Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖÇLER 1 İNSANLAR NEDEN YAŞADIKLARI YERLERİ TERK EDERLER?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖÇLER 1 İNSANLAR NEDEN YAŞADIKLARI YERLERİ TERK EDERLER?"— Sunum transkripti:

1

2 GÖÇLER 1

3 İNSANLAR NEDEN YAŞADIKLARI YERLERİ TERK EDERLER?

4 1 Nüfus neden devamlı hareket halindedir? Yakın ç evrenizde başka şehirlerden gelen insanlarla karşılaştınız mı? Neden geldiklerini araştırdınız mı?

5 İnsanların doğdukları yerlerden çeşitli nedenlerle başka yerlere geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesine denir. GÖÇ NEDİR?

6

7 GÖÇÜN GERÇEKLEŞME SEBEPLERİ İSTEĞE BAĞLI GÖÇ ZORUNLU GÖÇ

8 Büyük oranda ekonomik nedenlerden kaynaklanan ancak kesinlikle insanların kendi arzu ve istekleriyle gerçekleştirdikleri göçlerdir. Büyük oranda ekonomik nedenlerden kaynaklanan ancak kesinlikle insanların kendi arzu ve istekleriyle gerçekleştirdikleri göçlerdir.

9 Savaşlar ve siyasî baskılar gibi nedenlerle insanların zorlayıcı ve kendi isteği dışında maruz bırakıldığı göçlerdir. Savaşlar ve siyasî baskılar gibi nedenlerle insanların zorlayıcı ve kendi isteği dışında maruz bırakıldığı göçlerdir.

10 Göç Nedenlerini 4 grupta toplayabiliriz GÖÇ NEDENLERİ DOĞAL SİYASİ SOSYAL EKONOMİK

11 DOĞAL NEDENLER DEPREMKURAKLIKTAŞKIN-SELHEYELANVOLKANİZMA

12 1-DOĞAL NEDENLER Doğal olaylardan (Yerşekilleri ve iklim) kaynaklanan nedenlerdir. Doğal olaylardan (Yerşekilleri ve iklim) kaynaklanan nedenlerdir. Bunların başlıcaları şunlardır; Bunların başlıcaları şunlardır; 1-Erozyon ve toprağın veriminin azalması 1-Erozyon ve toprağın veriminin azalması 2-Çok sıcak, Çok kurak, Çok yağışlı veya Çok soğuk iklim koşulları 2-Çok sıcak, Çok kurak, Çok yağışlı veya Çok soğuk iklim koşulları 3-Deprem,sel,heyelan gibi doğal afetler 3-Deprem,sel,heyelan gibi doğal afetler 4-Engebeli yeryüzü şekilleri sebebiyle tarım alanlarının az veya dağınık olması 4-Engebeli yeryüzü şekilleri sebebiyle tarım alanlarının az veya dağınık olması

13 EKNOMİK NEDENLER İŞ BULMADOĞAL KAYNAK TİCARETİŞ SAHASI BÜYÜTME TURİZM

14 2-EKONOMİK SEBEPLER Ülkemizde veya Dünya’da Göçlerin büyük bir çoğunluğu Ekonomik nedenlerden kaynaklanır. Ülkemizde veya Dünya’da Göçlerin büyük bir çoğunluğu Ekonomik nedenlerden kaynaklanır. Bulundukları yerlerde işsiz kalan insanlar, geçimlerini sağlayabilmek için Ekonominin geliştiği ve iş olanaklarının arttığı yerlere göç ederler. Bulundukları yerlerde işsiz kalan insanlar, geçimlerini sağlayabilmek için Ekonominin geliştiği ve iş olanaklarının arttığı yerlere göç ederler.

15 Türkiye'de işçi göçünün zaman içinde hızla arttığı görülmektedir. Bunun başlıca nedenleri; Sebepleri 1 Hızlı Nüfus Artışı 2 Kırsal alanda isteklerin çoğalması 3 Gelir dağılımındaki bozukluklar 4 İstihdam sorunları 5 Kırsal kesimdeki gelirin düşük olmasıdır

16 İşçi göçü veren bazı ülkeler PORTEKİZ İSPANYA YUNANİSTAN AVRUPAYA İŞÇİ GÖÇÜ VEREN ÜLKELERDEN BAZILARIDIR İTALYA FAS TUNUS CEZAYİR TÜRKİYE YUGOSLAVYA

17 SOSYAL NEDENLER EĞİTİMSAĞLIKKAN DAVASIMİRASDİN

18 3-SOSYAL NEDENLER İnsanların çeşitli ihtiyaçlarıdan kaynaklanan nedenlerdir. İnsanların çeşitli ihtiyaçlarıdan kaynaklanan nedenlerdir. Başlıcaları; Başlıcaları; 1-Eğitim ve sağlık ihtiyaçları 1-Eğitim ve sağlık ihtiyaçları 2-Daha rahat yaşam isteği 2-Daha rahat yaşam isteği 3-Kan devaları veya Aile anlaşmazlıkları 3-Kan devaları veya Aile anlaşmazlıkları 4-Dini yerlerde, ibadet yapma isteği 4-Dini yerlerde, ibadet yapma isteği 5-İnsanların doğal ve beşeri güzellikleri görme, dinlenme isteği 5-İnsanların doğal ve beşeri güzellikleri görme, dinlenme isteği

19 SİYASİ NEDENLER SAVAŞ MÜBADELE İŞGALLERTERÖRDEVRİM

20 4-SİYASİ NEDENLER Ülke içindeki veya ülkeler arasındaki siyasi olaylardan kaynaklanan nedenlerdir. Ülke içindeki veya ülkeler arasındaki siyasi olaylardan kaynaklanan nedenlerdir. 1-İç karışıklıklar,İç savaşlar 1-İç karışıklıklar,İç savaşlar 2-Terör veya Anarşi 2-Terör veya Anarşi 3-Savaşlar 3-Savaşlar 4-Ülkeler arası sınır değişimleri 4-Ülkeler arası sınır değişimleri 5-Nüfus mübadeleleri(Değişimleri) 5-Nüfus mübadeleleri(Değişimleri)

21

22 GÖÇ ÇEŞİTLERİ İÇ GÖÇDIŞ GÖÇ

23 GÖÇ İÇ GÖÇ DIŞ GÖÇ İÇ GÖÇ: Ülke içerisinde yapılan göçe denir. Örnek: Çayeli’nden Rize’ye Rize'den İstanbul’a

24 DIŞ GÖÇ: Ülkeler arasında meydana gelen göç olayına denir. ÖRNEK: Türkiye'den Almanya’ya Bulgaristan'dan Türkiye’ye Dış göç türleri ise; 1-Sürgünler 2-Mübadele (Yer Değiştirme)

25 İÇ GÖÇÜN ÇEŞİTLERİ MEVSİMLİK GÖÇ TARIM AMAÇLI TURİZM AMAÇLI SÜREKLİ GÖÇ

26 Mevsimlik olarak tarımsal iş gücü ihtiyacının karşılanması yaylacılık veya turizm amaçlı nüfus değişmelerine yol açar. İki nedenden dolayı yapılır. 1-Tarımsal amaçlı 1-Tarımsal amaçlı 2-Turizm amaçlı 2-Turizm amaçlı

27 Ülke içerisinde, göç eden insanların göç ettikleri yerlere kesin olarak yerleşmesidir.

28 GÖÇ’ÜN SONUÇLARI Ülke içerisinde nüfus dengesiz dağılır. Kent nüfusu artar. Gecekondulaşma oluşur. İşsizlik sorunu ortaya çıkar. Eğitim, sağlık, trafik, çevre ve hava kirliliği sorunları oluşur. Göç eden insanların çevreye uyum sorunu ortaya çıkar.

29 Eğitilmiş ve belli niteliklere sahip iş gücünün, bilim adamlarının başka bir yere göç etmesiyle ortaya çıkar. Eğitilmiş ve belli niteliklere sahip iş gücünün, bilim adamlarının başka bir yere göç etmesiyle ortaya çıkar.

30 Beyin Göçleri İyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. II. Dünya Savaşı sırasında Alman bilim adamlarının ABD’ye göçü bu türdendir.


"GÖÇLER 1 İNSANLAR NEDEN YAŞADIKLARI YERLERİ TERK EDERLER?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları