Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEMONSTRASYON (Gösteri)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEMONSTRASYON (Gösteri)"— Sunum transkripti:

1 DEMONSTRASYON (Gösteri)

2 Giriş Demonstrasyonu tanımlayarak, çeşitlerini ve bu çeşitlerin özelliklerini inceleyeceğiz.

3 Demonstrasyon (Gösteri)
Grup öğretim tekniği olarak tarımsal yayımda fazlaca kullanılan ve iyi kullanıldığı takdirde çok önemli ve yararlı olan bir uygulamadır.

4 TANIM Bir tekniği, bir çalışmayı, bir uygulamayı
konuyla ilgili kişi veya gruba göstermek suretiyle;

5 pratiğe ve göze hitap eden tarımsal bir gösteridir.
TANIM Bilgilendirme, Tutum değişimi, Bilgi değişimi ve Beceri kazandırma açısından önem arz eden pratiğe ve göze hitap eden tarımsal bir gösteridir.

6 Demonstrasyonun Amaçları

7 Amaçları Bir işin nasıl yapılacağını,
Yeni bir yöntem veya ürünün nasıl kullanılacağını öğretmek,

8 Amaçları Bir yöntemin, öğrenenler için uygulanabilirliği hususunda GÜVEN SAĞLAMAK

9 Amaçları Öğrenmede ve bir yöntemin kullanılmasında İLGİ ÇEKMEK

10 Amaçları Bir hususta karşılaştırma imkanı vererek İKNA ETMEK tir.

11 Demonstrasyonun Çeşitleri

12 Yayımcılar tarafından kullanılan iki tip demonstrasyon vardır
Çeşitleri Yayımcılar tarafından kullanılan iki tip demonstrasyon vardır SONUÇ Demonstrasyonu METOT Demonstrasyonu

13 METOT Demonstrasyonu

14 Metot Demonstrasyonu ile Bir tekniğin Veya bir metodun Bir pratiğin

15 Metot Demonstrasyonu ile NASIL OLDUĞU NASIL YAPILACAĞI veya GÖSTERİLİR

16 AMACI Yeni teknikleri, Yeni becerileri Tanıtmak yada öğretmektir.

17 ÖRNEK Budama nasıl yapılır? Aşı nasıl yapılır?
Mibzer ayarı nasıl yapılır ? İlkel kovan fenni kovana nasıl aktarılır ? Mısır silajı nasıl yapılır ?

18 Metot Demonstrasyonuna
Katılacak çiftçiler; Gösterilecek uygulamayı halihazırda kabul eden ANCAK kendi kendilerine nasıl yapacaklarını bilmek isteyen kişilerdir

19 Metot Demonstrasyonu İle bir grup çiftçiye
Basit tarımsal beceriler açıklanır, Uygulama yapılır, Uygulama yaptırılır.

20 Metot Demonstrasyonunda
öncelik ve önem BECERİ KAZANDIRMA dır.

21 Başarı için gereken temel unsurlar
Metot Demonstrasyonunda Başarı için gereken temel unsurlar

22 Metot Demonstrasyonunda
Başarı için Konu çok iyi seçilmeli ve hangi faaliyet amaçlarına ulaşılacağı belirlenmelidir.

23 Metot Demonstrasyonunda
Başarı için Tavsiye edilecek uygulamanın gerekliliği, önemi ve çiftçilerin uygulama imkanları dikkate alınmalıdır.

24 Metot Demonstrasyonunda
Başarı için Uygulanacak metot veya pratik hakkında mümkün olan en fazla bilgi toplanmalı, Demonstrasyon önder çiftçilerle kurulmalıdır.

25 Metot Demonstrasyonunda
Başarı için Malzeme, araç veya ekipman önceden hazırlanmalı, Gösteri önceden prova edilmelidir.

26 Metot Demonstrasyonunda
Başarı için Gösteriyle ilgili açıklama ve uygulama yapılmalı, bunu EN İYİ OLAN yapmalıdır

27 Metot Demonstrasyonunda
Başarı için İdeal Olan, KATILAN HERKESE uygulama yaptırmaktır.

28 Metot Demonstrasyonunda
Başarı için Bitirirken özetlenmeli, gerekli malzemeler tekrarlanmalı, Gösteri, en etkili kitle yayım vasıtaları ile duyurulmalıdır.

29 Metot Demonstrasyonunda
Başarı için Gerekirse konu bir süre sonra tekrar edilmelidir.

30 Metot Demonstrasyonunda
Başarı için Uygulama sonrasında zaman zaman yapılacak ziyaretler, hataları gidermek için çok yararlı olur.

31 Metot Demonstrasyonunda
Başarı için Gösterilen konuyla ilgili olarak hazırlanmış olan basılı yayınlar, demonstrasyon sonunda mutlaka dağıtılmalıdır.

32 SONUÇ Demonstrasyonu

33 AMACI Bir yeniliğin, yerel şartlarda uygulanabilir olduğunu göstermek, eski uygulamaya göre üstünlüğünü kanıtlamaktır.

34 verime etkisi. ÖRNEK Yabancı ot ilacı uygulamanın veya
Gübre kullanımının veya Farklı sulama yöntemlerinin verime etkisi.

35 Sonuç Demonstrasyonunun
Olumlu Tarafları

36 Sonuç Demonstrasyonu Olumlular Yayımcıya olan güven artar
Yazılı veya sözlü materyalden çok daha etkili ve ilgi çekicidir.

37 Sonuç Demonstrasyonu Olumlular
Okuma-yazma oranı düşük olan kişilere kolaylıkla ulaşma imkanı sağlar.

38 Sonuç Demonstrasyonu Olumlular
Mahalli önderlerin bulunmasına ve geliştirilmesine yardım eder. Yerel başarılara değer veren çiftçilerin ikna edilmesine yardım eder

39 Sonuç Demonstrasyonu Olumsuz Tarafları

40 Sonuç Demonstrasyonu Olumsuzlar
Planlama, yürütme ve kontrol için fazla zaman gerekir, Uygulama başına masraflar yüksektir,

41 Sonuç Demonstrasyonu Olumsuzlar
Her zaman arzulanan özellikte çiftçi bulunamaz, Hava vb. şartlardan olumsuz etkilenebilir.

42 Başarı İçin Gereken Temel Unsurlar
Sonuç Demonstrasyonunda Başarı İçin Gereken Temel Unsurlar

43 Başarı için İYİ BİR PLAN Ulaşılmak istenen amaçlar belirlenmeli,
İlgili kişilerle planlanmalı ve detaylı bir yazılı plan hazırlanmalıdır.

44 Başarı için DOĞRU KİŞİ Lider/önder,
Ulaşılacak çiftçileri temsil edebilecek,

45 Başarı için DOĞRU KİŞİ Yardıma ihtiyaç duyan,
Gerekli imkanı olan kişidir.

46 Başarı için DOĞRU YER Konuyla ilgili herkesin kolaylıkla gidip görebileceği, Köye yakın İlgili alanları temsil edebilecek özellikte bir yer olmalıdır.

47 Başarı için BİRLİKTE PLAN
Başarı çiftçinin ciddiyetine ve dikkatine bağlıdır. Gönüllü çiftçi ile ayrıntılı plan yapılmalıdır.

48 Başarı için KURULURKEN Plana uygun davranmalı,
Kuruluşta çiftçi yalnız kalmamalı,

49 Başarı için KURULURKEN Kıyaslama için kontrol parseli olmalı,
Bilgi levhaları konulmalı,

50 Başarı için KURULURKEN Yapılan masraf bir yere kaydedilmeli,
Fotoğraf v.b kayıt tutulmalıdır.

51 Düzenli Ziyaret Çiftçiye güven verir, İlgisini canlı tutar,

52 Düzenli Ziyaret İşlerin plana uygun yürüyüp yürümediği izlenir,
Kayıtların düzenli tutulması sağlanır.

53 Düzenli Kayıt Kayıt tarihleri ile birlikte objektif bir şekilde tutulmalıdır, Gözlemler ve sonuçlar önemlidir.

54 sonuçta Yapılacak karşılaştırma, çıkarılacak sonuç ne kadar inandırıcı ise başarıya o kadar ulaşılmış demektir.

55 Başarı için SONUÇ DUYURULMALIDIR Demonstrasyon ne kadar iyi planlansa,
yürütülse, sonuçlansa da

56 Arzulanan değişim diğer Amaca Ulaşılmış Sayılmaz
çiftçilere de benimsetilmedikçe Amaca Ulaşılmış Sayılmaz

57 Demonstrasyonu duyurmak, tanıtmak, sonuçları göstermek için mümkün olan her yol kullanılmalıdır.

58 SONUÇ Değerlendirilmelidir
Başarı için SONUÇ Değerlendirilmelidir Gelecek faaliyetlere ışık tutması için; yapılanların hesabı ortaya konmalıdır.

59 Değerlendir Yeniliğin üstün veya uygun olduğu ortaya konuldu mu ?

60 Değerlendir Kaç kişi izledi, benimsedi, uygulama kararı aldı ?

61 Değerlendir Daha önce uygulandı mı, gelecek yıl tekrarlanmalı mı ?

62 iki nedenle çok önemlidir
Başarı Değerlendirilmeli Başarının hızlı bir şekilde tespit edilmesi iki nedenle çok önemlidir

63 Demonstrasyon metot olarak (Yayımcının başarısı)
Değerlendir Demonstrasyon metot olarak doğru uygulandı mı ? (Yayımcının başarısı)

64 Değerlendir İstenen davranış değişikliğini meydana geldi mi? (Hedef kitledeki etkinin değerlendirilmesi)

65 Özetle Demonstrasyonu tanımladık, çeşitlerini ve özelliklerini inceledik. SONUÇ METOT

66 ÇİFTÇİ KURSLARI Çiftçi ailesine tarımın her dalında yeni bilgi ve tekniklerin öğretilmesi amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarıdır.

67 Kurs süresince kursun düzenlendiği konuda ayrıntılı bilgiler verilir, uygulamalar yapılır ve bizzat kursiyerlerinde uygulaması sağlanır

68 Çiftçi kurslarındaki birincil amaç kursiyerlerin bilgi ve becerilerini artırmak ve o konuda uygulama yapabilecek düzeye gelmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda teorik bilgiler kadar uygulamaya yönelik bilgilerin aktarılması önemlidir.

69 Kursiyerlerin geçerli bir sertifikaya sahip olabilmeleri için kursların Halk Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği halinde düzenlenmesi gerekir

70 Özellikle kurslarda kursu veren kişinin yalnızca bir görevlendirme ile orada bulunmadığı aynı zamanda konuyu verebilecek yeterlilikte ve bilgi düzeyine sahip olduğu kursiyerlerce hissedilmelidir

71 Kursu verecek kişinin uygulamaya ait tecrübelerinin olması kurs süresince verilenlerin benimsenmesini sağlayacaktır.

72 Kurslarda görsel materyal kullanılması ilgiyi artıracağı gibi konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

73 Kurs sonunda gerekiyorsa sergi ve gezi düzenlenebilir

74 TEŞEKKÜR EDERİM


"DEMONSTRASYON (Gösteri)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları