173,886 KÜÇÜK PRENS İ.ÖO. ÖĞRENCİ SAYISI

31 PUAN ORTALAMALARI SBS TÜRKİYE ORT. İST. PUAN ORT 306.552 314,030 ÖZEL
KÜÇÜK PRENS PUAN ORT. 448,002

32 DERS ORTALAMALARI 6.Sınıf Türkçe Mat. Fen Sos Y.Dil Soru Sayısı 19 16
13 Türkiye 10,96 4,59 4,78 7,34 7,16 İstanbul 11,39 4,69 4,82 7,48 7,52 Ö.KÜÇÜK PRENS 17,13 12,46 12,26 13,99 12,21

33 OKUL ORTALAMALARI OKULUMUZ SBS PUAN ORT 448,159
OKULUMUZ YB PUAN ORT. 83,07 OKULUMUZ DAV.PUAN.ORT OKULUMUZ SBS SINIF PUAN ORT. 448,002

34 6.SINIFLAR SBS SONUÇLARI
34 ÖĞRENCİ

35 2. ASLI BEŞE 2008 6.SINIF 1. TUNA GÖNEN 3. ARDA ÖZÇUBUKÇU
EN YÜKSEK SBS SINIF PUANI 495,023 1. TUNA GÖNEN 2. ASLI BEŞE 3. ARDA ÖZÇUBUKÇU

36 KATILIMINIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.


"SENE BAŞI VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları