Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Candaş İLGÜN YARGITAY ÜYESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Candaş İLGÜN YARGITAY ÜYESİ."— Sunum transkripti:

1 Candaş İLGÜN YARGITAY ÜYESİ

2 YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN UYGULANMASINDA UYGULADIĞI İLKELER.

3 Uyuşmazlık tüketici sorunları
hakem heyetinde baro temsilcisi olarak görev alan avukatın söz konusu karara ilişkin tüketici mahkemesinde görülen davada taraflardan birisinin vekili olarak görev alıp alamayacağı hususundadır

4 Avukatın kendisine gelen işin reddi zorunluluğunu düzenleyen 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 38/1-c maddesine göre; “Avukat; Evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte görev yapmış olursa, teklifi reddetmek zorunluluğundadır.”

5 Buna göre; davalı tarafından kendisinden alınan kredi masrafların iadesi için tüketici sorunları hakem heyetine yapılan müracaat üzerine tüketici sorunları hakem heyetinde baro temsilcisi olarak görev alan davalı vekili avukatın, anılan yasa hükmü gereğince bu kararın iptali istemiyle tüketici mahkemesinde açılan davada davalı vekili olarak görev yapması mümkün değildir.

6 Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile Hınıs Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 10/07/2013 tarih ve 2013/119 esas 2013/137 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA,

7 Uyuşmazlık; ticari kart kredisi nedeniyle alınan masraflarla ilgili olarak tüketici sorunları hakem heyetinin karar verme yetkisinin bulunup bulunmadığı hususundadır. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 5/1.maddesine göre; Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek amacıyla veya tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilecek kararları almak üzere il ve ilçe merkezlerinde hakem heyetleri kurulur.

8 Buna göre; tüketici sorunları hakem heyetinin bir uyuşmazlığa bakabilmesi için taraflardan birisinin tüketici olması gerekir. Ticari kart kredisi, tüketici işlemi sayılamayacağı için tüketici sorunları hakem heyetinin ticari taşıt kredisi ile ilgili uyuşmazlıkla ilgili olarak karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, Bingöl 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 19/07/2013 tarih ve 2013/ 234 esas 2013/ 501 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, gününde oybirliğiyle karar verildi.

9 Dava konusu ürünün deriden mamül bayan çantası olduğu sabittir
Dava konusu ürünün deriden mamül bayan çantası olduğu sabittir. Oysa ürün üzerinde inceleme yapan bilirkişilerin ise uzmanlık alanının makine mühendisliği ve hukukçu olduğu görülmüştür.

10 Buna göre inceleme yapan bilirkişilerin uyuşmazlığa konu olan deri mamuldeki açık yada gizli ayıbı tespit edecek bilirkişi vasfında olmadığı açıktır. HUMK’un 275 ve HMK’nın 266 uyarınca ‘Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz’

11 ancak mahkeme uyuşmazlığın çözümü hukuk dışında teknik bilgi gerektiren hallerin mevcut olması halinde tayin olunan bilirkişinin kendi uzmanlığı ile ilgili alanda hakime yardımcı olması asıldır. Bu nedenle davaya konu ürünün ‘deriden’ mamul olması nedeniyle ürün üzerinde bu alanda uzmanlık niteliğine haiz kişilerden seçilerek inceleme yapılarak karar verilmesi gerekirken, HMK’nın 266 maddesine aykırı olarak bilirkişi tayini ve ardından hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

12 1-Uyuşmazlık 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında olacak.
2-Taraflardan birisi Tüketici diğeri ise satıcı sağlayıcı olacak. 3-Taraflar arasında Tüketici İşlemi olacak.Bu kapsamda yeni kanun ile VEKALET ESER TAŞİMA SİMSARLIK(TELLALLIK) SİGORTA BANKACILIK VE BENZERİ SÖZLEŞMELER….. HER TÜRLÜ SÖZLEŞME VE HUKUKİ İŞLEM.

13 Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
CANDAŞ İLGÜN

14 Candaş İLGÜN YARGITAY ÜYESİ 14 14


"Candaş İLGÜN YARGITAY ÜYESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları