Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKDEN İ Z BÖLGES İ.  Türkiye ‘nin 7 co ğ rafi bölgesinden biridir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKDEN İ Z BÖLGES İ.  Türkiye ‘nin 7 co ğ rafi bölgesinden biridir."— Sunum transkripti:

1 AKDEN İ Z BÖLGES İ

2  Türkiye ‘nin 7 co ğ rafi bölgesinden biridir.

3 AKDEN İ Z BÖLGES İ  Türkiye toplam alanının yaklaşık %14 ünü kaplar  Yüz ölçümü 110000 km2 dolaylarındadır.

4 AKDEN İ Z BÖLGES İ  Akdeniz de bulunan illere bakıldı ğ ında bunlar ; Adana Antalya Burdur Isparta

5 AKDEN İ Z BÖLGES İ Mersin Kahramanmaraş Osmaniye Antakya

6 Yüzey Şekilleri  Akdeniz bölgesi oldukça engebeli ve da ğ lık bir araziye sahiptir.

7 Yüzey Şekilleri  Akdeniz bölgesi genellikle az girintili çıkıntılı olması nedeniyle ve geniş yaylar çizmesi bakımıyla Karadeniz kıyılarını benzer.  Kalker oluşumlar ve şekiller bu bölgede fazlaca görülmektedir.

8 Yüzey Şekilleri  Bölgenin en batı kıyıları ise da ğ lar denize dik uzandı ğ ı için burada Egeye benzeyen daha girintili çıkıntılı kıyılar görülür

9 İ klim ve Bitki Örtüsü  Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve ya ğ ışlı geçen Akdeniz iklimi egemendir.

10 İ klim ve Bitki Örtüsü  En sıcak ay ortalaması kıyılarda 27-28 dereceyken iç kesimlerde 23-25 derecedir.

11 İ klim ve Bitki Örtüsü  En so ğ uk ay ortalaması kıyılarda 10 derece dolaylarındayken iç kesimlerde 1,5-2 derecedir.  Ya ğ ışlar cepheseldir(orografik).  Kıyılara yıllık ya ğ ış 700-1300 mm dir  İ ç kesimlerde yıllık ya ğ ış 400 mm dir.

12 İ klim ve Bitki Örtüsü  Bölgede hakim bitki örtüsü makidir. Bu bitkiler genel olarak şunlardır; Kocayemiş Zakkum Sakız

13 İ klim ve Bitki Örtüsü Defne Sandal Köknar

14 Nüfus  Toplu kır yerleşmesi hakimdir. Bu durum özellikle da ğ eteklerinde ve da ğ lık kesimlerde görülür.  Da ğ lık kesimlerin çok yer tutması nedeniyle kıyılar ço ğ u kez tenhadır.  Da ğ aralarına sıkışmış yo ğ un tarım yapılan yerler sık nüfusludur.

15 Nüfus  Nüfus yo ğ unlu ğ u Çukurova’nın iç kesimlerinden sulanan yerlere do ğ ru giderek artar.  Bölgenin en büyük kenti 916000 ile Adanadır.

16 Ekonomi  Ekonomi tarıma dayanır. Çalışan nüfusun büyük ço ğ unlu ğ u tarımla u ğ raşır.

17 Ekonomi  Sanayi ise daha çok bölgenin do ğ usunda Adana,Mersin ve İ skenderun da yo ğ unlaşır.  Turizm kıyı kesimlerde özellikle Antalya çevresinde önemli bir gelir kayna ğ ıdır.

18 Ekonomi  Maden yatakları oldukça çeşitli olmasına ra ğ men bölgenin da ğ lık yapısından dolayı maliyeti fazladır bu yüzden maden çıkartımı çok fazla de ğ ildir.


"AKDEN İ Z BÖLGES İ.  Türkiye ‘nin 7 co ğ rafi bölgesinden biridir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları