Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA YATIRIMLARI ve İŞLETMECİLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA YATIRIMLARI ve İŞLETMECİLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA YATIRIMLARI ve İŞLETMECİLİĞİ
Hasılat ve Ekonomi Araştırmaları Başmühendisliği ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA YATIRIMLARI ve İŞLETMECİLİĞİ … Sunu Konu Adı Dr. Sacit KOÇER Başmühendis

2 MEVCUT DURUM GEREKLİLİK YAPILMASI GEREKENLER 21. yy GELİŞMELERİ
ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA NEDİR? MEVCUT DURUM GEREKLİLİK YAPILMASI GEREKENLER 21. yy GELİŞMELERİ

3 Endüstriyel Ağaçlandırma, hızlı gelişen ağaç türleri ile yapılan ve odun üretimini amaçlayan ticari yatırımlardır KAE 1962 K A V Ç I L Odun hammaddesi üretimi Kısa idare süreli (hızlı gelişen) tür (Kavak, Kızılçam, Sahilçamı, Kızılağaç vd) 10 m3/ha/yıl Yoğun kültür teknikleri Ticari başarı

4 K A V Ç I L Odun hammaddesi talebinin yapısı Doğaya rasyonel müdahale
KAE 1962 K A V Ç I L Odun hammaddesi talebinin yapısı Doğaya rasyonel müdahale Dünyada ağaçlandırmaların % 90’ı Türkiye’de bin ha (% 0,3) KIZILÇAM AĞAÇLANDIRMALARI ???

5 ORMAN ÜRÜNLERİ İTHALATI
KAE 1962 1994: 29. 1999: 23. 2002: 20. İhracata dayalı sürdürülebilir kalkınma ve üretim Arz ve talebin küresel ölçekte ele alınması

6 OGM Açısından KAE 1962 G E R K L İ Mal ve hizmet üretiminin parasal karşılığı alınamamaktadır. Koruma işlevinin önemi artmaktadır (Korunan alanlar 6 milyon ha - % 28) OGM’nin likidite ihtiyacı - Uygun orman alanlarında yeni yatırım - Islah edilmiş materyalle yenileme yatırımı (yapay gençleştirme) Mülkiyeti koruma

7 Özel Sektör ve Odun İşleyen Sanayi Açısından
KAE 1962 G E R K L İ Uluslararası ticarette rekabet gücü sınırlı (Enerji ve Hammadde) Talebin doğal ormanlardan karşılanması mümkün değil o Miktar o Fiyat (hammadde maliyeti)

8 SEKTÖR (LEVHA) KAPASİTESİ
ALTERNATİF HAMMADDE KAYNAKLARI Yıllık Kapasite: m3 ( ster) UNSURLAR Endüstriyel Ağaçlandırma Verimli Doğal Orman İdare Süresi 25 60 Üretim (m3/ha) 375 180 Yıllık Makta (ha/yıl) 600 1 250 Toplam Alan (ha) 15 000 75 000 SEKTÖR (LEVHA) KAPASİTESİ m3 ster 26 000 54 000 (!) Sanayi tesis maliyeti milyon ABD $ Ağaçlandırma tesis maliyeti milyon ABD $

9 YONGA LEVHA ve MDF FABRİKALARI
KAE 1962 Kaynak: ÖZBAŞ 2004

10 KAPASİTENİN BÖLGESEL DAĞILIMI
KAE 1962 Marmara ve Batı Karadeniz Toplamı: % 68 Kaynak: ÖZBAŞ 2004

11 Avrupa Birliği ile İlişkiler Açısından
KAE 1962 G E R K L İ AB Ortak Tarım Politikası kapsamında tarım alanları daralmaktadır (set-aside araziler) Ülkemizde marjinal tarım arazileri öncelikle etkilenecektir AB ağaçlandırma yatırımlarını desteklemektedir (özel mülkiyetteki araziler) Sulanabilir tarım arazilerinde ise başta kavakçılığın artması beklenmelidir

12 POTANSİYEL ALANLAR Orman arazileri (Kızılçam, Sahilçamı, Kızılağaç vd)
KAE 1962 Orman arazileri (Kızılçam, Sahilçamı, Kızılağaç vd) Hazine arazileri Tarım yapılan araziler - Geleneksel tarım arazileri (kavak, okaliptüs vb) - Marjinal tarım arazileri (Hızlı gelişen türler)

13 YATIRIM SENARYOSU K A V Ç I L Unsurlar Yatırım (ha/yıl) 30 000
KAE 1962 K A V Ç I L Unsurlar Yatırım (ha/yıl) 30 000 İdare Süresi 30 Toplam Alan Hasıla (m3/ha/yıl) 300 Toplam Hasıla (m3/yıl) 9 milyon Gelir (ABD $/yıl) 450 milyon

14 MALİ ANALİZ K A V Ç I L ÖLÇÜT Orman Arazisi İç Karlılık Oranı (%) 9,5
KAE 1962 K A V Ç I L ÖLÇÜT Orman Arazisi İç Karlılık Oranı (%) 9,5 Odun Üretim Maliyeti TL/m3 25 ABD $/m3 19

15 ENDÜSTRİYEL ORMAN İŞLETMECİLİĞİ
15

16 V = Çıktı Girdi AMAÇ K A V Ç I L Maksimize (Yoğun Kültür)
KAE 1962 K A V Ç I L Maksimize (Yoğun Kültür) V = Çıktı Girdi Minimize (Mekanizasyon)

17 AMAÇ EMEK Ücret SERMAYE Faiz GİRİŞİMCİ Kâr K A V Ç I L
KAE 1962 K A V Ç I L Üretim Faktörleri TOPRAK Rant EMEK Ücret SERMAYE Faiz GİRİŞİMCİ Kâr X = aT + bE + cS + dG

18 YOĞUN KÜLTÜR KAE 1962 K A V Ç I L

19 İdare Süresi KAE 1962 K A V Ç I L

20 Dikim Sıklığı İşletme amacı Talep yapısı Makine ve ekipman K A V Ç I L
KAE 1962 K A V Ç I L İşletme amacı Talep yapısı Makine ve ekipman

21 Mekanizasyon K A V Ç I L İlk tesisteki arazi hazırlığı
KAE 1962 K A V Ç I L İlk tesisteki arazi hazırlığı Sonraki tesisler (2. rotasyon) Arazi hazırlığı zorunlu mu? Kök sökümü (Kavak & Orman Ağacı) Her zaman gerekli mi? Üretimde mekanizasyon

22 Gençleştirme Yöntemi K A V Ç I L - Yeni orman kurma düşük masraflı
KAE 1962 K A V Ç I L DOĞAL GENÇLEŞTİRME Avantajları (Saatçioğlu, 1978, s. 48) - Yeni orman kurma düşük masraflı - Tehlikelere dayanıklı meçcereler kurulur - Irkların devamı ve seleksiyon yoluyla ıslah sağlanır Sakıncaları (Saatçioğlu, 1978, s. 48) - Tür seçimi sınırlıdır - Gençleştirme zamanı bol tohum yılına bağlıdır - Erken ve masraflı ayıklama gerektirir - Yüksek düzeyde ekolojik ve teknik bilgi ile karar verme yeteneği ister

23 Gençleştirme Yöntemi K A V Ç I L - Ormanın kısa zamanda kurulması
KAE 1962 K A V Ç I L YAPAY GENÇLEŞTİRME Avantajları (Saatçioğlu, 1978, s. 49) - Ormanın kısa zamanda kurulması - Yeni bir ağaç türü ile meşcere kurulabilmesi - Büyük açıklılarda yeniden kısa sürede orman kurulabilmesi Sakıncaları - İlk tesis masraflarının doğal gençleştirmeden daha fazla olması - Doğal yolla gelen bireyleri yok etme maliyeti - Yüksek düzeyde işletme sermayesi gereksinimi

24 AMAÇ Bakım İşlemleri Ot alma çapa Budama Aralama vd K A V Ç I L
KAE 1962 K A V Ç I L Ot alma çapa Budama Aralama vd AMAÇ

25 EŞİT YAŞLI MEŞCERELERDE YILLIK MAKTALI ORMAN (Alan veya Hacim)
İşletme Şekli KAE 1962 K A V Ç I L EŞİT YAŞLI MEŞCERELERDE YILLIK MAKTALI ORMAN (Alan veya Hacim) İşletme sınıfı, idare süresi yılı sayısı kadar yıllık maktalardan oluşmaktadır

26 YATIRIM SENARYOSU (6 000 ha lık bir işletme için)
KAE 1962 K A V Ç I L Unsurlar Yatırım (ha/yıl) 200 İdare Süresi 30 Toplam Alan 6 000 Hasıla (m3/ha/yıl) 300 Toplam Hasıla (m3/yıl) 60 000 Brüt Gelir (ABD $/yıl) 3 milyon

27 ÖNERİLER KAE 1962 K A V Ç I L Amaca uygun kültürel işlemlerin eksiksiz yapılması İdare süresini doldurmuş meşcerelerin piyasa koşulları dikkate alınarak hızla gençleştirilmesi Endüstriyel ağaçlandırmalarda kesinlikle yapay gençleştirme yapılması

28 ÖNERİLER KAE 1962 K A V Ç I L Kızılçam ormanlarında ıslah edilmiş materyalle yapay gençleştirme Büyük ölçekli yatırım anlayışı Meslek içi EĞİTİM AR-GE çalışmalarının desteklenmesi Endüstriyel ağaçlandırmalara karşı duygusal direncin kırılması

29 21. YÜZYILDAKİ GELİŞMELER

30 3 TEMEL SORUN KAE 1962 G E L İ Ş M R ENERJİ SU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

31 ÇEVRESEL (İklim Değişikliği Dahil)
KAE 1962 G E L İ Ş M R Hedefler Yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliştirerek çevrenin ve kaynakların sürdürülebilir yönetimi - İklim, biyosfer, ekosistemler ve insan faaliyetleri arasındaki etkileşimler hakkındaki bilgi birikimini artırmak

32 ENERJİ SEKTÖRÜ G E L İ Ş M R Hedefler (2020 – % 20)
KAE 1962 Hedefler (2020 – % 20) Enerji tedarik güvenliği ve iklim değişikliği baskılarına cevap verme Daha az veya sıfır CO2 salınımı yapan İthal yakıta daha az bağımlı Sanayinin rekabet gücünü arttıran enerji sistemleri Etkinlikler Yenilenebilir enerji üretimi Sıfır emisyonlu güç üretimi için CO2 dönüşümü ve depolama teknolojileri Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımı G E L İ Ş M R

33 ENERJİ ve ÇEVRE konusunda
G E L İ Ş M R ENERJİ ve ÇEVRE konusunda Ormancılık sektörü özel etkinlik ve öneme sahip olacaktır Hızlı gelişen türlerle yapılan ağaçlandırmaların rolü artacaktır. Yoğun Ormancılık AR-GE çalışmalarına gereksinim vardır.

34 K A V Ç I L KIZILÇAM (Pinus brutia) 36,2 cm
KAE 1962 K A V Ç I L 36,2 cm Yıllık ortalama çap artımı = 2,48 cm Göğüs çapı Boy Hacim(kbl) Yaş 72 cm 29,7 m 3,74 m3 25 Kaynak: N. ERKAN 2004

35 K A V Ç I L KIZILAĞAÇ (Alnus orientalis) Yaş: 19 19 15 10 5
KAE 1962 K A V Ç I L Yaş: 19 19 15 10 5 Kabuklu Çap: 62 cm Kaynak: M. KILIÇ 2011

36 Teşekkür Ederim


"ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA YATIRIMLARI ve İŞLETMECİLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları