Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre ve Orman Bakanlığı AR-GE Daire Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre ve Orman Bakanlığı AR-GE Daire Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Çevre ve Orman Bakanlığı AR-GE Daire Başkanlığı
Dr. Neşat Erkan (Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü)

2 Sunum içeriği AR-GE Daire Başkanlığı Ormancılık araştırma çalışmaları
Uluslar arası faaliyetler Geleceğe yönelik hedefler

3 Araştırma Enstitüleri ve Müdürlükleri (11 adet)
AR-GE Daire Başkanlığı İdari yapılanma Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarlık … …. AR - GE Daire Başkanlığı …………… Araştırma Enstitüleri ve Müdürlükleri (11 adet) … …….

4 AR-GE Daire Başkanlığı
Tarişhçe 1975-Araştırma İstasyonu 1959-Araştırma istasyonu 1965-Araştırma İstasyonu 1952-Ormancılık Araştırma İstasyonu 1962-İzmit-Kavakçılık Araştırma Enstitüsü 1969-Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü Müdürlüğü 1967-Araştırma İstasyonu 1963-Orman Toprak Laboratuar Müdürlüğü 1955-Ormancılık Araştırma Enstitüsü 1977-Araştırma İstasyonu 1977-Araştırma İstasyonu 1958-Araştırma İstasyonu 1967-Araştırma İstasyonu

5 AR-GE Daire Başkanlığı
1992 yılından sonra 1994-Marmara Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-İstanbul 1994-Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-Bolu 1994-Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-Trabzon Kapatıldı-2004 1962-İzmit Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü 1992-Ankara Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü 1994-Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-Erzurum 1999-Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 1994-İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-Ankara 1994-Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-İzmir 1994-Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-Elazığ 1994-Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-Antalya 1994-Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-Tarsus

6 AR-GE Daire Başkanlığı
Çalışma bölgeleri

7 Ormancılık Araştırma çalışmaları
Bölüm başmühendislikleri Tohum, Ağaç ıslahı ve Ağaçlandırma Araştırmaları Bölüm Mühendisliği Silvikültür Araştırmaları Bölüm Başmühendisliği Amenajman ve Hasılat Araştırmaları Bölüm Başmühendisliği Orman Koruma, Çevre, Yaban Hayatı ve Milli Parklar Araştırmaları Bölüm Başmühendisliği Orman İşletmeciliği ve Ekonomi Araştırmaları Bölüm Başmühendisliği Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisliği Proje Planlama ve Değerlendirme Bölüm Başmühendisliği Orman-Halk İlişkileri ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Bölüm Başmühendisliği Kavakcılık Araştırmaları Bölüm Başmühendisliği

8 Ormancılık Araştırma çalışmaları
Ormancılık Araştırma Enstitüleri/Müdürlükleri Kuruluşlarından bugüne kadar; 750 den fazla proje sonuçlandırdılar Halen; 138 proje yürütmektedirler Araştırma Enstitulerinde/Müdürlüklerinde; 172 Araştırmacı, 306 Yardımcı personel çalışmaktadır

9 Ormancılık Araştırma çalışmaları
Laboratuar çalışmaları

10 Ormancılık Araştırma çalışmaları
Laboratuar çalışmaları Toprak örneklerinde; - pH - Tuz - Total kireç - Tekstür - Organik madde analizleri, Makro elementlerden; - Sodyum - Potasyum - Magnezyum - Kalsiyum - Fosfor analizleri, Mikro elementlerden; - Bakır - Çinko - Mangan - Demir; analizleri yapılmaktadır. Su örneklerinde; - Tuzluluk, - pH, - P, - Ca, - Mg, - Na, - Karbonat, - Bikarbonat ve - Klor analizleri yapılmaktadır. Yılda ortalama analiz

11 Uluslararası faaliyetler
Projeler (Sonuçlanmış) '‘Rural development twinning project - Kırsal Kalkınma Eşleştirme Projesi‘’ (TR/2004/IB/AG/01 ), ( ), Hollanda Tarım Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı, Avusturya Tarım Orman Çevre ve Su Yönetimi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Avrupa Birliği IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) destekli “Kırsal Kalkınma Planının Hazırlanması”, (EuropaAid/121152/d/SV/TR), (2007), Tarım Bakanlığı, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Proje kapsamında AB Kırsal Kalkınma Fonlarının Yönetimini Türkiyede Sağlayacak Olan ''Tarım ve Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Kurumunun'' Kuruluş Hazırlıkları Gerçekleştirilmiştir.

12 Uluslararası faaliyetler
Projeler (Sonuçlanmış) “Natural and Cultural Heritage Protection of the Mediterranean Mountain Project - Akdeniz Dağları Doğal ve Kültürel Mirasının Korunması Projesi'‘ ( ) ''Kestane Alt Projesi''. Proje kapsamında Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan Arasında Kestanenin Ürün çeşitliliği ve kestaneye bağlı kültürel birikimler ve kırsal kalkınmaya etkileri paylaşılmış ve iş birliği yapılmıştır. UNESCO destekli “Conservation and Sustainable use of Biodiversity in Stranca (Yildiz) / Strandza Mountain - Istranca/Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilir Kullanımı ve Korunması Projesi”, (125289/D/SER/TR), Bulgaristan Bilimler Akademisi, Çevre ve Orman Bakanlığı, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü UNESCO nun insan ve biyosfer (MAB) programı kapsamında “Aşağı Meriç Taşkın Ovasının Biyosfer Rezervi Olarak Planlanması”

13 Uluslararası faaliyetler
Projeler (Sonuçlanmış) FAO/SF:41/TUR-6 Türkiye Kavakçılık Enstitüsü Projesi ( ) FAO/TUR/ Türkiye Endüstriyel Ormancılık Plantasyonları Projesi ( ) FAO/TUR/82/003 Hızlı Gelişen Yapraklı Tür Orman Plantasyonları Projesi ( ) FAO/TCP-TUR/8852 Türkiye'de Yenilebilir Mantar Türleri Araştırma ve Üretim Projesi( )

14 Uluslararası faaliyetler
Projeler (Sonuçlanmış) FAO/TUR/88/001 Kağıt Hamuru Üretimine Uygun Okaliptüs Türlerinin Seçimi Üzerine Araştırmalar ( ) FAO/TCP-TUR/6651 Yakındoğu Bölgesinde Ormancılık ve Hayvancılık Eğitimi Projesi PDP/TURKEY Türkiye Kavakçılığını Geliştirme Projesi, İtalya,Türkiye, ( ) TARP/TURKEY Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi( )

15 Uluslararası faaliyetler
Projeler (Devam eden) “Preliminary reconstructions of spring precipitation in southwestern Turkey from tree-ring width - Yıllık halka kalınlıklarından Batı Akdeniz Bölgesi’nde geçmişte yaşanmış ilkbahar yağış miktarlarının tespiti”, ( ), Grant Number: , , Arizona Üniversitesi, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü “Kızılçam ormanlarında yangın sonrasıvejetasyonun zamansal ve yapısal değişimi”, ( ), TOVAG-106O487(Slovenya), Slovenya Bilimler Akademisi, TUBITAK, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü “Sedir adaptasyon denemeleri,” FAO Sylva Mediterranea, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü (1994) INCO-DC “Global, Physiological and Molecular Responses to Climatic Stresses of Three Mediterranean Conifers (Pines of the halepensis-brutia section, maritime pine and Mediterranean cedars- Üç Akdeniz çamının(Halep-Kızılçam, Sahil çamı ve Akdeniz sedirlerinin) iklimsel stresse karşı küresel, fizyolojik ve moleküler tepkileri” (Proje No: ERB3514PL96, ), INRA’nın (Fransa) koordinatörlüğünde İtalya, İsrail, Fas,Tunus’ ve Türkiye tarafından yürütülmüştür

16 Uluslararası faaliyetler
Projeler (Devam eden) Özbekistan’da kavakçılığı Geliştirme Projesi(TİKA) ( ) Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests) LULUCF - Arazi Kullanım, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (Land Use, Land Use-Change and Forestry) EUFORGEN: Avrupa Gen Kaynaklarının Korunması, Meşcere Oluşturan Geniş Yapraklılar Ağı (Stand Forming Broad Leaves Network), Avrupa ülkeleri, Türkiye (Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü)

17 Uluslararası faaliyetler
Projeler (Devam eden) F7 Projesi : “FUME: Forest fires under climate, social and economic changes in Europe, the Mediterranean and other fire-affected areas of the world – Avrupa, Akdeniz ve yangın etkisindeki diğer bölgelerde değişen iklim, sosyal ve ekonomik koşullar altında orman yangınları”, İspanya Castilla la Mancha Üniversitesi koordinatörlüğünde, değişik AB ve Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye (Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü) ortaklığında, F7 Projesi (ERA-NET): “FORESTERRA: “Enhancing FOrest RESearch in the MediTERRAnean through improved coordination and integration – Koordinasyon ve Entegresyon sağlayarak Akdeniz Bölgesi’nde ormancılık araştırmalarının geliştirilmesi“ ( ), İspanya Bilim Bakanlığı-EFIMED koordinatörlüğünde Akdeniz ülkeleri ve Türkiye (TUBITAK ve Çevre ve Orman Bakanlığı)

18 Uluslararası faaliyetler
Toplantı, sempozyum ve eğitimler IPC 16. Genel Kurul Toplantısı, (İzmir ) Uluslar arası Sedir Sempozyumu, (Antalya ) Uluslar arası Kızılçam Sempozyumu, (Marmaris ) IPC/TCP/RAB/8854 Uluslararası Kavak Komisyonu İcra Komitesi Toplantısı, (Sapanca ) IUFRO/TURKEY Hızlı Gelişen Plantasyonların Yönetimi, (İzmit ) Türkiye’de Endüstriyel Plantasyonların Tesisi Uluslararası Çalıştayı, ( İzmit) FAO Söğüt ve Kavak Çalıştayı (İzmit )

19 Uluslar arası Orman Yangınları Eğitimi
(Post fire management – Yangın sonrası yönetim) 13-18 Nisan 2009

20 EFIMED yıllık toplantısı ve Akdeniz orman haftası (13-17 Nisan 2010)

21 Uluslararası faaliyetler
Uluslararası organizasyonlara üyelikler EFI - Avrupa Orman Enstitüsü üyeliği EFIMED - Avrupa Orman Enstitüsü Akdeniz Bölgesel Kuruluşu üyeliği IUFRO - Uluslararası Orman Araştırmaları Birliği üyeliği EUFORGEN - Avrupa Orman Gen Kaynakları FAO, Silvamediterranea - BM Gıda ve Tarım Örgütü, Akdeniz Ormancılık Ağı

22 Geleceğe yönelik hedefler
EFI, EFIMED, IUFRO, FAO, Sylvamediterranea ile daha etkin işbirliği sağlamak, AB araştırma fonlarından daha fazla faydalanmak, İleri ormancılık teknikleri uygulayan ülkelerden teknoloji ve bilgi transferi sağlamak, Uluslar arası bilimsel etkinliklerde (sempozyum, çalıştay, toplantı vb.) daha etkin yer almak,

23 Teşekkürler


"Çevre ve Orman Bakanlığı AR-GE Daire Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları