Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

enginerku ş Tarımsal Yayım Açısından GRUP; Aynı bölgede yaşayan Aynı konularda üretim yapan Benzer problemlere sahip Belli sayıdaki topluluğu ifade eder.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "enginerku ş Tarımsal Yayım Açısından GRUP; Aynı bölgede yaşayan Aynı konularda üretim yapan Benzer problemlere sahip Belli sayıdaki topluluğu ifade eder."— Sunum transkripti:

1

2 enginerku ş

3 Tarımsal Yayım Açısından GRUP; Aynı bölgede yaşayan Aynı konularda üretim yapan Benzer problemlere sahip Belli sayıdaki topluluğu ifade eder. enginerku ş

4 Bir gruba eş zamanlı yayım hizmeti götürmek için kullanılan yayım metotlarına “Grup Yayım Metotları” denir. enginerku ş

5 Avantajları Çiftçilerde tutum değişimi Geri dönüt (yansıma) Bilgi alış verişi Katılım Etkileşim Risklerin kabul edilmesi Yayım maliyeti enginerku ş

6 Dezavantajları Bilgi ve yetenek Kitle yayım vasıtaları kullanımı Grup içindeki problemler enginerku ş

7 Grup Yayım Metotları enginerku ş

8 Grup Yayım Metotları Bilgilendirme İkna etme Motive etme Toplantılar Çiftçi Kursları Panel Demonstrasyonlar Tarla Günleri Çiftçi Gezileri Sergiler Teşvik Müsabakaları enginerku ş

9 Toplantılar enginerku ş

10 Toplantılar Kuruluş Toplantıları Planlama Toplantıları Hizmet İçi Eğitim Toplantıları Özel İlgi Grubu Toplantıları Köy Toplantıları Çiftçi Toplantıları enginerku ş

11 Çiftçi Toplantıları enginerku ş

12 Çiftçi Toplantıları Belli bir problemi görüşmek ve çözümlemek Hedef grubu ilgilendiren konularda detaylı bilgi vermek Çiftçilere grup içinde düşünme ve konuşma yeteneği kazandırmak Çiftçilere demokratik bir faaliyete katılma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yapılır. enginerku ş

13 Çiftçi Toplantılarının Planlanması Toplantının Gündemi Katılımcı Grup Toplantının Zamanı Toplantı Yeri İçeriksel Hazırlık Toplantının Duyurulması enginerku ş

14 Çiftçi Toplantılarının Yürütülmesi Toplantının Yönetimi Toplantının Süresi Grup Konuşmalarının Yapılma Şekli enginerku ş

15 Grup Konuşmalarının Yapılma Şekli Zamanında başlanmalı İmam, öğretmen, muhtar Sosyal destekçiler Selamlama ve tanışma Amacın açıklanması Eklentiler ve detaylandırma enginerku ş

16 Grup Konuşmalarının Yapılma Şekli Otorite kurmaya çalışmak İtirazlar ve tartışmalar Zıt fikirler Siyasi ve dini konular Görsel materyal kullanımı Söz verme enginerku ş

17 Grup Konuşmalarının Yapılma Şekli Yetkililer ve diğer kurumlar Katılım sağlanmalı Önemli hususlar not edilmeli Değerlendirme yapılmalı Teşekkür ve kapanış enginerku ş

18 Çiftçi Kursları enginerku ş

19 Çiftçi Kursları Kısa Süreli Kurslar Uzun Süreli Kurslar enginerku ş Kurslar, tarımın ve ev ekonomisinin her dalında çiftçileri eğitmek amacıyla düzenlenen bir grup yayım metodudur.

20 Çiftçi Kursları Konu Seçimi Kursiyer Seçimi Kurs Yeri Seçimi enginerku ş

21 Çiftçi Kursları Hazırlık Safhası Uygulama Safhası Kursun Sonuçlandırılması enginerku ş

22 Hazırlık Safhası Konu hazırlığı Eğitmenlerin birlikte katılımı Materyal temini ve kontrolü Kurs yeri hazırlığı Uygulama materyallerinin temini Kursiyer listesi ve ders programı enginerku ş

23 Uygulama Safhası Konu anlatımı Uygulama Uygulatma Gezi Ders araları enginerku ş

24 Kursun sonuçlandırılması Açılış ve kapanış töreni Ön & Son test Ödüllendirme enginerku ş

25 Çiftçi Kurslarında Dikkat Edilecek Hususlar Günlük kurslar İzin durumu Ders saatleri ve aralar Yatılı kurslar Sosyal etkinlikler enginerku ş

26 Demonstrasyonlar enginerku ş Duymak unutmaktır. Görmek hatırlamaktır. Yapmak anlamaktır.

27 Demonstrasyonlar enginerku ş Bir tekniği, bir çalışmayı, bir uygulamayı, konuyla ilgili kişi veya gruba göstermek suretiyle onları bilgilendirmeye yarayan, tutum değişimi, bilgi değişimi ve beceri kazandırma açısından önem arz eden bir faaliyettir.

28 Demonstrasyonlar enginerku ş Metot demonstrasyonu Sonuç demonstrasyonu

29 Metot Demonstrasyonu enginerku ş

30 Metot Demonstrasyonu enginerku ş Metot demonstrasyonu ile çiftçilere, yeni bir tekniğin, bir pratiğin, bir metodun nasıl olduğu veya nasıl yapılacağı gösterilir.

31 Metot Demonstrasyonu enginerku ş Halihazırda uygulamayı kabul eden ama bu uygulamayı kendi başına yapmak isteyen çiftçiler ile yapılır.

32 Metot Demonstrasyonunda Başarı için: enginerku ş Konu seçimi Yayımcının yeterliliği Önder çiftçilerle işbirliği Materyal temini Planlama

33 Metot Demonstrasyonunda Başarı için: enginerku ş Prova Açıklama Anlaşılmayan konular Uygulatma Özet

34 Metot Demonstrasyonunda Başarı için: enginerku ş Basılı yayın dağıtımı Reklam Tekrarlama İzlem ziyaretleri

35 Sonuç Demonstrasyonu enginerku ş

36 Sonuç Demonstrasyonu enginerku ş Amacı, yeni bir uygulama veya tavsiyenin çiftçilerin yerel şartlarında uygulanabilir olduğunu göstermek ya da eski uygulamaya göre üstün olduğunu kanıtlamaktır.

37 Sonuç Demonstrasyonunda Başarı için: enginerku ş A.Dikkatli bir planlama –Olanaklar –Problemler –Amaç

38 Sonuç Demonstrasyonunda Başarı için: enginerku ş –Yerel ihtiyaçlar –İlgili kişilerle planlama –Detaylı yazılı plan –Gerekli malzeme, alet-ekipman ve kaynak

39 Planlama sonunda: enginerku ş Demonstrasyona konu olarak seçilen yenilik, çiftçiler tarafından önemli ve değerli mi? Demonstrasyonun başarılı sonuçlanacağına güvenimiz var mı?

40 Planlama sonunda: enginerku ş Demonstrasyon çiftçilere inandırıcı deliller verecek mi? Demonstrasyonu çiftçiler kolaylıkla izleyip anlayacak mı? Demonstrasyonun amaçlarını ve yürütülmesini içeren yazılı bir plan hazırlandı mı?

41 Sonuç Demonstrasyonunda Başarı için: enginerku ş B.Çiftçi seçimi –Gönüllü –Bağımsız ve dürüst –Liderlik vasfı –Temsil yeteneği –Yardım ihtiyacı

42 Sonuç Demonstrasyonunda Başarı için: enginerku ş C.Detaylı plan hazırlanması (Çiftçi ile birlikte) –Amaç anlaşıldı mı? –Roller belli mi? –Kim hangi kaydı tutacak?

43 Sonuç Demonstrasyonunda Başarı için: enginerku ş D.Dikkatli bir başlangıç –Hazır bulunma –Malzeme temini –Levha ve kontrol parselleri –Masraf kaydı –Başlangıçta durum tespiti

44 Sonuç Demonstrasyonunda Başarı için: enginerku ş E.Düzenli bir izleme –Çiftçi tarafından kontrol –Ziyaret takvimi –Gelişme kayıtları –Değerlendirme

45 Sonuç Demonstrasyonunda Başarı için: enginerku ş F.Kayıtların tutulması G.Sonucun duyurulması H.Sonucun değerlendirilmesi

46 SONUÇ DEMONSRASYON UYGULAMALARI 1. Parsellerin Ekiliş Şekli Y O L Ekim Yönü Parsel 1 Parsel 2 X

47 Parselin Yerleştirilmesi Parsel 1 Parsel 2 Y O L 40 M 25 M 10 M 50 cm

48 Parsel Yerleştirme Y O L PARSEL

49 Çiftçi Şartlarında Denemeler enginerku ş

50 Çiftçi Şartlarında Denemeler enginerku ş Denemeler bitkisel veya hayvansal konularda bir yeniliğin mahalli şartlara uyup uymayacağını kontrol etmek amacıyla, araştırma kuruluşları ve yayım kuruluşlarınca çiftçi şartlarında müştereken yapılan çalışmalardır

51 Bir grup yayım metodudur Araştırma sonunda yayıma geçiş adımıdır DemonstrasyonlarÇiftçi Şartlarında Denemeler enginerku ş

52 Daha önce, özellikle üretici şartlarında denenmiş üstün özellikli alternatif çözümlerdir. Daha önce araştırma sahalarında denenmiş ümit verici alternatiflerdir DemonstrasyonlarÇiftçi Şartlarında Denemeler enginerku ş

53 Teknik ve ekonomik üstünlüğü kanıtlanmış teknoloji veya çözümlerin üreticilere gösterilmesidir. Alternatif bir teknolojinin üretici şartlarında teknik ve ekonomik sonuçlarının test edilmesi ve incelenmesidir. DemonstrasyonlarÇiftçi Şartlarında Denemeler

54 Amaca uygun çözümleri yapmaktır Amaca en uygun alternatif çözümü ortaya koymaktır DemonstrasyonlarÇiftçi Şartlarında Denemeler enginerku ş

55 Tarla (İşletme) Günleri enginerku ş

56 Tarla günleri, bir gruba, bir veya birden çok işletmede, demonstrasyon alanında, araştırma kuruluşlarında yeni üretim materyalleri kullanıldığını göstermek ve kapsamlı bilgi vermek amacıyla kullanılan bir grup yayım metodudur. Tarla (İşletme) Günleri

57 Tarla(İşletme) Gününde Başarı için: enginerku ş A.İçeriğin belirlenmesi –Konu seçimi(güncel ve ilginç) –Demonstrasyon alanı mı? –Çiftçilerin görüşü alındı mı? –Etki vadesi ne kadar? –Yayım servisinin hedefleri

58 enginerku ş B.Katılımcıların belirlenmesi –Bilgilendirme –Buluşma yeri ve zamanı –Güzergah –Programın iptali veya erteleme Tarla(İşletme) Gününde Başarı için:

59 enginerku ş C.İşletmelerin seçimi –İşletme sahibinin özellikleri –İşletmenin yeri –İşletmenin inandırıcılığı –Her zaman farklı işletme Tarla(İşletme) Gününde Başarı için:

60 enginerku ş D.Organizasyon –İşletmenin bilgilendirilmesi –Program & Zaman uyumu –Sorular & Yayım araçları –Araç zorunlu mu? Hazır mı? Yeterli mi? –Ulaşım masrafları Tarla(İşletme) Gününde Başarı için:

61 enginerku ş E.Program planlaması F.Uygulama ve değerlendirme Tarla(İşletme) Gününde Başarı için:

62 enginerku ş Çiftçi Gezileri

63 enginerku ş Çiftçi Gezileri Uzun ve Kısa mesafeli olabilir. Gezide, izleyicilere gösterilecek her değişik uygulama durak olarak adlandırılır. Gezilerde grup çok kalabalık tutulmamalı.

64 enginerku ş Çiftçi Gezileri Gezi süresince grup bütünlüğüne özellikle dikkat edilmeli. Çiftçilere yolda izlettirilecek görsel öğeler önceden hazırlanmalı ve yayım uzmanları tarafından incelenmelidir.

65 enginerku ş Sergiler

66 enginerku ş Sergiler Serginin amacı, sergiyi gezenlerin dikkatini belirli bir konu üzerine çekmek, onların bu konuya ilgilerini artırmak ve onları istenen yönde harekete sevk etmektir.

67 enginerku ş Sergiler Sergilerde Ön Hazırlık Yörede bulunan ve yöreyi temsil eden kalkınma ile ilgili kurumlar, yayım örgütü dahil olmak üzere hedef gruplarının temsilcileriyle birlikte hemen herkes sergi için hazırlıklara katılmalı ve katkıda bulunmalıdır.

68 enginerku ş Sergiler Yer Zaman Bütçe Organizasyon –Görev dağılımı – Firmalar – İkram – Ödül – Davetiye – Afiş – Aydınlatma - Güvenlik

69 enginerku ş Sergiler Sergi Stantlarının Dizaynı Bir sergi, okunmaz görülür, bu nedenle yazıdan çok görsel malzeme bulunmalıdır

70 enginerku ş Sergiler Stantlar boş kalmamalı, malzemeler üst üste yığılmamalı Kısa, özlü, ilgi çekici yazılar kullanılmalı Görsel ögeler ve fon rengi uyumu Sergi Stantlarının Dizaynı

71 enginerku ş Sergiler Sergi Stantlarının Dizaynı Aydınlatma Ziyaretçiler basit uygulamalara iştirak ettirilmeli. Rehber görevlendirilmeli Resim boyutları en az 20*25 Sağlık ekibi

72 enginerku ş Sergiler Serginin Açılışı ve İşleyiş Sergi açılışı duyuruları yapılmalı ve hedef grupların katılımı sağlanmalıdır. Sergiler yöresel eğlencelerle açılabilir.

73 enginerku ş Sergiler Serginin Sonlandırılması ve Kapanış Basit bir tören yapılmalıdır. Sergi boyunca yapılan video çekimleri veya fotoğraflardan oluşturulan bir sunu yöresel müzik eşliğinde sergi sonlanabilir.

74 enginerku ş Teşvik Müsabakaları

75 enginerku ş Teşvik Müsabakaları Üreticiyi ekonomik önemi olan ürünler yetiştirmeye ve bunları değerlendirmeye teşvik etmek Yarışmada derece alan çiftçileri çeşitli şekillerde ödüllendirmek ve diğerlerini etkilemek; amacıyla yapılır.

76 enginerku ş Teşvik Müsabakaları Ürün Yarışmaları Bilgi Yarışmaları Uygulama Yarışmaları

77 enginerku ş Tertip komitesi heyeti en az 3 kişiden oluşur. Yer tespiti,hazırlık ve görevlendirme Katılım şartları ve ödüller Yerleşim düzeni Bilgilendirme Kazananların takdimi ve ödül dağıtımı Teşvik Müsabakaları

78 enginerku ş Yarışmacılar Yerel Ziraat Odasına kayıtlı olmalıdırlar. Yarışma konusu ile ilgili üretimle uğraşmalı ve yarışmaya kendi adlarına katılmalıdırlar. Teşvik Müsabakaları

79 enginerku ş Yarışmacılar Yayımcılar, memurlar ve bunların yakınlarının yarışmaya katılmamaları gerekir, fakat ürünlerini sergileyebilirler. Yarışmacıların aynı üretim dalında en az iki yıl üretim yapmış olmaları tercih edilebilir. Teşvik Müsabakaları

80 enginerku ş Jüri Jüri, en az bir üyesi İl Müdürlüğünden olmak üzere tertip komitesince en az üç kişiden oluşturulur. Jüride mutlaka ziraat odasından ve müsabakaya katılmayan çiftçilerden bir temsilci olmalıdır. Teşvik Müsabakaları

81 enginerku ş Jüri Siyasi parti temsilcileri kesinlikle jüri üyesi yapılmamalıdır. Diğer üyeler il yayım teşkilatından ve ilçe yayım teşkilatından oluşturulabilir. Jürinin bölgede kabul görebilecek nitelikleri taşıması gerekir. Teşvik Müsabakaları

82 enginerku ş Sonuçların İlan Edilmesi Ve Ödüllerin Verilmesi Mansiyon ödülü ne katar çok tutulursa katılımcılar o derece cesaretlendirilir. Teşvik Müsabakaları

83 enginerku ş


"enginerku ş Tarımsal Yayım Açısından GRUP; Aynı bölgede yaşayan Aynı konularda üretim yapan Benzer problemlere sahip Belli sayıdaki topluluğu ifade eder." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları