Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/16 Çevre ve Orman Bakanlığı AR-GE Daire Başkanlığı Dr. Neşat Erkan (Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/16 Çevre ve Orman Bakanlığı AR-GE Daire Başkanlığı Dr. Neşat Erkan (Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü)"— Sunum transkripti:

1 1/16 Çevre ve Orman Bakanlığı AR-GE Daire Başkanlığı Dr. Neşat Erkan (Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü)

2 2/16 Sunum içeriği Uluslar arası faaliyetler Ormancılık araştırma çalışmaları AR-GE Daire Başkanlığı Geleceğe yönelik hedefler

3 3/16 AR-GE Daire Başkanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarlık …...........…. AR - GE Daire Başkanlığı …………… ….............. Araştırma Enstitüleri ve Müdürlükleri (11 adet) …........……. İdari yapılanma

4 4/16 1958-Araştırma İstasyonu 1962-İzmit-Kavakçılık Araştırma Enstitüsü 1963-Orman Toprak Laboratuar Müdürlüğü 1969-Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü Müdürlüğü 1965-Araştırma İstasyonu 1967-Araştırma İstasyonu 1975-Araştırma İstasyonu 1977-Araştırma İstasyonu 1955-Ormancılık Araştırma Enstitüsü 1959-Araştırma istasyonu 1952-Ormancılık Araştırma İstasyonu AR-GE Daire Başkanlığı Tarişhçe

5 5/16 1994-Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-Antalya 1994-Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-Trabzon 1962-İzmit Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü 1999-Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 1992-Ankara Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü 1994-Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-Bolu 1994-Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-Tarsus 1994-Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-Erzurum 1994-Marmara Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-İstanbul 1994-Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-İzmir 1994-Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-Elazığ 1994-İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-Ankara Kapatıldı-2004 AR-GE Daire Başkanlığı 1992 yılından sonra

6 6/16 AR-GE Daire Başkanlığı Çalışma bölgeleri

7 7/16 1.Tohum, Ağaç ıslahı ve Ağaçlandırma Araştırmaları Bölüm Mühendisliği 2.Silvikültür Araştırmaları Bölüm Başmühendisliği 3.Amenajman ve Hasılat Araştırmaları Bölüm Başmühendisliği 4.Orman Koruma, Çevre, Yaban Hayatı ve Milli Parklar Araştırmaları Bölüm Başmühendisliği 5.Orman İşletmeciliği ve Ekonomi Araştırmaları Bölüm Başmühendisliği 6.Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisliği 7.Proje Planlama ve Değerlendirme Bölüm Başmühendisliği 8.Orman-Halk İlişkileri ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Bölüm Başmühendisliği 9.Kavakcılık Araştırmaları Bölüm Başmühendisliği Bölüm başmühendislikleri Ormancılık Araştırma çalışmaları

8 8/16 Kuruluşlarından bugüne kadar; 750 den fazla proje sonuçlandırdılar Halen; 138 proje yürütmektedirler Ormancılık Araştırma Enstitüleri/Müdürlükleri Araştırma Enstitulerinde/Müdürlüklerinde; 172 Araştırmacı, 306 Yardımcı personel çalışmaktadır Ormancılık Araştırma çalışmaları

9 9/16 Laboratuar çalışmaları Ormancılık Araştırma çalışmaları

10 10/16 Laboratuar çalışmaları Ormancılık Araştırma çalışmaları  Toprak örneklerinde; - pH - Tuz - Total kireç - Tekstür - Organik madde analizleri, Makro elementlerden; - Sodyum - Potasyum - Magnezyum - Kalsiyum - Fosfor analizleri, Mikro elementlerden; - Bakır - Çinko - Mangan - Demir; analizleri yapılmaktadır.  Su örneklerinde; - Tuzluluk, - pH, - P, - Ca, - Mg, - Na, - Karbonat, - Bikarbonat ve - Klor analizleri yapılmaktadır. Yılda ortalama 70.000 analiz

11 11/16  '‘Rural development twinning project - Kırsal Kalkınma Eşleştirme Projesi‘’ (TR/2004/IB/AG/01 ), (2005-2007), Hollanda Tarım Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı, Avusturya Tarım Orman Çevre ve Su Yönetimi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü  Avrupa Birliği IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) destekli “  Avrupa Birliği IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) destekli “Kırsal Kalkınma Planının Hazırlanması”, (EuropaAid/121152/d/SV/TR), (2007), Tarım Bakanlığı, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Proje kapsamında AB Kırsal Kalkınma Fonlarının Yönetimini Türkiyede Sağlayacak Olan ''Tarım ve Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Kurumunun'' Kuruluş Hazırlıkları Gerçekleştirilmiştir. Uluslararası faaliyetler Projeler (Sonuçlanmış)

12 12/16  “Natural and Cultural Heritage Protection of the Mediterranean Mountain Project - Akdeniz Dağları Doğal ve Kültürel Mirasının Korunması Projesi'‘ (2006-2008) ''Kestane Alt Projesi''. Proje kapsamında Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan Arasında Kestanenin Ürün çeşitliliği ve kestaneye bağlı kültürel birikimler ve kırsal kalkınmaya etkileri paylaşılmış ve iş birliği yapılmıştır.  UNESCO destekli “Conservation and Sustainable use of Biodiversity in Stranca (Yildiz) / Strandza Mountain - Istranca/Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilir Kullanımı ve Korunması Projesi”, (125289/D/SER/TR), Bulgaristan Bilimler Akademisi, Çevre ve Orman Bakanlığı, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü  UNESCO nun insan ve biyosfer (MAB) programı kapsamında “Aşağı Meriç Taşkın Ovasının Biyosfer Rezervi Olarak Planlanması” Uluslararası faaliyetler Projeler (Sonuçlanmış)

13 13/16  FAO/SF:41/TUR-6 Türkiye Kavakçılık Enstitüsü Projesi (1962- 1966)  FAO/TUR/71-521 Türkiye Endüstriyel Ormancılık Plantasyonları Projesi (1972-1976)  FAO/TUR/82/003 Hızlı Gelişen Yapraklı Tür Orman Plantasyonları Projesi (1982-1987)  FAO/TCP-TUR/8852 Türkiye'de Yenilebilir Mantar Türleri Araştırma ve Üretim Projesi(1987-1990) Uluslararası faaliyetler Projeler (Sonuçlanmış)

14 14/16 Uluslararası faaliyetler  FAO/TUR/88/001 Kağıt Hamuru Üretimine Uygun Okaliptüs Türlerinin Seçimi Üzerine Araştırmalar (1989-1995)  FAO/TCP-TUR/6651 Yakındoğu Bölgesinde Ormancılık ve Hayvancılık Eğitimi Projesi  PDP/TURKEY Türkiye Kavakçılığını Geliştirme Projesi, İtalya,Türkiye, (1989-1998)  TARP/TURKEY Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi(1992- 2002) Projeler (Sonuçlanmış)

15 15/16  “Sedir adaptasyon denemeleri,” FAO Sylva Mediterranea, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü (1994)  “Preliminary reconstructions of spring precipitation in southwestern Turkey from tree-ring width - Yıllık halka kalınlıklarından Batı Akdeniz Bölgesi’nde geçmişte yaşanmış ilkbahar yağış miktarlarının tespiti”, (2000- 2003), Grant Number: 0075956, 0080834, Arizona Üniversitesi, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Uluslararası faaliyetler Projeler (Devam eden)  “Kızılçam ormanlarında yangın sonrasıvejetasyonun zamansal ve yapısal değişimi”, (2006-2009), TOVAG-106O487(Slovenya), Slovenya Bilimler Akademisi, TUBITAK, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü  INCO-DC “Global, Physiological and Molecular Responses to Climatic Stresses of Three Mediterranean Conifers (Pines of the halepensis-brutia section, maritime pine and Mediterranean cedars- Üç Akdeniz çamının(Halep-Kızılçam, Sahil çamı ve Akdeniz sedirlerinin) iklimsel stresse karşı küresel, fizyolojik ve moleküler tepkileri” (Proje No: ERB3514PL96, 1997-2001), INRA’nın (Fransa) koordinatörlüğünde İtalya, İsrail, Fas,Tunus’ ve Türkiye tarafından yürütülmüştür

16 16/16 Uluslararası faaliyetler Projeler (Devam eden)  Özbekistan’da kavakçılığı Geliştirme Projesi(TİKA) (2010- 2014)  Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests)  LULUCF - Arazi Kullanım, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (Land Use, Land Use-Change and Forestry)  EUFORGEN: Avrupa Gen Kaynaklarının Korunması, Meşcere Oluşturan Geniş Yapraklılar Ağı ( Stand Forming Broad Leaves Network), Avrupa ülkeleri, Türkiye (Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü)

17 17/16 F7 Projesi : “FUME: Forest fires under climate, social and economic changes in Europe, the Mediterranean and other fire-affected areas of the world – Avrupa, Akdeniz ve yangın etkisindeki diğer bölgelerde değişen iklim, sosyal ve ekonomik koşullar altında orman yangınları”, İspanya Castilla la Mancha Üniversitesi koordinatörlüğünde, değişik AB ve Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye (Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü) ortaklığında, F7 Projesi (ERA-NET): “FORESTERRA: “Enhancing FOrest RESearch in the MediTERRAnean through improved coordination and integration – Koordinasyon ve Entegresyon sağlayarak Akdeniz Bölgesi’nde ormancılık araştırmalarının geliştirilmesi“ (2010-2014), İspanya Bilim Bakanlığı-EFIMED koordinatörlüğünde Akdeniz ülkeleri ve Türkiye (TUBITAK ve Çevre ve Orman Bakanlığı) Uluslararası faaliyetler Projeler (Devam eden)

18 18/16 Uluslararası faaliyetler  IPC 16. Genel Kurul Toplantısı, (İzmir - 1980)  Uluslar arası Sedir Sempozyumu, (Antalya - 1990)  Uluslar arası Kızılçam Sempozyumu, (Marmaris - 1993)  IPC/TCP/RAB/8854 Uluslararası Kavak Komisyonu İcra Komitesi Toplantısı, (Sapanca - 1994)  IUFRO/TURKEY Hızlı Gelişen Plantasyonların Yönetimi, (İzmit - 2002)  Türkiye’de Endüstriyel Plantasyonların Tesisi Uluslararası Çalıştayı, (2003 - İzmit)  FAO Söğüt ve Kavak Çalıştayı (İzmit - 2009) Toplantı, sempozyum ve eğitimler

19 Uluslar arası Orman Yangınları Eğitimi (Post fire management – Yangın sonrası yönetim) 13-18 Nisan 2009

20 EFIMED yıllık toplantısı ve Akdeniz orman haftası (13-17 Nisan 2010)

21 21/16 Uluslararası organizasyonlara üyelikler  EFI- Avrupa Orman Enstitüsü üyeliği  EFIMED - Avrupa Orman Enstitüsü Akdeniz Bölgesel Kuruluşu üyeliği  IUFRO - Uluslararası Orman Araştırmaları Birliği üyeliği  EUFORGEN - Avrupa Orman Gen Kaynakları  FAO, Silvamediterranea - BM Gıda ve Tarım Örgütü, Akdeniz Ormancılık Ağı Uluslararası faaliyetler

22 22/16 Hedefler  EFI, EFIMED, IUFRO, FAO, Sylvamediterranea ile daha etkin işbirliği sağlamak,  AB araştırma fonlarından daha fazla faydalanmak,  İleri ormancılık teknikleri uygulayan ülkelerden teknoloji ve bilgi transferi sağlamak,  Uluslar arası bilimsel etkinliklerde (sempozyum, çalıştay, toplantı vb.) daha etkin yer almak, Geleceğe yönelik hedefler

23


"1/16 Çevre ve Orman Bakanlığı AR-GE Daire Başkanlığı Dr. Neşat Erkan (Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları