Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAYAS BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR KANUNU İLE İLGİLİ SEMİNER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAYAS BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR KANUNU İLE İLGİLİ SEMİNER"— Sunum transkripti:

1 PAYAS BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR KANUNU İLE İLGİLİ SEMİNER

2 PERSONELİN BAŞARILI OLMA YÖNTEMİ
1-HEDEF KOYUN İş hayatında başarılı bir birey olmanın ilk ve temel şartı hedef koymaktır. Hangi işi yaparsanız yapın; net, ulaşılabilir, ölçülebilir ve zamanı belli bir hedefe sahip olunmalıdır. Ne istediğinizi ve ne yaptığınızı bilmeseniz başarılı olamazsınız. 2-STRESİ YÖNETİN Stresin iş hayatındaki başarıyı doğrudan etkileyen bir faktör olduğu biliniyor. Bir noktaya kadar motive edici bir özelliği olsa da yoğun şekilde stres yaşayan bireylerde dikkat dağınıklığı, verim azalması, motivasyonsuzluk gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunları yenmek için planlı çalışmak, daha fazla sosyalleşmek etkili bir yöntem…

3 3- PLANLI OLUN VE ZAMANINIZI SİZ YÖNETİN Birçok çalışan, üzerindeki iş yükünün çok fazla olduğundan ve hiçbir şeyi yetiştiremediğinden şikayet eder. Bazı vakalarda bu durum doğru olsa da, temel sorun zamanın iyi yönetilememesinden kaynaklanır. Plansız çalışmak, zaman kaybına neden olarak bireylerin başarı oranını da düşürmektedir. Günü planlamak, hangi işin ne kadar zaman aldığını hesaplamak ve en önemlisi de ajanda tutmak, bu sorunu hızla ortadan kaldıracaktır. 4- ESNEK OLUN Kurallı olmak ve belirli bir disiplin altında çalışmak, verimi artıran sistemlerden biridir. Ancak iş yerinde hiçbir olay ya da kişiye karşı katı olmamak ve içinde bulunulan duruma göre hareket etmek, başarıyı getiren diğer faktörlerden biri. Hızla ortama ve duruma adapte olabilirseniz, sorunları daha hızlı aşarak ileriye bakabilirsiniz.

4 5- DIŞ GÖRÜŞÜNÜZ SİZİ YANSITSIN Toplumsal ya da kişisel iletişimin yüzde 55’ini beden dili ve hareketler oluşturur. Dış görünüşünüzün ve giysilerinizin sizi yansıtması, karşınızdaki ile iletişiminizi kuvvetlendirecektir. Bu yolla da kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. 6- DENEYİMLERİNİZİ KULLANIN Geçmiş dönemde yaşadığınız olaylardan elde ettiğiniz deneyimler, gelecekte nelerle karşılaşabileceğinizi bilmeniz açısından önemlidir. Bir şeyi bilmenin tek yolu onu deneyimlemektir. Bulunduğunuz noktada çok fazla kalmadan üstüne yeni bir şeyler katmalı ve ilerlemelisiniz. Konumunuzun bir üst seviyesini düşünmüyorsanız başarıyı da sevmiyorsunuz demektir.

5 7-YARATICI OLUN BUNU KULLANIN Birçok işte yaratıcı olmak başarıyı da beraberinde getirir. Yaratıcılık, kişinin ruh halinin de pozitif olduğunu gösterir. Burada önemli olan yaratıcı olduğunuzu çevrenize göstermek, bir anlamda bunu iş hayatında satmaktır. Negatifliklerinizi üzerinizden atarak yaratıcı olabilir ve başarıyı yakalayabilirsiniz. 8- HATALARINIZDAN DERS ÇIKARIN Birçok insan hata yapmaktan korkar. Ancak hata ve yanlış yapmadan herhangi bir şeyin doğrusunu öğrenmek mümkün değildir. Önemli olan bu hataların neden kaynaklandığını bularak bir kez daha tekrarlamamaktır. Eğer hatalarımızdan ders çıkarmazsak, sürekli aynı şeyleri tekrar ederiz. Geçmişte yaşanılan her şeyin bize bir deneyim kattığını düşünerek, gelecek için bunlardan bilgi çıkarmak, başarının size daha hızlı gelmesini sağlayacaktır.

6 9- ÖN YARGILARINIZDAN KURTULUN 10-PLANLI, ORGANİZE VEDÜZENLİ ÇALIŞIN
İş hayatında başarılı olmanın ve kariyer basamaklarını hızla tırmanmanın önündeki en büyük engel önyargılardır. Birçok kişi, yeteri kadar bilgi edinmeden ve dinlemeden, karşısındaki bireyler hakkında yargıya varır. Bu da olayları tüm gerçekliğiyle görmemizi engeller. Hayatınıza yeni giren kişiler hakkındaki önyargılarınızı azaltır ve bireyleri olduğu gibi kabul etmeyi öğrenirseniz, hem daha mutlu hem de daha başarılı bireyler olabilirsiniz. Kendinize sürekli farklı sorular sorarak önyargılarınızı ortadan kaldırabilirsiniz 10-PLANLI, ORGANİZE VEDÜZENLİ ÇALIŞIN Planlı ve organize çalışmak, hem bir profesyonellik, hem de bir kolaylıktır. Planlı çalışmanın iş hayatındaki faydasının pahası biçilemez. Bu şekilde hem zamandan kazanabilir, önceliklerinizi belirleyebilir, hatayı ve unutmaları minimuma indirir, müdürünüz size bir şey sorduğunda onu hemen bilgilendirebilirsiniz. Dokümanlarınızı kategorilere ayırarak düzenli bir şekilde saklamanız, dokümanlarınızı darmadağınık kullanmak yerine çeşitli dosyalara dağıtarak organize etmeniz; bunların hepsi sizin zamandan kazanmanızı, zihninizin bulanmamanızı ve işlerin gözünüzü korkutmamasını sağlayacaktır. Bu durum da işinize gerçek bir verim olarak geri dönecektir. Bu arada masanızın düzeni ve zevkli bir şekilde dekore edilmesi de size verim sağlayacaktır.

7 BELEDİYENİN TANIMI Belediyeler, 1982 tarihli T.C Anayasası’nın 127. maddesinde ifadesine bulunan mahalli idare kuruluşlarımızdandır. Bilindiği üzere, Anayasamızın 127. maddesi mahalli idareleri, ‘İl, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esaslarını kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişiler’ olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere belediyeler, belde halkının yerel nitelikte ortak ve medeni ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü kamu tüzel kişilerdir. Belediyeler ortaya çıkışı 1855 yılına kadar uzanmaktadır. Çeşitli tarihlerde yapılan düzenlemelerle bu idareler, hızlı bir değişim ve gelişim göstermiş, 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu ile, kuruluş, görev ve yetkileri ile mali imkanları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ancak, zamanla bu yasanın da günün koşullarına uydurulması gereği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda 2000’li yılların ilk yıllarında başlatılan kamu yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının en önemli ayaklarından birini de, yerel yönetim kuruluşlarını yeniden düzenlemek amacıyla başlatılan ‘Mahalli İdareler Reformu’ oluşturmuştur.

8 Reform çalışmaları 2004 ve 2005 yılında büyük bir ivme kazanmış, bu yıllar belediye mevzuatı açısından büyük değişmelere sahne olmuştur. Yıllardır üzerinde çalışılan belediyelere ilişkin temel yasalar birbiri ardından çıkarılmıştır. Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilerek yürürlüğe konulan temel kanunlardan üçü de; * tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, * tarihli 5393 sayılı Belediye Kanun, * tarihinde 6360 sayılı on üç ilde Büyük Şehir Belediyesi ve 26 ilçe kurulması ile bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun yürürlüğe girmiştir. Bu yasalarla belediyelerin kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir.

9 * Bilginin en büyük güç olduğu çağımızda kurumlar ve çalışmaları, kendilerini yeniledikleri oranda değişen koşullara uyum sağlayabilmekte ve başarı oranlarını yükseltebilmektedir. * Bunun da yolu, değişen mevzuatın düzenli olarak izlenmesi ve doğru ve güvenilir bilgiye zamanında ulaşabilmesidir. * Çünkü, günümüzde tüm kurumların ortak hedefi; stratejik olan bilgiye ulaşarak, optimal yararı sağlamaktır. * Bu bağlamda, konuları teorik bağlamlara hapsederek içinden çıkılmaz kılmak yerine, sadeleştirmek bilgiye erişimi kolaylaştırmak için mevzuatı günübirlik takip etmek en iyi yoldur.

10 MEVZUATIN TANIMI * Mevzuat, bir ülkede yürürlükte olan kanun, tüzük, karar, yönetmelik, tebliğ ve benzeri yasal düzenlemelerin bütünü demektir. * Yasama Organının (TBMM) ve Yürütme Organının ve diğer kuruluşların (Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler, Diğer Kamu Kurumları, Üniversiteler vb.) kendilerine Anayasa ile tanınan yetkiler doğrultusunda yaptıkları yasal düzenlemeler şeklinde de tanımlanabilir.

11 MEVZUATI TAKİP ETMENİN YOLLARI
* Hukukun genel yapısının çok kapsamlı ve karmaşık olması ve ayrıca ülkemizde mevzuat değişikliklerinin çeşitli nedenlerle çok yoğun ve sık olması mevzuat takibini zorunlu hale getirmektedir. * Mevzuat, 1322 sayılı Kanun gereğince Resmi Gazete ’de yayımlanır. Resmi Gazete günlük olarak yayımlanır. * Cumhuriyet kurulduğundan bu yana her gün çıktığı düşünülürse belki de milyonlarca sayfaya tekabül eden Resmi Gazete’nin işlevi sadece günlük haber verme niteliğindedir. * Ancak, ne gibi değişiklikler oldu, hangi mevzuat yürürlükten kalktı, neler eklendi gibi soruların cevaplarını Resmi Gazete ciltlerin hepsi mevcutta olsa bile araştırmak ve bir sonuca varmak hemen hemen imkansızdır. * Sanal mevzuat yayıncılığı sayesinde herhangi bir mevzuatta değişen, eklenen, yürürlükten kaldırılan hükümler metne işlenerek güncel, doğru, yürürlükte olan uygulanması gereken mevzuata ulaşabilmektedir. * Yine Sanal mevzuat yayıncılığının bir fonksiyonu olarak, bütün hukuk sistemi içinde taranarak herhangi bir konuyla ilgili, mevzuat bir arada sunulabilmektedir.

12 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
* İlçe Belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir Belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. * Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planlarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak. * Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

13 * Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. * Belediye Kanununun 69 (arsa-konut üretimi) ve 73 (kentsel dönüşüm) üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak. * Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak ve yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen ve her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

14 * Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. * “Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.” (YENİ DÜZENLEME) * Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

15 * Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının uygun görüşü ile elektronik haberleşme altyapısını yapmak ve işletmek.” (YENİ DÜZENLEME) * Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak. * Ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, * Bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak.

16 * Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; * Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili düzenlemeleri yapmak. * Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

17 * Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. * Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. (ilçe belediyesine devredebilir.) * Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, işletmek veya işlettirmek. * Gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek. * Gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, sporu teşvik etmek amacıyla hemşerilerine spor malzemesi vermek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik, yönetici ve antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.” (YENİ DÜZENLEME)

18 * “Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, işletmek veya işlettirmek. * Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. * Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

19 * Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. * Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. * Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.(İçe belediyesine devredebilir) * Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. (ilçe belediyesine devredebilir.)

20 * İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. * Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. * Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

21 * Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. * “Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak”         (YENİ DÜZENLEME) * Büyükşehir Belediyeleri birinci fıkranın (l) (s) (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelere devredebilir, birlikte yapabilirler. Bunun dışındakileri ilçe belediyesi kabul etse bile Büyükşehir Belediyesi devredemez.

22 YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere Valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur.

23 * Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat dışına taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor, Valinin değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu Bakanlığa gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar yukarıdaki mercilere gönderilir. * Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik ve denetim, strateji ve koordinasyon ile idari müdürlükler kurabilir. Gerektiğinde geçici birimler kurabilir. * Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın sevk ve idaresi, Vali veya Vali tarafından görevlendirilecek bir Vali Yardımcısı tarafından yerine getirilir. Gerektiğinde Valilik kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu Başkanlıklarda görevlendirmeye yetkilidir. * Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; Valilik ve Kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca karşılanabilir.

24 * Tüm acil çağrıları karşılamak üzere Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise Valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulur. Bu merkezlerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. * ” Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelik çıkarıldığında daha sağlıklı bir değerlendirme yapabileceğiz. Bu yeni il özel idaresinin kaldırılmasıyla oluşan boşluğu Büyükşehir Belediyesinin dolduramayacağı endişesiyle kurulduğu düşünülmektedir.

25 İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
* Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. * Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. * Sıhhî işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

26 * Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 Sayılı Gecekondu Kanununda Belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak. * Mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. * Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. “Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak (yeni düzenleme ile eklenecek)”

27 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İLÇE BELEDİYELERİNE DEVREDEBİLECEĞİ GÖREVLER
* Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. (ilçe belediyesine devredebilir.) * Her çeşit toptancı ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. (ilçe belediyesine devredebilir.) “Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l) (yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek) , (s) (mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile hizmetleri yürütmek) , (t) her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaların ruhsatlandırmak ve denetlemek bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.”

28 ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ
* Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. * Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. * Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

29 * Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. * Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. * Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. * Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

30 * Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. * Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. * Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

31 * Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. * Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. * Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. * İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır. Kazı için izin verme yetkisi Alt yapı Koordinasyon Merkezi’ne ait olacaktır.

32 ULAŞIM HİZMETLERİ * Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. * İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. * Büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

33 * Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
* Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. * Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmiştir. * Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

34 * Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren belediyelerin, Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yürütmekte oldukları toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin, gerçek ve tüzel kişilere yaptırılması amacıyla verilen ruhsat, imtiyaz sözleşmesi ve ulaşım araçları kira sözleşmesi, ruhsatta öngörülen süre ile sahip oldukları hat güzergahı ile sınırlı olmak şartıyla herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Büyükşehir Belediyesi toplu taşım ve ulaşım sistemine dahil edilir. * Büyükşehir Belediyesi bu konuda ilçe belediyesine devir yapamaz. İlçe Belediyelerine ait olan toplu taşıma araçları şoförleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi gerekecektir.

35 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İMAR DENETİM YETKİSİ
* Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. * Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. * Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. * İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir. * Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. * Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

36 BÜYÜKŞEHİR’DE İLÇE BELEDİYE MECLİSLERİNİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
* Büyükşehir ve ilçe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. * Buna göre; Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. * Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. * İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine göre görev yapar. Başkanlık divan seçimi üç gün içinde tamamlanır.

37 * Meclise belediye başkanı, katılamaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. * Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. * Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir. * Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. (Belediye Kanunu m.19)

38 * Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır.
* Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. * Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. *Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

39 Meclis toplantıları açıktır
* Meclis toplantıları açıktır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. * Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. * Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usullerle ilan edilir. * Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.

40 * Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye başkanı tarafından belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur. * Her ayın ilk toplantısında belediye başkanı ve meclis üyeleri belediyeye ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. * Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır. * İmar konuları ile yıllık bütçe dışında kalan gündemdeki diğer konular ile üyelerin teklifleri; toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü hâlinde komisyonlara havale edilmeksizin belediye meclisince görüşülerek karara bağlanabilir.

41 * Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur’a çekilir. * Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır.

42 * Görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığı anlaşılırsa, ikinci fıkradaki hükümler uygulanır. * Üyeler oylarını bizzat kullanır. Gizli oy kullanmaya fizikî bakımdan engelli üyeler, tayin edecekleri kişi eliyle oy kullanabilirler. * Oylama gizli, işaretle veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul, ret veya çekimser şeklinde olur. Kararlar, meclis başkanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve bir sonraki toplantıda üyelere dağıtılır.

43 (5393 sayılı Belediye Kanununun m
* (5393 sayılı Belediye Kanununun m.21-22) Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. * Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. * Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir. * Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.

44 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
* Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. * Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. * Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir. * Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur.

45 * Büyükşehir Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. * Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usullerle ilan edilir. * Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.

46 * Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içerisinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir. * Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. * Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.

47 * Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. * Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından nazım planına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanına gönderilir. Üç ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.

48 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNDE İHTİSAS KOMİSYONLARI
* Büyükşehir belediye meclisi üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. * İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.  * İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur. * Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. * Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır. * Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir.

49 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ
Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz. Büyükşehir ve büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

50 Görevlerini şöyle sıralayabiliriz:
* Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. * Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. * Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.

51 * Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak. * Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak. * Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.

52 * Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak. * Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek. * Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek, gerektiğinde bizzat nikâh kıymak, diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.

53 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GELİRLERİ
Şöyle listelememiz mümkündür: * 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre büyükşehir belediyesince tahsil olunacak at yarışları dahil müşterek bahislerden elde edilen Eğlence Vergisinin % 20’si müşterek bahislere konu olan yarışların yapıldığı yerin belediyesine, % 30’u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan % 50 si. * Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçları. * Binalar üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri. * Park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin ilçe ve ilk kademe belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtılacak %50 sinden sonra kalacak %50 si.

54 * Hizmetlerin büyükşehir belediyesi tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları. * Kira, faiz ve ceza gelirleri. * Kamu idare ve müesseselerinin yardımları. * Bağlı kuruluşların kesin hesaplarındaki gelirleri ile giderleri arasında oluşan fazlalık sonucu aktarılacak gelirler. * Büyükşehir belediyesi iktisadî teşebbüslerinin safi hasılatından büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek oranda alınan hisseler.

55 * Büyükşehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz mal gelirleri.
* Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler. * Şartlı ve şartsız bağışlar. * Diğer gelirler.

56 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GİDERLERİ
* Belediye hizmet binaları ve tesislerin temini, bakım ve onarımı için yapılan giderler. * Belediye personeline ve belediyenin seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim ile diğer giderler. * İlçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlara yapacakları yardımlar ve ortak proje giderleri. * Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.

57 * Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler. * Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler. * Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı ile üyelik aidatı giderleri. * Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler. * Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri * Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.

58 * Dava takip ve icra giderleri.
* Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. * Avukatlık, danışmanlık ve denetim ödemeleri. * Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. * Büyükşehir belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri. * Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.

59 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KOORDİNASYON GÖREVİ
* Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. * Büyükşehir, ilçe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. * Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir. * İlçe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçı, bedeli kendileri tarafından karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, büyükşehir belediye meclisinin kararına dayanarak, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından yapılabilir.

60 SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ KİM TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEKTİR?
* HATSU Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir. * HATSU Genel Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. * Bu genel müdürlüğün, içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması * İhtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, * Bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek gibi görevleri bulunmaktadır. Hatay’ın mevcut ilçe belediyeleri su ve kanal hizmetleriyle ilgili olarak personel, taşınmaz, araç ve alacak/borçlarını HATSU Genel Müdürlüğü’ne devredecektir.

61 KÖYDEN MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLERLE İLGİLİ OLARAK BÜYÜKŞEHİR TİP MİMARİ PROJELER YAPILABİLİR Mİ?
* İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri halinde Büyükşehir Belediyeleri bu kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. * Tip mimari projenin uygulanacağı alan sınırını belirlemeye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. * Tip mimari projeler doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mühendislik projeleri yapılır veya yaptırılır. * Bu projeler ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulanması denetlenir. * Yapılacak inşaatlarda tip projeler dışında özel proje uygulanmak istenmesi durumunda bu projeler yürürlükteki mevzuat uyarında ilçe belediyesi tarafından onaylanır.

62 BU SÜREÇTE TEREDDÜTLERİ GİDERMEYE KİM YETKİLİDİR?
Bu kanunun uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Devirle ilgili açıklamalı bir genelge çıkarılmasını bekliyoruz.

63 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRININ İL MÜLKİ SINIRLARI OLMASINI TCK 184
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRININ İL MÜLKİ SINIRLARI OLMASINI TCK 184.MADDE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Tasarıya göre; “Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.” Türk Ceza Kanununun “İmar Kirliliğine Neden Olma” başlıklı, 184.maddesine göre, Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetlerin icrasından müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

64 (4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.  (5) Kişinin, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. (6) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.” hükmü bulunmaktadır. Bu durumda Belediye sınırları il mülki sınırları olunca tüm ilde bu madde uygulanacaktır. Başka bir deyişle köyde yapılan yapılar hakkında daha önce bu suç oluşmazken yerel seçimlerle birlikte köyler mahalleye dönüştüğünde artık yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi almak zorunda olacak aksi halde bu suçtan yargılanabilecekler.

65 BAKANLIKLAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE DOĞRUDAN KAYNAK AKTARARAK ORTAK PROJE YAPABİLMESİ
* Artık Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kaynağını aktarmak şartıyla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla yapabilirler. * Dolayısıyla Belediyeye kaynak aktarılmayacaktır. * Merkezi idare tarafından Büyükşehir olan illerde yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi ve izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sağlanır.

66 BÜYÜKŞEHİR İLE İLÇE BELEDİYELERİNE DAĞITILACAK PAYLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER
* 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanunun 2 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. * “Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 1,50’si Büyükşehir dışındaki Belediyelere, - yüzde 4,50’si Büyükşehirlerdeki ilçe Belediyelerine - yüzde 0,5’i İl Özel İdarelerine ayrılır. sayılı özel tüketim vergisi kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır. ” 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

67 (2) birinci fıkrada belirtilen gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için kalkınma Bakanlığı tarafından tespit edilen en son veriler esas alınır. * Bu endeksin kullanımında, ilçe belediyeleri gelişmişlik katsayılarına göre en az gelişmiş olanlardan en çok gelişmiş olana doğru ve eşit nüfus içeren be gruba ayrılır. * Eşitliği bozan ilçe, denge kurulacak şekilde beldeleriyle birlikte bir önceki gruba veya bir sonraki gruba ilave edilir. * Birinci fıkraya göre belirtilen miktarın yüzde 23’ü birinci gruba, yüzde 21’i ikinci gruba, yüzde 20’si üçüncü gruba, yüzde 19’u dördüncü gruba yüzde 17’sibeşinci gruba tahsis edilir. * Bu tahsisat her grup içinde, gruba giren belediyelerin nüfuslarına göre dağıtılır.” (37) 5779 sayılı kanunun 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

68 (3) 2 inci maddenin ikinci fıkrasına göre ayrılan büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri payının;
yüzde 90’lık kısmı ilçelerin nüfusuna, yüzde 10’luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır. Hesaplanan tutardan yüzde 30’luk büyükşehir belediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan miktar büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İl bank A.İ. tarafından aktarılır.

69 (4) 2 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan yüzde 6’lık büyükşehir belediye payının; yüzde 60’ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır. Kalan yüzde 40’lık kısmının yüzde 70’i nüfusa, yüzde 30’u yüzölçümü esasına göre büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılır. * (38) 5779 sayılı kanunun 6 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. . * “(1) kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının binde biri Maliye Bakanlığı bütçesine nüfusu ’e kadar olan belediyeler için kullanılmak üzere denkleştirme ödeneği olarak konulur. * Maliye Bakanlığı, bu ödeneği, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde dağıtılmak üzere İlbank a.i. hesabına aktarılır. İlbank a.i., hesabına aktarılan ödeneğin yüzde 65’ini eşit şekilde, yüzde 35’ini nüfus esasına göre dağıtır.”

70 KOMİSYON KARARINA KATILMAYAN BELEDİYE NE YAPACAKTIR?
Yasada bu konuda ilgili bir düzenleme yoktur. Ancak belediye gerekçesini de belirtmek suretiyle karara muhalif kalabilir ve komisyon kararının iptali için 60 gün içinde idare mahkemesine dava açabilir.

71 KOMİSYON KARARLARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR?
“Devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi itibariyle uygulanmaya konulur.” hükmü dikkate alındığında seçimlerden sonra yürürlüğe gireceği söylenebilir.

72 BU YENİ OLUŞUMLAR NEDENİYLE HİZMETLER AKSARSA NE OLACAK?
Belediye hizmetlerinin aksaması halinde, Valiler seçim tarihinden itibaren altı aylık sürede, bu Kanunla kurulan belediyeler arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır.

73 MAHALLEYE DÖNÜŞEN KÖYLERDEN HEMEN VERGİ ALINMAYA BAŞLANACAK MI?
* Bu kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 246. maddesi uygulanmaz * 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmaz. * 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 inci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır. * Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. Bu tarife üzerinden su parası alınacaktır.

74 MAHALLEYE DÖNÜŞEN KÖYLERİN ALT YAPI HİZMETLERİ İÇİN BÜTÇEDEN EN AZ NE KADAR PARA AYRILACAK?
İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler yatırım bütçelerinin en az %10’unu 10 yıl süre ile bu kanun kapsamında belediye sınırlarına dahil olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve kullanırlar.

75 MAHALLEYE DÖŞÜLEN KÖYLERDEKİ MEVCUT YAPILAR İÇİM BELEDİYEDEN YAPI RUHSATI/YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINACAK MI? * Hayır. Çünkü kanunla “Mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri kanununa göre oluşturulan ulusal adres bilgi sistemine kayıtlı konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile * Bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, tanıtım ve teşhir büfeleri ve yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar usulüne göre ruhsatlandırılmış sayılmaktadır.

76 ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ (UKOME)
Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile ulaşımla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun ulaşımla ilgili en çok üyeye sahip odasının) temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Gündemdeki konularla ilgili olarak ayrıca üye olmayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun ulaşımla ilgili en çok üyeye sahip odasının) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

77 İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPMA YETKİSİ
İl çevre düzeni planı, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan belediye meclisi tarafından onaylanır.

78 DEVİR İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
* Daha önce yapılan devirlerde meydana gelen tereddütler nedeniyle İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü çok sayıda görüş vermiştir. * Bu görüşlerin devirlerin tarafı olacaklara kolaylıklar sağlaması için özeti yapılmıştır. Bu görüşler ve diğer tecrübelerde göz önüne alınarak devir konusunda ayrıntılı bir genelgenin çıkarılması uygun olacaktır. * Devredilecek hizmetlerle ilgili olarak personel devrinde fiilen çalışan değil kadroda gözüken esas alınacağından belediyelerin fiili durumu yansıtan bir kadro düzenlemesi yapmaları gerekmektedir. * Standart bir devir protokol örneği bulunmamaktadır. Ancak bir örneğin oluşturulması faydalı olacaktır. Bu konuda Türkiye Belediyeler Birliği öncülük edebilir.

79 * İlçe belediyelerin kendi araç ve personeli eliyle yürütmekte oldukları ulaşım hizmetlerine ilişkin personel ve araçlar büyükşehir belediyelerine devredilecektir. * Devir alınması gereken hizmetlerin Büyükşehir Belediyeleri tarafından teslim alınması zorunludur. Aksi halde hizmetteki aksamadan sorumlu olacaktır. * Komisyon kararını verdikten sonra itiraz üzerine yeniden toplanıp ikinci bir karar vermesi kural olarak mümkün değildir. İstisnai olarak yapılabileceği görüşündeyiz. * Taşınmazlar, mahallenin bağlandığı belediyeye devredilirken taşınmazların değeri oranında alacak borç paylaşımı yapılacaktır. Değerin belirlenmesinde kriter getirilmesi gerekmektedir.

80 * Köylere köylere hizmet götürme birliklerinin, tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye edilmesi gerekmektedir. Tüzüklerine hüküm yoksa Valilik tasfiye edecektir. * Tüzel kişiliği sonra eren belediyenin ticari şirketlerde sahip olduğu hisselerini katılacağı belediye kabul ederse devredebilir. * Yeni kurulan belediyenin yapması gereken hizmeti diğer belediye yapıyorsa bedelini talep edebilir. * Devredilecek memurlar eğer kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanacak işe memurlarda muvafakat alınması gerekir. Ancak eşdeğer kadroya atamada muvafakat gerekmez.

81 * Hangi cadde, sokak veya yolun hangi belediyenin hizmet alanında kaldığı ile ilgili karar alma yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisine aittir. * Kanunda devrine izin verilen hizmetleri ilçe belediyesine devredebilir diğerlerini ilçe belediye kabul etse bile Büyükşehir Belediyesinin yapması gerekir. * Tüzel kişiliği sona erecek bir başka belediye mahalle olarak bağlanan belediyelerde kurulu Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıkları diğeriyle birleşerek ortadan kalkacaktır. * Tüzel kişiliği sona eren köylere ait alacaklar dava konusu olmak şartıyla katıldığı belediye tarafından sulh yoluyla çözülebilir. Dava konusunun miktarına göre belediye meclisi veya encümeni karar verecektir.

82 * Köyleri ile belediye arasından bir devir protokolü yapılacaktır.
* Mahalle olarak belediyeye bağlanan köylerin nakit para ve borç ve alacaklarının belediye bütçesine ne şekilden intikal edeceğine belediye meclisi karar verir. * Büyükşehir belediyesine devredilen hizmetlere ilişkin taşınmazların mülkiyeti de tapuda devredilecektir. Taşınmazlar üzerindeki yapının varsa kredi ödemelerini Büyükşehir yapacaktır. Demirbaş olarak devredilen hizmette görülenler farklı birimde fiilen bulunsa bile devredilecektir.


"PAYAS BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR KANUNU İLE İLGİLİ SEMİNER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları