Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yaşlanma ve Böbrek Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yaşlanma ve Böbrek Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D."— Sunum transkripti:

1 Yaşlanma ve Böbrek Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D.

2 2003 yılında 65 yaş üzeri populasyon 450 milyon (Toplam nüfusun %7’si) 2025’de bu sayı 835 milyon olacak (%10) Avrupa’da bu oran en yüksek %20 olacak Yaşam süresi en uzun Japonya –Erkeklerde 78, kadınlarda 85 yıl –Sağlıklı yaşam süresi erkeklerde 72, kadınlarda 78 –Japonya’da 65 yaş üzeri çalışan oranı erkeklerde %30 ve kadınlarda %13. Fransa’da bu oranlar %1-2 Global Aging

3 Geriatri Bilim Dalı 1945 yılında ilk defa İngiltere’de bilim dalı olarak tanımlanmıştır İspanya’da 1978’de bilim dalı olmuş Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Prof.Dr. Gürbüz Erdoğan’ın önerisi ile 1993 yılında kurulmuş ve ilk Bölüm Başkanlığını Prof.Dr. Ergun Ertuğ yapmıştır. Bu bölüm Türkiye’de ilk Geriatri yan dal ihtisasını vermiştir.

4 Geriatrik Giants (B. Isaacs) İnkontinans İmmobilite İnstabilite İntellektüel bozukluk

5 Geriatrik Giants Hastalık Giant Fonksiyon Örnek Parkinsonİnstabilite Eve bağımlılık Femoral kırık İmmobiliteTekerlekli sandalye Yaklaşım HastalıkGiant Fonksiyon Tedavi Önle Rehab. ÖnleRehab.

6 Cilt (atrofi, incelme, pigmentasyon...) Kas iskelet sistemi (kas kitlesinde azalma..) Göz (makular dejeneresans, glokom, katarakt....) Kulak (işitme kaybı, presbiakuzi) SSS (atrofi, intelektüel fonksiyonlarda, kognitif fonksiyonlarda kayıp...) Otonom Sinir Sistemi (Ortostatik değişiklikler, düşme...) KVS (aritmi, ateroskleroz, hipertansiyon...) Endokrin sistem (Diabetes mellitus, Ca-D vit, osteoporoz, tiroid hast...) Hematolojik sistem (Anemi....) Yaşlılık ve Sistemler

7 Geriatrik Değerlendirme

8 Azalmış fizyolojik rezerv Multipl patoloji Sosyal izolasyon Risk faktörleri Frailty: Kolay kırılganlık Yorgunluk Güçsüzlük Kilo kaybı Kas kaybı Düşme Disabilite Bağımlılık Ölüm

9 Non-spesifik semptomlar Güçsüzlük Letarji Apati Konfüzyon Dikkat azalması Anoreksi Dispne

10 Akut Geriatri Ünitesinde Görülen Böbrek Hastalıkları

11 Yaşlılarda Görülen Renal Hastalıklar Hipertansiyon Diabetes mellitus Obstrüktif Üropati (BPH, nörojenik mesane..) Polikistik böbrek hastalığı Üriner infeksiyon Üriner sistem maligniteleri Multipl myeloma Dehidratasyon Kronik NSAI ilaç kullanımı

12 Renal Anatomik Değişiklikler Zorluklar Nefroskleroz Glomerüloskleroz Arteriel skleroz Arterioloskleroz Tübüler atrofi İnterstisyel fibrozis Tanımlama Co-morbid durumların etkisi

13 Yaş Gruplarında Hipertansiyon Prevalansı Türk Hipertansiyon Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiyon Prevalans Çalışması

14 Doğumdan sonra 40-50 yaşa kadar böbrek ağırlığı artarken sonrasında azalma olur ve bu azalma en fazla 70-80’li yaşlarda olur (%10-20) Kortekste incelme meduller bölgeden daha fazla olur.

15 Glomerüler Değişiklikler Normal glomerül sayısında progresif azalma Global sklerotik glomerül sayısında artış (özellikle dış kortikal bölgede) Aferent arteriol ve eferent arteriol arasında glomerülü by-pass yapan şant gelişimi ile karakterize anormal glomerül sayısında artış Glomerüler bazal membranda fokal veya diffüz kalınlaşma Artmış mezangial volüm veya matrix

16 Nyengaard: Glomerül sayısı 620.000+250.000/böbrek Hughson: Glomerül sayısı 227.000+1.800.000/böbrek Kadınlarda glomerül sayısı %15 daha az Doğumda her 1 kg ağırlık ile 257.000 glomerül sayısı farklılığı oluştuğu gösterilmiştir Keller 39-54 yaşlarında kaza sonucu ölenlerde yaptığı araştırmada hipertansiflerde %50 daha az glomerül bulunduğunu ve mevcut glomerüllerin daha yüksek volüme sahip olduklarını göstermişlerdir Kasiske atherosklerosis ile global sklerotik glomerül sayısı arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştur

17 Glomerülosklerozis The Aging Kidney in Health and Disease, 2008

18 Glomerülosklerozis % olarak sklerotik glomerül oranı > Yaş/2-10 ise patolojik olarak yorumlanmalı (Smith ve ark.) Sklerotik glomerül sayısı neden artıyor –Multifaktöriyel Aferent ve eferent arteriol disotoregülasyonu Glomerüler hiperfiltrasyon Mezangial matriks artışı İskemik vasküler değişiklikler

19 Yaşlı tübülüsler ve İnterstisyum Azalmış tubüler volüm, boy ve sayı Artmış tubüler divertikül (özellikle distalde) Tubüler atrofi, tubüler bazal membran kalınlaşması İnterstisyel volüm ve fibroziste artış Renal fonksiyon en iyi tubülointerstisyumdaki değişiklikler ile koreledir

20 Renal Vasküler Değişiklikler Arkuat ve subarkuat arterlerde fibroelastik hiperplazi İnterlobüler arterlerin intimal fibroplazisi Aferent arteriolde hyalen değişiklikler Arterial skleroz: Arter duvarının kalınlaşması ve lümenin daralması

21 Arteriosklerozis

22 Arterioler hyalinizasyon

23 Aglomerüler Arterioller

24 Fonksiyonel Değişiklikler Glomerüler filtrasyon oranında 30’lu yaşlarda 122 ml/dk’dan 90’lı yaşlarda 65 ml/dk’a iniş görülür 40’lı yaşlardan sonra renal kan akımında her dekadda %10 azalma görülür Baltimore çalışmasında 40 yaş sonrasında yılda 0.75 ml/dk azalma görülürken yaklaşık 1/3 hastada bu azalmanın gözlenmediği dikkati çekmiştir

25 Glomerüler Filtrasyon oranı

26 GFR Cystatin C: Kreatininden daha iyi renal fonksiyon göstergesi?

27 Tubüler fonksiyon Proksimal tubülüs fonksiyonlarında yaşlanma ile ortaya çıkan belirgin bir değişiklik yoktur (lityum klirensi, su, bikarbonat tutulumunda farklılık yok) İdrarın maksimal konsantrasyon kabiliyetinde azalma İdrar dilüsyon kabiliyetinde azalma

28 Fonksiyonel değişiklikler Na reabsorbsiyonunda azalma (Henle çıkan kolunun fonksiyonel kapasitesinde azalma) Tuz kısıtlaması Diüretik Hiponatremi

29 Na kısıtlamasına idrar Na cevabı

30 Sonuç Yaşlanma ile renal anatomik ve fonksiyonel önemli değişiklikler gelişir Ancak bu değişiklikleri böbrek yetersizliği olarak yorumlamak doğru değildir Değişiklikler daha çok böbreğin rezerv kapasitesinde ve adaptif değişiklik kapasitesinde azalma olarak yorumlanabilir Bu durum co-morbid hastalıkların eşlik etmesi, çoklu ilaç kullanımı, diyet uygulamaları ile spesifik sorunlara yol açabilir


"Yaşlanma ve Böbrek Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları