Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENETİM / VERGİ / DANIŞMANLIK Excel Uygulamalı Veri Analizi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENETİM / VERGİ / DANIŞMANLIK Excel Uygulamalı Veri Analizi."— Sunum transkripti:

1 DENETİM / VERGİ / DANIŞMANLIK Excel Uygulamalı Veri Analizi

2 Amaç Excel’in bazı istatistik fonksiyonlarını öğrenmek:  Ortalama, ortanca, minimum, maksimum,  Standard sapma (stdsapmas),  Varyans (var, vars),  Standartlaştırma, normal dağılım (normdağ), normsdağ, normters, normsters 1

3 Excel Çalışma Şekli 2 - Sizin seçtiğiniz hücreleri inceler. - Boş hücreleri göz ardı eder.

4 Örneklem: Ortalama (Mean) Kitle: =ORTALAMA(B72:B81) Ö rnek: 3 Excel: = Ortalama(Hücrearalığı)

5 Mod (Mode) 4 Kesikli verilerde en çok görülen değer Excel:Örnek: = MOD(HücreAralığı) =MOD(B2:B81) Birden fazla mod var ise listedeki ilk değeri gösterir.

6 Ortanca (Median) Bu komutu kullanabilmeniz için verileri sıralamanıza gerek yok. Örnek: =ORTANCA(D2:D81) 5 Sıralanmış verilerde orta değer Excel: =ORTANCA(Hücrearalığı)

7 Maksimum, Minimum, ve Değişim Aralığı(Range ) 6 Excel: Örnek: =MIN(Hücrearalığı) =MIN(D2:D81) =MAK(Hücrearalığı) =MAK(D2:D81) Değişim aralığını bulmak için bir komut yok, fakat çok kolay hesaplanabilir. = MAK(D2:D81) - MIN(D2:D81)

8 Kitle: Örneklem: Excel: =STDSAPMAS(Hücrearalığı) =STDSAPMA(Hücrearalığı) =VARS(Hücrearalığı) =VAR(Hücrearalığı) Standart Sapma (Deviation) ve Varyans (Variance) Varyans = σ 2 Varyans = s 2 7

9 Hatırlatma: Normal Dağılım (Normal Distribution) Oransal (Relative) Frekans OF ortalama x 8 Normal dağılım “Gauss” dağılımı olarak da adlandırılır. (Gaussian Distribution)

10 x Hatırlatma: Standart Normal Dağılım için Alan =1.00 9

11 Z-dönüşümü 10 Excel: =STANDARTLAŞTIRMA(x,ortalama,stdsapma) Örnek: =STANDARTLAŞTIRMA(85,75,10)’nın sonucu 1.0’dır.

12 Excel: Örnek: =NORMSDAĞ(z) =NORMSDAĞ(1.0) =0.8413 eksi sonsuzdan z’ye kadarki alanı verir Z-tablolardan farka dikkat Standard Normal Cumulative Distribution 11

13 Excel’de Normal Veri Z dönüşümünden kaçınmak için: =NORMDAĞ(x,ortalama,stdsapma,doğru) Örnek: =NORMDAĞ(85,75,10,doğru)= 0.8413 12

14 Tersi Bulma Problemi Verilen ,  ve olasılık için x =NORMTERS(olasılık,ortalama,stdsapma) Verilen bir olasılık için z =NORMSTERS(olasılık) Olasılık eksi sonsuzdan x’e (ya da z’ye) kadarki alandır 13

15 Örnek  =5.0 ve  =0.2 normal dağılımında 4.8 ve 5.4 arasındaki alanı bulunuz.  Çözüm 1: =STANDARTLAŞTIRMA(4.8,5,0.2) = -1 =STANDARTLAŞTIRMA(5.4,5,0.2) = 2 =NORMSDAĞ(2)-NORMSDAĞ(-1) = 0.8186  Çözüm 2: =NORMDAĞ(5.4,5,0.2,DOĞRU)- NORMDAĞ(4.8,5,0.2,DOĞRU) = 0.8186 14

16 Örnek Bir metal üretim atölyesinde uzunluk ortalaması  =5.00 mm ve standart sapması  =0.20 mm’dır. metalin %99’unun uzunluğu kaç mm’den azdır? Çözüm 1: =NORMTERS(0.99,5,0.2) = 5.47 mm Çözüm 2: =NORMSTERS(0.99) = 2.33 5.00+0.20*2.33 = 5.47 mm 15

17 Örnek Bir metal üretim atölyesinde uzunluk ortalaması  =5.00 mm ve standart sapması  =0.20 mm’dır. Metalin uzunluğu 5.00 mm ± tolerans olarak belirtilmiştir. Toleransın değeri ne olmalıdır ki metalin %99’u bu toleransı sağlasın? Çözüm: =NORMTERS(0.995,5,0.2) = 5.52 mm =NORMTERS(0.005,5,0.2) = 4.48 mm Tolerans = 5.52 - 5.00 = 0.52 mm 16

18 Metal Üretimi Güven Aralığı 17

19 EĞİTİM KPMG International bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları KPMG International’a bağlıdır. KPMG International müşterilere herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiçbir üye firmanın KPMG International’ı veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi bulunmamaktadır. KPMG International’ında, aynı şekilde üye firmalar üzerinde zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International'ın üyesi bir Türk şirketidir. Bu dökümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli doğru ve güncel bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın, bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse, özel durumlarına uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dökümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Ek : İletişim Bilgileri 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:13 Alsancak - İZMİR Sezer Bozkuş, CIA, CFE, CFSA, SMMM Kıdemli Müdür İç Denetim, Risk ve Mevzuat Uyum Hizmetleri Tel.+90(232) 421 26 00 - 146 Fax+90(232) 421 26 01 Mobile0530 519 95 18 E-mailsbozkus@kpmg.com


"DENETİM / VERGİ / DANIŞMANLIK Excel Uygulamalı Veri Analizi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları