Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 DEMONSTRASYON (Gösteri). 2 Giriş Demonstrasyonu tanımlayarak, çeşitlerini ve bu çeşitlerin özelliklerini inceleyeceğiz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 DEMONSTRASYON (Gösteri). 2 Giriş Demonstrasyonu tanımlayarak, çeşitlerini ve bu çeşitlerin özelliklerini inceleyeceğiz."— Sunum transkripti:

1 1 DEMONSTRASYON (Gösteri)

2 2 Giriş Demonstrasyonu tanımlayarak, çeşitlerini ve bu çeşitlerin özelliklerini inceleyeceğiz.

3 3 Demonstrasyon (Gösteri) Grup öğretim tekniği olarak tarımsal yayımda fazlaca kullanılan ve iyi kullanıldığı takdirde çok önemli ve yararlı olan bir uygulamadır.

4 4 TANIM Bir tekniği, bir çalışmayı, bir uygulamayı konuyla ilgili kişi veya gruba göstermek suretiyle;

5 5 TANIM Bilgilendirme, Tutum değişimi, Bilgi değişimi ve Beceri kazandırma açısından önem arz eden pratiğe ve göze hitap eden tarımsal bir gösteridir.

6 6 Demonstrasyonun Amaçları

7 7 Amaçları Amaçları Bir işin nasıl yapılacağını, Yeni bir yöntem veya ürünün nasıl kullanılacağını öğretmek,

8 8 Amaçları Amaçları Bir yöntemin, öğrenenler için uygulanabilirliği hususunda GÜVEN SAĞLAMAK

9 9 Amaçları Öğrenmede ve bir yöntemin kullanılmasında İLGİ ÇEKMEK

10 10 Amaçları Bir hususta karşılaştırma imkanı vererek İKNA ETMEK tir.

11 11 Demonstrasyonun Çeşitleri

12 12 Yayımcılar tarafından kullanılan iki tip demonstrasyon vardır SONUÇ Demonstrasyonu METOT DemonstrasyonuÇeşitleri

13 13 METOT Demonstrasyonu

14 14 Metot Demonstrasyonu Bir tekniğin Bir pratiğin Veya bir metodun ile

15 15 Metot Demonstrasyonu NASIL OLDUĞU veya NASIL YAPILACAĞI GÖSTERİLİR ile

16 16 AMACI Yeni teknikleri, Yeni becerileri Tanıtmak yada öğretmektir.

17 17 ÖRNEK Budama nasıl yapılır? Aşı nasıl yapılır? Mibzer ayarı nasıl yapılır ? İlkel kovan fenni kovana nasıl aktarılır ? Mısır silajı nasıl yapılır ?

18 18 Metot Demonstrasyonuna Katılacak çiftçiler; Gösterilecek uygulamayı halihazırda kabul eden ANCAK kendi kendilerine nasıl yapacaklarını bilmek isteyen kişilerdir

19 19 İle bir grup çiftçiye Basit tarımsal beceriler açıklanır, Uygulama yapılır, Uygulama yaptırılır. Metot Demonstrasyonu

20 20 öncelik ve önem BECERİ KAZANDIRMA dır. Metot Demonstrasyonunda

21 21 Başarı için gereken temel unsurlar Metot Demonstrasyonunda

22 22 Başarı için Konu çok iyi seçilmeli ve hangi faaliyet amaçlarına ulaşılacağı belirlenmelidir. Metot Demonstrasyonunda

23 23 Başarı için Tavsiye edilecek uygulamanın gerekliliği, önemi ve çiftçilerin uygulama imkanları dikkate alınmalıdır. Metot Demonstrasyonunda

24 24 Başarı için Uygulanacak metot veya pratik hakkında mümkün olan en fazla bilgi toplanmalı, Demonstrasyon önder çiftçilerle kurulmalıdır. Metot Demonstrasyonunda

25 25 Başarı için Malzeme, araç veya ekipman önceden hazırlanmalı, Gösteri önceden prova edilmelidir. Metot Demonstrasyonunda

26 26 Başarı için Gösteriyle ilgili açıklama ve uygulama yapılmalı, bunu EN İYİ OLAN yapmalıdır Metot Demonstrasyonunda

27 27 Başarı için İdeal Olan, KATILAN HERKESE uygulama yaptırmaktır. Metot Demonstrasyonunda

28 28 Başarı için Bitirirken özetlenmeli, gerekli malzemeler tekrarlanmalı, Gösteri, en etkili kitle yayım vasıtaları ile duyurulmalıdır. Metot Demonstrasyonunda

29 29 Başarı için Gerekirse konu bir süre sonra tekrar edilmelidir. Metot Demonstrasyonunda

30 30 Başarı için Uygulama sonrasında zaman zaman yapılacak ziyaretler, hataları gidermek için çok yararlı olur. Metot Demonstrasyonunda

31 31 Başarı için Gösterilen konuyla ilgili olarak hazırlanmış olan basılı yayınlar, demonstrasyon sonunda mutlaka dağıtılmalıdır. Metot Demonstrasyonunda

32 32 SONUÇ Demonstrasyonu

33 33 AMACI Bir yeniliğin, yerel şartlarda uygulanabilir olduğunu göstermek, eski uygulamaya göre üstünlüğünü kanıtlamaktır.

34 34 ÖRNEK Yabancı ot ilacı uygulamanın veya Gübre kullanımının veya Farklı sulama yöntemlerinin verime etkisi.

35 35 Olumlu Tarafları Sonuç Demonstrasyonunun

36 36 Olumlular Yayımcıya olan güven artar Yazılı veya sözlü materyalden çok daha etkili ve ilgi çekicidir. Sonuç Demonstrasyonu

37 37 Olumlular Okuma-yazma oranı düşük olan kişilere kolaylıkla ulaşma imkanı sağlar. Sonuç Demonstrasyonu

38 38 Olumlular Mahalli önderlerin bulunmasına ve geliştirilmesine yardım eder. Yerel başarılara değer veren çiftçilerin ikna edilmesine yardım eder Sonuç Demonstrasyonu

39 39 Olumsuz Tarafları Sonuç Demonstrasyonu

40 40 Olumsuzlar Planlama, yürütme ve kontrol için fazla zaman gerekir, Uygulama başına masraflar yüksektir, Sonuç Demonstrasyonu

41 41 Olumsuzlar Her zaman arzulanan özellikte çiftçi bulunamaz, Hava vb. şartlardan olumsuz etkilenebilir. Sonuç Demonstrasyonu

42 42 Başarı İçin Gereken Temel Unsurlar Sonuç Demonstrasyonunda

43 43 İYİ BİR PLAN Ulaşılmak istenen amaçlar belirlenmeli, İlgili kişilerle planlanmalı ve detaylı bir yazılı plan hazırlanmalıdır. Başarı için

44 44 DOĞRU KİŞİ Lider/önder, Ulaşılacak çiftçileri temsil edebilecek, Başarı için

45 45 DOĞRU KİŞİ Yardıma ihtiyaç duyan, Gerekli imkanı olan kişidir. Başarı için

46 46 DOĞRU YER Konuyla ilgili herkesin kolaylıkla gidip görebileceği, Köye yakın İlgili alanları temsil edebilecek özellikte bir yer olmalıdır. Başarı için

47 47 BİRLİKTE PLAN Başarı çiftçinin ciddiyetine ve dikkatine bağlıdır. Gönüllü çiftçi ile ayrıntılı plan yapılmalıdır. Başarı için

48 48 KURULURKEN Plana uygun davranmalı, Kuruluşta çiftçi yalnız kalmamalı, Başarı için

49 49 KURULURKEN Kıyaslama için kontrol parseli olmalı, Bilgi levhaları konulmalı, Başarı için

50 50 KURULURKEN Yapılan masraf bir yere kaydedilmeli, Fotoğraf v.b kayıt tutulmalıdır. Başarı için

51 51 Çiftçiye güven verir, İlgisini canlı tutar, Düzenli Ziyaret

52 52 İşlerin plana uygun yürüyüp yürümediği izlenir, Kayıtların düzenli tutulması sağlanır. Düzenli Ziyaret

53 53 Kayıt tarihleri ile birlikte objektif bir şekilde tutulmalıdır, Gözlemler ve sonuçlar önemlidir. Düzenli Kayıt

54 54 sonuçta Yapılacak karşılaştırma, çıkarılacak sonuç ne kadar inandırıcı ise başarıya o kadar ulaşılmış demektir.

55 55 SONUÇ DUYURULMALIDIR Demonstrasyon ne kadar iyi planlansa, yürütülse, sonuçlansa da Başarı için

56 56 Arzulanan değişim diğer çiftçilere de benimsetilmedikçe Amaca Ulaşılmış Sayılmaz

57 57 Demonstrasyonu duyurmak, tanıtmak, sonuçları göstermek için mümkün olan her yol kullanılmalıdır.

58 58 SONUÇ Değerlendirilmelidir Gelecek faaliyetlere ışık tutması için; yapılanların hesabı ortaya konmalıdır. Başarı için

59 59 Yeniliğin üstün veya uygun olduğu ortaya konuldu mu ? Değerlendir

60 60 Kaç kişi izledi, benimsedi, uygulama kararı aldı ? Değerlendir

61 61 Daha önce uygulandı mı, gelecek yıl tekrarlanmalı mı ? Değerlendir

62 62 Başarının hızlı bir şekilde tespit edilmesi iki nedenle çok önemlidir Başarı Değerlendirilmeli

63 63 Demonstrasyon metot olarak doğru uygulandı mı ? (Yayımcının başarısı) Değerlendir

64 64 İstenen davranış değişikliğini meydana geldi mi? (Hedef kitledeki etkinin değerlendirilmesi) Değerlendir

65 65 Özetle Demonstrasyonu tanımladık, çeşitlerini ve özelliklerini inceledik. SONUÇMETOT

66 66 ÇİFTÇİ KURSLARI Çiftçi ailesine tarımın her dalında yeni bilgi ve tekniklerin öğretilmesi amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarıdır.

67 67 Kurs süresince kursun düzenlendiği konuda ayrıntılı bilgiler verilir, uygulamalar yapılır ve bizzat kursiyerlerinde uygulaması sağlanır

68 68 Çiftçi kurslarındaki birincil amaç kursiyerlerin bilgi ve becerilerini artırmak ve o konuda uygulama yapabilecek düzeye gelmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda teorik bilgiler kadar uygulamaya yönelik bilgilerin aktarılması önemlidir.

69 69 Kursiyerlerin geçerli bir sertifikaya sahip olabilmeleri için kursların Halk Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği halinde düzenlenmesi gerekir

70 70 Özellikle kurslarda kursu veren kişinin yalnızca bir görevlendirme ile orada bulunmadığı aynı zamanda konuyu verebilecek yeterlilikte ve bilgi düzeyine sahip olduğu kursiyerlerce hissedilmelidir

71 71 Kursu verecek kişinin uygulamaya ait tecrübelerinin olması kurs süresince verilenlerin benimsenmesini sağlayacaktır.

72 72 Kurslarda görsel materyal kullanılması ilgiyi artıracağı gibi konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

73 73 Kurs sonunda gerekiyorsa sergi ve gezi düzenlenebilir

74 74 TEŞEKKÜR EDERİM


"1 DEMONSTRASYON (Gösteri). 2 Giriş Demonstrasyonu tanımlayarak, çeşitlerini ve bu çeşitlerin özelliklerini inceleyeceğiz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları