Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -1- Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -1- Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net."— Sunum transkripti:

1 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -1- Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

2 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 YILLARA GÖRE SORU DAĞILIMLARI Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

3 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 2009 KPSS 2009 KPSS Ölçme & Değerlendirme SORULARININ ANALİZİ * Sorular beklenen kalite ve düzeydeydi. * Soruların kapsama dağılımı, kurguları, doğru cevap ve çeldiricilerin işlerliği son derece uygundu. Adaylar için kaliteli ve cevaplandırılabilen bir sınav alanı oldu. * Soruların konu dağılımı ise aşağıdaki gibidir: Temel kavramlar: 4 soru Temel kavramlar: 4 soru Klasik ve çağdaş değerlendirme yaklaşımları: 3 soru Klasik ve çağdaş değerlendirme yaklaşımları: 3 soru Ölçme araçları: 2 soru Ölçme araçları: 2 soru Geçerlik ve güvenirlik: 2 soru Geçerlik ve güvenirlik: 2 soru Madde istatistikleri: 4 soru Madde istatistikleri: 4 soru Test istatistikleri: 3 soru Test istatistikleri: 3 soru Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

4 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 SUNU İÇERİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN EĞİTİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 1- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN EĞİTİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR * Ölçme * Ölçme Kuralı * Ölçüm * Ölçüt * Değerlendirme ÖLÇME 3- ÖLÇME * Değişken * Ölçme Türler - Doğrudan (Temel) Ölçme - Dolaylı (Göstergeyle) Ölçme - Türetilmiş Ölçme Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

5 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 EĞİTİM NEDİR? * Bireyde kendi yaşantısı sonucu istendik, kalıcı izli davranış değişikliği sağlama sürecidir. * Öğrenciyi belli bir hedefe ulaştırmak için yapılan etkinliklerin tümüdür. 1- ÖLÇME & DEĞERLENDİRMENİN EĞİTİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

6 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME NEDİR ? Eğitim sürecinde öğrenciye kazandırılması öngörülen hedef ve davranışların ne ölçüde kazandırıldığının çeşitli araçlar yardımıyla ortaya konulmasıdır. Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

7 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 GİRDİ ÇIKTI SÜREÇ (Eğitim Etkinlikleri) DÖNÜT (Değerlendirme) ¤ Denetlenmeyen bir süreç kontrol edilemez. Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

8 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Ölçme ve Değerlendirmenin Yararları * Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenir * Öğrencilerin gelişimleri izlenir ve dönüt sağlanır * Öğrenme güçlükleri belirlenir * Öğretimin ve öğretim materyallerinin etkinliği belirlenir Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

9 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 * Gelecekteki öğrenme süreçlerini planlamaya veri sağlanır * Sağlıklı bir rehberlik için öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılır * Öğretim programlarının yeterliliği belirlenir Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

10 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Ölçme, * bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahiplerse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. * niteliklerin nicelleştirilmesi işlemidir. * bir betimleme (tanımlama) işlemidir. 2- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

11 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 ÖRNEK; * Bir kişinin boyunun ölçülmesi; - Ayşe’nin boyu 172 cm’dir * Öğrencinin bilgisinin ölçülmesi; - Burak tarihten 95 aldı * Sınıftaki kişi sayısının ölçülmesi; - Sınıfta 33 öğrenci var * Bir kişinin göz renginin ölçülmesi; - Orçun, mavi gözlüdür * Bir derginin sayfa sayısının ölçülmesi; - Sinema dergisi 110 sayfadır Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

12 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Ölçme Kuralı, Ölçme işlemini yaparken, ölçmeye konu olan özelliğin hangi miktarına ne değer verileceğinin belirlenmesidir.Örnek; “Fizik sınavdaki 3. soruya tam cevap veren öğrenciler 30 puan alacaktır.” Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

13 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Ölçüm, Ölçme işlemi yapıldıktan sonra elde edilen sayı veya semboldür. Örnek; “Cem geometri dersinden 68 puan aldı.” “Cem geometri dersinden 68 puan aldı.” ifadesindeki “68 puan” bir ölçümdür. Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

14 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Ölçüt, Ölçme sonuçlarıyla karşılaştırılan ve değerlendirmeye dayanak oluşturan değer. Örnek; Kimya dersinden geçebilmek için en az 70 almak gerekir. Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

15 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Değerlendirme, * ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak, ölçülen nitelik hakkında bir karara varma sürecidir. * bir yargılama işlemidir ve ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanır. Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

16 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 3- ÖLÇME Bir betimleme işlemi olan ölçmenin temelinde “fark” kavramı vardır. Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

17 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Değişken; gözlemden gözleme değişik değerler alabilen objeler, özellikler ya da durumlardır. Nicel değişken: Sayılarla ifade edilebilen bir büyüklük gösteren değişkenlere denir. Örnek: boy uzunluğu, ağırlık, zeka, maaş vb. Nitel değişken: Sembollerle ya da sıfatlarla ifade edilebilen değişkenlerdir. Sayılarla ifade edilse dahi bir büyüklük göstermezler. Örnek: cinsiyet, din, millet vb. Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

18 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Sürekli değişken: Matematiksel olarak herhangi iki değer arasında daima bir başka değeri bulunabilen değişkenlerdir. Örnek: uzunluk, ağırlık, yaş vb. Süreksiz değişken: iki değer arasında hiç değeri olmayan ya da çok sınırlı sayıda değer alabilen değişkenlerdir. Örnek: okul türü, cinsiyet vb. Bağımsız değişken: Sonuca etki eden, neden (sebep) konumundaki değişkendir. Bağımlı değişken: Bir başka değişkene bağlı olarak değişen sonuç konumundaki değişkendir. Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

19 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 ÖLÇME Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

20 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Ölçme işleminin yapılabilmesi için; 1- Ölçülecek özelliğin tanımlanması, 2- Ölçülecek özelliğe uygun sayı ve semboller kümesinin belirlenmesi, 3- Ölçülecek özelliğe hangi sayı ve sembollerin verileceğini gösteren kuralın belirlenmesi gerekir. Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

21 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Ölçme sonuçları her zaman sayılarla ifade edilmez. Bazı ölçme sonuçları iyi–orta–kötü, büyük–küçük gibi sembollerle de ifade edilebilir. Örneğin; “Cansu iyi bir kompozisyon yazdı.” cümlesindeki “iyi”, bir ölçme sonucunu gösteren semboldür. Bu tür ölçme işlemleri sınıflama düzeyinde yapılan ölçme işlemlerine örnektir. Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

22 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 ÖLÇME TÜRLERİ Ölçme, ölçülen özelliğe ve bu özelliğin gözlenme şekline bağlı olarak belirli çeşitlere ayrılır. ÖLÇME Doğrudan Ölçme Göstergeyle Dolaylı Ölçme Türetilmiş Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

23 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 DOĞRUDAN ve DOLAYLI ÖLÇME ARASINDAKİ FARKLAR DOĞRUDAN ÖLÇME DOLAYLI ÖLÇME Ölçme işlemi direkt yapılır, gözlemlenir Ölçme işlemi direkt yapılmaz, dolaylı yapılır Kendine ait ölçme aracıyla ölçüm yapılır Başka bir araç kullanılır Ölçme işlemini yorumlamak kolaydır Yorumlamak zordur Hata miktarı azdır Daha çok hata karışır Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

24 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

25 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 DOĞRUDAN (Temel) ÖLÇME Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

26 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 GÖSTERGEYLE ÖLÇME Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

27 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 TÜRETİLMİŞ ÖLÇME Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

28 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

29 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 20102001 I- I- Herhangi bir özelliği, o özelliğe uygun bir araçla karşılaştırarak sunucu sayı veya sembollerle belirlemek. II- II- Bir gözlem sonucunu uygun bir ölçütle karşılaştırarak, bu sonuca ilişkin bir karara ya da yargıya ulaşmak. I II I II A)Değerlendirme Ölçme B) Ölçme Ölçek C)Değişken Değerlendirme D)Ölçme Değerlendirme E) ÖlçekÖlçme Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

30 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 20102001 I- Herhangi bir özelliği, o özelliğe uygun bir araçla karşılaştırarak sonucu sayı veya sembollerle belirlemek. II- Bir gözlem sonucunu uygun bir ölçütle karşılaştırarak, bu sonuca ilişkin bir karara ya da yargıya ulaşmak. I II I II A)Değerlendirme Ölçme B) Ölçme Ölçek C)Değişken Değerlendirme D)Ölçme Değerlendirme E) ÖlçekÖlçme Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

31 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 2003 Aşağıdakilerden hangisi "ölçme" işlemine örnek olamaz? A) Öğrencileri kısadan uzana doğru dize­rek onların boy sıralarını belirleme B) Öğrencilerin projelerini 1 ile 10 arasında derecelendirme C) Hangi puanı alanların derste başarılı sayılacağını gösteren bir sınır belirleme D) Öğrencilerin yazılarındaki yazım yanlışlarını sayma E) Bir sınavda, verilen cevaplara bakarak öğrencilerin kaç puan alacaklarını belirleme Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

32 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 2003 Aşağıdakilerden hangisi "ölçme" işlemine örnek olamaz? A) Öğrencileri kısadan uzana doğru dizerek onların boy sıralarını belirleme B) Öğrencilerin projelerini 1 ile 10 arasında derecelendirme C) Hangi puanı alanların derste başarılı sayılacağını gösteren bir sınır belirleme D) Öğrencilerin yazılarındaki yazım yanlışlarını sayma E) Bir sınavda, verilen cevaplara bakarak öğrencilerin kaç puan alacaklarını belirleme Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

33 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 2006 Aşağıdaki öğrenci özelliklerinden hangisi doğrudan ölçülebilir? A) Zekâ puanıB) Boy uzunluğu C) Derse karşı tutumD) Yetenek E) Ders başarısı Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

34 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 2006 Aşağıdaki öğrenci özelliklerinden hangisi doğrudan ölçülebilir? A) Zekâ puanıB) Boy uzunluğu C) Derse karşı tutumD) Yetenek E) Ders başarısı Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

35 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 2006 I. Matematik sorularının %75’ini, fizik sorularının da %60’ını doğru cevaplayan öğrenciler bu dersleri başarmış sayılır. II. İlk iki sorudan alınabilecek en yüksek puan 25’tir. III. Sınavda 65’in altında puan alan öğrenciler dersi tekrar ederler. IV. Türkçe ve matematik derslerinden başarısız olan öğrenciler bir sonraki döneme devam edemezler. Yukarıdakilerden hangileri birer değerlendirme ölçütünü ifade etmektedir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) III ve IV E) I, III ve IV Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

36 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 2006 I. Matematik sorularının %75’ini, fizik sorularının da %60’ını doğru cevaplayan öğrenciler bu dersleri başarmış sayılır. II. İlk iki sorudan alınabilecek en yüksek puan 25’tir. III. Sınavda 65’in altında puan alan öğrenciler dersi tekrar ederler. IV. Türkçe ve matematik derslerinden başarısız olan öğrenciler bir sonraki döneme devam edemezler. Yukarıdakilerden hangileri birer değerlendirme ölçütünü ifade etmektedir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) III ve IV E) I, III ve IV Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

37 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 2007 Aşağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme işleminde bağıl (keyfî, itibari) sıfır söz konusu değildir? A) Ankara ili Çankaya ilçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 870 metredir. B) Öğrencilerin felsefe dersine karşı tutum puanları ortalaması 207 dir. C) Tarih sorularından en az dört tanesine doğru cevap veremeyenler sıfır puan almıştır. D) Bugün hava sıcaklığı 15 ºC dir. E) Bu kitabın ilk 4 sayfasında kitabın kapsamı tanıtılmaktadır. Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

38 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 2007 Aşağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme işleminde bağıl (keyfî, itibari) sıfır söz konusu değildir? A) Ankara ili Çankaya ilçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 870 metredir. B) Öğrencilerin felsefe dersine karşı tutum puanları ortalaması 207 dir. C) Tarih sorularından en az dört tanesine doğru cevap veremeyenler sıfır puan almıştır. D) Bugün hava sıcaklığı 15 ºC dir. E) Bu kitabın ilk 4 sayfasında kitabın kapsamı tanıtılmaktadır. Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net


"Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -1- Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları