Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrolü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrolü"— Sunum transkripti:

1 Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrolü
Dr. Fahir Özkalemkaş Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Hastane Enfeksiyonu Hemşire Kursu 2009

2 Kanserli Hastalarda İnfeksiyona Eğilim Yaratan Faktörler
Nötropeni (mutlak nötrofil sayısı<500/mm3) Ağır nötropeni (mutlak nötrofil sayısı<100/mm3) Mukoza ve deri bütünlüğünün bozulması Altta yatan kanserin kontrolsüz olması Hümoral immünite defektleri Hücresel immünite defektleri Uygulanan invaziv işlemler Obstrüktif olaylar (intrabronşiyal kitleye bağlı obstrüksiyon gibi)

3 Nötropenik Hastada İnfeksiyon Riski
Endojen (hastanın kendi florası) veya ekzojen kaynaklı olabilir. Nötropeni derinleştikçe ve süresi uzadıkça infeksiyon gelişme riski artar.

4 Nötropenik Hasta ile Temas Ederken Nelere Dikkat Edilmeli?

5 Nötropenik hastalar için (allojeneik ve otolog kemik iliği nakli yapılan hastalar) Centers for Disease Control and Prevention (CDC)’ın izolasyon kılavuzunda belirtilen ilkelere uyulması önerilir (AIII). Standart önlemler Özel bir endikasyon varlığında diğer izolasyon önlemleri Biol Blood Bone Marrow Transplant 2000;6(6a) Emerg Infect Dis 2001;7(2):263-7.

6 Nötropenik hastalar için tam izolasyon gerekli mi?
17 hastada gelişen 20 nötropeni episodu (437 gün) tam izolasyon ile izlem 20 hastada gelişen 23 nötropeni episodu için standart önlemlere uyum İnfeksiyon insidansında, infeksiyon gelişimine kadar geçen sürede ve ateşli gün sayısında fark yok. N Engl J Med 1981;304:

7 Nötropenik hastalar için tam izolasyon gerekli mi?
arasında pozitif basınçlı tek kişilik odalarda izolasyon (odaya girerken el hijyeni ve önlük) arasında tek kişilik odalarda standart bakım (hasta ile temas öncesinde el hijyeni) İki dönem arasında nötropenik hastalarda gelişen infeksiyonlar ve mortalite yönünden fark yok. Eur J Oncol Nurs 2003;7:17-23.

8 Standart Önlemler-1 Kanla, her türlü vücut sıvısı ve ter dışında her tür vücut salgısı ile, Mukoza ile, Bütünlüğü bozulmuş ciltle temas sırasında steril olmayan ELDİVEN giyilmelidir. Eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır.

9 Standart Önlemler-2 Aynı hasta üzerinde kirli bir bölge ile temas sonrasında temiz bir alana geçerken ve hastadan hastaya geçerken eldiven çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır. Kan ve diğer vücut sıvılarının sıçrama ihtimali bulunan durumlarda maske ve gözlük takılmalı, önlük giyilmelidir.

10 İzolasyon Önlemleri Sadece özel endikasyon varlığında standart önlemlere ek olarak izolasyon önlemleri uygulanmalı: Damlacık izolasyonu Hava yolu izolasyonu Temas veya sıkı temas izolasyonu

11 Damlacık İzolasyonu Endikasyonlar
İnvaziv H. influenzae tip b infeksiyonları (menenjit, pnömoni, epiglottit, sepsis) İnvaziv N. meningitidis infeksiyonları (menenjit, pnömoni, sepsis) Difteri, M. pneumoniae, boğmaca, veba Adenovirus, influenza, kabakulak, parvovirus B19, kızamıkçık

12 Solunum (Hava Yolu) İzolasyonu Endikasyonlar
Tüberküloz (ARB-pozitif akciğer veya larinks tüberkülozu) Su çiçeği (yaygın zoster dahil) Kızamık

13 Temas İzolasyonu Endikasyonlar
Epidemiyolojik önem taşıyan çoğul dirençli bakteriler: MRSA Acinetobacter P. aeruginosa ESBL-pozitif Klebsiella, E.coli, vb. Diğer: C. difficile, enterohemorajik E. Coli 0157:H7, Shigella, hepatit A, rotavirus Kutanöz difteri, HSV, impetigo, bit, uyuz, zoster (dissemine veya immünsuprese konakçıda) Viral/hemorajik infeksiyonlar (Lassa, Ebola) RSV, PIV veya enteroviral infeksiyonlar

14 El Hijyeni Hastane infeksiyonlarında en önemli bulaş yolu sağlık personelinin elleri Hastane ortamında normal su ve sabunla el yıkama yeterli değil Antimikrobiyal solüsyonlarla el hijyeni sağlanmalı Klorhekidin glukonat, alkollü el antiseptikleri, vb. Infect Control Hosp Epidemiol 2002;23(12 Suppl):S3-S40.

15 El Hijyeni Hastalarla temas öncesinde Hasta ile temas sonrasında
Kateter takılması, sonda takılması gibi invaziv girişimler öncesinde ve sonrasında Aynı hasta üzerinde kirli bir bölgeden temiz bir bölgeye geçerken Hastanın yakın çevresinde bulunan cansız yüzeylerle temas sonrasında Parenteral karışımlar hazırlanmadan önce Yemek öncesinde Tuvalet sonrasında

16 Düşük uyum düzeyi ile ilişkili olduğu gösterilen risk faktörleri:
Meslek (doktor) Cinsiyet (erkek) YBÜ’de çalışma Eldiven/önlük kullanma İş yoğunluğu

17 Unutulmaması Gerekenler
Nötropenik hastaların izlendiği ünitelerde el hijyeni sağlamak için antimikrobiyal solüsyon tercih edilmeli Lavabolarda klorheksidin glukonat, vb. Tüm hasta bakım alanlarında alkollü el antiseptikleri Alkollü el antiseptiği olarak %60-95 oranında alkol ve yumuşatıcı içeren solüsyonlar tercih edilmeli Eldivenli eller yıkanmamalı veya üzerinden alkollü el antiseptiği uygulanmamalı

18 Unutulmaması Gerekenler
Ellerde herhangi bir vücut sıvısı veya salgısı ile gözle görülebilir kirlenme olmayan her durumda el hijyeni sağlamak amacıyla alkollü el antiseptiği uygulanabilir. Ellere vücut sıvısı veya salgısı bulaşmış ise yıkanmalı Nemli ellere alkollü el antiseptiği uygulanmamalı

19 Temiz Eller Yaşam Kurtarır!

20 Havalandırma,Yapım-Onarım Çalışmaları, Temizlik

21 Havalandırma Allojeneik kemik iliği nakli yapılan hastalar için özel havalandırma >12 hava değişimi/saat HEPA filtresi (>0.3µ partiküller) Pozitif basınç Oda kapısı kapalı tutulmalı Camlar açılmamalı Biol Blood Bone Marrow Transplant 2000;6(6a) Emerg Infect Dis 2001;7(2):263-7.

22 Havalandırma Laminer hava akımı
Sağkalım oranları üzerinde olumlu etkisi yok Yeni inşa edilen kemik iliği nakli merkezlerinde bulunması gerekli değil Daha önceden kurulmuş olan sistemlerin kullanılması opsiyonel İdamesi pahalı Biol Blood Bone Marrow Transplant 2000;6(6a) Emerg Infect Dis 2001;7(2):263-7.

23 Havalandırma Havalandırma sistemi mutlaka kesintisiz güç kaynağına bağlı olmalı Bakım-onarımın sürekliliği sağlanmalı Taşınabilir HEPA filtresi? Salgın varsa düşünülebilir Yeterli sirkülasyon sağlamak için odanın ortasına yerleştirilmeli En önemli sorunlar sıcaklık ve nem

24 Yapım-Onarım Çalışmaları
Renovasyon alanları, nötropenik hastaların yattığı alanlardan kesin sınırlarla ayrılmalıdır. Transferler sırasında nötropenik hastalar N95 maskesi takmalıdır (>%90 korunma). Biol Blood Bone Marrow Transplant 2000;6(6a) Emerg Infect Dis 2001;7(2):263-7.

25 Yapım-Onarım Çalışmaları
MD Anderson Kanser Merkezi arasında standart izlem arasında yapım-onarım çalışması Hastaların odadan çıkması gereken durumlarda N95 maskesi kullanımı İkinci dönemde nozokomiyal invaziv pulmoner aspergillozis olgularında anlamlı azalma Infect Control Hosp Epidemiol 2002;23:41-43.

26 Temizlik Nötropenik hasta odaları günde en az bir kez toz kontrolüne dikkate edilerek temizlenmeli ve elle sık temas eden yüzeyler dezenfekte edilmeli. Yer ve yüzeyler vücut sıvı-salgıları ile her kirlendiğinde temizlik + dezenfeksiyon tekrarlanmalı Dezenfektan seçimi Klor tablet Deterjan + dezenfektan özelliği olan solüzyonlar Hızlı etkili yüzey dezenfektaları Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. MMWR 2003; 52 (No. RR-10): 1–48.

27 Temizlik Toz bırakmayan bez tercih edilmeli
Bezler ve paspaslar gün sonunda çamaşır makinasında yüksek sıcaklıkta yıkanmalı ve kurutulmalı Kirlenmiş suyla ve kirli bezle temizlik işlemine devam edilmemeli Temiz alandan kirli alana doğru Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. MMWR 2003; 52 (No. RR-10): 1–48.

28 Temizlik Odada hasta varken elektrik süpürgesi kullanılmamalı
Tüm yüzeyler kolay silinip temizlenebilir özellikte olmalı Tıbbi alet/cihazlar hastaya özel olmalı veya başka hasta için kullanılmadan önce temzilenip dezenfekte edilmeli Hızlı etkili yüzey dezenfektanları Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. MMWR 2003; 52 (No. RR-10): 1–48.

29 Temizlik Hasta odalarında gereksiz malzeme depolanmamalı
Karton kutular bulundurulmamalı Protokoller yazılı hale getirilmeli Eğitim Denetim Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. MMWR 2003; 52 (No. RR-10): 1–48.

30 Sürveyans Hastane infeksiyonları sürveyansı
Asemptomatik hastalardan rutin fungal veya bakteriyel sürveyans kültürü alınması gerekli değil VRE istisna olabilir. Rutin ortam ve hava kültürü gerekli değil.

31 Diğer Önlemler Taze veya kuru çiçek yasak Oyuncaklar Ziyaretçiler
Temizlik ve dezenfeksiyonu için yazılı protokol Tüylü oyuncaklardan kaçınılmalı Ziyaretçiler Eğitim İnfekte sağlık personeli Tespiti ve gerekli önlemlerin alınması Cilt ve ağız bakımı Biol Blood Bone Marrow Transplant 2000;6(6a) Emerg Infect Dis 2001;7(2):263-7.

32 Diğer Önlemler El hijyenine ek olarak diğer temel infeksiyon kontrol önlemlerine tam uyum Santral kateter takılırken maksimum bariyer önlemlerine uyulmalı: bone, maske, steril önlük, steril eldiven ve büyük steril örtü Kateter takılmadan önce ve pansuman değişimi sırasında cilt antisepsisi Pansuman değişimi İV enjeksiyon portları Parenteral karışımların hazırlanması İntravenöz tedavi ekipleri MMWR 2002;51/RR-10:1-29.

33 Sık Yapılan Hatalar Temiz çamaşırların üzeri açık transfer edilmesi ve saklanması Temiz ve kirli çamaşırların aynı araba ile transfer edilmesi Çamaşırhanede kirli çamaşır-temiz çamaşır ayrımı yapılması Çamaşırlar yıkanmadan önce silkelenerek yabancı cisim aranması Merkezi Sterilizasyon Ünitesi’nde kirli alet-temiz alet ayrımı yapılması

34 Sık Yapılan Hatalar Önlüklerin birden fazla kez giyilmek üzere hasta odasında veya ilaç hazırlama alanında saklanması Laminer kabinlerin temizliğinin rastgele yapılması Sırası ile tavan, yan, arka yüzeyler ve masa üstü İlaç saklanan buzdolaplarında biyolojik materyal ve/veya yiyecek saklanması İlaç veya yiyecek konulan buzdolaplarında sıcaklık kontrolü yapılmaması

35 Sık Yapılan Hatalar Hasta transfer araçlarının temizliği
Hasta transfer araçlarında kişisel korunma malzemelerinin bulunmaması Hasta transferinden sorumlu elemanların ve hastaların götürüldüğü tetkik departmanlarının izolasyon kategorisi konusunda bilgilendirilmemesi Duvarlar ve fayanslardaki çatlaklar, kabarmalar, akıntılar

36 Teşekkür ederim.


"Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrolü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları