Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Birimi 20141. Tarihçe 2Eğitim Birimi 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Birimi 20141. Tarihçe 2Eğitim Birimi 2014."— Sunum transkripti:

1 Eğitim Birimi 20141

2 Tarihçe 2Eğitim Birimi 2014

3 3 Tarihçe - 1847

4 Normal Cilt Florası  İnsan cildi bakterilerle kolonizedir.  Florada yer alan bakterilerin sayısı cilt bölgesine göre değişkenlik gösterir. –Saçlı deri: 1 x 10 6 kob/cm 2 –Aksilla: 5 x 10 5 kob/cm 2 –Karın: 4 x 10 4 kob/cm 2 –Önkol: 1 x 10 4 kob/cm 2 –Sağlık personelinin elleri: 3.9 x 10 4 – 4.6 x 10 6 kob/cm 2 4Eğitim Birimi 2014

5 GEÇİCİ FLORA KALICI FLORA GEÇİCİ FLORA; elemanları cildin yüzeyel kısmına kolonize olur ve uzaklaştırılabilir. Hastane enfeksiyonlarından sorumludur! KALICI FLORA; cildin derin tabakalarında bulunan bakteriler.. Uzaklaştırılamaz.. Hastane enfeksiyonlarından sorumlu değil.. 5Eğitim Birimi 2014

6  Her gün normal deriden, canlı mikroorganizma içeren 10 6 hücre dökülür  Hasta yakınındaki cansız çevre kontamine olur  Hastaya / yakınındaki cansız çevreye temas ile sağlık çalışanlarının ellerinin kontaminasyonu Bonten MJM et al. Lancet, 1996 Boyce JM et al. J Clin Microbiol 1994 McFarland LV et al. N EngJ Med 1989 Samore MH et al. Am J Med 1996 6Eğitim Birimi 2014

7 Kontamine Ellerden Çapraz Kontaminasyon  Kontamine bir gerece temas el kontaminasyonuna  Diğer gereç veya hastaya kontamine ellerle temas onların da kontaminasyonuna  Mikroorganizmaların onlara nakline  Elde var olan herhangi bir kesiden mikroorganizmaların kan dolaşımına girmesine ve enfeksiyon gelişimine ‘Ben potansiyel mikroorganizma taşıyıcısıyım !’ 7Eğitim Birimi 2014

8 Kontamine Ellerden Mikroorganizma Bulaşını Etkileyen Faktörler  Organizmanın tipi  Hasta bakım aktivitesinin süresi  Kaynak ve ulaştığı yüzey  Nemlilik düzeyi  İnokulumun büyüklüğü 8Eğitim Birimi 2014

9 El Hijyeni ve “Temiz İşlemler” Hemşirelerin elleri –Hastayı kaldırma, –Nabız, tansiyon ölçme –Hastanın vücut sıcaklığını ölçme –Hastaya dokunma 100-1000 cfu Klebsiella spp ile kontaminasyon Hastanın kasığına temas 10-600 cfu/ml P.mirabilis üremesi 9Eğitim Birimi 2014

10 El Hijyeni Hijyenik el yıkama El antisepsisi Cerrahi el hijyeni Antimikrobiyal sabun El antiseptiği Antimikrobiyal sabun El antiseptiği El yıkama Antiseptik sabun Normal sabun 10Eğitim Birimi 2014

11 El Hijyeni Su ve normal sabunla el yıkama: yıkama süresiciltteki bakteri sayısında azalma 15 saniye 0.6-1.1 log 10 30 saniye 1.8-2.8 log 10 1 dakika 2.7-3.0 log 10 Alkollü el antiseptikleri: 30 saniyede 3.4-5.8 log 10 azalma 11Eğitim Birimi 2014

12 El Hijyeni Ne Zaman ?? ÖNCE Hasta ile temas Hasta çevresindeki yüzeylerle temas Her tür invaziv girişim Eldiven giyme İlaçların hazırlanması Yemek İşten ayrılma SONRA Hasta ile temas Hasta çevresindeki yüzeylerle temas Her tür invaziv girişim Eldivenlerin çıkartılması Kan, kanlı sekresyon ile kontamine olma olasılığı olan herhangi bir alet veya objeye temas Diğer vücut sekresyonları ile temas Tuvalet WHO Guidelines on hand hygiene in health care, 2006 Guideline for hand hygiene in health care settings. MMWR 2002; 51:RR 16. 12Eğitim Birimi 2014

13 El Yıkama Endikasyonları Ellerde gözle görülür kirlenme varlığında, –Nonantimikrobiyal sabun ve su –Antimikrobiyal sabun ve su Ellerde gözle görülür kirlenme yoksa; –Alkol bazlı el antiseptikleri Gözle görülür kir? Kendini kirli hissetmesi WHO Guidelines on hand hygiene in health care, 2006 13Eğitim Birimi 2014

14 El Yıkama Endikasyonları Bacillus spp Clostridium spp Sporosidal etkinlik için su ve basit/antimikrobiy al sabunla ellerin yıkanması Eldiven giyilmesi Eldiven çıkardıktan sonra el yıkama / el antisepsisi 14Eğitim Birimi 2014

15 15Eğitim Birimi 2014

16 - Önce su ile eller ıslatılır - Ellere 3-5 ml sabun alınır - En az 15 sn süre ile eller ovalanır - Ellerin ve parmakların tüm yüzeyinin kaplanmış olmasına dikkat edilir - Eller su ile durulanır ve tam olarak kurulanır Doğru El Yıkama Tekniği 16Eğitim Birimi 2014

17 Etkili El Yıkama Eller suyla ıslatılır 17Eğitim Birimi 2014

18 Ellere 3-5 ml sıvı sabun alınır Etkili El Yıkama 18Eğitim Birimi 2014

19 Avuç içi avuç içine alınarak ovalama hareketi tekrarlanır Etkili El Yıkama 19Eğitim Birimi 2014

20 Sağ avuç içine sol el sırtı gelecek şekilde yerleştirilir, ovalanarak beş kez tekrarlanır. Aynı hareket diğer el içinde beş kez tekrarlanır. Etkili El Yıkama 20Eğitim Birimi 2014

21 Aynı hareket sol el içinde tekrarlanır. Sağ eli sol el sırtına koyarak parmak araları birbirinin içine gelecek şekilde tekrarlanır. Etkili El Yıkama 21Eğitim Birimi 2014

22 Sağ el parmak sırtları sol elin avuç içine gelecek şekilde yerleştirilir, ovalama tekrarlanır. Etkili El Yıkama 22Eğitim Birimi 2014

23 Sağ el baş parmağı sol avuç içine alınarak rotasyonel olarak beş kez tekrarlanır. Aynı hareket sol el için de tekrarlanır Etkili El Yıkama 23Eğitim Birimi 2014

24 Sağ el parmak ucu iç kısımları sol el avuç içine gelecek şekilde konur, ovalanır Aynı hareketler sol el parmak uçları için de yapılır Etkili El Yıkama 24Eğitim Birimi 2014

25 Eller iyice durulanır Etkili El Yıkama 25Eğitim Birimi 2014

26 Ellerin Kurulanması 26Eğitim Birimi 2014

27 Kağıt havluyla eller iyice kurulanır. Etkili El Yıkama 27Eğitim Birimi 2014

28 Kağıt havlu kullanarak musluk kapatılır Etkili El Yıkama 28Eğitim Birimi 2014

29 Kullanılmış havlu çöp kutusuna atılır Etkili El Yıkama 29 Eğitim Birimi 2014

30  Sıcak su kullanmaktan kaçınılmalı Dermatit riski!  Sıvı sabun kullanımı uygun bir seçenek  Kısmen boş sabun dağıtıcısına sabun eklenmemeli!  Çok kullanımlık havlular uygun değil! Etkili El Yıkama 30Eğitim Birimi 2014

31 El antiseptikleri -Alkoller -Klorheksidin -Heksaklorofen -İyot ve iyodoforlar -Para-chloro-meta-xylenol (PCMX) -Kuaterner amonyum bileşikleri -Triklosan -Hidrojen peroksit 31Eğitim Birimi 2014

32 Antibakteriyel özellik açısından el hijyeni ürünlerinin etkinliği İYİDAHA İYİÇOK İYİ BASİT SABUN ANTİMİKROBİYAL SABUN ALKOL BAZLI SOLÜSYON 32Eğitim Birimi 2014

33 El dezenfektanı Sabun İyodofor %4 Klorheks % 70 Alkol Ortalama log 10 azalma (CFU) 0 -0.5 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5 -4 33Eğitim Birimi 2014

34 Alkol bazlı el antiseptikleri Etil alkol, isopropil alkol (propan-2-ol), n-propanol (tek başına /kombine -Etkinlik n-propanol > isopropanol > etanol Bakteri sporları hariç vegetatif haldeki tüm bakterilere etkili Membran hasarı Protein denatürasyonu Optimal etki % 60-95’lik konsantrasyonlarda sağlanır 34Eğitim Birimi 2014

35 Alkol bazlı el antiseptikleri Alkol bazlı el antiseptiklerinin etkinliği; İçerikteki alkolün tipi Konsantrasyonu Temas süresi Kullanılan miktar Alkol uygulandığında elin kuru olmasına 35Eğitim Birimi 2014

36 Alkol bazlı el antiseptikleri cilde daha az zarar verir 36Eğitim Birimi 2014

37 avuç içlerinin teması avuç içi ile diğer elin yüzeyi 112233 parmak aralarına El Antisepsisi 37 Eğitim Birimi 2014

38 çapraz parmaklar baş parmak 445566 avuç içinde parmaklar El Antisepsisi 38 Eğitim Birimi 2014

39  Eldiven giymeden önce uygulanan alkol bazlı el antiseptiğinin tam olarak kurumuş olmasına dikkat edilmeli!  Tam kuruma sağlanana kadar eller ovalanmaya devam edilmeli  Uçucu ve yanıcı olduğu unutulmamalı 39Eğitim Birimi 2014

40 Kombinasyon El antiseptikleri kombine kullanıldığında etki artmaktadır Cerrahi el hijyeninde % 1 klorheksidin/alkol > % 4 klorheksidin Elde görülen yan etkiler daha az 40Eğitim Birimi 2014

41 El hijyeni ajanlarının seçimi Etkin ve düşük irritasyon potansiyeli.. Personelden ürünlerle ilgili bilgi alınır (koku, irritasyon, ciltte bıraktığı his vb) Uygun dağıtıcı sistemler.. –Ellere kullanılan diğer ürünlerle etkileşimi önemli 41Eğitim Birimi 2014

42 Cerrahi El Hijyeni 42Eğitim Birimi 2014

43 Önemli Noktalar  Suni tırnak Ø  Tırnakların uzunluğu tırnak etini geçmemeli 43Eğitim Birimi 2014

44 Eldiven Kullanımı Endikasyonları  Sınırlanmalı !  Kan ve/veya vücut sıvıları ile temas olasılığı durumunda  Bütünlüğü bozulmuş cilt ile veya mukoza ile temas durumunda  Temas veya sıkı temas izolasyonundaki hasta odasına girmeden önce steril olmayan temiz eldiven giyilmelidir.  Eldivenler, önlük giyildiği durumlarda önlüğün kol manşetleri üzerine çekilmelidir. 44Eğitim Birimi 2014

45 Eldiven Kullanımı  Yanlış güven hissi!  El hijyeni uyumu azaltan bir uygulama!  Eldiven kullanımı öncesinde ve sonrasında mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır  Eldivenler yıkanmamalı  Tekrar kullanılmamalı  Eldiven üstüne antiseptik solüsyon uygulanmamalı 45Eğitim Birimi 2014

46 Hasta ile temas sonrası eldivenler çıkartılmalı Bir başka hastaya aynı eldiven ile temas edilmemeli Hastadaki işlemler temiz alandan kontamine alana doğru yapılmalı Aynı hastada kontamine vücut alanından temiz alana geçişte eldivenler değiştirilmeli Eldiven Kullanımı 46Eğitim Birimi 2014

47 EL HİJYENİNE UYUM NASIL? 47Eğitim Birimi 2014

48 Uyumsuzluk Nedenleri  Yetersiz sayıda veya uygunsuz yerleşimli lavabo ya da alkollü el antiseptikleri  Sabun ve kağıt havlu bulunmaması  İş yoğunluğu  Yetersiz eğitim  Eldiven kullanımı  Rol modelinin bulunmaması  Unutkanlık 48Eğitim Birimi 2014

49 El Hijyenine Uyum Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Hindistan, Fas, Türkiye  60 055 gözlem  % 55.8 hemşire  %43.4 doktor  Uyum –Hemşireler%52.8 –Doktorlar%47.1 –Kadınlar%52.8 –Erkekler%47.1 Rosental VD, IFIC 2005 49Eğitim Birimi 2014

50  Uyum –Sabah%52.1 –Öğleden sonra%50.6 –İnvaziv temas%53.9 –Yüzeyel temas%50 Rosental VD, IFIC 2005 El Hijyenine Uyum Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Hindistan, Fas, Türkiye 50Eğitim Birimi 2014

51  Öğrencilerde uyum daha iyi –Profesör veya konsültan hekim: %49 – asistan: %57 –Tıp öğrencisi: %79 Pittet D et al. Ann Intern Med 2004;141:1-8. El Hijyenine Uyum Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Hindistan, Fas, Türkiye 51Eğitim Birimi 2014

52 Eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni uygulamanın gerekli diyenler %30 Pittet D et al. Ann Intern Med 2004;141:1-8. El Hijyenine Uyum 52Eğitim Birimi 2014

53 Uyumdaki Sıkıntılar  Bilgi ve farkındalık eksikliği  Beklenti eksikliği  Motivasyon bozukluğu  Aşırı iş yükü  Profesyonel kategori  Ünitenin özellikleri  Cilt irritasyonu  Kurumsal politika eksikliği 53Eğitim Birimi 2014

54 El Hijyenine Uyum ZAMAN YETERSİZLİĞİ ! UNUTKANLIK ! 54Eğitim Birimi 2014

55 Uyumu Artırmada Etkinliği Gösterilmiş Uygulamalar BİZ NEREDEYİZ? Hangi durumda Hangi uygulama Nasıl Ne sürede Kurumsal klavuzlar ? 55Eğitim Birimi 2014

56 Çalışma arkadaşları için rol modeli oluşturduğunu düşünenlerde uyum daha yüksek (%67 vs %48) Pittet D et al. Ann Intern Med 2004;141:1-8. 56Eğitim Birimi 2014

57 NİYE ÇALIŞMIYORSUN? GELDİĞİNİZİ GÖRMEDİM ! Gözlendiğini fark eden grup / fark etmeyen grupta uyum %61 vs %44 57Eğitim Birimi 2014

58 Yalancı GÜVEN ! Yanlış inanış ! El hijyeninin önemini azaltmıştır! 58Eğitim Birimi 2014

59 Uyumu Artırmada Etkinliği Gösterilmiş Uygulamalar Eğitim çalışmaları –Devamlı olmalı –Lokal ve kültürel şartlara uygun öneriler içermeli KİŞİSEL HİJYEN EĞİTİMİ ÇOK KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLAYAN BİR SÜREÇ! 59Eğitim Birimi 2014

60 60 Eğitim Birimi 2014


"Eğitim Birimi 20141. Tarihçe 2Eğitim Birimi 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları