Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EL HİJYENİ Sunumu hazırlayan Doç.Dr. Sayın Rahmet ÇAYLAN’a teşekkür ederiz. S.B. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EL HİJYENİ Sunumu hazırlayan Doç.Dr. Sayın Rahmet ÇAYLAN’a teşekkür ederiz. S.B. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve."— Sunum transkripti:

1 EL HİJYENİ Sunumu hazırlayan Doç.Dr. Sayın Rahmet ÇAYLAN’a teşekkür ederiz. S.B. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 21 Nisan 2007 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

2 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Eller;

3 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

4 Enfeksiyon kontrol programı Kişisel hijyen Yoğun bakımda enf kontrolü Kişisel hijyen Dezenfeksiyon sterilizasyon Kateter enf önlenmesi İzolasyon önlemleri Dezenfeksiyon uygulamaları Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Tıbbi atıklar EL HİJYENİ Enfeksiyon kontrolü

5 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Dirençli patojenler HASTA Antibiyotik baskısı Gıda Çevresel kontaminasyon Bakım evi hastaları Yeniden yatış Transferler DİRENÇ “ICEBERG”

6 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Tarihçe

7 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi  19. yy da puerperal sepsis nedeni ile mortalite %25  1843, Dr. Oliver Wendell Holmes, önlem amacı ile el hijyenini önerdi.  Doktorların elleri bulaşta rol oynuyor!  İnanılmadı, küçük görüldü ! Tarihçe

8 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Tarihçe-1847

9 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi  1870‘lerde Fransa’da bir hastane “Cinayet Evi”  1879, Paris’teki Tıp Akademisi’ndeki bir seminerde konuşmacı “Hastalıkların yayılmasında ellerin rolü çok şüphelidir” “Puerperal sepsisli kadınların ölümüne yol açan, hasta kadından öldürücü mikrobu alarak sağlıklı olanlara taşıyan doktorların elleridir” (Louis Pasteur) Tarihçe

10 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 20. ABD Başkanı James Abram Garfield 1881 yılında suikast girişimi Bir kurşun koluna, bir diğeri vücuduna.. Takip eden 8 günde 16 doktor tarafından muayene edildi. El yıkamadan direk yaraya parmakla müdahale Hastanın durumu kötüleşti, ancak kurşun çıkarılamadı. Hasta ağır enfeksiyon bulguları ile septik tabloda 17 gün sonra eks oldu. Otopside kurşun koruyucu kist oluşturmuş şekilde bulundu. Tarihçe “Uygun el yıkama sonrası muayene edilse ve kirli invaziv girişim yapılmasa yaşardı”

11 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Tarihçe 1960 – Su ve sabunla 1-2 dak ellerin yıkanması Antiseptiklerle ovalamanın etkinliği düşük 1980 – Susuz antiseptiklerin kullanımı sınırlı olmalı, lavabo yoksa vs. El yıkama standart ! 1995 - Susuz antiseptik ajan / antimikrobiyal sabun kullanımı 2002 – Alkol bazlı el antiseptiği kullanımı standart el hijyeni uygulaması

12 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi GEÇİCİ FLORA KALICI FLORA GEÇİCİ FLORA; elemanları cildin yüzeyel kısmına kolonize olur ve uzaklaştırılabilir. Hastane enfeksiyonlarından sorumludur! KALICI FLORA; cildin derin tabakalarında bulunan bakteriler.. Uzaklaştırılamaz.. Hastane enfeksiyonlarından sorumlu değil..

13 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

14  Her gün normal deriden, canlı mikroorganizma içeren 10 6 hücre dökülür  Hasta yakınındaki cansız çevre kontamine olur  Hastaya / yakınındaki cansız çevreye temas ile sağlık çalışanlarının ellerinin kontaminasyonu Bonten MJM et al. Lancet, 1996 Boyce JM et al. J Clin Microbiol 1994 McFarland LV et al. N EngJ Med 1989 Samore MH et al. Am J Med 1996

15 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kontamine ellerden çapraz kontaminasyon  Kontamine bir gerece temas el kontaminasyonuna  Diğer gereç veya hastaya kontamine ellerle temas onların da kontaminasyonuna  Mikroorganizmaların onlara nakline  Elde var olan herhangi bir kesiden mikroorganizmaların kan dolaşımına girmesine ve enfeksiyon gelişimine „Ben potansiyel mikroorganizma taşıyıcısıyım !“

16 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kontamine ellerden mikroorganizma bulaşını etkileyen faktörler;  Organizmanın tipi  Hasta bakım aktivitesinin süresi  Kaynak ve ulaştığı yüzey  Nemlilik düzeyi  İnokulumun büyüklüğü

17 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyeni ve “Temiz İşlemler” Hemşirelerin elleri  Hastayı kaldırma,  Nabız, tansiyon ölçme  Hastanın vücut ısısını ölçme  Hastaya dokunma 100-1000 cfu Klebsiella spp ile kontaminasyon Hastanın kasığına temas 10-600 cfu/ml P.mirabilis üremesi

18 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi  Gram (-) basil  S.aureus  Enterococcus spp  C.difficile Temiz işlemlerde Hastanın cildine temas Respiratuar trakt bakımı Sanderson PJ et al. J Hosp Infec 1992 Ojajarvi J. J Hygiene 1980 El hijyeni ve “Temiz İşlemler”

19 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyeni ne zaman ?? ÖNCE  Hasta ile temas  Hasta çevresindeki yüzeylerle temas  Her tür invaziv girişim  Eldiven giyme  İlaçların hazırlanması  Yemek  İşten ayrılma SONRA  Hasta ile temas  Hasta çevresindeki yüzeylerle temas  Her tür invaziv girişim  Eldivenlerin çıkartılması  Kan, kanlı sekresyon ile kontamine olma olasılığı olan herhangi bir alet veya objeye temas  Diğer vücut sekresyonları ile temas  Tuvalet WHO Guidelines on hand hygiene in health care, 2006 Guideline for hand hygiene in health care settings. MMWR 2002; 51:RR 16.

20 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El Hijyeni Hijyenik el yıkama El antisepsisi Cerrahi el hijyeni Antimikrobiyal sabun Antimikrobiyal sabun El antiseptiği Antimikrobiyal sabun El antiseptiği El yıkama Antiseptik sabun Normal sabun

21 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El Yıkama ve El Antisepsisi Endikasyonları Ellerde gözle görülür kirlenme varlığında,  Nonantimikrobiyal sabun ve su  Antimikrobiyal sabun ve su Ellerde gözle görülür kirlenme yoksa;  Alkol bazlı el antiseptikleri Gözle görülür kir? Kendini kirli hissetmesi WHO Guidelines on hand hygiene in health care, 2006

22 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El Yıkama ve El Antisepsisi Endikasyonları  Bacillus spp  Clostridium spp Sporosidal etkinlik için su ve basit/antimikrobiyal sabunla ellerin yıkanması Eldiven giyilmesi Eldiven çıkardıktan sonra el yıkama / el antisepsisi

23 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El yıkama  15 sn yıkama ile 0.6-1.1 log 10  30 sn yıkama ile 1.8-2.8 log 10  Bazı çalışmalarda bakteri uzaklaştırmada yetersiz  Bakteri sayısını artırabiliyor !  Sıvı sabunlar kontamine olabilir  Ellerde kuruma

24 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi - Önce su ile eller ıslatılır - Ellere 3-5 ml sabun alınır -En az 15 sn süre ile eller ovalanır - Ellerin ve parmakların tüm yüzeyinin kaplanmış olmasına dikkat edilir -Eller su ile durulanır ve tam olarak kurulanır Doğru el yıkama tekniği

25 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etkili el yıkama Eller suyla ıslatılır

26 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etkili el yıkama Ellere 3-5ml sıvı sabun alınır Ellere 3-5ml sıvı sabun alınır

27 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

28 Etkili el yıkama Avuç içi avuç içine alınarak ovalama hareketi tekrarlanır

29 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etkili el yıkama Sağ avuç içine sol el sırtı gelecek şekilde yerleştirilir,ovalanarak beş kez tekrarlanır.

30 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etkili el yıkama Aynı hareket diğer el içinde beş kez tekrarlanır.

31 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etkili el yıkama Sağ eli sol el sırtına koyarak parmak araları birbirinin içine gelecek şekilde tekrarlanır.

32 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etkili el yıkama Aynı hareket sol el içinde tekrarlanır.

33 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etkili el yıkama Sağ el parmak sırtları sol elin avuç içine gelecek şekilde yerleştirilir, ovalama tekrarlanır.

34 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etkili el yıkama Sağ el baş parmağı sol avuç içine alınarak rotasyonel olarak beş kez tekrarlanır. Aynı hareket sol el içinde tekrarlanır

35 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etkili el yıkama Sağ el parmak ucu iç kısımları sol el avuç içine gelecek şekilde konur, ovalanır

36 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etkili el yıkama Aynı hareketler sol el parmak uçları içinde yapılır

37 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etkili el yıkama Eller iyice durulanır

38 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Ellerin kurulanması

39 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kağıt havluyla eller iyice kurulanır. Etkili el yıkama

40 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El yıkama Kağıt havlu kullanarak musluk kapatılır

41 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El yıkama Kullanılmış havlu çöp kutusuna atılır

42 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El yıkama tekniği  Sıcak su kullanmaktan kaçınılmalı. Dermatit riski!  Sıvı sabun kullanımı uygun bir seçenek  Kısmen boş sabun dağıtıcısına sabun eklenmemeli!  Çok kullanımlık havlular uygun değil!

43 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El yıkama  Lavabo etrafına su sıçramaları ile kontaminasyon !  Sensörsüz muslukların açılıp, kapatılması sırasında kontaminasyon !

44 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Zaman çok önemli! El yıkama 1-1.5 dak Alkol bazlı sol ile ovma 10 - 20 sn

45 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Bir YBÜ hemşiresi 8 saatlik şiftte sabun ve su yerine alkol bazlı el antiseptiği kullanırsa ne kadar zaman kazanır ? (Saatte 12 el hijyeni endikasyonu, el yıkama süresi 60 sn, alkol bazlı solüsyon kullanımının süresi 20 sn olarak değerlendirildiğinde) 96-32=64 dak yaklaşık 1 saat

46 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El antiseptiklerinin avantajları  Mikroorganizmalara çok etkili  Daha hızlı etki !  Daha ucuz  Durulama esnasında su kaynaklı tekrar kontaminasyon riski yok Ehrenkranz NJ. Infect Control Hosp Epidemiol 1991

47 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El antiseptikleri  Alkoller  Klorheksidin  Heksaklorofen  İyot ve iyodoforlar  Para-chloro-meta-xylenol (PCMX)  Kuaterner amonyum bileşikleri  Triklosan  Hidrojen peroksit ..........................

48 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Antibakteriyel özellik açısından el hijyeni ürünlerinin etkinliği BASİT SABUN ANTİMİKROBİYAL SABUN ALKOL BAZLI SOLÜSYON İYİDAHA İYİÇOK İYİ

49 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sabun İyodofor %4 Klorheks % 70 Alkol Ortalama log 10 azalma (CFU) 0 -0.5 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5 -4 Pittet D, Lancet 2001

50 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Alkol bazlı el antiseptikleri  Etil alkol, isopropil alkol (propan-2-ol), n-propanol (tek başına /kombine)  Etkinlik n-propanol > isopropanol > etanol  Bakteri sporları hariç vegetatif haldeki tüm bakterilere etkili  Membran hasarı  Protein denatürasyonu  Optimal etki % 60-95’lik konsantrasyonlarda sağlanır

51 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Alkol bazlı el antiseptiklerinin etkinliği;  İçerikteki alkolün tipi  Konsantrasyonu  Temas süresi  Kullanılan miktar  Alkol uygulandığında elin kuru olmasına Alkol bazlı el antiseptikleri

52 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Epidermal su içeriğiBildirilen cilt skoru Kuru SağlıklıKuru Sağlıklı Alkol bazlı el antiseptiklerinin sabun ve su kullanımına göre cilt üzerine karşılaştırmalı etkileri “Alkol bazlı el antiseptikleri cilde daha az zarar verir” Boyce J, Infect Control Hosp Epidemiol 2000 Bazal 2 hafta sonra Bazal 2 hafta sonra Alkollü el antiseptiği Su ve sabun Alkollü el antiseptiği Su ve sabun

53 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

54

55 avuç içlerinin teması avuç içi ile diğer elin yüzeyi 112233 parmak aralarına El Antisepsisi

56 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi çapraz parmaklar baş parmak 445566 avuç içinde parmaklar El Antisepsisi

57 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Önemli noktalar  Eldiven giymeden önce uygulanan alkol bazlı el antiseptiğinin tam olarak kurumuş olmasına dikkat edilmeli!  Tam kuruma sağlanana kadar eller ovalanmaya devam edilmeli  Uçucu ve yanıcı olduğu unutulmamalı

58 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Klorheksidin  Biguanid grubunda yer alır  Etkinliği pH bağımlıdır (5.5-7.0)  Organik madde varlığında etkinlik azalır  Hücre duvarını yıkar  Sitoplazmada presipitasyon, hücre içi maddenin dışa kaçışı  Antibakteriyel etkisi yavaştır  Zarflı virüslere etkili  Sporostatik ve mikobakteriostatiktir  Deride kalıcı etkisi vardır

59 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi İyot ve iyodoforlar  Pek çok mikroorganizmaya etkili  Antiseptik olarak kullanılan konsantrasyonlarda sporosidal etkinlik yoktur  Protein sentezini ve hücre membranını bozar  Organik madde varlığında inaktive olur  İyodoforla el yıkama sonrası, etkinlik 30-60 dak devam eder  Gram negatif basillerle kontamine olabilir

60 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kuaterner amonyum bileşikleri  Katyonik olanlar en sık kullanılan gruptur  Membran aktif ajanlardır  Bakteri hücre zarına tutunarak sitoplazmik içeriğin sızmasına yol açar  Gram negatif bakteriler üzerine zayıf etkilidirler  Gram negatif bakteri kontaminasyonu bildirilmiştir

61 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Diğerleri  Kloroksilenol  Hücre duvar yapısını bozar  Gram negatif etkinliği düşüktür  EDTA ilavesi ile Gram (-) etkinlik artar  Hekzaklorofen  Toksik etkileri nedeniyle kullanımı kısıtlanmıştır  Triklosan  Uzun süreli kullanımda direnç  Gram pozitiflere etkinliği daha iyi, P. aeruginosa’ya etkisiz

62 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kombinasyon  El antiseptikleri kombine kullanıldığında etki artmaktadır  Cerrahi el hijyeninde % 1 klorheksidin/alkol > % 4 klorheksidin Elde görülen yan etkiler daha az Grove GL, 2001 Mulberry G, 2001

63 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyeni ajanlarının seçimi  Etkin ve düşük irritasyon potansiyeli..  Personelden ürünlerle ilgili bilgi alınır (koku, irritasyon, ciltte bıraktığı his vb)  Uygun dağıtıcı sistemler..  Ellere kullanılan diğer ürünlerle etkileşimi önemli!

64 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi  Geçici floranın tamamen, kalıcı floranın kısmen ortadan kaldırılması amaçlanır  İrritan olmamalı  Geniş etki spektrumlu  Hızlı ve persistan etkili olmalı  Yüzük, saat vs çıkartılmalıdır Cerrahi el hijyeni

65 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cerrahi el hijyeni  1894’teki öneriler;  Sıcak su + antiseptik sabun + fırça 5 dak + %90 etanol + fırça 3-5 dak + Antiseptik sıvı ile ellerin çalkalanması  1939’daki öneri;  7 dak su + sabun ve fırça ile ellerin yıkanması + 3 dak %70 etanol + havlu ile ellerin kurulanması

66 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cerrahi el hijyeni

67 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cerrahi el hijyeni 2-6 dakika Fırça kullanımı ? Steril havlu ile kurulama

68 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cerrahi el ovalama  Gözle görülür kir yok ise  Uygun antiseptik, doğru kullanılır ise alkol bazlı el antiseptiği ile el ve ön kolu ovalamak yeterli  Tırnak altları alkol içerikli dezenfektan ile fırçalanırsa etkinlik artar  Kuruması beklenmeli  Günün ilk ameliyatında ve günlük etkinlikler sonrasında eller yıkanmalıdır  Kalıcı etkinlik düşük  Havlu ile kurulama gerekli değil

69 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyeninin diğer önemli noktaları  Suni tırnak Ø  Tırnakların uzunluğu tırnak etini geçmemeli

70 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Eldiven kullanımı  Yanlış güven hissi!  El hijyeni uyumu azaltan bir uygulama!  Eldiven kullanımı öncesinde ve sonrasında mutlaka el antisepsisi sağlanmalıdır  Eldivenler yıkanmamalı  Tekrar kullanılmamalı  Eldiven üstüne antiseptik solüsyon uygulanmamalı

71 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi  Hasta ile temas sonrası eldivenler çıkartılmalı  Bir başka hastaya aynı eldiven ile temas edilmemeli  Hastadaki işlemler temiz alandan kontamine alana doğru yapılmalı  Aynı hastada kontamine vücut alanından temiz alana geçişte eldivenler değiştirilmeli Eldiven kullanımı

72 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi EL HİJYENİNE UYUM NASIL?

73 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El Hijyenine Uyum Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Hindistan, Fas, Türkiye  60 055 gözlem  % 55.8 hemşire  %43.4 doktor  Uyum  Hemşireler%52.8  Doktorlar%47.1  Kadınlar%52.8  Erkekler%47.1 Rosental VD, IFIC 2005

74 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El Hijyenine Uyum Arjantin,Brezilya, Kolombiya, Hindistan, Fas, Türkiye  Uyum  Sabah%52.1  Öğleden sonra%50.6  İnvaziv temas%53.9  Yüzeyel temas%50 Rosental VD, IFIC 2005

75 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Doktorlar ve El Hijyeni  163 doktorun hasta bakımı ile ilgili 573 aktivite sırasında gözlenmesi ve sonrasında anket uygulaması  Ortalama uyum %57  Bölümler arasında önemli fark (dahili branşlarda %80, anestezistlerde %23) Pittet D et al. Ann Intern Med 2004;141:1-8.

76 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Doktorlar ve El Hijyeni  Öğrencilerde uyum daha iyi  Profesör veya konsültan hekim: %49  Fellow veya asistan: %57  Tıp öğrencisi: %79 Pittet D et al. Ann Intern Med 2004;141:1-8.

77 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Doktorlar ve El Hijyeni Eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni uygulamanın gerekli diyenler %30 Pittet D et al. Ann Intern Med 2004;141:1-8.

78 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyeni ve uyum YBÜ’de %12.9 Karabey et al. J Hosp Infect 2004

79 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyumu etkileyen faktörler ?

80 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyumu etkileyen faktörler

81 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyum Kadın cinsiyet OLUMLU UYUMLU!

82 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyum HASTANEMİZ HER ZAMAN EKSİK PERSONEL İLE HİZMET VERMEKTEDİR HEMŞİRE YOK HEMŞİRE YOK !

83 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyum

84 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyum  Ortalama bir şiftte 5- 30 hijyeni endikasyonu  Saatte 0.7-12 epizod  Çalışılan üniteye, gösterilen özene göre farklı

85 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyum %59 %36 20/saat 8/saat El hijyeni uygulama endikasyonunun sıklığı arttıkça uyum azalmakta

86 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyum

87 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyum

88 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyum ULAŞILABİLİRLİK !

89 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Ulaşılabilirlik 450 yataklı hastane 17 yatağa (9 oda) 1 lavabo Tüm odalara lavabo %20 %21 Aydın K, Köksal İ. Yayınlanmamış veri.

90 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyum ZAMAN YETERSİZLİĞİ HASTANIN ACİLİYET GEREKTİREN İŞİ

91 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyum

92 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyum El Hijyeni Klavuzu Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği-2007

93 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi BİZ NEREDEYİZ? Uyumu artırmada etkinliği gösterilmiş uygulamalar; Hangi durumda Hangi uygulama Nasıl Ne sürede Kurumsal klavuzlar ?

94 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyum Çalışma arkadaşları için rol modeli oluşturduğunu düşünenlerde uyum daha yüksek (%67 vs %48) Pittet D et al. Ann Intern Med 2004;141:1-8.

95 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyum Halkımdan feedback almak kimin fikriydi?

96 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyum NİYE ÇALIŞMIYORSUN? GELDİĞİNİZİ GÖRMEDİM ! Gözlendiğini fark eden grup / fark etmeyen grupta uyum %61 vs %44

97 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Yalancı GÜVEN ! Yanlış inanış ! El hijyeninin önemini azaltmıştır!

98 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyenine uyum

99 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

100 ELLERİNİZİ YIKAMADINIZ! Uyumu artırmada etkinliği gösterilmiş uygulamalar;

101 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Performansın değerlendirilmesi, bildirimi 9 9 8 8 7

102 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Uyumu artırmada etkinliği gösterilmiş uygulamalar;

103 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Uyumu artırmada etkinliği gösterilmiş uygulamalar;  Eğitim çalışmaları  Devamlı olmalı  Lokal ve kültürel şartlara uygun öneriler içermeli KİŞİSEL HİJYEN EĞİTİMİ ÇOK KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLAYAN BİR SÜREÇ!

104 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Uyumu artırmada etkinliği gösterilmiş uygulamalar;

105 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Koksal I,Aydin K,Caylan R, Leblebicioglu H, Rosenthal V. Effect of Education and Performance Feedback on Handwashing in a Hospital of Trabzon, Turkey SHEA Meeting. Los Angeles, USA, 2005. Eğitim ve geri dönük bildirim çalışmaları sonucunda hastalara temas öncesi %35 olan el hijyeni uyumu %35  %55 P=0.0000

106 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Eğitimin ve performansın geri dönük bildiriminin etkisi  Arjantin’de 3 hastanede 15531 hasta teması gözleminde;  El hijyenine uyum  %17 (müdahale yok iken)  %44 (eğitim)  %58 (eğitim ve performans bildirimi) Rosenthal et al. Am J Infect Control 2003; 31: 85-92

107 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Hastane genelinde program %48Alkol bazlı el solüsyonu tüketimi 1000 hasta günü 3.5lt 15.4lt Pittet D et al. Lancet, 2000. %67 P<0.001 MRSA, HE hızı 

108 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Uyumu artırmada etkinliği gösterilmiş uygulamalar; PARAŞÜTSÜZ DENE, YAPABİLİRSİN! Uygun el hijyeni uygulamasına destek verilmesi

109 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

110 TEŞEKKÜR EDERİM


"EL HİJYENİ Sunumu hazırlayan Doç.Dr. Sayın Rahmet ÇAYLAN’a teşekkür ederiz. S.B. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları