Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ.Ü. CTF NÖROLOJİ Prof. Dr. Sabahattin Saip. Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ.Ü. CTF NÖROLOJİ Prof. Dr. Sabahattin Saip. Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire,"— Sunum transkripti:

1 İ.Ü. CTF NÖROLOJİ Prof. Dr. Sabahattin Saip

2 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2009-2013) – İç yayın – Dış yayın Eğitim Faaliyetleri – Mezuniyet öncesi – Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2009- 2013) – Poliklinik – Laboratuar: Kanlı ve kansız – Operasyon veya girişim Mali Analiz (2012-2013) – Gelir – Gider – Fatura Red Oranı – Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz CTF NÖROLOJİ

3 Tarihçe 1933’de Üniversite reformunda Istanbul’da iki nöroloji kliniği kurulmuş, birine Prof Dr Hayrullah Diker, diğerine Prof Dr Fahrettin Kerim Gökay tayin edilmiştir. 1942’de Prof Dr Fahrettin Kerim Gökay, Ordinaryüs ünvanı ile Nöroloji Kürsüsünün başına geçmiştir. 1949’da Ord. Prof. Dr Fahrettin Kerim Gökay İstanbul Valisi olup ayrılmış, Nöroloji Kliniği de Bakırköy Akıl Hastahanesinden Cerrahpaşa’ya nakledilmiştir. 1954 yıllarında Prof. Dr Necmettin Polvan kliniğe, Nöroşirurjinin katılmasını sağlamıştır. Eklenen küçük bir ameliyathane ile Cerrahpaşa Nöroloji Kliniği, Nörolojik Bilimler alanında mediko-şirurjikal bir birim hüviyetini kazanmıştır. 1963 yılındaki reorganizasyon sonucu Çapa’da yeni bir Nöroloji kliniği kurulmuştur. Aynı organizasyon icabı olarak Cerrahpaşa’da da bir Psikiyatri kliniği kurulmuştur. CTF NÖROLOJİ

4 Misyonumuz: Öncelikli olarak öğrencilerimize nöroloji alanında üst düzeyde bilgi ve beceri sahibi yapmak, Güncel bilgilere hakim, edindiği bilgileri uygulamaya dökebilen, mesleği ile ilgili güncel bilgi kaynaklarını rahat kullanan, akademik bakış edinmiş nöroloji uzmanları yetiştirmek, Ülkemiz sağlık sorunlarına çağdaş çözümler üretmek, ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlayacak bilimsel araştırmaları yapmak. Vizyonumuz: Eğitim, bilimsel araştırma ve sağlık hizmetleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde öncülük yapan bir Anabilim Dalı olmak. CTF NÖROLOJİ

5 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2009-2013) – İç yayın – Dış yayın Eğitim Faaliyetleri – Mezuniyet öncesi – Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2009- 2013) – Poliklinik – Laboratuar: Kanlı ve kansız – Operasyon veya girişim Mali Analiz (2012-2013) – Gelir – Gider – Fatura Red Oranı – Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz CTF NÖROLOJİ

6 Servis – 36 yetişkin yatak+6 çocuk yatak : 42 yatak (24 tek yataklı, 7 iki yataklı,1 dört yataklı) **1 servisin kapalı olması nedeniyle: 22 yatakla hizmet verilmektedir.(14 tek yataklı, 4 iki yataklı) !!!!! Poliklinikler(Genel erişkin,çocuk,MS,SVH,Başağrısı, EPH,PSSH,Demans..) Ayaktan tedavi ünitesi Non-İnvazif Laboratuarlar: Biyokimya,Uyku, EMG, EEG, Doppler ve Çocuk EEG laboratuarları. Kütüphane ve dershane Toplantı Salonu: 30 kişi CTF NÖROLOJİ

7 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2009-2013) – İç yayın – Dış yayın Eğitim Faaliyetleri – Mezuniyet öncesi – Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2009- 2013) – Poliklinik – Laboratuar: Kanlı ve kansız – Operasyon veya girişim Mali Analiz (2012-2013) – Gelir – Gider – Fatura Red Oranı – Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz CTF NÖROLOJİ

8 CTF NÖROLOJİ

9 Personel Dağılımı CTF NÖROLOJİ

10 Hemşire Sayısı CTF NÖROLOJİ

11 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2009-2013) – İç yayın – Dış yayın Eğitim Faaliyetleri – Mezuniyet öncesi – Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2009- 2013) – Poliklinik – Laboratuar: Kanlı ve kansız – Operasyon veya girişim Mali Analiz (2012-2013) – Gelir – Gider – Fatura Red Oranı – Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz CTF NÖROLOJİ

12 Dış Yayın (Makale) 2012 53 2013 70 CTF NÖROLOJİ

13 Dış Yayın (Makale) 2012 53 2013 70 Kitap 2012 1 2013 3 CTF NÖROLOJİ

14 Dış Yayın (Makale) 2012 53 2013 70 Kitap 2012 1 2013 3 Pek çok bildiri ve kitap bölümü CTF NÖROLOJİ

15 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2009-2013) – İç yayın – Dış yayın Eğitim Faaliyetleri – Mezuniyet öncesi – Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2009- 2013) – Poliklinik – Laboratuar: Kanlı ve kansız – Operasyon veya girişim Mali Analiz (2012-2013) – Gelir – Gider – Fatura Red Oranı – Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz CTF NÖROLOJİ

16 3-5. SINIF EĞİTİMİ Teorik Dersler (3 ve 5) 3. sınıf: kliniko-nöroanatomi ve nörolojik muayene (anfi dersi) 5.sınıf: 2.5 hafta her gün 2 saat öğretim üyesi dersleri Pratikler (3-5) 3. sınıf: Bir gün gruplar halinde kliniği tanıtma ve nörolojik hastaya pratik yaklaşım 5. sınıf: staj süresi boyunca her sabah 1 saat bir öğretim üyesi ile hasta başı eğitim, yine her gün öğleden sonra bir uzmanlık öğrencisi ile nörolojik muayene pratiği Sınavlar 3. sınıf: (Diğer birimler ile ortak) 5. sınıf: (Ana sınav, sözlü ve yazılı test) Anket: her staj bitimi uygulanır CTF NÖROLOJİ

17 İntern Eğitimi 3 Haftalık program İlk gün tanışma,tanıtma İkinci gün yoğun pratik ve acile yönelik eğitim Sonrasında günlük vizit, farklı polikliniklere dönüşümlü katılım Klinik içi eğitim toplantılarına dönüşümlü katılım Anket CTF NÖROLOJİ

18 CTF NÖROLOJİ

19 NÖROLOJİDE UZMANLIK EĞİTİM SÜRECİ (NUES) Nöroloji Uzman Eğitim Süreci (NUES), nöroloji ile ilgili güncel bilgilere hakim, edindiği bilgileri uygulamaya dökebilen, mesleği ile ilgili güncel bilgi kaynaklarını rahat kullanan, akademik bakış edinmiş nöroloji uzmanlarının yetişmesini amaçlar. CTF NÖROLOJİ

20 NÖROLOJİDE UZMANLIK EĞİTİM SÜRECİ (NUES) 1-Nörolojide Uzmanlık Eğitim Süreci 4 yıldır. 2-3 ay Psikiyatri, 3 ay İç hastalıları, 3 ay Nöroradyoloji, 1 ay Kardiyoloji ve 3 ay Çocuk Nörolojisi zorunlu rotasyonlardır. 3-Klinik içi rotasyonları 3 ayda bir olur. 4-İlk 15 ayı serviste geçer. (3 ay Beyin damar hastalıları, 3 ay Ekstrapiramidal sistem hastalıkları, 3 ay Demiyelinizan hastalılar, 3 ay Periferik sinir sistemi hastalıları, 3 ay Genel nöroloji ve kognitif bozukluklar) 5-Servis hizmetleri sırasında ilgili bölüm özel polikliniklerine ve eğitim programlarına katılır. 6-Servis rotasyonları tamamlandıktan sonra zorunlu dış rotasyonları tamamlar. 7-Geri kalan süresini 3 ay EEG, 3 ay EMG, 3 ay Uyku, 3 ay Poliklinik, 3 ay Acil ve Konsültasyonlarda tamamlar. 8-İlk 6 ay servis, sonrasında acil nöbeti tutar. CTF NÖROLOJİ

21 9-2.yılın sonunda tez konusu ve danışmanı öğretim üyesi akademik kurulca belirlenir. 10-Klinik içi eğitim toplantılarına aktif olarak katılır. 11-Eğitiminin başında ve son yılında olmak üzere en azından 2 kez ulusal nöroloji kongresine katılır. 12-Eğitim süresince en azından bir kez Nöroloji derneği çalışma gruplarının düzenlediği toplantılara katılır. 13-Eğitim süresince en az 2 poster ve 1 sözel bildiri yapar. 14-Uzmanlık Eğitimi sonunda tezini tamamlayamamış ise bir kereye mahsus 6 ay uzatma verilir. 15-Eğitiminin son yılı Türk Nöroloji Derneğinin düzenlediği Board kursuna katılır. 16-Aynı yıl yapılan Ulusal Kongrede yapılan genel sınava katılır. 17-Bu sınavda başarılı olan Tez ve Bitirme sınavına girer. CTF NÖROLOJİ

22 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2009-2013) – İç yayın – Dış yayın Eğitim Faaliyetleri – Mezuniyet öncesi – Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2009- 2013) – Poliklinik – Laboratuar: Kanlı ve kansız – Operasyon veya girişim Mali Analiz (2012-2013) – Gelir – Gider – Fatura Red Oranı – Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz CTF NÖROLOJİ

23 Yatan hasta (kullanılabilir yatak:22) 2012 580 2013 575 CTF NÖROLOJİ

24 Yatan hasta (yatak:22) 2012 580 2013 575 Günlük Yatış 2012 330 2013 341 CTF NÖROLOJİ

25 Yatan hasta (yatak:22) 2012 580 2013 575 Günlük Yatış 2012 330 2013 341 Poliklinik 2012 43.335 2013 47.545 CTF NÖROLOJİ

26 Uyku Laboratuarı 2012 5073 2013 4787 EMG Laboratuarı 2012 4203 2013 4231 EEG Laboratuarı 2012 3771 2013 3709 CTF NÖROLOJİ

27 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2009-2013) – İç yayın – Dış yayın Eğitim Faaliyetleri – Mezuniyet öncesi – Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2009-2013) – Poliklinik – Laboratuar: Kanlı ve kansız – Operasyon veya girişim Mali Analiz (2012-2013) – Gelir – Gider – Fatura Red Oranı – Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz CTF NÖROLOJİ

28 NÖROLOJİ ANABİLİM DALI. Poliklinik Sayısı Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik) Günübirlik hasta Ölüm Sayısı Sonuçlanan konsültasyo n sayısı Ocak 11115376890155 Şubat 111173492 110220 Mart 111324157200268 Nisan 11136 3834 230241 Mayıs 111314261240215 Haziran 111193897290201 Temmuz 1188299931 0 198 Ağustos 1190259990202 Eylül 11853625160226 Ekim 11973457140229 Kasım 111183858200258 Aralık 111093908160297

29 NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 2012 YILI MALİ DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞÜSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTAR 193.216171.670192.070173.017202.282178.054135.158133.328162.933151.440188.025181.9192.063.113 A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI 193.216171.670192.070173.017202.282178.054135.158133.328121.710105.280163.517151.5781.920.879 A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) 0000000041.22346.16124.50830.342142.234 B. AYLIK FATURALANMIŞ GELİR 359.436298.895437.792311.965368.997365.958323.869256.174345.773382.369360.947312.4324.124.607 F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 128.817112.785137.371101.530144.795100.79598.95581.923119.929109.753124.077115.4181.376.148 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 48.018145.905122.310132.113130.434128.053123.48929.26176.518109.50498.43174.0711.218.107 G. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ-SARFİYAT 0000000015.04310.71426.13629.44181.335 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 9.13210.0561362.4536.42003.4244.73613.793011.18718.63679.971 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 0010.536029662702401640011.648 TOPLAM GİDER 185.966268.745270.352236.096281.945229.476225.869115.944225.283230.136259.831237.5652.767.209 GELİR-GİDER FARKI 173.47130.150167.44175.86987.052136.48298.000140.230120.490152.233101.11574.8671.357.399 CTF NÖROLOJİ

30 NÖROLOJİ A.D. POLİKLİNİK SAYILARI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ CTF NÖROLOJİ

31 NÖROLOJİ A.D. YATAK DOLULUK ORANI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ CTF NÖROLOJİ

32 NÖROLOJİ A.D. 2013 YILI 9 AYLIK GELİR-GİDER VERİLERİ

33 CTF NÖROLOJİ

34 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2009-2013) – İç yayın – Dış yayın Eğitim Faaliyetleri – Mezuniyet öncesi – Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2009-2013) – Poliklinik – Laboratuar: Kanlı ve kansız – Operasyon veya girişim Mali Analiz (2012-2013) – Gelir – Gider – Fatura Red Oranı – Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz CTF NÖROLOJİ

35 CTF NÖROLOJİ

36 CTF NÖROLOJİ Algoloji BD öncülüğünde, tedaviye dirençli kronik başağrıları (Migren, Gerilim, Küme)tedavisinde yeni tedavi (Botilinum toksin uygulaması ve sinir blokajları) uygulamaları.

37 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2009-2013) – İç yayın – Dış yayın Eğitim Faaliyetleri – Mezuniyet öncesi – Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2009- 2013) – Poliklinik – Laboratuar: Kanlı ve kansız – Operasyon veya girişim Mali Analiz (2012-2013) – Gelir – Gider – Fatura Red Oranı – Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

38 EĞİTİM Klinik nörofizyoloji ve algoloji yan dal eğitimi Tıpta uzmanlık eğitiminin standardizasyonu ve ‘Avrupa Nöroloji Board’u tarafından akreditasyonu Öğrenci eğitiminin güncellenerek standardının arttırılması, öğrenci yaşam alanlarının (dershane) geliştirilmesi.. CTF NÖROLOJİ

39 EĞİTİM Klinik elektrofizyoloji ve algoloji yan dal eğitimi Tıpta uzmanlık eğitiminin standardizasyonu ve EFNS tarafından akreditasyonu Öğrenci eğitiminin güncellenerek standardının arttırılması, öğrenci yaşam alanlarının (dershane) geliştirilmesi.. HİZMET Algoloji alanındaki yeni uygulamaların geliştirilmesi ve rutin uygulamaya geçilmesi Epilepsi ve Ekstrapiramidal hastalıkların (Parkinson Hastalığı) tedavisinde cerrahi uygulamaların geliştirilmesi ulusal ve uluslar arası alanda öncü olunması…. CTF NÖROLOJİ

40 Talepler Gelecek 5 yılı da düşünerek en az 3 adet uzman alınması Hemşire, hemşire, hemşire……. Fizyoterapist Klinik Psikolog Teknisyen CTF NÖROLOJİ

41 İ.Ü. CTF NÖROLOJİ Prof. Dr. Sabahattin Saip


"İ.Ü. CTF NÖROLOJİ Prof. Dr. Sabahattin Saip. Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları