Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -2-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -2-"— Sunum transkripti:

1 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -2-

2 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 SUNU İÇERİĞİ ÖLÇME 3- ÖLÇME * Ölçmede Birim - Bir Birimin Sahip Olması Gereken Özellikler Eşitlik Eşitlik Genellik Genellik Kullanışlılık Kullanışlılık ÖLÇÜT 4- ÖLÇÜT * Mutlak * Mutlak * Bağıl * Bağıl ÖLÇEK ve ÖLÇEK TÜRLERİ 5- ÖLÇEK ve ÖLÇEK TÜRLERİ * Sınıflama * Sınıflama * Sıralama * Sıralama * Eşit Aralıklı * Eşit Aralıklı * Eşit Oranlı * Eşit Oranlı

3 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 ÖLÇMEDE BİRİM Bir ölçme aracını oluşturan en küçük parçacığa “birim” adı verilir. Örneğin; °C Hava sıcaklığı 35°C denildiğinde, birim °C, cm Ayşe’nin boyu 165 cm denildiğinde, birim cm’dir. soruların her biri Eğitimdeki testlerin birimi ise soruların her birisidir. 3- ÖLÇME

4 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Bir ölçme işleminde birim kullanılması, yapılan ölçme işleminin objektif olmasını ve yapılan ölçme işleminde bir standart oluşmasını sağlar.

5 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 BİRİM ÇEŞİTLERİ BİRİM ÇEŞİTLERİ DOĞALYAPAY

6 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 DOĞAL BİRİM; Örnek: DOĞAL BİRİM; Ölçme sonuçlarında fiziksel olarak fark edilebilen birimlerdir. Değişkenin hangi niteliğine ya da miktarına birim denileceği tanımlanmamıştır. Örnek: Bir otoparkta bulunan araçların sayısını gösteren ölçme sonucunun birimi olan 1 otomobil doğal (temel) bir birimdir. İki sıra, on ağaç vb.

7 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 YAPAY (Tanımlanmış) BİRİM; Birimler fiziksel olarak fark edilemiyor ve belli bir büyüklük birimi olarak kabul ediliyorsa tanımlanmış birim olarak ifade edilir. Ne kadarlık kısma bir birim denileceği uzmanlar tarafından belirlenmiştir Örnek; Örnek; Hava sıcaklığını gösteren bir ölçmenin sonucundaki 1 Santigrat derece yapay birimdir. TL, uzunluk, ağırlık,zeka, tarih vb.

8 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Doğal birimler çoğu zaman anlaşmazlıklara neden olur. Bu gereklilikle oluşturulan tanımlanmış birimler, doğal birimlerden daha güvenilir ölçme sonuçlarının alınmasını sağlar.

9 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 EŞİTLİK: Ölçme aracını oluşturan birimlerin birbirine eşit olmasıdır. GENELLİK: Birimin bir çok kişi tarafından bilinmesi ve kullanılmasıdır. KULLANIŞLILIK: Birimin ölçülecek niteliğe uygun olmasıdır. Ölçme işlemini kolaylaştırması, ekonomik olmasıdır.

10 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 3- ÖLÇÜT Ölçme sonuçlarının anlamlandırılmasında kullanılan ve bireyler hakkında karar vermemizi sağlayan belirlenmiş kurallar veya standartlardır. Örnek: Üç sınav ortalaması 45 puan ve üstünde olanlar başarılı olacaktır. Sınıfın aritmetik ortalamasına eşit ve üstünde alanlar başarılı olacaktır.

11 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Mutlak Ölçüt: Bağıl Ölçüt: Mutlak Ölçüt: Ölçme işleminin uygulandığı gruptan bağımsız olarak, ölçme işlemi yapılmadan önce kesin, net ve standart olarak belirlenmiş kriter. Bağıl Ölçüt: Ölçme işlemi gerçekleştirildikten sonra ölçme sonuçlarına göre ve ölçme işleminin yapıldığı gruba bağlı olarak elde edilen ölçüt. ÖLÇÜT Mutlak ÖlçütBağıl Ölçüt

12 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

13 ÖLÇEK Farklı Anlamlarda Kullanılmaktadır ; * Nesnelere sayılar vermede ve bu sayıların kullanılmasında uyulması gerekli kurallar ve kısıtlamalar. * Cetvel ve metre gibi ölçme araçları üzerindeki bölmeler. * Belli bir başlangıç noktasından itibaren değişmez bir birimle bölmelenmiş ölçme aracı. Farklı Anlamlarda Kullanılmaktadır ; * Nesnelere sayılar vermede ve bu sayıların kullanılmasında uyulması gerekli kurallar ve kısıtlamalar. * Cetvel ve metre gibi ölçme araçları üzerindeki bölmeler. * Belli bir başlangıç noktasından itibaren değişmez bir birimle bölmelenmiş ölçme aracı.

14 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 1- Sınıflama (Adlandırma / Nominal) 2- Sıralama (Ordinal) 3- Eşit Aralıklı (Interval) 4- Oranlı (Ratio) 1- Sınıflama (Adlandırma / Nominal) 2- Sıralama (Ordinal) 3- Eşit Aralıklı (Interval) 4- Oranlı (Ratio) ÖLÇEK TÜRLERİ

15 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 1- Sınıflama () Ölçekleri 1- Sınıflama (Adlandırma / Nominal) Ölçekleri Nesneleri, belli bir yönden benzeyip benzemediklerine göre sınıflamaktır. Farklılık ve benzerlikler kabaca saptanır. En basit ölçek türüdür. Örnek; - İnsanların cinsiyet (kadın-erkek), medeni hal (evli-bekar-boşanmış), göz rengi (mavi-yeşil-ela) gibi kategorilere ayrılması, - illere kod numarası verilmesi ve her ile ait arabaların aynı numara ile belirtilmesi Nesneleri, belli bir yönden benzeyip benzemediklerine göre sınıflamaktır. Farklılık ve benzerlikler kabaca saptanır. En basit ölçek türüdür. Örnek; - İnsanların cinsiyet (kadın-erkek), medeni hal (evli-bekar-boşanmış), göz rengi (mavi-yeşil-ela) gibi kategorilere ayrılması, - illere kod numarası verilmesi ve her ile ait arabaların aynı numara ile belirtilmesi

16 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 ¥ Bu ölçekte gruplara verilen sayıların sayısal anlamları yoktur, onlar miktar belirtmezler. ¥ Belli bir başlangıç noktası ve birimi yoktur. ¥ Ölçme sonuçları üzerinde frekans ve mod hesaplama dışında hiçbir matematiksel işlem yapılamaz. * Simetriklik özelliği vardır. A=B ise B=A * Geçişlilik özelliği vardır. A=B ve B=C ise A=C

17 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

18 Ölçülecek değişkenin belirli büyüklüğe göre sıraya konulması işlemidir. Bu ölçekte nesneler, bir özelliğe en az sahip olandan en çok sahip olana ya da en çok sahip olandan en az sahip olana doğru sıralanır ve her bir sıraya bir sayı verilir. Örnek; Bir gruptaki boy sırası, bir koşuda alınan dereceler, bir sınıftaki başarı sırası, KPSS tercihleri sıralaması vb. Ölçülecek değişkenin belirli büyüklüğe göre sıraya konulması işlemidir. Bu ölçekte nesneler, bir özelliğe en az sahip olandan en çok sahip olana ya da en çok sahip olandan en az sahip olana doğru sıralanır ve her bir sıraya bir sayı verilir. Örnek; Bir gruptaki boy sırası, bir koşuda alınan dereceler, bir sınıftaki başarı sırası, KPSS tercihleri sıralaması vb. 2- Sıralama () Ölçekleri 2- Sıralama (Ordinal) Ölçekleri

19 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 ¥ Bu ölçekte başlangıç noktası ve sıralar sabit değildir. ¥ Nesnelere verilen sayılar büyükten küçüğe / küçükten büyüğe sıralamayı ifade eder fakat farkın miktarını yansıtmaz. * Geçişlilik özelliği vardır. A>B ve B>C ise A>C * Asimetrik özelliği vardır. A>B ise B>A diyemeyiz

20 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

21 Özellikleri, gerçekte yokluğu/hiçliği/olmamayı ifade etmeyen (bağıl-keyfi-tanımlanmış) bir sıfır noktasına göre eşit birimler halinde bölmeleyerek ölçen araçlardır. Örnek; Termometre ile sıcaklık ölçülmesi, kullanılan takvimler, başarı testinden elde edilen standart puanlar. Özellikleri, gerçekte yokluğu/hiçliği/olmamayı ifade etmeyen (bağıl-keyfi-tanımlanmış) bir sıfır noktasına göre eşit birimler halinde bölmeleyerek ölçen araçlardır. Örnek; Termometre ile sıcaklık ölçülmesi, kullanılan takvimler, başarı testinden elde edilen standart puanlar. 3- Eşit Aralıklı () Ölçekler 3- Eşit Aralıklı (Interval) Ölçekler

22 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 ¥ Sıfır, o noktada ölçülen özelliğin gerçekten hiç bulunmadığı anlamına gelmez yani yokluk ifade etmez. ¥ Bu tür ölçeklerdeki sıfır noktası, sayısallaştırmayı kolaylaştıran bir başlangıç noktasıdır, doğal ya da mutlak sıfır noktası değildir. Dolayısıyla toplama ve çıkarma işlemleri yapılabilirken çarpma ve bölme işlemleri yapılamaz. ¥ Aritmetik ortalama, standart sapma, ortalama kayma miktarı, pearson momentler çarpımı korelasyonu hesaplanabilir.

23 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

24 Birimleri birbirine eşit olan ve gerçek (mutlak) bir sıfır noktası bulunan ölçeklerdir. Dolayısıyla bu ölçekle elde edilen veriler üzerinde her türlü matematiksel işlem yapılabilir. Ağırlık ve uzunluk ölçüleri gibi ölçme araçları bu tür ölçek esasına uygun olarak geliştirilmiştir. Örnek; Metre ile uzunluk; kilogram ile ağırlık ölçülmesi, cisimlerin hacimleri, sınıftaki öğrenci sayısının tespiti vb. Birimleri birbirine eşit olan ve gerçek (mutlak) bir sıfır noktası bulunan ölçeklerdir. Dolayısıyla bu ölçekle elde edilen veriler üzerinde her türlü matematiksel işlem yapılabilir. Ağırlık ve uzunluk ölçüleri gibi ölçme araçları bu tür ölçek esasına uygun olarak geliştirilmiştir. Örnek; Metre ile uzunluk; kilogram ile ağırlık ölçülmesi, cisimlerin hacimleri, sınıftaki öğrenci sayısının tespiti vb. 4- Eşit Oranlı () Ölçekleri 4- Eşit Oranlı (Ratio) Ölçekleri

25 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

26

27 ÖLÇEK TÜRLERİ Başlangıç noktası Birimleri (Aralıkları) Nitelik Gösterme Nicelik Gösterme Gücü SıraFarkOran Sınıflama Ölçeği Yok Var___ Sıralama Ölçeği Var (değişir) Var __ Eşit Aralıklı Ölçek Var (tanımlı) Var (eşit) Var _ OranlıÖlçek Var (gerçek) Var (eşit) Var

28 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR

29 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 20102007 Değerlendirme yapılırken, ölçüt ile ölçme sonuçlarının aynı birimle ifade edilmesi gerekir. Bunun en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçme aracının geçerliğini artırmak B) Karşılaştırmada doğru karar verilmesini sağlamak C) Ölçme aracının güvenirliğini artırmak D) Sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırmak E) Ölçütün uygun olmasını sağlamak

30 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 20102007 Değerlendirme yapılırken, ölçüt ile ölçme sonuçlarının aynı birimle ifade edilmesi gerekir. Bunun en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçme aracının geçerliğini artırmak B) Karşılaştırmada doğru karar verilmesini sağlamak C) Ölçme aracının güvenirliğini artırmak D) Sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırmak E) Ölçütün uygun olmasını sağlamak

31 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 2009 Aşağıda verilen değerlendirme örneklerinden hangisinde bağıl ölçüt kullanılmıştır? A) Mezun olmak için diploma notunun 4 üzerinden en az 2 olması B) Ortalamanın 10 puan üzerinde alanların sınıfı geçmesi C) Askere ağırlığı 150kg’nin altındaki erkeklerin alınması D) Soruların %80’ini doğru cevaplayanların bilgi yarışması elemelerine katılması E) Yüksek lisansa girebilmek için yabancı dil sınavından en az 70 puan alınması

32 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 2009 Aşağıda verilen değerlendirme örneklerinden hangisinde bağıl ölçüt kullanılmıştır? A) Mezun olmak için diploma notunun 4 üzerinden en az 2 olması B) Ortalamanın 10 puan üzerinde alanların sınıfı geçmesi C) Askere ağırlığı 150kg’nin altındaki erkeklerin alınması D) Soruların %80’ini doğru cevaplayanların bilgi yarışması elemelerine katılması E) Yüksek lisansa girebilmek için yabancı dil sınavından en az 70 puan alınması

33 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Aşağıdaki ölçme sonuçlarından hangisi "oranlı ölçekle“ elde edilmiş olabilecek ölçülere bir örnektir? A) Anne babanın eğitim düzeyleri B) Okulun üniversiteye giriş sınavına göre sıraları C) Akademik başarı ve okula yönelik tutum arasındaki ilişki D) Öğrencilerin boyları E) Sınıfların genel başarı düzeyleri 2002

34 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Aşağıdaki ölçme sonuçlarından hangisi "oranlı ölçekle“ elde edilmiş olabilecek ölçülere bir örnektir? A) Anne babanın eğitim düzeyleri B) Okulun üniversiteye giriş sınavına göre sıraları C) Akademik başarı ve okula yönelik tutum arasındaki ilişki D) Öğrencilerin boyları E) Sınıfların genel başarı düzeyleri 2002

35 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Bir öğretmen, değerlendirmede şu amaçlara hizmet etmeyi düşünmektedir. I. I. Öğrencilerin birbirine göre başarı düzeylerini belirleyerek ileri ve geri öğrenciler için ek önlemler alma II. II. Ders süresince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunları, tamamlayıcı etkinliklerle giderme III.D III.Dönem sonunda öğrencilerin bu dersten alacakları notu belirlerken sınıf ortalamasını dikkate alma Bu öğretmen, I, II, III numaralı amaçları için hangi tipte birer değerlendirme yapmalıdır? I. Amaç II.Amaç III.Amaç A) Bağıl Mutlak Bağıl B) Mutlak Mutlak Bağıl C) Bağıl Bağıl Mutlak D) Mutlak Bağıl Bağıl E) Bağıl Mutlak Mutlak 2002

36 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Bir öğretmen, değerlendirmede şu amaçlara hizmet etmeyi düşünmektedir. I. I. Öğrencilerin birbirine göre başarı düzeylerini belirleyerek ileri ve geri öğrenciler için ek önlemler alma II. II. Ders süresince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunları, tamamlayıcı etkinliklerle giderme III. III.Dönem sonunda öğrencilerin bu dersten alacakları notu belirlerken sınıf ortalamasını dikkate alma Bu öğretmen, I, II, III numaralı amaçları için hangi tipte birer değerlendirme yapmalıdır? I. Amaç II.Amaç III.Amaç A) Bağıl Mutlak Bağıl B) Mutlak Mutlak Bağıl C) Bağıl Bağıl Mutlak D) Mutlak Bağıl Bağıl E) Bağıl Mutlak Mutlak 2002

37 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Bir ölçüm yapılmış sonuç 30 çıkmıştır. Bu çıkan sonuç 60'ın tam, gerçek yarısı ise bu hangi tür ölçek ile ölçülmüştür? A) Oranlı ölçekB) Sınıflamalı ölçek C) Eşit aralıklı ölçekD) Sıralamalı ölçek E) Sabit ölçek 2004

38 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Bir ölçüm yapılmış sonuç 30 çıkmıştır. Bu çıkan sonuç 60'ın tam, gerçek yarısı ise bu hangi tür ölçek ile ölçülmüştür? A) Oranlı ölçekB) Sınıflamalı ölçek C) Eşit aralıklı ölçekD) Sıralamalı ölçek E) Sabit ölçek 2004

39 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Bir öğretmen fen bilgisi öğretiminde performans değerlendirme yaklaşımını kullanmanın öğrencilerin bilimsel yöntem süreç becerilerine etkisini incelemektedir. Bu araştırmadaki bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilimsel yöntem süreç becerileri B) Fen bilgisi dersi C) Öğretmen D) Öğrenciler E) Performans değerlendirme 2006

40 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Bir öğretmen fen bilgisi öğretiminde performans değerlendirme yaklaşımını kullanmanın öğrencilerin bilimsel yöntem süreç becerilerine etkisini incelemektedir. Bu araştırmadaki bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilimsel yöntem süreç becerileri B) Fen bilgisi dersi C) Öğretmen D) Öğrenciler E) Performans değerlendirme 2006

41 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Yabancı dil sınavında Duru 80, Berke 40 puan almıştır. Duru’nun yabancı dil bilgisinin Berke’nin yabancı dil bilgisinin iki katı kadar olduğunu öne süren bir kişi, bu ölçme sonuçlarının aşağıdaki ölçek türlerinin hangisiyle elde edildiğini kabul etmektedir? A) Eşit aralıklı B) SıralamaC) Dereceleme D) SınıflamaE) Eşit oranlı 2006

42 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 Yabancı dil sınavında Duru 80, Berke 40 puan almıştır. Duru’nun yabancı dil bilgisinin Berke’nin yabancı dil bilgisinin iki katı kadar olduğunu öne süren bir kişi, bu ölçme sonuçlarının aşağıdaki ölçek türlerinin hangisiyle elde edildiğini kabul etmektedir? A) Eşit aralıklı B) SıralamaC) Dereceleme D) SınıflamaE) Eşit oranlı 2006

43 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 İş birliğine dayalı bir öğrenme uygulamasında gruplar öğrencilerin soyadlarının baş harfleri kullanılarak oluşturulmuştur. Bu uygulamadaki gruplara ayırma, bir ölçme işlemi olarak kabul edilirse kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıralama B) Eşit oranlı C) Sınıflama D) Dereceleme E) Eşit aralıklı 2006

44 Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 İş birliğine dayalı bir öğrenme uygulamasında gruplar öğrencilerin soyadlarının baş harfleri kullanılarak oluşturulmuştur. Bu uygulamadaki gruplara ayırma, bir ölçme işlemi olarak kabul edilirse kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıralama B) Eşit oranlı C) Sınıflama D) Dereceleme E) Eşit aralıklı 2006


"Psik.Dan.&Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -2-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları