Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI
TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ – 2005 UBDP Koordinatörü Mustafa ÜSTÜNIŞIK

2 Öğrencilerimiz geleceğe hazır değil!
OECD tarafından 30 OECD ülkesi ve 11 üye olmayan ülkede gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Program for International Student Assessment; PISA) sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, matematikte Türkiye’nin ortalaması 423.

3 Yunanistan 445 Sırbistan 437 Türkiye 423 Uruguay 422 Tayland 417 Meksika 385 Endonezya 360 Tunus 359 Brezilya 356 PISA ORTALAMA 500

4 PISA 2003 hangi sorulara cevap arıyor?
Üç yılda bir gerçekleştirilen PISA, sanayileşmiş ülkelerde 15 yaşındaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmekte ve şu sorulara cevap aramaktadır:

5 15 yaşındaki gençler, bilgi toplumunda karşılaşacakları sorunlarla ne ölçüde başa çıkmaya hazır yetiştirilmektedirler? Günlük yaşamda karşılaştıkları karmaşık okuma materyallerini ne ölçüde anlayabilmektedirler? Giderek daha çok teknoloji ve bilimsel gelişmelere dayanan bir dünya düzeninde okulda öğrendikleri matematik ve fen konularını ne ölçüde kullanabilmektedirler?

6 Ülkemizin de katıldığı PISA II
Ülkemizin de katıldığı PISA II. Dönem projesi 2000 – 2003 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönemde ağırlıklı alan matematik olmak üzere fen bilimleri, okuma ve problem çözme alanlarında öğrencilerin bilgi ve becerileri ölçülmüştür.

7 PISA 2003, özellikle öğrencilerin matematik, fen ve okur-yazarlık düzeylerini ve problem çözme becerilerini ölçmeyi amaçlamış ve toplum yaşamına etkili katılım için gereken bilgi ve becerileri kapsamıştır.

8 Matematikte 4 işlem ve tek değişkendeyiz!
Sonuçlar, öğrencilerimizin ortalama olarak dört işlem gerektiren durumlar dışına çıkamadıklarını, birden fazla değişkenin söz konusu olduğu problemleri çözemediklerini, yorum yapamadıklarını ve matematiksel dil kullanma becerilerine sahip olmadıklarını göstermektedir.

9 Öğrencilerimiz bazı duyuşsal özellikler açısından da OECD ülkeleri öğrencilerinden farklıdır;
Örneğin Türk öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri daha yüksek.

10 Türkiye çalışmaya katılan tüm ülkeler içerisinde okullar arası farkların en büyük olduğu ülke.
Devlet okullarındaki başarısızlık oranlarının çok yüksek olduğu, Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi gibi devlet bünyesindeki diğer okulların ise daha iyi performans sergiledikleri görülmektedir. Genel başarı dağılımlarındaki olumsuz sonucun daha çok devlet lisesi, meslek lisesi ve ilköğretim okullarından kaynaklandığı dikkat çekmektedir.

11 PISA projesinin 2004 – 2006 yıllarını kapsayacak olan III
PISA projesinin 2004 – 2006 yıllarını kapsayacak olan III. Dönemine katılım çalışmalarını da sürdürmektedir. Bu dönemde de yine 15 yaş grubu öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri uluslar arası boyutta ölçülecek, ancak bu dönemin ağırlıklı alanı fen bilimleri olacaktır. PISA III. Döneminin pilot uygulaması ülkemizde 2005 yılı Mayıs ayında, nihai uygulaması ise 2006 yılı Mayıs ayında yapılacaktır

12 Sınavlarda Sıfır Alma  Sınava giren 32 bin 177 adayın, sayısal ve sözel ham puanlarının her ikisi de 0,5'in altında olduğu için, ÖSS puanları hesaplanamadı. Bu öğrenciler "sıfır" almış oldu. ÖSS’de, 2003 yılında öğrenci sıfır puan alırken 2004 de sayı ’ye ulaşmıştır. LGS’de durum daha da vahimdir. 2003 yılıda öğrenci sıfır puan alırken 2004 de tam öğrenci sıfır almıştır. Bu sonuç, en iyimser yapıda olanları bile düşünmeye yöneltmiştir. Prof.Dr.İsa Eşme, Maltepe Üniversitesi Sait Gürsoy.Sabah Gazetesi

13 Ortaöğretimin 2004 LGS ve ÖSS karnesi rezalet:
Alan LGS ÖSS 2003 2004 Fen 3,63 4,7 5,55 4,8 Matematik 3,11 1,15 10,12 7,9 Türkçe 9,94 7,54 20,68 19,3 Sosyal 8,25 7,78 13,10 11,6 Sözel 33,8 31,0 Sayısal 15,7 12,7 *Soru sayıları: LGS’de, 25, ÖSS’de 45’dir.

14 Uluslar Arası Bakalorya Diploma Programı (UBDP)

15 16-19 yaş arası öğrencileri sınavlara hazırlayan
uluslararası geçerliliği olan bir diplomanın alınmasıyla tamamlanan iki yıllık geniş kapsamlı ve oldukça yoğun bir çaba gerektiren bir programdır.

16 Herhangi bir ülke modeline bağlı olmaksızın uygulandığı ülkenin sisteminin talep ettiği uzmanlaşma ile diğer ülkelerin tercih ettiği düşünce ve bilgi derinliği arasında bir denge üzerine kuruludur. Ulusal ve uluslararası üniversiteler ve yüksek okullar UBDP nı başarıyla tamamlamış genç ve yetenekli öğrencileri kazanmaktan gurur duymaktadırlar.

17 Kuruluşundan bu yana otuz yıl geçen UBDP akademik güvenirliliğin ve entellektüel düşüncenin simgesidir. Bu programın gereklerini yerine getiren her öğrenci: konusuna hakim her türlü otoriteyi değişkelerini gözardı etmeden sorgulayabilen rekabet dünyasında var olabilmek için gerekli disiplin ve problem çözme becerilerini geliştirmiş araştırma ve tez yazma becerilerini kazanmış kendini öğrenmeye adamıştır.

18 UBDP GENEL AMAÇLARI Öğrenciye dengeli bir eğitim vermek
Coğrafi ve kültürel hareketliliği desteklemek Ortak bir akademik çalışma aracılığıyla uluslararası anlayışını gelişmesine yardımcı olmak şeklinde sıralanabilir.

19 DÜNYADA ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI
Dünyada 31 Ağustos 2004 itibariyle 115 ülkede 1233 UB okulu bulunmaktadır. UB 100’den fazla ülkede resmi olarak kabul edilmiş ve birçok üniversite tarafından tanınmıştır. Merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO)’nun yine Cenevre (IBAEM), New York (IBNA), Buenos Aires (IBLA) ve Singapur’da (IBAP) Bölge Ofisleri ve Cardiff’de (IBCA) Program ve Değerlendirme Merkezi bulunmaktadır.

20 bitirme tezi bilgi kuramı yaratıcılık, bedensel etkinlik, hizmet
grup 1 anadil grup 2 yabancı diller grup 3 insan ve toplum bilimleri grup 4 deneysel bilimler grup 6 seçmeli dersler grup 5 matematik bitirme tezi bilgi kuramı yaratıcılık, bedensel etkinlik, hizmet

21 Diploma adayları aşağıda belirtilen altı grubun her birinden BİR ders seçerek tamamlamaları gereken altı dersi belirlerler. 1.Grup Dil A Edebiyat incelemelerinin öğrencilerin anadilinde yapıldığı derstir. Bizim okulumuzda Türkçe olarak yapılmaktadır. 2.Grup Dil A2/B Veya Başlangıç Dil İkinci dile hakim öğrenciler için dil ve edebiyat dersidir. Bizim okulumuzda bu dil İngilizce'dir. Yalnızca Standart Seviye programında sunulan ve daha önce o dilde hiç eğitim almamış öğrencilere yönelik derstir. Şu anda okulumuzda başlangıç seviyesinde Fransızca ve Almanca dil dersi verilmektedir. 3. Grup İnsan ve Toplum Bilimler Ekonomi, Psikoloji, İşletme ve Organizasyon, Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojisi, Sosyal Bilimler (SBS) 4. Grup Deneysel Bilimler Biyoloji, Kimya, Fizik ve Çevre Sistemleri 5. Grup Matematik Matematik (İleri) Matematiksel Metotlar (Standart) 6. Grup Seçmeli Sanat / Tasarım, Müzik, Tiyatro, Klasik Diller ya da 3 /4 Gruplardan 2. Bir Ders

22 UBDP’nin TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Bilginin ne olduğunun, bir bilim insanı, sanatçı veya tarihçi olarak birşey bilmenin ne anlama geldiğinin, çeşitli alanlarda inanç ve yargıların ve de öğrencilerin kişisel deneyimlerinin eleştirel bakışla irdelenmesini kapsayan 100 saatlik Bilgi Kuramı (TOK) dersinin tatminkar bir biçimde tamamlanması. Toplam 150 saatlik Yaratıcılık,Bedensel etkinlik ve Hizmet aktivitelerinden oluşan CAS programını başarıyla tamamlamaları, Öğrencinin kendisi tarafından belirlenen bir tez konusu ya da soru üzerine yine öğrencinin kendisinin planladığı, yürüttüğü ve kelimeyi aşmayan bir araştırma projesi sunulması.

23 Şubat 2000 - 2510 Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 24

24

25 bitirme tezi bilgi kuramı yaratıcılık, bedensel etkinlik, hizmet
Fen Bilimleri Öğrencileri için uygulanan altıgen grup 1 anadil (Türkçe A1) grup 2 yabancı diller (İngilizce A2/B) grup 3 insan ve toplum bilimleri (Fizik) bitirme tezi bilgi kuramı yaratıcılık, bedensel etkinlik, hizmet grup 4 deneysel bilimler (Kimya) grup 5 Matematik grup 6 seçmeli dersler (Biyoloji)

26

27 bitirme tezi bilgi kuramı yaratıcılık, bedensel etkinlik, hizmet
Türkçe-Matematik Öğrencileri için uygulanan altıgen grup 2 yabancı diller (İngilizce A2) grup 1 anadil (Türkçe A1) grup 3 insan & toplum bilimleri (Sosyal Bilimler-SBS) bitirme tezi bilgi kuramı yaratıcılık, bedensel etkinlik, hizmet grup 4 deneysel bilimler (Biyoloji) grup 5 Matematik grup 6 seçmeli dersler (Ab Initio Almanca/Fransızca veya KTİT )

28 Tez Özel ilgi gösterilen bir konunun 4000 kelimede incelenmesidir.
Öğrencilere üniversitelerin beklediği bağımsız araştırma ve yazma yeteneklerini kazandırır. 60 UB dersinden (diller dahil) herhangi birinden yazılabilir. Tez ödevi, yüksek düzey derslerden bir konu seçilerek, veya programlarında bulunmayan bir konu hakkında yazarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini derinleştirmelerine olanak sağlar. Diploma programının zorunlu bir parçasıdır. Ödevler dış değerlendirme için yazılır. Bilgi Kuramı ile birlikte fazladan 3 diploma notu getirebilir. Öğrencilerin tez yazarken kendilerine yardımcı olacak bir rehber öğretmeni vardır. Öğrenciler tez ödevini yazmaya ikinci dönemde başlarlar.

29 CAS(Yaratıcılık, Bedensel Etkinlik, Hizmet)
CAS programı öğrencileri kendi enerji ve yeteneklerini başkalarıyla paylaşma yönünde motive eder. öğrenciler, örneğin, bir tiyatro, müzikalde, spor veya toplum hizmeti aktivitelerine katılabilirler. Bu aktiviteler sırasınca öğrenciler, kendilerini daha iyi tanıyacak, çevresi hakkında daha hassas olmayı ve diğer insanlarla ortaklaşa çalışmayı öğrenirler. Öğrenci iki yılda 150 saatini CAS için ayırmalıdır. CAS gereksinimleri bir günlükte belgelenir. CAS diploma için temel bir gereksinimdir.

30 Değerlendirme Derslerin değerlendirilmesi çoğu zaman dış değerlendirme ile yapılır. Bütün derslerin okul içinde değerlendirilen ve okul dışında modere edilen bileşenleri vardır. Her dersin nihai notu, bir ölçüt veya derse göre düzenlenmiş puan açıklamalarına göre bildirilir: 1 alınabilecek en düşük, 7 en yüksek nottur IBCA toplantılarında belirlenen öğrenci notları, altıgenin her alanında not sınırlarını belirleyen not tanımları ile yapılır. Derslerden alınabilinecek maksimum toplam not 42’dir. (6 dersin her birinden 7). Öğrenci Bitirme Tezi ve TOK çalışmalarındaki başarısı için en fazla üç olmak üzere ekstra diploma puanları alabilirler. Maksimum not 45’tir.

31 İç Değerlendirme Her dersin iç değerlendirme bileşenleri vardır.
İç değerlendirme bir dersteki son notun %25’ini belirler. İç değerlendirme program süresine yayılabilir ama genellikle 11. Yılda yoğunlaştırılır. Değerlendirme görevleri genel olarak IBCA tarafından belirlenir. Okulların görevin doğasına göre yapabilecekleri seçim oldukça geniştir. Öğrencilerin çalışmaları okul içinde öğretmenler tarafından notlanır. Öğrenci çalışmalarına ait örnekler kurye ile sınav sorumlularına gönderilir. Sınav sorumluları iç değerlendirmeyi tekrar notlar ve IBCA’ya gönderir. Bu moderasyon süreci okullar arasında denklik sağlar. Not belirleme toplantılarında İç Değerlendirme puanları nihai nota katılır.

32 Dış Değerlendirme Her dersin okul dışında hazırlanan ve değerlendirilen sınavları vardır. Dış değerlendirme toplam ders notunun %75’ini oluşturur. Konu başına genellikle iki veya üç sınav vardır. Sınavlar iki güne yayılır. Klasik sınavlar kurye ile sınav sorumlularına, çoktan seçmeli sınavlar ise doğrudan IB’ye gönderilir. Sınav sorumluları değerlendirdikleri sınavları Cardiff’teki IBCA’ya (IB Curriculum and Assessment Centre, UB program ve değerlendirme merkezi) gönderirler. Not belirleme toplantıları sınavlardan 31 gün sonra, öğrencilerin sınavlar ve iç değerlendirmelerdeki etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılır. Bu toplantılarda öğrencilere değerlendirmenin her bölümü için notlar verilir. (Örneğin Paper 1, Paper 2, İç Değerlendirme) Bu notların toplamı öğrencinin nihai notunu belirler.

33 Diplomayı Almak Öğrenciler UB Diploması alamayabilirler.
Bütün öğrencileri CAS’i tamamlamalı, Tezi ve TOK çalışmasını teslim etmelidir. Yetersiz Tezi ve TOK makaleleri başarısızlığa sebep olabilir. 24 en düşük mezuniyet notudur. 24 ve 27 arasındaki puanlar şu koşulları yerine getirmelidir: Üç standart düzey derste en az ortalama 3 Üç yüksek düzey derste en az ortalama 4 Okul öğrencilerin süreçteki yerini takip eder, başarısızlık ihtimali sezdikleri anda öğrenci ve velilere tavsiyeler verirler. Öğrencilerin durumlarının takibi kesin ve hatasızdır.

34 Yabancı üniversitelerin UB diploma programını tanıma politikaları ne yöndedir?
Burada vereceğimiz cevap sadece ABD, İngiltere ve Kanada’daki üniversitelere yönelik olacaktır. Daha başka üniversiteler hakkında bilgi için IB Koordinatörüne başvurun. İngiltere ve Kanada’da üniversiteler için, eğer bir yılı üniversiteye hazırlık için kullanmak istemiyorsanız, UB diploması bir gerekliliktir. ABD’de ise tanınmış yüksek okul ve üniversiteler UB diplomasını tanır ve eğer belli bir UB puanı tutturmuşsanız, özellikle İleri seviyedeyse, (genellikle 5 ya da 6) size doğrudan ikinci yıldan başlama şansı tanınır.

35 Türk üniversitelerinin UB programını tanıma politikaları ne yöndedir?
UB diploması, ek bir program olarak öğrencilere sunulabiliyor olmasına rağmen, üniversiteye giriş bakımından Lise diplomasına eşdeğer olarak kabul edilmez. Yüksek öğrenimlerine Türkiye’de devam etmek isteyen öğrenciler, Lise başarısını dikkate alan ÖSS’ye göre üniversitelere kabul edilmektedirler. ÖSS ile üniversiteye girebilen öğrencilere UBDP notu başarısına göre değişen yüzdelerde burs vermektedir. Bunlardan bazıları; Sabancı, Başkent, Bilgi, Koç ve Doğuş Üniversiteleridir. Ayrıca Bilkent Üniversitesi UB diplomasına sahip öğrencilere en düşük ÖSS baraj notuyla üniversiteye kabul etmekte ve daha sonra 1. Sınıftaki başarısını değerlendirerek istediği bölümde okuma hakkını vermektedir.

36

37 UBDP, ÇAGEP ve/veya ÜHK Programlarına Katılan Öğrencilerin Değerlendirilmesi
UBDP ve ÇAGEP Öğrencilerinin, diğer sınıf arkadaşlarına göre daha yoğun bir program izlemeleri, lise mezuniyet notlarında bir düşüşe neden olmamış, tam tersine bir yükselişi, dolayısıyla ortaöğretim başarı puanlarının da artışını sağlamıştır. Aynı durum ÖSS başarısı yönünden de kendini göstermiş ve bu öğrencilerin ÖSS Puanları, diğer sınıf arkadaşlarının puanlarından daha yüksek olmuştur. 2002 ÖSS sonucunda UB ve ÇAGEP öğrencimiz Ethem Erkan AKTAKKA’nın ÖSS Türkiye birinciliği ve UB öğrencimiz Üstün ÖZGÜR’ün ÖSS Türkiye ondokuzunculuğu okulumuzun en yüksek sayısal puanını ’ya, eşit ağırlıklı puanının ’ye çıkmasını sağlamıştır. Bununla beraber, standart sapmamızdaki azalma da okulumuzu üst öğrenci klasmanında Fen Liseleri seviyesine getirmiştir.

38 TED 2004 UBDP MEZUNLARININ BAŞARILARI

39 TÜBİTAK teşvik bursları:
Kaya Tütüncüoğlu TL (12 ay) + kitap bursu ( TL) UBDP kolaylıklarından yararlanabilecek öğrenciler: Bilkent Üniversitesini kazanan 16 öğrenci (Can Yalvaç hariç), kolay yatay geçiş imkanlarından yararlanabilecek, UBDP + 3 alanlar: Murat Zaimoğlu, Başkent Üniversitesinden tutarında ek burs alacak (9 ay), / 9 ay standart burs yanında. Bir adet te ücretsiz yurt temin edebilecektir.

40 Üniversite Bursları: Başkent Üniversitesi:
Murat Zaimoğlu %100 öğrenim ücreti karşılığı karşılıksız eğitim bursu – IB TOBB Ekonomi Üniversitesi: Kunter Gültekin karşılıksız kapsamlı eğitim bursu Sabancı Üniversitesi: Muratcan Çobanoğlu, Onur Bursu + Üstün Başarı Bursu Bilkent Üniversitesi: Nilay Karamollaoğlu, UOLP-SUNY programı %50 eğitim bursu

41 ÖSS Puanında ilk 3 ün yerleştiği üniversiteler:
1- Cemre Güngör    SAY      ODTÜ Bilgisayar Müh. 2- Meriçcan Usta     SAY     ODTÜ Endüstri Müh. 3- Berk Gürakan     SAY         ODTÜ Elektrik Elektronik Müh UBDP Puanında ilk 3 ün yerleştiği üniversiteler: 1- Kaya Tütüncüoğlu  41  ODTÜ Elektrik Elektronik Müh. 2- Damla Hacıibrahimoğlu 40  AÜ SBF İktisat     Berk Gürakan                 ODTÜ Elektrik Elektronik Müh     Ahmet Okyay                  40 ODTÜ Makina Müh 3- Deniz Cinalioğlu       39  Bilkent Endüstri Müh     Meriçcan Usta                 39 ODTÜ Endüstri Müh     Cemre Güngör                39 ODTÜ Bilgisayar Müh MEB Diploma notu (5.00 olanların (AOBP: ) yerleştiği üniversiteler) 1- Berk Gürakan   ODTÜ Elektrik-Elektronik Müh 2- Deniz Cinalioğlu Bilkent Endüstri Müh. 3- Ahmet Okyay   ODTÜ Makina Müh 4- Cemre Güngör  ODTÜ Bilgisayar Müh 5- Berçin Kutluk     Gazi Tıp 6- Meriçcan Usta   ODTÜ Endüstri Müh

42 UBDP Öğrencilerinin Üniversitelere Dağılımarı
Öğrenci Sayısı ODTÜ 8 HACETTEPE 1 ANKARA 2 BİLKENT 15 GAZİ BAŞKENT DİĞER Toplam (Kazanan) 31

43 ÇAGEP ile yüksek akademik performansı olan öğrencilerin, yurt içi ve yurt dışı, lisans/lisansüstü üniversite öğretimlerinde, ülkemizi ve TED Ankara Koleji’ni yüksek başarıyla temsil edecek düzeyde öğrenciler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. Okul programı ve ÇAGEP’i üç yıl sonunda başarıyla tamamlayan öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcılık, analiz, sentez, bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerinin en ileri düzeye ulaşması amaçlanmaktadır.

44 Ayrıca ÖSS de, üniversite eğitiminde ve daha sonraki yaşamlarında başarılı olmalarını sağlayacak entellektüel düzeye ulaşmaları, okulda işlenen dersleri yeniden tekrar etmek yerine, öğrendiklerini yaşadıkları ülkenin yapısı ve gerçekleriyle bütünleştirilebilen, çok yönlü düşünebilen bireyler olmaları esastır

45 ÖSS Deneme sınavları ve tarama sınavları Pazar günleri yapılır
ÖSS Deneme sınavları ve tarama sınavları Pazar günleri yapılır. Diğer sınavlar ders saatleri içinde yapılır. Dersler hafta içi günlerde saat de başlar18.45 de son bulur. Cumartesi günü saat 9.30 da başlar da son bulur.

46 Dersler Pazartesi,Salı ve Cumartesi günleri yapılır.
ÇAGEP 9. Sınıfta Açılan Dersler ve Haftalık Saatleri ÇAGEP I GRUPLARI Dersler Pazartesi,Salı ve Cumartesi günleri yapılır. DERSLER ÇAGEP I HAFTALIK DERS SAATİ TÜRKÇE 2 MATEMATİK 4 FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH 1 COĞRAFYA TOPLAM 14

47 Dersler Pazartesi,Salı ve Cumartesi günleri yapılır.
ÇAGEP 10. Sınıfta Açılan Dersler ve Haftalık Saatleri ÇAGEP II GRUPLARI Dersler Pazartesi,Salı ve Cumartesi günleri yapılır. DERSLER ÇAGEP I HAFTALIK DERS SAATİ TÜRKÇE 2 MATEMATİK 4 FİZİK 3 KİMYA BİYOLOJİ TOPLAM 13

48 Dersler Hafta içi hergün ve Cumartesi günleri yapılır.
ÇAGEP 11. Sınıfta Açılan Dersler ve Haftalık Saatleri ÇAGEP III GRUPLARI Dersler Hafta içi hergün ve Cumartesi günleri yapılır. DERSLER ÇAGEP I HAFTALIK DERS SAATİ TÜRKÇE 2 MATEMATİK 5 FİZİK 4 KİMYA 3 BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE 1 TOPLAM 22

49 KAYNAKÇA OECD PISA Raporu Prof. Dr. İsa Eşme, Maltepe Üniversitesi Sait Gürsoy, Sabah Gazetesi IBO 2004 İstatistik Bülteni Ünal ÖZMEN, ÇAGEP Koordinatörü TED Ankara Koleji Vakfı Kalite Araştırma ve Uygulama Merkezi İstatistikleri Thomas Hemingway, IBDP Koord. Yrd. & Proje Yöneticisi

50 Mustafa Üstünışık


"ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları