Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SENE BAŞI VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. SINAVA DOĞRU AİLE DESTEĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SENE BAŞI VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. SINAVA DOĞRU AİLE DESTEĞİ."— Sunum transkripti:

1 SENE BAŞI VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 SINAVA DOĞRU AİLE DESTEĞİ

3 “ERGENLİK FIRTINALI BİR DÖNEMDİR” Öğrenciler, lise hazırlık sürecinde ergenliğin en çalkantılı günlerini yaşarken kişisel gelişimlerinden çok sınava odaklanmak zorundalar. Anne- baba ve eğitimciler olarak onlara yaklaşırken onların bu dönemin etkisinde olduklarını da unutmamak gerekir.

4 Ailelerden sık sık duyduğumuz söylemler ise; “Çok test çözmesi gerekiyor ;ama o test çözmek istemiyor. ” “Son günlerde çok stresli, kimse yanına yaklaşamıyor.” “Deneme Sınavı’nda yine aynı netlerde takıldı kaldı.” “Artık hedeflediğimiz okulu kazanamayacağımız belli oldu.”

5 Sınavda başarıyı yakalamak için: Sistemin açıklarından çok sistem içinde öğrencinin başarılı olabilmesi için gereken noktaları vurgulamalıyız. Belirsizlik, öğrencide umutsuzluk ve kaygı yaratır.Öğrencinin sistemi tanıyarak, olumlu ve olumsuz yanlarını kavramasını ve sistem içinde başarıyı yakalamasını sağlamalıyız. Öğrenciyi karşılaşacağı sınavı bir fırsat olarak değerlendirmesi yönünde kanalize etmeliyiz.

6 Sınavda başarıyı yakalamak için; Beklentileriniz çocuğunuzun kapasitesine uygun olsun. Çocuğunuzun neyi ne kadar yapabileceğini bilmelisiniz. Ondan yapabileceğinden fazlasını istemeyiniz. Beklentileriniz doğrultusundaki isteklerinizi onun kapasitesini aşmadan, derece derece artırınız.

7 Sınavda başarıyı yakalamak için; Günlerinizi sonuca odaklı geçirmeyin! Sonuca odaklanmak yerine, öğrencinin eksiklerini çok iyi belirleyip bu eksiklere odaklanmasını sağlayıcı destekler vermek gerekir. Aksi takdirde öğrenci sonuca odaklı olmanın kaygısı ile şimdiki zamanda yapabileceklerini de kaçırır. Bunu göz önünde bulundurun.

8 Sınavda başarıyı yakalamak için; Öz güvenine destek olun. Çocuğunuzun güçlü olduğu yanları görmesini sağlayın. Deneme Sınavları’nın kişiliğini değil, doğru ve hızlı karar verme becerisini ölçtüğünü ve daha önceki başarılarını hatırlatın.

9 Sınavda başarıyı yakalamak için; Öğrencide kaygı yaratan söylemlerden uzak durun. “Sana güvenim sonsuz” “Sen bu sınavı başarabilirsin” “Kazanamayacağın gibi bir alternatifi hiç düşünmüyorum” Olumlu olduğunu düşündüğümüz bu tarz mesajlar, beklentimizin tam tersine öğrenciyi olumsuz olarak etkileyebilir.

10 Sınavda başarıyı yakalamak için; Başkaları ile kıyaslamayın. Daha önceki yıllarda sınava hazırlanan yakın çevredeki öğrencilerin çalışma temposunu ve aldığı sonuçları örnek vermeyin. Öğrencinin bu konuda örneğe ihtiyacı olursa önceki yılların istatistiklerine başvurun. Hangi okul kaç puanla, netle almış gibi...

11 Sınavda başarıyı yakalamak için; İletişiminize her zamankinden fazla dikkat edin! Ergenlik dönemi fırtınalı bir dönemdir.Bu dönemde ailenin “çalış” baskısı iletişim konusundaki sıkıntının temel nedenidir. Bu dönemde çocuğunuzdan duygusal olarak uzak kalmayın. Onu dinleyin. Okul ile iletişim hâlinde olun.

12 ANNE -BABA TUTUMLARI Çocuklarınıza karşı sergilemekte olduğunuz tutumların her biri, onların psikolojik, sosyolojik ve akademik gelişiminde oldukça etkilidir.Bu nedenle bu tutumlarımızı hem ergenliğin hem de akademik beklentinin olduğu bu dönemde gözden geçirmemiz önemlidir.

13 ANNE- BABA TUTUMLARI Aşırı koruyucu aile: Aile çocuk için her şeyi önceden düşünen ve tasarlayan bir işlev görür. Çocuk tek başına yaşam sorumluluğunu almakta zorlanır.

14 ANNE- BABA TUTUMLARI İzin verici aile: Çocuklarının istedikleri karşısında izin verici bir tavır vardır. Çocuklar istedikleri her şeyin yapılmasına alışmışlardır. Çocuk “hayır” kelimesini anlamakta zorlanır ve otoriteye tepkilidir.

15 ANNE -BABA TUTUMLARI Aşırı hoşgörülü aile: Çocuk merkezli bu aile yapısında çocuğun yaptığı her şey hoşgörülür. Çocuk aşırı özgür bırakılır. Çocuklar kural tanımakta zorlanır, eleştiriye açık olamaz, her konuda haklı olduklarını düşünürler.

16 ANNE- BABA TUTUMLARI Otoriter aile: Çocukla kurulan ilişki; baskı ve yasaklar üzerine kuruludur. Ailenin düşünceleri ön plandadır. Bu çocuklar kendilerini ifade etmede zorlanırlar.Kendilerine güvenmezler, yeni şeylere alışmakta zorlanırlar.

17 ANNE- BABA TUTUMLARI Mükemmelliyetçi aile: Aileler geçmişte başaramadıkları her şeyi çocuklarından bekler. Her şey çocuklarının iyiliği içindir. Çocuklar hep mükemmele odaklı oldukları için küçük şeylerle mutlu olmazlar.

18 ANNE- BABA TUTUMLARI Demokratik aile: Sevgi, şefkat ve huzur ortamında yetişen çocuklar aileleri tarafından tüm yönleriyle kabul edilirler. Aile çocuğun yeteneklerini geliştirici bir ortam sunmak için çaba harcar. Aile içi kural ve sınırlar beraberce belirlenir ve çocuk bu sınırlar içinde özgürdür. Çocuk; çevresiyle uyumlu, sorumluluklarının farkında bir kişilik sergiler.

19 Anne -Baba Tutumları DEMOKRATİK TUTUM Sakin, destekleyici, tatlı-sert, cesaretlendirici. Sınırlılıklar oluşturan ve bunları uygulayan  YÜKSEK Bakım  YÜKSEK Beklentiler  YÜKSEK Saygı OTORİTER TUTUM Sert cezalandırıcı ve katı. İZİN VERİCİ TUTUM Kuralların uygulanmasında tutarsız, veya kural koymayan, bir anne babadan ziyade arkadaş gibi. YÜKSEK Bakım DÜŞÜK Beklentiler ORTA Saygı AŞIRI HOŞGÖRÜLÜ TUTUM Çocuğun hayatında istikrarsız bir görünüm. DÜŞÜK Bakım DÜŞÜK Beklentiler DÜŞÜK Saygı DÜŞÜK Bakım YÜKSEK Beklentiler DÜŞÜK Saygı

20 Başarılı çocuk, mükemmel çocuk değildir; önemli olan her koşulda var olabilecek, yaşama hazır çocuklar yetiştirmektir.

21 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ NEDİR? İlköğretim 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinin yıllara yayılan seviye ve performans ölçümüyle alacakları puanlara göre Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilmesini esas alan Seviye Belirleme Sınavı(SBS),Yılsonu Başarı Puanı(YBP),Davranış Puanı(DP)olmak üzere üç ana unsura dayanan öğrenci odaklı yeni bir sistemdir.

22 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ(OGES) OGES SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) %70 YBP (YILSONU BAŞARI PUANI) %25 DP (DAVRANIŞ PUANI) %5

23 YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP)NEDİR? Öğrencinin o yıl derslerden aldığı yıl sonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır.

24 YILSONU BAŞARI PUANI (YBP) NASIL HESAPLANIR? DERS ADIHAFTALIK DERS SAATİ YIL SONU NOTUAĞIRLIKLI YIL SONU NOTU Türkçe585425 Matematik480320 Fen ve Teknoloji 4 78312 Sosyal Bilgiler 3 90270 Yabancı Dil 4 90360 Din Kül.ve Ahlak Bil.2100200 Görsel Sanatlar1100 Müzik190 Beden Eğitimi195 Teknoloji ve Tasarım280160 Rehberlik ve Sos.Etk. 1 95 Seçmeli Dersler287174 Genel Toplam3030/2601=86,7

25 DAVRANIŞ PUANI(DP) İlköğretim okullarında;öğrencilerin tavır ve davranış ile ilgili olarak belirlenen kriterlere göre derslerine giren öğretmenlerin ayrı ayrı vereceği puanların aritmetik ortalamasıdır.

26 SINIF PUANI İLKÖĞRETİ M SEVİYE BELİRLEME SINAVI(SBS ) YILSONU BAŞARI PUANI(YBP) DAVRANIŞ PUANI(DP) SINIF DÜZEYİ(OYP ) 6.SINIF%70%25%56.SINIF OYP 7.SINIF%70%25%57.SINIF OYP 8.SINIF%70%25%58.SINIF OYP TOPLAM G.Ortaöğre time yerleştirme puanı

27 2008 ve 2009 YILINDA SBS’YE GİRECEK ADAYLARIN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ PUANI HANGİ ORANDA OLACAKTIR? 7.SINIF %40 8.SINIF %60 oranında etki edecektir.

28 SEVİYE BELİRLEME SINAVI’NDA HANGİ DERSLERDEN KAÇ SORU SORULACAKTIR? DERSLER6.SINIF7.SINIF8.SINIF Türkçe 192123 Matematik 161820 Fen Bilgisi 161820 Sosyal Bilgiler 161820 Yabancı Dil 131517 Toplam 8090100

29 7.SINIF SBS SAYISAL VERİLERİ SINAVA GİREN ADAY SAYISI962.991 İSTANBUL’DA SINAVA GİREN ADAY SAYISI172,526 KÜÇÜK PRENS İÖO ÖĞRENCİ SAYISI 76

30 SBS TÜRKİYE ORT. SBS İST. PUAN ORT 313,804 317,681 ÖZEL KÜÇÜK PRENS PUAN ORT. 431,473 PUAN ORTALAMALARI

31 DERS ORTALAMALARI 7.SınıfTürkçeMat.FenSosY.Dil Soru Sayısı2118 15 Türkiye12,185,205,958,267,47 İstanbul12,435,135,918,377,98 Ö.KÜÇÜK PRENS18,2112,6112,2315,3914,19

32 OKUL ORTALAMALARI OKULUMUZ SBS PUAN ORT431,473 OKULUMUZ YB PUAN ORT. 80,12 OKULUMUZ DAV.PUAN.ORT. 100 OKULUMUZ SBS SINIF PUAN ORT.433,043

33 7.SINIFLAR SBS SONUÇLARI 34 ÖĞRENCİ 24 ÖĞRENCİ 15 ÖĞRENCİ 3ÖĞRENCİ

34 2008 7.SINIF EN YÜKSEK SBS SINIF PUANI491,055 1. ALPEREN DEMİRCİ 2. S.IRMAK DUMAN 3. DİBA ÖNCEL

35 DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Okulumuzda ; öğrencilerimizin akademik ve davranışsal gelişimini, okul içi tutum ve davranışlarını daha yakından izleyerek, olumluları pekiştirecek, olumsuzlar için de çözüm olacak stratejileri geliştirmelerinde destek olmak amacıyla “Danışman Öğretmenlik” uygulaması yapılmaktadır. Danışman öğretmenler; SBS Çalışmaları’nda da danışmanı oldukları öğrencileri izleyecek ve yönlendireceklerdir.

36 KATILIMINIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.


"SENE BAŞI VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. SINAVA DOĞRU AİLE DESTEĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları