Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

El Yıkama. Hastane infeksiyonları  Hastane infeksiyonları en önemli sorunlardan biridir  Ortalama insidans % 7-10  ABD’de yıllık 2.4 milyon kişi 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "El Yıkama. Hastane infeksiyonları  Hastane infeksiyonları en önemli sorunlardan biridir  Ortalama insidans % 7-10  ABD’de yıllık 2.4 milyon kişi "— Sunum transkripti:

1 El Yıkama

2 Hastane infeksiyonları  Hastane infeksiyonları en önemli sorunlardan biridir  Ortalama insidans % 7-10  ABD’de yıllık 2.4 milyon kişi  100 bin insan direkt veya indirekt hastane infeksiyonuna bağlı olarak kaybediliyor  Maliyet ~4.5 Milyar USD

3 Hastane ortamındaki en önemli infeksiyon kaynakları:  Hastalar  Sağlık personeli  Hastane ortamı  Tüm yüzeyler  Tıbbi aletler  Tuvaletler  Temizlik araçları

4 Bu büyük sorun (Hİ) Basit ve Ucuz bir yöntemle Ortalama % 50 oranında Azaltılabilir

5 El Yıkama  Sağlık personeli ve hastalar arasında bakteri geçişini önlemek amacıyla ellerin su ve sabunla yıkanmasıdır.

6  El hijyeni hastane infeksiyonlarını önlemede tek başına en etkili ve önemli faktördür.  Hemşirelerin ellerinin; nabız sayma, hastayı kaldırma, tansiyon ölçme, oral ısı ölçme vs. işlemlerle bile Klebsiella spp. ile kontamine olduğu gösterilmiştir.

7 Kirli eller  Hastane içinde yüksek virulans ve çoklu dirençli mikroorganizmaların hastalar arasında yayılmasına neden olmaktadır  % 20- 40 sağlık personelinin kirli elleri ile geçmektedir.

8 Yanlış GÜVEN!  Antibiyotiklerin keşfi  Eldiven kullanımı  Dezenfektanlara güven  El yıkamanın önemini azaltmıştır  Hastane florası değişmiş  Yüksek mortalite ile seyreden dirençli mikroorganizma tipi ortama hakim olmuştur

9

10 El yıkamanın önemi biliniyor mu?  Dr. ve Hem.’ lerin % 50-95’i (EVET)  Doktorların % 15-45’i  Hemşirelerin %25-45’i ellerini yıkıyor  Temas öncesi %10-30  Temas sonrası % 30  Kuralların çiğnenmesinin alışkanlık haline getirilmesi ve bunun sağlık personeli arasında da yerleşmesi

11 Tarihi Gelişim  1822 ’ de Fransız eczacı Labarrque  Klorid içeren solüsyonların dezenfektan olarak kullanımından bahsetmiştir.  1846 ’ da Ignaz Semmelweis ’ in,  Müdahale öncesi kadavra ile çalışan asistanlarının ellerini klorlu su ile yıkatarak doğum sonrası streptokoksik puerperal sepsise bağlı ölümleri, % 23 den % 3 ’ e düşürmesi,  1880 ’ li yıllarda R. Koch  Alkolün anti germisidal olduğu ispatlanmış ve 1890 ’ lı yıllarda deri antiseptiği olarak kullanılmaya başlanmıştır.

12 Elin bakteriyel florası  Geçici flora (kontaminasyon) : Hastaya ait sekresyon ile kontamine araç-gereçlerden derinin yüzey kısmına yerleşirler. Hastadan hastaya bulaşacak kadar yaşarlar. E.Coli, Pseudomanas,gr (-) basiller geçici m.o.dır. H.İnfeksiyonlarına bunlar sebep olurlar.  Kalıcı flora: Derinin üst tabakasına, %10-20 daha derine yerleşen inatçı kolonizasyonlu m.o. larla daimi flora oluşur. Propionibacterium, Corynebacterium, koagülaz(-) stafilokoklar kalıcı m.o.dır.

13 El yıkama çeşitleri  Sosyal el yıkama  Hijyenik el yıkama  Cerrahi el yıkama

14  Sosyal el yıkama-1 Günlük su ve sabunla yapılan yıkamadır.  Yemek yemeden önce, hastaya yemek yedirmeden önce  Tuvalete gittikten sonra  Hasta bakımına başlamadan önce  Ellerin her kirlenmesinde

15  Sosyal tip el yıkama - 2  Sabun kullanılır.  En az 10 sn, köpük yayılmalı ve friksiyon yapılmalıdır.  Akar su altında durulanır.  Kağıt havlu ile kurulanır.

16  Hijyenik el yıkama - 1 Geçici m.o. öldürmek ve uzaklaştırmak için sabun, antimikrobiyal sabun, alkol bazlı antiseptiklerle ellerin yıkanmasıdır.

17  Hijyenik El Yıkama Ne Zaman Yapılır?-2 1- Tüm invaziv işlemlerden önce, 2- Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalara temastan önce, 3- Yaralara, üretral katetere dokunmadan önce ve sonra, 4- Eldiven takmadan önce ve sonra, 5- Kanlı atıklarla temas, mikrobik kontaminasyon sonrası,

18  Hijyenik yıkama nasıl yapılır? -3  Takılar çıkarılmalı,  Sıvı sabun kullanılmalı, basmalı veya fotosel musluk tercih edilmeli,  Kumaş havlu kullanılmamalı,  Tüm mekanik hareketler 5 kez tekrarlanmalı,  Ilık su tercih edilmeli,  El yıkanırken su sıçratılmamalı,

19 Hijyenik el yıkama - 4  El dezenfeksiyonu yapılacaksa önerilen miktarlarda (3-5 ml) antiseptik her iki ele alınır ve kuruyana kadar ovulur.

20

21  Hijyenik el yıkama-5  Sulu çözeltiler:  % 4’lük chlorhexidine  % 0.75’lik iyot içeren povidon iyot  Alkollü çözeltiler:  % 70’lik isopropanol veya ethanol  % 0.5 clorhexidine veya povidon iyot  % 0.5 gliserol

22  Cerrahi el yıkama-1  Sporlu bakteriler dahil geçici m.o. öldürülüp, uzaklaştırılması, kalıcı m.o. azaltılması amacıyla cerrahi ortamda ellerin fırçalanarak yıkanmasıdır.

23  Cerrahi el yıkama nasıl yapılır? -2  Takılar çıkarılır.  Eller, önkol friksiyonla ıslatılıp antiseptikle kaplanır, parmaklar, eller önkolun dört yüzeyi etkili şekilde fırçalanır. Elin sırtı ve içi 2 dk. ön kol 1 dk. yıkanır, kirliyse süre uzatılır.  Fırçalama dairesel ve sirküler olmalı, her yere 7-8 darbe yapılmalı,  Fırçalar mümkünse tek kullanımlık olmalı,  Tırnaklar kısa olmalı (0.6 mm), dipleri akan suyun altında tırnak temizleyici ile iyice temizlenmeli,

24  Cerrahi el yıkama nasıl yapılır?-3  Eller yukarıya kaldırılıp parmak uçlarından durulanmalı, dirsekten geriye dönülmemeli, her defasında parmak uçlarından başlanmalı,  Eller giysilerden uzakta ve dirsekten bükülerek yukarıda tutulmalı,  Steril havlu ile kurulanmalıdır.

25 Adım 1: El yüzeyi el yüzeyi üzerine birleştirin Adım 2: Sağ el yüzeyi ile sol ele basın ve sol el yüzeyi ile sağ ele basın Adım 3: El yüzeyini dikleştirilmiş parmaklar ile el yüzeyi ile birleştirin Adım 4: Bükülmüş parmak ile diğer el yüzeyine sürün Adım 5: Oval şekilde sağ başparmak ile kapalı sol ele sürün ve tersi Adım 6: Sağ eli kapalı parmak uçları ile oval şekilde ileri ve geri doğru sol ele sürün ve tersi

26 El antisepsisi için kullanılan maddeler  Sabunlar  Alkoller  Chlorhexidine  Hexachlorophene  İyot ve iyodoforlar  Para-chloro-meta-xylenol (PCMX)  Quaterner Amonyum bileşikleri  Triclosan  Diğer ajanlar

27 El yıkamada karşılaşılan problemler  Eğitim yetersizliği  Personelin  Hastaların  İnançsızlık ve defans  Seminerler, eğitim  Engellerin ortadan kaldırılması  Ağır iş yükü  Ellerin en çok yıkanması gereken yerler, iş yükünün ve telaşında en fazla olduğu yerler  Yapılacak müdahale, el yıkamadan önemli  Yıkama sıklığının olmaması  Deride alerji, dermatit, ekzema

28 Ağır iş yükü  Hastane infeksiyonlarının en sık görüldüğü yer YBÜ  Hastalar değişken  İşlemler acil  Zaman kıymetli  Personel yetersiz  Eldiven kullanımının güven vermesi

29

30 Antiseptik seçimi

31 Antiseptik seçimi ve satın alma  En kısa sürede etkin, en az irritan, nonallerjen, küçük paketlerde ve ihtiyaç olan her yerde, kollu yada pedallı kumanda olmalı,  Tek kullanımlık olmayan sabunlukların düzenli ve etkin temizliği, kağıt havlu temini  Geniş spektrumlu ve ucuz olmalı

32 Antiseptiklerin antimikrobiyal etki spektrumu ve özellikleri Alkoller+++Hızlı %60-90 kons. İyi etkili. Kalıcı etki yok. +++ Grup Gram (+) Etki hızı Yorum Miko- bakteri Gram (-) VirusFungi Chlorhexidine (% 2 – 4) +++Orta Kalıcı etkili, nadiren allerjik Rx. ++++ + İyot Bileşikleri +++Orta El hijyeni için İrritan +++ ++ İyodoforlar+++Orta İyoda göre Daha az irritan kullanılabilir ++++++ Fenol Türevleri +++Orta Non-iyonik surfaktanlar nötralize eder ++++ Triclosan+++Orta El hijyeninde kullanılabilir ++++++- Quaterner Amonyum Bileşikleri +Yavaş Alkol ile Kombinasyon- ları kullanılır -+++- +++ : Mükemmel etkinlik ++: İyi etkili ancak tüm bakterileri kapsamaz +: vasat etkili - :Etkisiz

33 AntiseptikKonstras(%)Süre(dk)HemenKalıcı (3 saat) N-propanol6052.3 – 2.91.6 – 1.8 32.0 – 2.91.0 11.10.5 Isopropanol9032.41.4 8032.31.2 7052.1 – 2.41.0 – 2.1 31.5 – 2.00.7 – 0.8 130.7 – 0.80.2 Isopropanol+chlorhex70 + 0.552.52.7 70 + 0.521.01.5 Ethanol+chlorhex95 + 0.521.7- 77 + 0.552.01.5 70 + 0.520.71.4 Povidon iyot1.051.20.8 Ethanol9522.1- 8532.4- 8021.5- 7021.00.6 Ortalama Log azalması Antiseptik solüsyonlar ve temiz elde normal flora bakterilerini azaltmaları

34

35

36 Teşekkür ederim. UNUTMAYALIM! ELDİVEN KORUYUCU DEĞİLDİR! Ellerinizi yıkadınız mı?


"El Yıkama. Hastane infeksiyonları  Hastane infeksiyonları en önemli sorunlardan biridir  Ortalama insidans % 7-10  ABD’de yıllık 2.4 milyon kişi " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları