Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Sabahattin Saip

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Sabahattin Saip"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Sabahattin Saip
İ.Ü. CTF NÖROLOJİ Prof. Dr. Sabahattin Saip

2 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet
CTF NÖROLOJİ Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

3 CTF NÖROLOJİ Tarihçe 1933’de Üniversite reformunda Istanbul’da iki nöroloji kliniği kurulmuş, birine Prof Dr Hayrullah Diker, diğerine Prof Dr Fahrettin Kerim Gökay tayin edilmiştir. 1942’de Prof Dr Fahrettin Kerim Gökay, Ordinaryüs ünvanı ile Nöroloji Kürsüsünün başına geçmiştir. 1949’da Ord. Prof. Dr Fahrettin Kerim Gökay İstanbul Valisi olup ayrılmış, Nöroloji Kliniği de Bakırköy Akıl Hastahanesinden Cerrahpaşa’ya nakledilmiştir. 1954 yıllarında Prof. Dr Necmettin Polvan kliniğe, Nöroşirurjinin katılmasını sağlamıştır. Eklenen küçük bir ameliyathane ile Cerrahpaşa Nöroloji Kliniği, Nörolojik Bilimler alanında mediko-şirurjikal bir birim hüviyetini kazanmıştır. 1963 yılındaki reorganizasyon sonucu Çapa’da yeni bir Nöroloji kliniği kurulmuştur. Aynı organizasyon icabı olarak Cerrahpaşa’da da bir Psikiyatri kliniği kurulmuştur.

4 Misyonumuz: Vizyonumuz:
CTF NÖROLOJİ Misyonumuz: Öncelikli olarak öğrencilerimize nöroloji alanında üst düzeyde bilgi ve beceri sahibi yapmak , Güncel bilgilere hakim, edindiği bilgileri uygulamaya dökebilen, mesleği ile ilgili güncel bilgi kaynaklarını rahat kullanan, akademik bakış edinmiş nöroloji uzmanları yetiştirmek, Ülkemiz sağlık sorunlarına çağdaş çözümler üretmek, ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlayacak bilimsel araştırmaları yapmak. Vizyonumuz: Eğitim, bilimsel araştırma ve sağlık hizmetleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde öncülük yapan bir Anabilim Dalı olmak.

5 Sunum Planı ABD Fiziksel İmkanları Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet
CTF NÖROLOJİ Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

6 36 yetişkin yatak+6 çocuk yatak : 42 yatak
CTF NÖROLOJİ Servis 36 yetişkin yatak+6 çocuk yatak : 42 yatak (24 tek yataklı, 7 iki yataklı,1 dört yataklı) **1 servisin kapalı olması nedeniyle: 22 yatakla hizmet verilmektedir.(14 tek yataklı, 4 iki yataklı) !!!!! Poliklinikler(Genel erişkin,çocuk,MS,SVH,Başağrısı, EPH,PSSH,Demans..) Ayaktan tedavi ünitesi Non-İnvazif Laboratuarlar: Biyokimya,Uyku, EMG, EEG, Doppler ve Çocuk EEG laboratuarları. Kütüphane ve dershane Toplantı Salonu: 30 kişi

7 Sunum Planı İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)
CTF NÖROLOJİ Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

8 CTF NÖROLOJİ

9 CTF NÖROLOJİ Personel Dağılımı

10 CTF NÖROLOJİ Hemşire Sayısı

11 Sunum Planı Akademik Faaliyet (2009-2013) İç yayın Dış yayın Misyon
CTF NÖROLOJİ Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

12 CTF NÖROLOJİ Dış Yayın (Makale)

13 CTF NÖROLOJİ Dış Yayın (Makale) Kitap

14 Pek çok bildiri ve kitap bölümü
CTF NÖROLOJİ Dış Yayın (Makale) Kitap Pek çok bildiri ve kitap bölümü

15 Sunum Planı Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası
CTF NÖROLOJİ Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

16 3-5. SINIF EĞİTİMİ Teorik Dersler (3 ve 5)
CTF NÖROLOJİ 3-5. SINIF EĞİTİMİ Teorik Dersler (3 ve 5) 3. sınıf: kliniko-nöroanatomi ve nörolojik muayene (anfi dersi) 5.sınıf: 2.5 hafta her gün 2 saat öğretim üyesi dersleri Pratikler (3-5) 3. sınıf: Bir gün gruplar halinde kliniği tanıtma ve nörolojik hastaya pratik yaklaşım 5. sınıf: staj süresi boyunca her sabah 1 saat bir öğretim üyesi ile hasta başı eğitim, yine her gün öğleden sonra bir uzmanlık öğrencisi ile nörolojik muayene pratiği Sınavlar 3. sınıf: (Diğer birimler ile ortak) 5. sınıf: (Ana sınav, sözlü ve yazılı test) Anket: her staj bitimi uygulanır

17 İntern Eğitimi 3 Haftalık program İlk gün tanışma,tanıtma
CTF NÖROLOJİ İntern Eğitimi 3 Haftalık program İlk gün tanışma,tanıtma İkinci gün yoğun pratik ve acile yönelik eğitim Sonrasında günlük vizit, farklı polikliniklere dönüşümlü katılım Klinik içi eğitim toplantılarına dönüşümlü katılım Anket

18 CTF NÖROLOJİ

19 NÖROLOJİDE UZMANLIK EĞİTİM SÜRECİ (NUES)
CTF NÖROLOJİ NÖROLOJİDE UZMANLIK EĞİTİM SÜRECİ (NUES) Nöroloji Uzman Eğitim Süreci (NUES), nöroloji ile ilgili güncel bilgilere hakim, edindiği bilgileri uygulamaya dökebilen, mesleği ile ilgili güncel bilgi kaynaklarını rahat kullanan, akademik bakış edinmiş nöroloji uzmanlarının yetişmesini amaçlar.

20 NÖROLOJİDE UZMANLIK EĞİTİM SÜRECİ (NUES)
CTF NÖROLOJİ NÖROLOJİDE UZMANLIK EĞİTİM SÜRECİ (NUES) 1-Nörolojide Uzmanlık Eğitim Süreci 4 yıldır. 2-3 ay Psikiyatri, 3 ay İç hastalıları, 3 ay Nöroradyoloji, 1 ay Kardiyoloji ve 3 ay Çocuk Nörolojisi zorunlu rotasyonlardır. 3-Klinik içi rotasyonları 3 ayda bir olur. 4-İlk 15 ayı serviste geçer. (3 ay Beyin damar hastalıları, 3 ay Ekstrapiramidal sistem hastalıkları, 3 ay Demiyelinizan hastalılar, 3 ay Periferik sinir sistemi hastalıları, 3 ay Genel nöroloji ve kognitif bozukluklar) 5-Servis hizmetleri sırasında ilgili bölüm özel polikliniklerine ve eğitim programlarına katılır. 6-Servis rotasyonları tamamlandıktan sonra zorunlu dış rotasyonları tamamlar. 7-Geri kalan süresini 3 ay EEG, 3 ay EMG, 3 ay Uyku, 3 ay Poliklinik, 3 ay Acil ve Konsültasyonlarda tamamlar. 8-İlk 6 ay servis, sonrasında acil nöbeti tutar.

21 10-Klinik içi eğitim toplantılarına aktif olarak katılır.
CTF NÖROLOJİ 9-2.yılın sonunda tez konusu ve danışmanı öğretim üyesi akademik kurulca belirlenir. 10-Klinik içi eğitim toplantılarına aktif olarak katılır. 11-Eğitiminin başında ve son yılında olmak üzere en azından 2 kez ulusal nöroloji kongresine katılır. 12-Eğitim süresince en azından bir kez Nöroloji derneği çalışma gruplarının düzenlediği toplantılara katılır. 13-Eğitim süresince en az 2 poster ve 1 sözel bildiri yapar. 14-Uzmanlık Eğitimi sonunda tezini tamamlayamamış ise bir kereye mahsus 6 ay uzatma verilir. 15-Eğitiminin son yılı Türk Nöroloji Derneğinin düzenlediği Board kursuna katılır. 16-Aynı yıl yapılan Ulusal Kongrede yapılan genel sınava katılır. 17-Bu sınavda başarılı olan Tez ve Bitirme sınavına girer.

22 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet
CTF NÖROLOJİ Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

23 Yatan hasta (kullanılabilir yatak:22) 2012 580 2013 575
CTF NÖROLOJİ Yatan hasta (kullanılabilir yatak:22)

24 Yatan hasta (yatak:22) 2012 580 2013 575 Günlük Yatış 2012 330
CTF NÖROLOJİ Yatan hasta (yatak:22) Günlük Yatış

25 Yatan hasta (yatak:22) 2012 580 2013 575 Günlük Yatış 2012 330
CTF NÖROLOJİ Yatan hasta (yatak:22) Günlük Yatış Poliklinik

26 Uyku Laboratuarı 2012 5073 2013 4787 EMG Laboratuarı 2012 4203
CTF NÖROLOJİ Uyku Laboratuarı EMG Laboratuarı EEG Laboratuarı

27 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları
CTF NÖROLOJİ Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

28 Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik)
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI. Poliklinik Sayısı Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik) Günübirlik hasta Ölüm Sayısı Sonuçlanan konsültasyon sayısı Ocak 11 115 3768 9 155 Şubat 117 3492  11 220 Mart 132 4157 20 268 Nisan 136 3834 23 241  Mayıs 131 4261 24 215 Haziran 119 3897 29 201 Temmuz 88 2999 31 198 Ağustos 90 2599 202 Eylül 85 3625 16 226 Ekim 97 3457 14 229 Kasım 118 3858 258 Aralık 109 3908 297

29 NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 2012 YILI MALİ DURUMU
CTF NÖROLOJİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞÜSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTAR A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) 41.223 46.161 24.508 30.342 B. AYLIK FATURALANMIŞ GELİR F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 98.955 81.923 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 48.018 29.261 76.518 98.431 74.071 G. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ-SARFİYAT 15.043 10.714 26.136 29.441 81.335 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 9.132 10.056 136 2.453 6.420 3.424 4.736 13.793 11.187 18.636 79.971 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 10.536 296 627 24 164 11.648 TOPLAM GİDER GELİR-GİDER FARKI 30.150 75.869 87.052 98.000 74.867

30 POLİKLİNİK SAYILARI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ
NÖROLOJİ A.D. POLİKLİNİK SAYILARI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ CTF NÖROLOJİ

31 NÖROLOJİ A.D. YATAK DOLULUK ORANI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ
CTF NÖROLOJİ

32 NÖROLOJİ A.D. 2013 YILI 9 AYLIK GELİR-GİDER VERİLERİ

33 CTF NÖROLOJİ

34 Sunum Planı Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Misyon
CTF NÖROLOJİ Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

35 CTF NÖROLOJİ

36 Algoloji BD öncülüğünde,
CTF NÖROLOJİ Algoloji BD öncülüğünde, tedaviye dirençli kronik başağrıları (Migren, Gerilim, Küme)tedavisinde yeni tedavi (Botilinum toksin uygulaması ve sinir blokajları) uygulamaları.

37 Sunum Planı Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz Misyon Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

38 Klinik nörofizyoloji ve algoloji yan dal eğitimi
CTF NÖROLOJİ EĞİTİM Klinik nörofizyoloji ve algoloji yan dal eğitimi Tıpta uzmanlık eğitiminin standardizasyonu ve ‘Avrupa Nöroloji Board’u tarafından akreditasyonu Öğrenci eğitiminin güncellenerek standardının arttırılması, öğrenci yaşam alanlarının (dershane) geliştirilmesi..

39 CTF NÖROLOJİ EĞİTİM Klinik elektrofizyoloji ve algoloji yan dal eğitimi Tıpta uzmanlık eğitiminin standardizasyonu ve EFNS tarafından akreditasyonu Öğrenci eğitiminin güncellenerek standardının arttırılması, öğrenci yaşam alanlarının (dershane) geliştirilmesi.. HİZMET Algoloji alanındaki yeni uygulamaların geliştirilmesi ve rutin uygulamaya geçilmesi Epilepsi ve Ekstrapiramidal hastalıkların (Parkinson Hastalığı) tedavisinde cerrahi uygulamaların geliştirilmesi ulusal ve uluslar arası alanda öncü olunması….

40 Talepler Gelecek 5 yılı da düşünerek en az 3 adet uzman alınması
CTF NÖROLOJİ Talepler Gelecek 5 yılı da düşünerek en az 3 adet uzman alınması Hemşire, hemşire, hemşire……. Fizyoterapist Klinik Psikolog Teknisyen

41 Prof. Dr. Sabahattin Saip
İ.Ü. CTF NÖROLOJİ Prof. Dr. Sabahattin Saip


"Prof. Dr. Sabahattin Saip" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları