Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Salim KARABULUT Bölge Müdür Yardımcısı Katılımcı-Entegre Havza Yönetimi: Planlama,Rehabilitasyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Salim KARABULUT Bölge Müdür Yardımcısı Katılımcı-Entegre Havza Yönetimi: Planlama,Rehabilitasyon."— Sunum transkripti:

1 1 MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Salim KARABULUT Bölge Müdür Yardımcısı salimkarabulut@ogm.gov.tr Katılımcı-Entegre Havza Yönetimi: Planlama,Rehabilitasyon ve Gelir Getirici Faaliyetler Eğitimi 27 Mayıs 2013MERSİN

2 2 MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

3 3 ÇALIŞMA ALANIMIZ

4 4 ORMANLARIN KORUNMASI ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ ORMANLARIN GENİŞLETİLMESİ } SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMANCILIK AMACIMIZ: Orman köylerinde yaşayan halkın ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınmalarına katkıda bulunarak, orman köylüsünü belirli alanlarda bizzat üretici durumuna getirerek ormanlar üzerindeki olumsuz baskıyı azaltmaya çalışmaktır. ORMANCILIK FAALİYETLERİ AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ DKMP FAALİYETLERİ ORKÖY (DESTEK BİRİMİ)

5 ORKÖY’ÜN TARİHİ Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşmasını sağlamak için, ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köy halkının kalkınmalarına katkıda bulunarak bunların ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 1973 yılında 6831 Sayılı orman yasasına 1744 Sayılı yasa ile eklenen Ek-3.üncü madde ile kısaca ORKÖY Fon’u olarak bilinen “Orman Köyleri Kalkınma Fon’u ’’oluşturulmuş ve uygulaması 2001 yılı sonuna kadar devam etmiştir. 21.02.2001 tarih ve 4629 sayılı “ Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun “ ile “ Orman Köyleri Kalkınma Fon’u” 31.12.2001 tarihi itibari ile kapatılmıştır. 4629 sayılı yasanın geçici 1. maddesi gereğince, kaldırılan Orköy Fonunun yerine kullanılmak üzere Orman ve Maliye Bakanlıkları tarafından “ Orman Köyleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas Ve Usuller” düzenlenmiştir. Bu “Esas ve Usuller’e dayanılarak Orman Köylülerine ve kurmuş oldukları Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine kredi verilmeye devam edilmektedir. 01.01.2012 Tarihinden itibaren Orman Genel Müdürlüğüne Daire Başkanlığı olarak bağlanmış 6851 sayılı “Orman Köylülerinin Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Tamim” Esaslarına göre faaliyetlerini yürütmektedir. 5

6 6 YASAL DAYANAĞIMIZ Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Tamim Tamim No:6851 6831 SAYILI ORMAN KANUNU

7 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET GELİRLERİ 1- Devlet orman işletmelerinden tomruk, yarı mamul kereste ve odun dışı orman ürünü alanlardan satış bedeli üzerinden % 3 oranında alınacak hisseden, 2- 6831 sayılı Orman Kanunu ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri gereğince verilecek izin veya irtifak haklarında proje toplam bedelinin orman sahasına isabet eden kısmından % 3 oranında alınacak hisseden, 3- Orman yasasına göre verilen izin ve irtifak haklarında ormanlık sahaya isabet eden proje tutarında alınan % 3 oranındaki hisse 4- Orman İşletmelerinden senelik safi karlarının %10 u oranında alınan hisse 5- Şartları yerine getiremeyen köylü ve kooperatiflerden geri alınan meblağ 6- Kullandırılan kredilerin geri dönüşümleri ile her türlü bağış, faiz ve diğer gelirler. 7

8 8 ORMAN KÖYLERİMİZ Orman İçi Orman BitişiğiToplam Orman İlçesi Köy Ad. Köy Ad. Köy Ad. Akdeniz - 8 8 Anamur 20 17 37 Aydıncık 9 1 10 Bozyazı 7 7 14 Çamlıyayla 10 - 10 Erdemli 39 8 47 Gülnar 25 16 41 Mezitli 9 6 15 Mut 31 51 82 Silifke 32 23 55 Tarsus 26 43 69 Toroslar 21 11 32 Yenişehir 3 5 8 TOPLAM 232 196 428 Mersin ilinde 232 adet orman içi, 196 adet orman bitişiği olmak üzere toplam 428 adet orman köyü mevcuttur. Bu köylerde 2012 yılı verilerine göre 171.134 Orman Köylüsü yaşamaktadır.

9 KREDİ TÜRLERİ 1. KARŞILIKSIZ YARDIMLAR: Orman Köylülerinin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan proje, yayım, deneme çalışmaları ile 2924 sayılı yasa uygulamasına ilişkin çalışmalar. 2. SOSYAL NİTELİKLİ KREDİLER: Odunun yakıt maddesi olarak kullanılmasını azaltmak ve ormanların korunmasını sağlamak amacıyla Orman köylülerine verilen malzemeler (Dam örtülüğü malzemeleri, yakıt maddeleri, yüksek randımanlı ısıtma ve pişirme araçları,güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi vs.) 3. EKONOMİK NİTELİKLİ KREDİLER: a- Kooperatif Kredileri: Orman Köylüleri Köy kalkınma Kooperatifleri Projelerine verilen krediler. b- Ferdi Krediler: Orman köylülerinin ekonomik gücünü artırmak amacıyla verilen krediler (fenni arıcılık, süt Sığırcılığı, süt koyunculuğu, seracılık, meyvecilik vs.) 9

10 10 1975-2013 FAALİYETLERİMİZ

11 KARŞILIKSIZ YARDIMLAR Orman Köylülerinin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan proje, yayım, deneme çalışmaları ile 2924 sayılı yasa uygulamasına ilişkin çalışmalar YAPILAN YARDIMLAR 1981 yılında Tarsus Taşçılı köyünde içme suyu tesisi ile 1983 yılında Anamur ve Erdemli’de iki adet empreyne tesisi için köy tüzel kişiliklerine toplam 3.022.591 TL yardım yapılmıştır. 11

12 SOSYAL NİTELİKLİ KREDİLER Odunun yakıt maddesi olarak kullanılmasını azaltmak ve ormanların korunmasını sağlamak amacıyla Orman köylülerine verilen malzemeler (Dam örtülüğü malzemeleri, yakıt maddeleri, yüksek randımanlı ısıtma ve pişirme araçları,güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi vs.) Sosyal nitelikli kredilerden faiz alınmaz. 12 1975-2013 FAALİYETLERİMİZ

13 DAM ÖRTÜLÜĞÜ 13 1959 AİLEYE DAM ÖRTÜLÜĞÜ KREDİSİ KULLANDIRILMIŞTIR. Vade Süresi 5 yıldır.Ödemesiz devresi yoktur. 150 m2 alanı kaplayacak çinko verilmektedir.

14 ISITMA-PİŞİRME 14 193 AİLEYE ISITMA-PİŞİRME ARAÇLARI KREDİSİ KULLANDIRILMIŞTIR. Vade Süresi 4 yıldır.Ödemesiz devresi yoktur. 1 takım Isıtma-Pişirme Aracı verilmektedir.

15 GÜNEŞ ENERJİSİ 15 2130 AİLEYE GÜNEŞ ENERJİSİ KREDİSİ KULLANDIRILMIŞTIR. Vade Süresi 3 yıldır. Ödemesiz devresi yoktur. 2-3 kollektörlü 1 Takım güneş Enerjisi montajı yaptırılmaktadır.

16 EKONOMİK NİTELİKLİ KREDİLER - Orman Köylüleri Köy kalkınma Kooperatifleri Projelerine verilen krediler. - Orman köylülerinin ekonomik gücünü artırmak amacıyla verilen krediler (fenni arıcılık, süt Sığırcılığı, süt koyunculuğu, seracılık, meyvecilik vs.) Ekonomik nitelikli kredilerin faizi, Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tarımına giren üreticilerine uyguladığı faizin yedide biri oranındadır. 16 1975-2013 FAALİYETLERİMİZ

17 SİLİFKE TARIMSAL KALKINMA KOOP. DEFNE YAĞI VE ESANSI TESİSİ 17 Silifke Tarımsal Kalkınma Kooperatifine uyguladığı “Defne Yağı ve Esansı Tesisi Projesi” için 1976-1984 yılları arasında toplam 144.921.640 TL tutarında yardım yapılmıştır.1984 Yılında İşletmeye açılmıştır. Halen özel sektöre kiralanmış olarak faaliyetine dev am etmektedir. KOOPERATİF KREDİLERİ

18 18 TARSUS BEYLİCE TARIMSAL KALKINMA KOOP. AROMATİK BİTKİLER İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ Tarsus Beylice Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi “ Aromatik Bitkiler İşleme ve Değerlendirme Tesisi” için toplam 646.467,83 TL kredi yardımı yapılmıştır. 2004 yılında işletmeye açılmıştır. 2006 yılında kredi taksitlerini ödemediği için icraya verilmiştir. İcra işlemleri devam etmektedir

19 ALADAĞ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ İŞ MAKİNESİ PROJESİ 19 Toroslar Aladağ Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 2012 Yılında iş makinesi Projesi için 160.000 TL kredi kullandırılmıştır.

20 FERDİ KREDİLER Orman köylerini ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 1975-2012 yılları arasında 4021 aileye ayni ve nakdi ferdi kredi yardımı yapılmıştır. 20

21 FENNİ ARICILIK 21 590 AİLEYE FENNİ ARICILIK YARDIMI YAPILMIŞTIR. Vade Süresi 4 yıldır.1 yıl ödemesiz devresi vardır. 30 arılı kovan ve arcılık malzemeleri verilmektedir.

22 SERACILIK 22 306 AİLEYE SERACILIK KREDİSİ KULLANDIRILMIŞTIR. Vade Süresi 5 yıldır.1 yıl ödemesiz devresi vardır. 500 m2 veya 750 m2 plastik veya cam sera yaptırılmaktadır.

23 SÜT SIĞIRCILIĞI 23 896 AİLEYE SÜT SIĞIRCILIĞI KREDİSİ KULLANDIRILMIŞTIR. Vade Süresi 6 yıldır.1 yıl ödemesiz devresi vardır. 2 Baş gebe düve 1 yıllık sigorta ve yem yardımı yapılmaktadır.

24 SÜT KOYUNCULUĞU 24 1060 AİLEYE SÜT KOYUNCULUĞU KREDİSİ KULLANDIRILMIŞTIR. Vade Süresi 6 yıldır.1 yıl ödemesiz devresi vardır. 30 Koyun 1 Koç 1 yıllık sigorta ve 1 yıllık yem yardımı yapılmaktadır.

25 TAVUKÇULUK 34 AİLEYE TAVUKÇULUK KREDİSİ KULLANDIRILMIŞTIR. 25 Vade Süresi 6 yıldır.1 yıl ödemesiz devresi vardır. 500 Adetlik veya 1000 Adetlik çiftlik yaptırılmıştır. Civciv, yem ve malzemeler alınmıştır.

26 MOTORLU TESTERE 45 AİLEYE MOTORLU TESTERE KREDİSİ KULLANDIRILMIŞTIR. Vade Süresi 5 yıldır.1 yıl ödemesiz devresi vardır. 1 Adet Motorlu Testere ve avadanlıkları alınmıştır. 26

27 HALICILIK 21 AİLEYE HALICILIK KREDİSİ KULLANDIRILMIŞTIR. 27 Vade Süresi 4 yıldır.1 yıl ödemesiz devresi vardır. 1 adet tezgah ve hammadde yardımı yapılmaktadır.

28 MEYVECİLİK 94 AİLEYE MEYVECİLİK KREDİSİ KULLANDIRILMIŞTIR. 28 Vade Süresi 7 yıldır.4 yıl ödemesiz devresi vardır. 5 dekar bahçe tesisi, fidan bedeli tel ihata bedeli ve işçilik bedeli karşılanmaktadır.

29 DİĞER FAALİYETLER 29 93/4000 VE 95/6820 SAYILI KARARNAME UYGULAMALARI 93/400 ve 95/6820 sayılı kararnamelere dayalı olarak 1993 ve 1995 yıllarında 243 aileye 15.500.000.000 TL tutarında hayvancılığı teşvik kapsamında besi kredisi verilmiştir 2924 SAYILI YASA ÇALIŞMALARI 2924 sayılı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkındaki Yasa” uyarınca orman sınırlarının dışına çıkarılan 2/B sahalarının 9 köyde hak sahibi orman köylülerine satışı, 13 köyde hak sahibi tespit çalışması yapılmıştır. 29.06.2001 tarih ve 4706 sayılı yasa ile 2/B sahalarının satış yetkisi Maliye Bakanlığına devredilmiştir

30 30 DOĞU ANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi Arıcılık Kompenenti Çalışmaları Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Şube Müdürlüğünün kontrolünde, Orköy Şube Müdürlüğü, Köy Hizmetleri ve Tarım İl Müdürlüğünün birlikte çalışma yaptığı dış kaynaklı Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi içerisinde ilimizde 5 adet mikro havza mevcuttur. Erdemli-Sorgun Mikro Havzası: Sorgun ve Toros Köyleri Mut-Güme Mikro Havzası: Güme, Elmapınar, Demirkapı Köyleri Mut-Ballı Mikro Havzası: Ballı ve Çivi köyleri Tarsus-İnköy Mikro Havzası: İnköy, Ardıçlı, Olukkoyağı Köyleri Silifke-Sarıaydın Mikro Havzası: Sarıaydın ve Ayastürkmenli Köyleri Orköy Şube Müdürlüğü olarak havza köylerine her ünitesi 1626.51 dolar tutarında olan 20 kovanlık fenni arıcılık yardımından 1999 yılında 30 kişiye, 2000 yılında 52 kişiye olmak üzere toplam 82 kişiye 133.373.82 dolar tutarındaki dış kaynaklı yardım karşılıksız olarak verilmiştir.

31 SOSYAL DESTEK PROJESİ (2006-2008) 31 Projenin uzun vadeli amacı: Ülke genelinde 2010 yılına kadar, ormancılık faaliyetlerinin etkinliğini artırmak, halktan gelen baskıları ORKÖY aracılığı ile azaltarak faaliyetlerin başarı oranını artırmak ve halkla olan ilişkileri güçlendirmek, ormancılık birimlerinin birlikte ve etkin çalışma alışkanlıklarını pekiştirerek orman varlığımızı korumak ve genişletmek. Proje Amacı: Mersin İlinde 2008 yılına kadar, halkın uygulamış olduğu keçi baskısını ORKÖY’ün sağlamış olduğu sosyal ve ekonomik amaçlı faaliyetler ile en aza indirmek, ağaçlandırma ve rehabilitasyon sahalarında sosyal baskının kaldırılarak uygulamaların başarısını artırmak, ormancılık birimlerinin kendi aralarında ve diğer devlet birimleri ile birlikte çalışma alışkanlıklarını güçlendirmek ve Mersin ilinin orman varlığının korunmasına ve genişletilmesine yardımcı olmak. Projenin Gerekçesi: Orman- Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün varlık amacı; Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü gibi ormancılık birimlerinin faaliyetlerini uygularken, karşılaşmış oldukları halk baskısını en aza indirmek ve uygulamalardan dolayı halkın mağduriyetini giderici faaliyetlerde bulunmaktır. Yani ORKÖY bir destek birimi olarak faaliyet göstermektedir. Amacı ülke tarımına katkı sağlamak değil, orman alanlarını ve orman ekosistemini korumak diğer ormancılık birimlerine destek amaçlı bir takım sosyal faaliyetlerde bulunmaktır

32 32 Belirlenen bu sorunlara bakıldığında, çoğunluğu halkın sosyo-ekonomik problemlerinden kaynaklandığı veya sorunu çözerken halk baskısı ile karşılaşılacağı görülmektedir. İşte bu noktada ORKÖY’ün devreye girmesinin gerekliliği ortaya çıkmakta ve kurum olarak diğer ormancılık birimleri ile koordine içersinde çalışması durumunda ne kadar faydalı işler ortaya konacağı görülmektedir. Bu amaçla “Ormancılık Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak İçin Sosyal Destek Projesi” hazırlanmaya karar verilmiş ve sorunların yoğun yaşandığı illerden biri olan Mersin pilot proje bölgesi olarak seçilmiştir. Projenin hazırlanması için projenin uygulanacağı ilimiz tarafından seçilmiş olan pilot köylerin her birinde SOR-SAP-ÇÖZ yöntemi ile mevcut durum tespiti yapılmış ve köylülerin istekleri eğilimleri ve potansiyelleri saptanmıştır. Projede verilen faaliyet türlerinin tamamı köylülerin kendileri tarafından teklif edilmiş ve yapılan görüşmelerle karara bağlanmıştır.

33 33

34 34

35 GERİ DÖNÜŞÜMLER 2012 YILI BEKLENEN GERİ ÖDEMELER: 1.714.496,00 TL 2012 YILI GERÇEKLEŞEN GERİ ÖDEMELER: 1.511.162,00 TL 2012 YILI TOPLAM TAHSİLAT MİKTARI: 4.616.845,00 TL 2012 YILINDA KULLANDIRILAN KREDİ MİKTARI: 2.114.375,00 TL 2013 YILI ÖDENEĞİ: 3,666.670,00 TL 35

36 36 Salim KARABULUT Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı SAYGILARIMLA


"1 MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Salim KARABULUT Bölge Müdür Yardımcısı Katılımcı-Entegre Havza Yönetimi: Planlama,Rehabilitasyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları