Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖÇLER 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖÇLER 1."— Sunum transkripti:

1 GÖÇLER 1

2 İNSANLAR NEDEN YAŞADIKLARI YERLERİ TERK EDERLER?

3 Nüfus neden devamlı hareket halindedir?
1 Nüfus neden devamlı hareket halindedir? Yakın çevrenizde başka şehirlerden gelen insanlarla karşılaştınız mı? Neden geldiklerini araştırdınız mı?

4 GÖÇ NEDİR? İnsanların doğdukları yerlerden çeşitli
nedenlerle başka yerlere geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesine denir.

5 Göçler ve Nedenleri

6

7 İSTEĞE BAĞLI GÖÇ Büyük oranda ekonomik nedenlerden kaynaklanan ancak kesinlikle insanların kendi arzu ve istekleriyle gerçekleştirdikleri göçlerdir.

8 ZORUNLU GÖÇ Savaşlar ve siyasî baskılar gibi nedenlerle insanların zorlayıcı ve kendi isteği dışında maruz bırakıldığı göçlerdir. 

9 Göç Nedenlerini 4 grupta toplayabiliriz
DOĞAL GÖÇ NEDENLERİ SİYASİ SOSYAL EKONOMİK

10 DOĞAL NEDENLER DEPREM KURAKLIK VOLKANİZMA TAŞKIN-SEL HEYELAN

11 1-DOĞAL NEDENLER Doğal olaylardan (Yerşekilleri ve iklim) kaynaklanan nedenlerdir. Bunların başlıcaları şunlardır; 1-Erozyon ve toprağın veriminin azalması 2-Çok sıcak, Çok kurak, Çok yağışlı veya Çok soğuk iklim koşulları 3-Deprem,sel,heyelan gibi doğal afetler 4-Engebeli yeryüzü şekilleri sebebiyle tarım alanlarının az veya dağınık olması

12 EKNOMİK NEDENLER İŞ BULMA DOĞAL KAYNAK TURİZM TİCARET İŞ SAHASI
BÜYÜTME

13 2-EKONOMİK SEBEPLER Ülkemizde veya Dünya’da Göçlerin büyük bir çoğunluğu Ekonomik nedenlerden kaynaklanır. Bulundukları yerlerde işsiz kalan insanlar, geçimlerini sağlayabilmek için Ekonominin geliştiği ve iş olanaklarının arttığı yerlere göç ederler.

14 Türkiye'de işçi göçünün zaman içinde hızla arttığı görülmektedir
Türkiye'de işçi göçünün zaman içinde hızla arttığı görülmektedir. Bunun başlıca nedenleri; Sebepleri 1 Hızlı Nüfus Artışı 2 Kırsal alanda isteklerin çoğalması 3 Gelir dağılımındaki bozukluklar 4 İstihdam sorunları 5 Kırsal kesimdeki gelirin düşük olmasıdır

15 İşçi göçü veren bazı ülkeler
PORTEKİZ İSPANYA YUNANİSTAN İTALYA AVRUPAYA İŞÇİ GÖÇÜ VEREN ÜLKELERDEN BAZILARIDIR FAS TUNUS CEZAYİR TÜRKİYE YUGOSLAVYA

16 SOSYAL NEDENLER EĞİTİM SAĞLIK DİN KAN DAVASI MİRAS

17 3-SOSYAL NEDENLER İnsanların çeşitli ihtiyaçlarıdan kaynaklanan nedenlerdir. Başlıcaları; 1-Eğitim ve sağlık ihtiyaçları 2-Daha rahat yaşam isteği 3-Kan devaları veya Aile anlaşmazlıkları 4-Dini yerlerde, ibadet yapma isteği 5-İnsanların doğal ve beşeri güzellikleri görme, dinlenme isteği

18 SİYASİ NEDENLER SAVAŞ MÜBADELE İŞGALLER TERÖR DEVRİM

19 4-SİYASİ NEDENLER Ülke içindeki veya ülkeler arasındaki siyasi olaylardan kaynaklanan nedenlerdir. 1-İç karışıklıklar,İç savaşlar 2-Terör veya Anarşi 3-Savaşlar 4-Ülkeler arası sınır değişimleri 5-Nüfus mübadeleleri(Değişimleri)

20 GÖÇ ÇEŞİTLERİ

21

22 İÇ GÖÇ: Ülke içerisinde yapılan göçe denir. Örnek: Çayeli’nden Rize’ye
DIŞ GÖÇ İÇ GÖÇ İÇ GÖÇ: Ülke içerisinde yapılan göçe denir. Örnek: Çayeli’nden Rize’ye Rize'den İstanbul’a

23 DIŞ GÖÇ: Ülkeler arasında meydana gelen
göç olayına denir. ÖRNEK: Türkiye'den Almanya’ya Bulgaristan'dan Türkiye’ye Dış göç türleri ise; 1-Sürgünler 2-Mübadele (Yer Değiştirme)

24

25 1-Tarımsal amaçlı 2-Turizm amaçlı MEVSİMLİK GÖÇ
Mevsimlik olarak tarımsal iş gücü ihtiyacının karşılanması yaylacılık veya turizm amaçlı nüfus değişmelerine yol açar. İki nedenden dolayı yapılır. 1-Tarımsal amaçlı 2-Turizm amaçlı

26 SÜREKLİ GÖÇ Ülke içerisinde, göç eden insanların göç ettikleri yerlere kesin olarak yerleşmesidir.

27 GÖÇ’ÜN SONUÇLARI Ülke içerisinde nüfus dengesiz dağılır.
Kent nüfusu artar. Gecekondulaşma oluşur. İşsizlik sorunu ortaya çıkar. Eğitim, sağlık, trafik, çevre ve hava kirliliği sorunları oluşur. Göç eden insanların çevreye uyum sorunu ortaya çıkar.

28 BEYİN GÖÇÜ Eğitilmiş ve belli niteliklere sahip iş gücünün, bilim adamlarının başka bir yere göç etmesiyle ortaya çıkar.

29 Beyin Göçleri İyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. II. Dünya Savaşı sırasında Alman bilim adamlarının ABD’ye göçü bu türdendir.


"GÖÇLER 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları