Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ.Ü İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ.Ü İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 2013."— Sunum transkripti:

1 İ.Ü İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI

2 Sunum Planı   Misyon   Vizyon   Tarihçe ve Temsiliyet   ABD Fiziksel İmkanları   İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)   Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın   Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası   Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim   Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar   Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)   Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

3 Misyon   Hastanın tüm klinik gereksinimlerini karşılayacak şekilde, güvenli ve rahat bir ortamda, uygun fiyatlarla temin edilmiş en iyi teknolojiyi kullanarak, zamanında, doğru, güvenilir, etik değerlere ve hasta haklarına saygılı, hastayı bilgilendiren ve klinisyenle iletişim içinde hizmet veren bir laboratuvar olmaktır.

4 Bunun yanı sıra, uzmanlık eğitimine katkıda bulunmak, araştırma yapmak, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemektir.

5 Vizyon Uluslararası ve ulusal alanda yaratıcı, bilimsel ve teknolojik yeniliklere açık, dünya standartlarında kabul edilebilir seviyede laboratuvar olmak ve nitelikli eğitim hizmeti vermektir.

6 Tarihçe   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı, 1950’li yıllarda Dahiliye Kliniği içinde kurulmuş, özellikle şeker hastalığı konusunda araştırmalar yapılmıştır.

7   Avrupa’da laboratuvarlarda oto analizör kullanımının başlamasıyla, laboratuvarımızda da 1970’li yıllarda Technicon SMA 12/60, SMA 6/60 ve AA1 oto analizörleri kurularak klinik biyokimya testleri çalışılmaya başlanmıştır.

8   1980’li yıllarda: daha kompüterize sistemler olan Technicon SMA II 12/90, SMA II 6/90, AAII cihazları kurulmuştur.   1990 yıllarda: Bayer Diagnostics firmasının daha gelişmiş bir teknoloji olan Random Access (Gelişi güzel seçimli) sistemler kullanılmaya başlanmış ve bu sistemlerin kullanımı 2000 yılına kadar sürmüştür.

9   2000 yılında, bugün dünyadaki en modern laboratuvar cihaz sistemlerinden biri olarak kabul edilen Roche modüler ve preanalitik modüler sistemleri laboratuvarımıza kurulmuştur.

10   Aynı yıl laboratuvarda kayıt ve cihazlara bilgi akışı için Laboratory Information System (LIS) kurulmuş ve laboratuvar tam otomasyon sistemine geçmiştir.

11 İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı Öncü İşlemler - - Preanalitik sistem: Türkiye’de ilk defa, 2000 yılında laboratuvarımızda kurulmuştur - - Bu sistem ilk olarak Avrupa’da 1999’da eğitim amaçlı kurulmuştur yılında Avrupa’da kurulmuş bulunan ilk 6 sistemden biridir.

12

13   - Kapiller protein elektroforezi: Türkiye’de resmi kurumlar içinde 2. olarak, 2005 yılı sonunda laboratuvarımıza kurulmuştur.

14   Kan Alma Destek Sistemi   Tamamen hasta güvenliği düşünülerek tasarlanmış bir cihazdır.   Resmi kurumlar içinde 24 Eylül 2008 tarihinde Türkiye’de 3. olarak, İstanbul'da ise ilk defa Laboratuvarımızda kullanılmaya başlanmıştır.

15 Cihaz, hastane otomasyon sistemiyle paralel çalışarak istenen testler için numune tüplerini otomatik olarak seçmektedir. LIS’te kaydedilmiş hasta kimlik bilgilerini içeren barkod etiketlerini hazırladıktan sonra tüplere yapıştırmaktadır

16   Laboratuvarımız 2001 yılında ISO kalite belgesi ile belgelendirilmiştir.   2008 yılında ISO versiyonuna geçilmiştir.   Belgelendirme 3 yılda bir ana denetim ve yıllık ara denetimler ile devam etmektedir. Kalite Yönetim Sistemi

17

18 İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı Yurt Dışı Temsil Yöneticiler (Dernek vb) Uluslararası Kongreler-Dergiler Simpozyum konuşmacı Oturum Başkanı HakemlikX Uluslararası Çalışma Koordinatör Ulusal Delege

19 İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı Yurt İçi Temsil Yöneticiler (Dernek vb)Dernek İstanbul Şube Başkanlığı Ulusal Kongreler-Dergiler Sempozyum konuşmacıX Oturum BaşkanıX Hakemlik X Ulusal Çalışma Koordinatör X Ulusal Delege

20 KBML’na Eğitime Gelen Öğretim Üyesi- Hekim   Rehime Ateş: Azerbaycan Bakü’den Ekim Mart 2011   Fevziye Emin Akman: Bulgaristan Tıp Fakültesi Biyokimya ABD’dan Ocak 2011-Temmuz 2011

21 Sunum Planı   Misyon   Vizyon   Tarihçe ve Temsiliyet   ABD Fiziksel İmkanları   İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)   Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın   Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası   Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim   Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar   Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)   Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

22 KBML Fiziksel İmkanları   Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı, kendi yönetimine bağlı hastanenin çeşitli lokasyonlarında bulunan aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır Ana Lokasyon İç hastalıkları binasi giriş ve -1.kat Endokrinoloji Laboratuvarı İç hastalıkları binası -2. kat Çocuk Biyokimya Laboratuvarı Cerrahi Monoblok binası giriş kat Acil Cerrahi Biyokimya Laboratuvarı Acil cerrahi binası -1. kat

23 Merkez Laboratuvarı: Merkez Acil Laboratuvarı için 2 çalışma alanı Hematoloji laboratuvarı Klinik Biyokimya ve Elektroforez laboratuvarı İlaç düzeyleri ve immunfiksasyon laboratuvarı Örnek kabul ve serum ayırma odası Öğretim Üyesi odaları 1 toplantı odası, 1 dinlenme odası, 2 küçük depo

24 -1. katta: İdrar kabul laboratuvarı Biyokimya kayıt, rapor dağıtımı Kan Alma -2. katta bir soğuk oda.

25 Sunum Planı   Misyon   Vizyon   Tarihçe ve Temsiliyet   ABD Fiziksel İmkanları   İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)   Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın   Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası   Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim   Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar   Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)   Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

26 PERSONEL ETKİNLİĞİ PERSONEL ETKİNLİĞİ

27 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI 4

28 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI Personel Dağılımı 86

29 ENDOKRİN LABORATUVARI Personel Dağılımı 9

30 ÇOCUK BİYOKİMYA LABORATUVARI Personel Dağılımı 17

31 ACİL CERRAHİ LABORATUVARI Personel Dağılımı 12

32 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI ve ALT BİRİMLERİ Personel Dağılımı 116

33 Sunum Planı   Misyon   Vizyon   Tarihçe ve Temsiliyet   ABD Fiziksel İmkanları   İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)   Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın   Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası   Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuvar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim   Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar   Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)   Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

34 Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı Yayınları Makale

35 Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı Yayınları Bildiri

36 Yayınlar Kitap Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı olarak Biyokimya Kitabı 2006: 1. baskı 2010: 2. baskı

37 Sunum Planı   Misyon   Vizyon   Tarihçe ve Temsiliyet   ABD Fiziksel İmkanları   İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)   Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın   Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası   Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuvar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim   Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar   Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)   Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

38 Eğitim Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi 1., 2.,3. sınıf öğrencilerine Biyokimya ve Klinik Biyokimya Teorik Dersleri Uygulama Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü 3. sınıf öğrencilerine Klinik Biyokimya

39 Mezuniyet sonrası Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Eğitimi

40

41

42  Tıpta uzmanlık öğrencilerinin; Yeni sistemleri tanınması, Yeni sistemleri tanınması, Fizyolojik değerlerin ve çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi Fizyolojik değerlerin ve çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi HPLC, ELISA, RIA, kemiluminesan gibi çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi, HPLC, ELISA, RIA, kemiluminesan gibi çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi, Kalite kontrol, Kalite kontrol, Laboratuvarda problem çözme teknikleri Laboratuvarda problem çözme teknikleri

43 Laboratuvar yönetimi ve işleyişi, Laboratuvar yönetimi ve işleyişi, Uyarı ve baskılama testlerinin uygulanması ve sonuçlarının yorumlanması, Uyarı ve baskılama testlerinin uygulanması ve sonuçlarının yorumlanması, Satın alma işlemleri ve teknik şartname hazırlanması, Satın alma işlemleri ve teknik şartname hazırlanması,

44  Asistanların rotasyon döneminin değerlendirilmesi (sınav)

45 Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

46 Stajyerler   Yılda ortalama Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi, 9 ay boyunca,   Yaz aylarında farklı sürelerde yaklaşık 100 üniversite öğrencisi, uygulamalı eğitim almaktadır.

47 Sunum Planı   Misyon   Vizyon   Tarihçe ve Temsiliyet   ABD Fiziksel İmkanları   İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)   Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın   Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası   Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim   Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar   Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)   Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

48 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ KARLILIK ANALİZLERİ

49 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 İLK ALTI AYLIK MALİ DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) GELİR - GİDER FARKI

50 GELİR ANALİZLERİ

51 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 İLK ALTI AYLIK GELİR DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI , , , , , ,28 A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR

52 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 İLK ALTI AY AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)

53 GİDER ANALİZLERİ

54 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 İLK ALTI AY GİDER DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H +I)

55 GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AYLIK (1.000TL)

56 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 İLK ALTI AYLIK (1.000TL)

57

58 GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ

59 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI GELİR-GİDER FARKI (2013 İLK ALTI AYLIK) OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN GELİR - GİDER FARKI

60 GELİR – GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AYLIK

61 Gelir ve Gider 2013 İLK ALTI AYLIK -(1.000 TL)

62 B-ETKİNLİK ANALİZLERİ HEMŞİRE ETKİNLİĞİ PERSONEL ETKİNLİĞİ LABORATUVAR ETKİNLİĞİ

63 GELİR ANALİZLERİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI OcakŞubatMartNisanMayısHaziran A.D. AİLE HEKİMLİĞİ ABD ANESTEZİYOLOJİ ABD ÇOC.SAĞLIĞI VE HAST. ABD ÇOCUK CERRAHİSİ ABD ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HAST. AD DERİ VE ZÜHREVİ HAST. ABD ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKRO. AD FARMAKOLOJİ VE KLİNİK FARMAKOLOJİ ABD FİZİKSEL TIP VE REH. ABD GENEL CERRAHİ ABD GÖĞÜS CERRAHİSİ ABD GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD GÖZ HASTALIKLARI ABD HALK SAĞLIĞI ABD İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI ANABİLİM DALLARINA GÖRE YAPILAN İSTEK SAYISI (1) 2013

64 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI ANABİLİM DALLARINA GÖRE YAPILAN İSTEK SAYISI (2) 2013 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI OcakŞubatMartNisanMayısHaziran A.D. İÇ HASTALIKLARI ABD K.DAMAR CERRAHİSİ ABD KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.B.D KARDİYOLOJİ ABD KBB HASTALIKLARI ABD NÖROLOJİ ABD NÖROŞİRÜRJİ AD NÜKLEER TIP ABD ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ABD PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ ABD RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPER.TIP TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ ABD TIBBİ GENETİK ABD TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ ÜROLOJİ ABD

65 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI İLK 6 AYLIK 2013 GELİR ve GİDERLERİ (1.000TL)

66 İSTANBUL VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTELERİ LİMİT AŞIMI (TL)

67 Sunum Planı   Misyon   Vizyon   Tarihçe ve Temsiliyet   ABD Fiziksel İmkanları   İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)   Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın   Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası   Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim   Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar   Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)   Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

68 Geleceğe Yönelik Planlar ve Talepler Merkezi Kan Alma Bölümü Merkezi Kan Alma Bölümü Nitelikli Kan alma Elemanı (Hemşire, acil tıp teknisyeni) Nitelikli Kan alma Elemanı (Hemşire, acil tıp teknisyeni) Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarına bağlı birimlerin de yer alacağı daha geniş laboratuvar yerleşim alanı Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarına bağlı birimlerin de yer alacağı daha geniş laboratuvar yerleşim alanı Pnömatik sistem Pnömatik sistem Limit aşımına makul çözüm bulunması Limit aşımına makul çözüm bulunması

69 TE Ş EKKÜRLER


"İ.Ü İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları