Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Quest Atlantis Quest Atlantis Eğitsel Oyununun Geliştirilmesinde Pedagojik ve Teknik Boyutlar Öğr. Gör. Dr. Hakan Tüzün Hacettepe Üniversitesi, BÖTE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Quest Atlantis Quest Atlantis Eğitsel Oyununun Geliştirilmesinde Pedagojik ve Teknik Boyutlar Öğr. Gör. Dr. Hakan Tüzün Hacettepe Üniversitesi, BÖTE."— Sunum transkripti:

1 Quest Atlantis Quest Atlantis Eğitsel Oyununun Geliştirilmesinde Pedagojik ve Teknik Boyutlar Öğr. Gör. Dr. Hakan Tüzün Hacettepe Üniversitesi, BÖTE

2 Quest Atlantis Temel Soru Bilgisayar oyunlarının gücünü ve çekiciliğini eğitsel amaçlar için nasıl kullanabiliriz? Malone (1980) Challenge (Öğrenci düzeyinde zorlayan etkinlikler) Curiosity (Merak) Control (Kontrol) Fantasy (Fantezi)

3 Quest Atlantis Eğitimin Sorunu İnançlar & Varsayımlar: İçerik ve bağlam (context) birbirinden ayrılabilir Öğrenme bilişsel bir etkinliktir Öğrenme, kavramların edinilmesi ile sınırlıdır Başarısız öğrenciler ya akılsızdır ya da motivasyon eksikliği çekiyorlardır Çocuklar öğrenmeyi istemeli Öğrenme zorunludur Tezat İnançlar & Varsayımlar: İçerik yerleşiktir (situated) Öğrenme sosyal bir süreçtir Öğrenme katılıma dayanan bir etkinliktir (Kişiler değil) Bağlamlar ilgi çekici değildir Öğretmenler öğrencilere ilham kaynağı olmalıdır Öğrenme isteğe bağlı bir etkinliktir

4 Quest Atlantis Sonuçlar İçerik tanımlanmasına, kavramların öğrenilmesine, zorunlu katılıma ve ders notlarına gereğinden daha çok önem/değer verilmesi Bağlama, öğrenci katılımına, isteğe bağlı katılıma ve bilgilerin kullanılmasına daha az önem/değer verilmesi Süreç yerine ürüne daha çok önem verilmesi sonucunda zevk, değer ve anlam gibi kavramların öğrenmeden soyutlanması

5 Quest Atlantis QA’in Temelleri Eğlence Toplumsal Sorumluluk İlkeleri Eğitim Quest Atlantis –QA: Bilgi Teknolojileri tarafından desteklenen eğitsel bir bağlam

6 Quest Atlantis Web Alanı Quest Atlantis Kişilik, Etkinlik Kişilik, Etkinlik Yaşam

7 Quest Atlantis Quest Atlantis 3-B teknolojisini kullanan, İnternet üzerinden oynanan, topluluğa dayalı bir meta-oyun bağlamıdır. Oyun, Rol oynama, macera ve öğrenme gibi unsurları biraraya getirir. Quest Atlantis… … Değişik sosyal-kültürel ve ekonomik ortamlardan gelen 9-12 yaş grubundaki çocukların 3-B sanal dünyalarda gezinmelerine, bu dünyalarda eğitsel etkinliklerde bulunmalarına, diğer oyuncularla işbirliğinde bulunmalarına ve sanal kişilikler geliştirmelerine olanak tanır. U.S.A, Australia, Singapore, Sweden, Denmark, Malaysia, China, Turkey 5,000 Üye, 45 sınıf, 2 okul-sonrası ortamı

8 Quest Atlantis Atlantis yaklaşan bir tehlike ile karşı karşıya Bu tehlike kaybolan değerlerin ve yozlaşan liderlerin eseri Yaşlılar konseyi yardım bulmak amacı ile bir geçiş kapısı açar Dünya çocukları bu geçiş kapısını kullanarak Atlantis insanlarına yardım ederler Bu geçiş kapısına erişim için dünya çapında merkezler açıldı Dünya çocukları Atlantis’i kurtararak kendilerinin de başına gelebilecek bu tehlikeyi önlemeye çalışırlar Quest Atlantis Efsanesi (Hikayesi)

9 Quest Atlantis Sanal Dünyalar OTAK isimli sanal oyun alanı değişik temalardaki dünyalardan oluşur. Örneğin ekoloji dünyası çocukların çevre konularını daha iyi anlamalarını sağlamayı ve ayrıca kendi yerel çevreleri ve dünya ekolojisi hakkında sorumluluk geliştirmelerini amaçlamaktadır. Her dünyada o dünyanın konusu ile ilgili 3 köy vardır. Bu köylerde o köyün teması ile ilgili 20-25 eğitsel etkinlik bulunur. Oyuncular Quest olarak adlandırdığımız eğitsel etkinlikleri sanal alanda ya da gerçek dünyada yapabilirler. Quest Atlantis

10 OTAK Yapısı

11 Quest Atlantis Deneyime Dayalı Öğrenme – develop links between the activities in the system and the life-world of the students. Sorgulamaya Dayalı Öğrenme – begin with a complex dilemma in which students do not know the answer and in which they will investigate. Portfolyoya Dayalı Değerlendirme – captures and reinforces student work on authentic tasks, not on some assessment activity that is distinct from the learning process. Yaklaşık 500 Quest, 16 Ünite Planı. Pedagojik Unsurlar Eğitim Quest Atlantis

12 Quest’ler Her Quest akademik standartlara ve QA toplumsal sorumluluk ilkelerine bağlanmıştır. Quest’lerin tamamlanması üyelerin gerçek dünyadaki faaliyetlere iştirak ederek sosyal ve akademik olarak anlamlı etkinliklere katılımını gerektirir. Bu etkinliklere örnekler:  Çevreyle ilgili alan çalışmalarının yürütülmesi,  Diğer kültürlerin araştırılması,  Frekans dağılımlarının analiz edilmesi,  Gazete yazılarının analiz edilmesi,  Aile üyeleri ile röportaj yapılması,  Faaliyet planlarının geliştirilmesi. Öğrencilerin eğitsel etkinlikleri şunları içerir:  İçerikle ilgili araştırma sonuçları  Kritik düşünmeye, bilme hakkında bilmeye, ve kalıcılığa faydası olan kişisel yansımalar BAŞARIM: –4000 Tamamlanmış Quest (Toplam 7500 tane başlanmış) –İstatistiksel olarak anlamlı öğrenme kazançları (Bilim, Sosyal Bilgiler, Dil Bilgisi) –İstatistiksel olarak anlamlı motivasyon artışı

13 Quest Atlantis Mitolojik bir hikaye Mitolojik bir hikaye PuanlarPuanlar Çevrimiçi 2D ve 3D alanlarÇevrimiçi 2D ve 3D alanlar İnteraktif oyunlarİnteraktif oyunlar ÖdüllerÖdüller Hikaye kitaplarıHikaye kitapları Çizgi romanlarÇizgi romanlar Sanal alan kiralama ve inşaaSanal alan kiralama ve inşaa QA elemanı olarak çalışmaQA elemanı olarak çalışma Eğlence Quest Atlantis Kartları Eğlence Quest Atlantis Bir kullanıcının inşa ettiği sanal ev

14 Quest Atlantis Toplumsal Sorumluluk İlkeleri Yaratıcı İfade · “Kendimi İfade Edebilirim” Kişisel Fikir · “Sesim var” Sağlıklı Toplumlar · “Yaşa, Sev, Geliş” Çeşitliliği Onaylama · “Her Bir Birey Önemlidir” Sosyal Sorumluluk · “Fark yaratabiliriz” Merhametli Bilgelik · “Sevecen Ol” Çevre Duyarlılığı · “Global Düşün, Yerel Davran” Toplumsal Sorumluluk İlkeleri Quest Atlantis

15 Teknik Unsurlar 3-B Motor Sanal Dünyalar ve Yapılar DBMS Program kodları

16 Quest Atlantis QA 3-B Grafik Motoru Önceleri WebQuest türünde bir tasarım öngörülmüştür 3-B popülerliği Bir 3-B grafik motoru geliştirilmesi kapsamlı bir iş Grafik motorunun dışarıdan hazır alınarak kullanılması yöntemi (Quake/Half Life) ActiveWorlds 3-B Grafik Motoru

17 Quest Atlantis QA 3-B Grafik Motoru Başlangıçta QA’in sanal ortamı için 2-Boyutlu bir Web arayüzü düşünülmüştür. Şekilde sol tarafta 2-Boyutlu oyun dünyası, sağ tarafta ise bir kullanıcıya ait kişisel sayfa görülmektedir. Şekilde QA’in 3-B bir grafik motorunu kullanan versiyonu görülmektedir. Sol tarafta 3-B oyun dünyası, sağ tarafta ise bir kullanıcıya ait kişisel sayfa görülmektedir.

18 Quest Atlantis QA 3-B Grafik Motoru QA Sanal evreni –Sanal Dünyalar İstemci, evren sunucusu ve FTP sunucusu arasındaki iletişim

19 Quest Atlantis QA Sanal Dünyaları ve Yapıları Avatar temsili Gerçek zamanlı etkileşim Ekoloji dünyası, kültür dünyası, birlik dünyası, sağlık dünyası, okyanus dünyası,... Ekoloji dünyası –vahşi yaşam köyü, su köyü ve habitat köyü Dünyaların yapımı nesne-tabanlıdır ve programlama gerektirmez Nesneler (RWX ve COB formatında) –Kütüphanedeki hazır nesneler –Geliştirilip kütüphaneye eklenen nesneler

20 Quest Atlantis Veritabanı Yönetim Sistemi Oyuncu verileri, sanal dünya verileri, Quest verileri, öğrencilerin bu eğitsel etkinliklere verdiği cevaplar, v.b. MySQL –Açık kaynak kodlu veritabanı yönetim sistemi –İlişkisel –Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language, SQL)

21 Quest Atlantis Program Kodları PERL (Practical Extraction and Reporting Language) Metin verilerini işlemek üzere tasarlanmış SQL komutlarını kullanarak QA veritabanına bir arayüz sağlar Bir program kodunun çalışması

22 Quest Atlantis QA Teknik Bileşenleri Entegrasyonu AW teknolojisi –3-B grafik motoru ve grafik göstericisi –Web sayfalarını göstermek için bir İnternet tarayıcısı –Sohbet aracı

23 Quest Atlantis Genel Sorunlar ve Bu Sorunların Giderilmesi Tasarıma-dayalı araştırma (Design-Based Research) (Brown, 1992; Collins, 1992) Amacı doğal koşullardaki öğrenme ve öğretmeyi etkileyecek yeni kuramları ve uygulamaları ortaya koymaktır Bu yöntem değişik öğrenme formları tasarlamayı ve bu öğrenme formlarını çalışmayı gerektirir Tasarlanan bağlam devamlı olarak tekrar eden testlere ve revisyonlara tabi tutulur QA tasarımı organik bir süreçtir

24 Quest Atlantis İ stemci ve sunucu esasına göre çalışma –Gecikme süresi (latency) Nesnelerin sıkıştırılması Nesnelerin önbelleklenmesi (cache) AW teknolojisine olan bağımlılık –Gerçek dünyaya ait fizik koşullarının olmayışı –Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) QA 3-B Grafik Motoru, Sanal Dünyaları ve Yapıları ile İlgili Sorunlar ve Bu Sorunların Giderilmesi

25 Quest Atlantis QA 3-B Grafik Motoru, Sanal Dünyaları ve Yapıları ile İlgili Sorunlar ve Bu Sorunların Giderilmesi Sanal dünyada kullanılacak nesnelerin ya da avatarların kütüphanede olmayışı –Ücretsiz olarak Web’e konanlar –AW kullanıcı topluluğundan taşeron geliştiriciler Sanal yapıların geliştirilmesi –Küçük nesnelerle oluşturulması –Tek parça

26 Quest Atlantis Veritabanı Yönetim Sistemi ve Program Kodları ile İlgili Sorunlar ve Bu Sorunların Giderilmesi Debug –Hata kayıt dosyası –Kullanışlılık Testleri PERL’in yorumlanan bir dil olması –Nispeten yavaş –Veritabanı ve kod optimizasyonu

27 Quest Atlantis Sorular


"Quest Atlantis Quest Atlantis Eğitsel Oyununun Geliştirilmesinde Pedagojik ve Teknik Boyutlar Öğr. Gör. Dr. Hakan Tüzün Hacettepe Üniversitesi, BÖTE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları