Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) HOŞGELDİNİZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) HOŞGELDİNİZ"— Sunum transkripti:

1 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) HOŞGELDİNİZ
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi FATMA ARICI

2

3 OGES (Ortaöğretime Geçiş Sistemi) Nedir?
İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin yıllara yayılan seviye ve performans ölçümüyle alacakları puanlara göre ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmelerini esas alan Seviye Belirleme Sınavı (SBS), Yılsonu Başarı Puanı (YBP), Davranış Puanı (DP) olmak üzere üç ana unsura dayanan öğrenci odaklı yeni bir sistemdir.

4 OKS Neden Kaldırıldı? OKS, bugünkü şekliyle amaç haline geldiği için, ilköğretimin öğrenciyi hayata ve bir üst öğretim kurumuna hazırlamak olan temel görevini yerine getirmesini tam olarak sağlayamamıştır. OKS, 2004 yılından beri kademeli olarak yenilenen öğretim programlarının öngördüğü ölçme-değerlendirme vizyonuna uyum sağlayamamaktadır.

5 OKS Neden Kaldırıldı? Öğrenci başarısının 120 dakikalık ve telafisi olmayan bir sınavla ölçülmesi Öğrenci ve velilerde tek hedefe kilitlenme; kaygı, stres, gerilim gibi psiko-sosyal açıdan olumsuz tutumları beraberinde getirmesi Yıl boyunca öğrencinin öğretim gördüğü bazı derslerin kapsam dışı bırakılması Öğrenci başarısının tüm yönleriyle değerlendirilememesi

6 Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Nedir?
İlköğretimin 6., 7. ve 8. sınıflarında; görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik, beden eğitimi, rehberlik/sosyal etkinlikler dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından ders yılı sonunda yapılan merkezi sistem sınavlarıdır. Bu sınavlar yarışma niteliğinde olmayıp öğrencinin dersler için belirlenen kazanımları ne ölçüde kazandığının ölçülmesi amaçlanır.

7 SBS, zorunlu bir sınav değildir; ancak, merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede kullanılacak puana etkisi bakımından öğrencinin bu sınavlara girmesi tavsiye edilir. SBS, yılda bir kez yapılacak ve tüm merkezi sistem sınavlarının mantığına uygun olarak telafisi ya da not yükseltmesi gibi ek herhangi bir sınavı olmayacaktır.

8 Yılsonu Başarı Puanı (YBP) Nedir?
Öğrencinin sınıfında ders başarısına dayalı olarak hesaplanan başarı puanıdır. Öğrencinin derslerden aldığı yıl sonu puanları, o derslere ait haftalık ders saati ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesiyle elde edilir.

9 Davranış Puanı (DP) Nedir?
Öğrencinin okul içindeki okul kültürüne uyum, öz bakım, kendini tanıma, iletişim ve sosyal etkileşim, ortak değerlere uyma, çözüm odaklı olma, sosyal faaliyetlere katılım, takım çalışması ve sorumluluk, verimli çalışma, çevre duyarlılığı ölçütlerinin notla değerlendirilmesi sonucunda elde edilen davranış notunun 100’lük puana çevrilmesiyle bulunan puandır.

10 Davranış puanları, öğrencinin davranışlar ile yönlendirme yönergesinin verileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelere göre sistem tarafından otomatik olarak belirlenecektir.

11 Sınıf Puanı (SP) ve Ortaöğretime Yerleştirme Puanının (OYP) Hesaplanması
Sınıf Puanı (SP), o yılın seviye belirleme sınavı (SBS) puanının %70’i, yılsonu başarı puanının (YBP) %25’i ve davranış puanının %5’i esas alınarak elde edilen puandır. Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP), 6. sınıfın sınıf puanının (SP6) %25’i, 7. sınıfın sınıf puanının (SP7) %35’i ve 8. sınıfın sınıf puanının (SP8) %40’ı toplanarak elde edilen puandır.

12 DP %5 SBS %70 YBP %25 SBS %70 YBP %25 DP %5 OYP SBS %70 YBP %25 DP %5
6. sınıflar = = %25 7. sınıflar = = %35 8. sınıflar = = %40 6. Sınıfta 80 soru; sınıfta 90 soru; sınıfta 100 soru DP %5 SBS %70 YBP %25 SBS %70 YBP %25 DP %5 OYP SBS %70 YBP %25 DP %5

13 Öğrencilerimizin ve velilerimizin SBS, YBP, okullarındaki En Büyük YBP ve DP’lerini girerek SP’lerini hesaplayabilmeleri için, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretime geçiş sistemi için hazırlanan internet sitesinde ( ) sınıf puanı hesaplayıcısı mevcuttur.

14 yılında 7. sınıfta olup da ilk kez SBS’ye giren adayların SP’lerinin OYP’ye etkisi aşağıdaki gibi olacaktır: 6. sınıf 7. sınıf 8. sınıf Toplam Sınıf puanı (SP) - %40 %60 OYP

15 SBS’de hangi derslerden soru sorulacak?
Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersler Katsayılar 6. sınıf 7. sınıf 8. sınıf Türkçe 4 19 21 23 Matematik 16 18 20 Fen ve Tek. 3 Sosyal Bilgiler Yabancı Dil 1 13 15 17 Toplam 80 90 100

16 Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme İşlemleri
Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam-Hatip Liseleri, Anadolu Sağlık Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Adalet Meslek Liseleri, Anadolu Tarım ve Tarım Meslek Liseleri, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi ve Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesine yerleştirme işlemi, ortaöğretime yerleştirme puanına göre yapılacaktır.

17 Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme İşlemleri
Yerleştirme işlemi OYP’ye göre yapılır. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tercih başvuruları alınmak suretiyle puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yerleştirme yapılır. OYPlerin eşit olması halinde 8. sınıf seviye belirleme sınavı (SBS) puanı; eşitliğin devamı halinde 7. sınıf seviye belirleme sınavı (SBS) puanı; yine eşitliğin olması halinde 6. sınıf seviye belirleme sınavı (SBS) puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Bunların da eşit olması halinde tercih önceliği dikkate alınır.

18 Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme İşlemleri
Bakanlık her yıl ortaöğretime geçiş sistemiyle yerleştirme yapılacak olan okulların kontenjanlarını tespit ederek adresinden ilan etmektedir. Öğrenciler bu kontenjanlara göre tercih yapacaktır.

19 Çocuklarınız sizin çocuklarınız değildir,
Onlar kendini özleyen yaşamın oğulları ve kızlarıdır. Onlar sizin aracılığınızla gelirler ama sizden gelmezler. Sizinledirler ama size ait değildirler. Onlara sevginizi verebilirsiniz, ama düşüncelerinizi asla vermeyin; çünkü onların düşünceleri vardır. Onların bedenlerini eve koyun, ama ruhlarını hapsetmeyin; çünkü onların canları, rüyanızda dahi ziyaret edemeyeceğiniz yarının evinde oturmaktadır. Onlar gibi olmaya çalışabiliriz ama, onları kendiniz gibi yapmaya uğraşmayın. Halil Cibran

20 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… 


"ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) HOŞGELDİNİZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları