Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü
Dursun KEPENEK Orman Mühendisi Aralık Antalya

2 KURULUŞ GÖREV VE YASAL DAYANAK POLİTİKAMIZ VE BÜTÇE
Orman Köylüsünün yanında 40. yıl KURULUŞ GÖREV VE YASAL DAYANAK POLİTİKAMIZ VE BÜTÇE DIŞKAYNAKLI PROJELER SONUÇ VE ÖNERİLER

3 EĞİTİM TANITIM VE HALKLA
Genel Müdür GENEL MÜDÜR YARDIMCISI PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA VE PROGRAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE DEĞERLENDİRME ŞB.MD ARAŞTIRMA İSTATİSTİK DIŞ İLİŞKİLER ŞB.MD. BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE YERLEŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNŞAAT VE YERLEŞİM EĞİTİM TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MD. PAZARLAMA FERDİ KREDİLER KREDİ TAKİP FERDİ PROJELER KOOPERATİFLER KOOPERATİF PROJELER KOOPERATİF KREDİLER İİŞLETME KONTROL İDARİ MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ

4 Kırsal kalkınma plan ve projelerini hazırlamak,
Orman Köylüsünün yanında 40. yıl ORKÖY’ÜN GÖREVLERİ; Orman köylüsünün sosyo-ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak, sektörel eğitimine katkıda bulunmak, Kırsal kalkınma plan ve projelerini hazırlamak, Her türlü kredi ve yardımlardan orman köylüsünün faydalanmasını sağlamak, 2924 sayılı yasanın 2/a maddesi gereğince köy nakli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

5 Orman Köylüsünün yanında 40. yıl YASAL DAYANAK; 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 12. Maddesi 6831 sayılı Orman Kanunu’ nun 58. maddesi “Orman rejimine dahil veya yeniden orman tesis edilecek yerlerde havza bazında yapılacak ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, ekosistemlerin korunup geliştirilmesi ve havzada yaşayan insanların hayat şartlarının iyileştirilmesi faaliyetleri, Çevre ve Orman Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kuruluşlarla birlikte hazırlanan entegre projeler halinde uygulanır.”

6 Orman işletmeciliği çerçevesinde yapılan; Rehabilitasyon,
Köylüsünün yanında 40. yıl POLİTİKAMIZ Orman işletmeciliği çerçevesinde yapılan; Rehabilitasyon, Baltalıkların koruya tahvili, Yangınla mücadele, Bakım ve gençleştirme çalışmaları, Ağaçlandırma kapsamında yapılan; Orman içi ve orman dışı ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları,

7 Orman Köylüsünün yanında 40. yıl POLİTİKAMIZ Milli Parklar Kanunu ile koruma statüsüne alınan/ katılan alanlardaki oluşan engellemeler, Bu alanların içinde ve bitişiğinde yaşayıp gelir kaybına uğrayan orman köylüsünün mağduriyetinin gidermek amacıyla,Ormanlar üzerindeki olumsuz baskılarını azaltarak ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

8 Hayvansal ve bitkisel üretimi arttırıcı ve değerlendirici,
Orman Köylüsünün yanında 40. yıl Ormancılık çalışmalarında oluşan sosyal sorunları çözmeye odaklanmış, alternatif işletme modelleri ve projeler geliştirerek, köylünün ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak üzere; Gelir getirici yönde Hayvansal ve bitkisel üretimi arttırıcı ve değerlendirici, İşgücünü değerlendiren el ve ev sanatları imalatı, Eko-turizme yönelik projeleri ferdi ve kooperatif kredileri ile Odun tüketimini azaltıcı yönde Kuzine soba, güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi gibi ısıtma pişirme araç ve gereçleri, Dam örtülüğü projeleri Sosyal nitelikli kredilerle desteklemektedir.

9 YILLARA GÖRE BÜTÇE-HARCAMA DURUMU
Orman Köylüsünün yanında 40. yıl YILLARA GÖRE BÜTÇE-HARCAMA DURUMU (1.000 TL) ÖDENEK TÜRÜ 2005 2006 2007 2008 2009 Ödenek Harcama G. % G.% CARİ 1.357 1194 88 1573 1.460 93 1.739 1.521 87 1.812 1.716 95 1.941 1.779 92 YATIRIM 481 402 84 449 439 98 500 243 49 434 645 578 90 DIŞ KAYNAK. PROJELER 873 870 99 401 398 900 850 94 935 767 82 1100 812 74 BORÇ VERME 41.539 41086 45388 45293 40000 39742 42.000 41.757 42.100 42.024 TOPLAM 44.250 43.552 47.811 47.590 43.139 42.356 45.247 44.674 45.786 45.193

10 2010 YILI BÜTÇE ÖZETİ 740.000 ÖDENEK TÜRÜ ÖDENEK MİKTARI (TL)
Orman Köylüsünün yanında 40. yıl 2010 YILI BÜTÇE ÖZETİ ÖDENEK TÜRÜ ÖDENEK MİKTARI (TL) CARİ HARCAMALAR YATIRIM HARCAMALARI BORÇ VERME(Krediler) Ferdi Krediler Kooperatif Kredileri Rezerv DIŞ KAYNAKLI PROJELER TOPLAM 10

11 Orman Köylüsünün yanında 40. yıl Genel Müdürlüğümüz uygulamalardaki etkisini ve bütçesini nasıl artırır?

12 -Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -ORKOP,
Orman Köylüsünün yanında 40. yıl -Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -ORKOP, -Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF-Türkiye -BM-UNDP, -FAO, -AB-IPARD temsilcileri ile toplantılar yapmıştır. .

13 Orman Köylüsünün yanında 40. yıl FAO ile 02.09/12/2010 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da Ruralinvest eğitimini düzenlemiştir. FAO temsilcileri ile ortak çalışma alanları ve konuları üzerinde görüşmeler devam etmektedir.

14 Orman Köylüsünün yanında 40. yıl Bütüncül yaklaşımlı, kurumlar arası işbirliğini esas alan Havza Kalkınma Modeli Eko-Havza Dönüşüm Projeleri uygulamak için Türkiye genelinde 17 havza seçerek çalışmalar başlatmıştır.

15 EKOLOJİK HAVZA DÖNÜŞÜM PROJESİNİN PAYDAŞLARI
Mimarlar Odası Tarım Bakanlığı-TEDGEM TOKİ OGM UNDP AB-IPARD KOSGEB İŞKUR İL ÖZEL İDARESİ (KÖYDES) ORKÖY STK-ORKOP vb ÜNİVERSİTELER OAE DKMP DSİ AGM ÇYGM

16 Orman Köylüsünün yanında 40. yıl DIŞ KAYNAKLI PROJELER

17 UYGULAMALARI SONUÇLANMIŞ PROJELER Genel Müdürlüğümüz bugüne kadar;
Orman Köylüsünün yanında 40. yıl UYGULAMALARI SONUÇLANMIŞ PROJELER Genel Müdürlüğümüz bugüne kadar; - Muş-Bingöl Kırsal Kalkınma Projesi ( ), - Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi ( ) ve - Ordu Giresun Kırsal Kalkınma Projeleri ( ), - Doğu Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Proje’lerinde ( ) görev almıştır.

18 HALEN UYGULANMAKTA OLAN PROJELER
Orman Köylüsünün yanında 40. yıl HALEN UYGULANMAKTA OLAN PROJELER 1. ANADOLU SU HAVZALARI REHABİLİTASYON PROJESİ (ASHRP) ORKÖY, toplam 5 ilde (Amasya, Çorum, Kayseri, Sivas ve Tokat) 23 mikrohavzadaki orman köylerinde Gelir Getirici Faaliyetlerin uygulanmasından sorumludur. Genel Müdürlüğümüzce bugüne kadar toplamda 364 aileye süt sığırı, 48 aileye süt koyunu ve 125 aileye güneş enerjili su ısıtma sistemleri hibe olarak verilmiştir yılı sonu itibari ile Dolar ( TL) harcama yapılmıştır. 2.ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ ORKÖY’ün projedeki görevi, yerel halkın doğal kaynaklar üzerine baskısını azaltmak için tampon zonda halkın yaşam standardını yükseltmeye yönelik gelir getirici faaliyetleri uygulamaktır. Projede ORKÖY’ün toplamda Dolar nakdi katkısı bulunmaktadır. Proje süresi 4 yıldır yılı itibariyle bölgede uygulanabilecek ekonomik ve sosyal içerikli faaliyetlere yönelik fizibilite çalışmaları başlamıştır ve devam etmektedir.

19 UYGULAMASI BAŞLAYACAK OLAN PROJELER
Orman Köylüsünün yanında 40. yıl UYGULAMASI BAŞLAYACAK OLAN PROJELER 1. ÇORUH HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ Projenin amacı : Artvin, Erzurum ve Bayburt illerinde, doğal kaynakların yönetimi, erozyonu önlemek ve yerel halkın gelir seviyelerinin artırılmasına katkıda bulunmak. Projede, 3 ilde toplam 18 mikro havzada çalışılması öngörülmektedir. ORKÖY Genel Müdürlüğü gelir getirici faaliyetlerin uygulanmasından sorumlu olacaktır.

20

21

22 28 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen “Türkiye Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kongresi-TIREC 2010” da Genel Müdürlüğümüze Güneş Enerjisi ile Su Isıtma Sistemi Uygulamaları nedeniyle “Türkiye Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ödülü” verilmiştir.

23 ORKÖY Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi gerekmektedir.
Orman Köylüsünün yanında 40. yıl SONUÇ VE ÖNERİLER Bu güne kadar verilen ve yetersiz kalan bütçeler sebebiyle, öngörülen uygulamaların ancak %11.3’ü gerçekleştirilebilmiştir. Fon gelirleri olarak tahsiline devam edilen; orman ürünleri satışlarının %3’ü, izin-irtifak bedellerinin %3’ü ve işletme kârlarının %10’unun tahsili ve buna ilaveten fon geliri olarak Yasada ifadesini bulan “Genel Bütçenin %01’i tutarındaki bir ödeneğin” ORKÖY Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi gerekmektedir.

24 Orman Köylüsünün yanında 40. yıl Temel ormancılık Problemlerine yönelik projeli ve müşterek bütçeli çalışmalar yapılmalı

25 Orman üretim ve ağaçlandırma işlerinde iş gücü arz açığını giderici önlemlerin alınması

26 Orman Köylüsünün yanında 40. yıl Rehabilitasyon ve Ağaçlandırma çalışmalarında ve korunan alanlarda karşılaşılan sosyal direncin giderilmesi gibi konularda ilgili birimlerin ortaklığında sosyal destek proje uygulamaları yaygınlaştırılarak devam ettirilmelidir.

27 Orman Köylüsünün yanında 40. yıl TEŞEKKÜR EDERİM


"ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları