Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ.Ü İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ.Ü İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 2013."— Sunum transkripti:

1 İ.Ü İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 2013

2 Sunum Planı   Misyon   Vizyon   Tarihçe ve Temsiliyet   ABD Fiziksel İmkanları   İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)   Akademik Faaliyet (2009- 2013) İç yayın Dış yayın   Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası   Hizmet İstatistikleri (2009- 2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim   Mali Analiz (2012-2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar   Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)   Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

3 Misyon   Hastanın tüm klinik gereksinimlerini karşılayacak şekilde, güvenli ve rahat bir ortamda, uygun fiyatlarla temin edilmiş en iyi teknolojiyi kullanarak, zamanında, doğru, güvenilir, etik değerlere ve hasta haklarına saygılı, hastayı bilgilendiren ve klinisyenle iletişim içinde hizmet veren bir laboratuvar olmaktır.

4 Bunun yanı sıra, uzmanlık eğitimine katkıda bulunmak, araştırma yapmak, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemektir.

5 Vizyon Uluslararası ve ulusal alanda yaratıcı, bilimsel ve teknolojik yeniliklere açık, dünya standartlarında kabul edilebilir seviyede laboratuvar olmak ve nitelikli eğitim hizmeti vermektir.

6 Tarihçe   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı, 1950’li yıllarda Dahiliye Kliniği içinde kurulmuş, özellikle şeker hastalığı konusunda araştırmalar yapılmıştır.

7   Avrupa’da laboratuvarlarda oto analizör kullanımının başlamasıyla, laboratuvarımızda da 1970’li yıllarda Technicon SMA 12/60, SMA 6/60 ve AA1 oto analizörleri kurularak klinik biyokimya testleri çalışılmaya başlanmıştır.

8   1980’li yıllarda: daha kompüterize sistemler olan Technicon SMA II 12/90, SMA II 6/90, AAII cihazları kurulmuştur.   1990 yıllarda: Bayer Diagnostics firmasının daha gelişmiş bir teknoloji olan Random Access (Gelişi güzel seçimli) sistemler kullanılmaya başlanmış ve bu sistemlerin kullanımı 2000 yılına kadar sürmüştür.

9   2000 yılında, bugün dünyadaki en modern laboratuvar cihaz sistemlerinden biri olarak kabul edilen Roche modüler ve preanalitik modüler sistemleri laboratuvarımıza kurulmuştur.

10   Aynı yıl laboratuvarda kayıt ve cihazlara bilgi akışı için Laboratory Information System (LIS) kurulmuş ve laboratuvar tam otomasyon sistemine geçmiştir.

11 İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı Öncü İşlemler - - Preanalitik sistem: Türkiye’de ilk defa, 2000 yılında laboratuvarımızda kurulmuştur - - Bu sistem ilk olarak Avrupa’da 1999’da eğitim amaçlı kurulmuştur. - - 2000 yılında Avrupa’da kurulmuş bulunan ilk 6 sistemden biridir.

12

13   - Kapiller protein elektroforezi: Türkiye’de resmi kurumlar içinde 2. olarak, 2005 yılı sonunda laboratuvarımıza kurulmuştur.

14   Kan Alma Destek Sistemi   Tamamen hasta güvenliği düşünülerek tasarlanmış bir cihazdır.   Resmi kurumlar içinde 24 Eylül 2008 tarihinde Türkiye’de 3. olarak, İstanbul'da ise ilk defa Laboratuvarımızda kullanılmaya başlanmıştır.

15 Cihaz, hastane otomasyon sistemiyle paralel çalışarak istenen testler için numune tüplerini otomatik olarak seçmektedir. LIS’te kaydedilmiş hasta kimlik bilgilerini içeren barkod etiketlerini hazırladıktan sonra tüplere yapıştırmaktadır

16   Laboratuvarımız 2001 yılında ISO 9001-2001 kalite belgesi ile belgelendirilmiştir.   2008 yılında ISO 9001-2008 versiyonuna geçilmiştir.   Belgelendirme 3 yılda bir ana denetim ve yıllık ara denetimler ile devam etmektedir. Kalite Yönetim Sistemi

17

18 İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı Yurt Dışı Temsil Yöneticiler (Dernek vb) Uluslararası Kongreler-Dergiler Simpozyum konuşmacı Oturum Başkanı HakemlikX Uluslararası Çalışma Koordinatör Ulusal Delege

19 İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı Yurt İçi Temsil Yöneticiler (Dernek vb)Dernek İstanbul Şube Başkanlığı Ulusal Kongreler-Dergiler Sempozyum konuşmacıX Oturum BaşkanıX Hakemlik X Ulusal Çalışma Koordinatör X Ulusal Delege

20 KBML’na Eğitime Gelen Öğretim Üyesi- Hekim 1992-2013   Rehime Ateş: Azerbaycan Bakü’den Ekim 2010 - Mart 2011   Fevziye Emin Akman: Bulgaristan Tıp Fakültesi Biyokimya ABD’dan Ocak 2011-Temmuz 2011

21 Sunum Planı   Misyon   Vizyon   Tarihçe ve Temsiliyet   ABD Fiziksel İmkanları   İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)   Akademik Faaliyet (2009- 2013) İç yayın Dış yayın   Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası   Hizmet İstatistikleri (2009- 2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim   Mali Analiz (2012-2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar   Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)   Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

22 KBML Fiziksel İmkanları   Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı, kendi yönetimine bağlı hastanenin çeşitli lokasyonlarında bulunan aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır Ana Lokasyon İç hastalıkları binasi giriş ve -1.kat Endokrinoloji Laboratuvarı İç hastalıkları binası -2. kat Çocuk Biyokimya Laboratuvarı Cerrahi Monoblok binası giriş kat Acil Cerrahi Biyokimya Laboratuvarı Acil cerrahi binası -1. kat

23 Merkez Laboratuvarı: Merkez Acil Laboratuvarı için 2 çalışma alanı Hematoloji laboratuvarı Klinik Biyokimya ve Elektroforez laboratuvarı İlaç düzeyleri ve immunfiksasyon laboratuvarı Örnek kabul ve serum ayırma odası Öğretim Üyesi odaları 1 toplantı odası, 1 dinlenme odası, 2 küçük depo

24 -1. katta: İdrar kabul laboratuvarı Biyokimya kayıt, rapor dağıtımı Kan Alma -2. katta bir soğuk oda.

25 Sunum Planı   Misyon   Vizyon   Tarihçe ve Temsiliyet   ABD Fiziksel İmkanları   İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)   Akademik Faaliyet (2009- 2013) İç yayın Dış yayın   Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası   Hizmet İstatistikleri (2009- 2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim   Mali Analiz (2012-2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar   Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)   Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

26 PERSONEL ETKİNLİĞİ PERSONEL ETKİNLİĞİ

27 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI 4

28 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI Personel Dağılımı 86

29 ENDOKRİN LABORATUVARI Personel Dağılımı 9

30 ÇOCUK BİYOKİMYA LABORATUVARI Personel Dağılımı 17

31 ACİL CERRAHİ LABORATUVARI Personel Dağılımı 12

32 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI ve ALT BİRİMLERİ Personel Dağılımı 116

33 Sunum Planı   Misyon   Vizyon   Tarihçe ve Temsiliyet   ABD Fiziksel İmkanları   İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)   Akademik Faaliyet (2009- 2013) İç yayın Dış yayın   Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası   Hizmet İstatistikleri (2009- 2013) Poliklinik Laboratuvar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim   Mali Analiz (2012-2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar   Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)   Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

34 Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı Yayınları Makale

35 Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı Yayınları Bildiri

36 Yayınlar Kitap Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı olarak Biyokimya Kitabı 2006: 1. baskı 2010: 2. baskı

37 Sunum Planı   Misyon   Vizyon   Tarihçe ve Temsiliyet   ABD Fiziksel İmkanları   İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)   Akademik Faaliyet (2009- 2013) İç yayın Dış yayın   Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası   Hizmet İstatistikleri (2009- 2013) Poliklinik Laboratuvar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim   Mali Analiz (2012-2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar   Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)   Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

38 Eğitim Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi 1., 2.,3. sınıf öğrencilerine Biyokimya ve Klinik Biyokimya Teorik Dersleri Uygulama Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü 3. sınıf öğrencilerine Klinik Biyokimya

39 Mezuniyet sonrası 1. 1. Yüksek Lisans 2. 2. Doktora 3. 3. Tıpta Uzmanlık Eğitimi

40

41

42  Tıpta uzmanlık öğrencilerinin; Yeni sistemleri tanınması, Yeni sistemleri tanınması, Fizyolojik değerlerin ve çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi Fizyolojik değerlerin ve çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi HPLC, ELISA, RIA, kemiluminesan gibi çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi, HPLC, ELISA, RIA, kemiluminesan gibi çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi, Kalite kontrol, Kalite kontrol, Laboratuvarda problem çözme teknikleri Laboratuvarda problem çözme teknikleri

43 Laboratuvar yönetimi ve işleyişi, Laboratuvar yönetimi ve işleyişi, Uyarı ve baskılama testlerinin uygulanması ve sonuçlarının yorumlanması, Uyarı ve baskılama testlerinin uygulanması ve sonuçlarının yorumlanması, Satın alma işlemleri ve teknik şartname hazırlanması, Satın alma işlemleri ve teknik şartname hazırlanması,

44  Asistanların rotasyon döneminin değerlendirilmesi (sınav)

45 Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

46 Stajyerler   Yılda ortalama 30-40 Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi, 9 ay boyunca,   Yaz aylarında farklı sürelerde yaklaşık 100 üniversite öğrencisi, uygulamalı eğitim almaktadır.

47 Sunum Planı   Misyon   Vizyon   Tarihçe ve Temsiliyet   ABD Fiziksel İmkanları   İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)   Akademik Faaliyet (2009- 2013) İç yayın Dış yayın   Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası   Hizmet İstatistikleri (2009- 2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim   Mali Analiz (2012-2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar   Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)   Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

48 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ KARLILIK ANALİZLERİ

49 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 İLK ALTI AYLIK MALİ DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 1.079.0591.013.8051.103.9661.079.2511.145.0901.006.990 A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR 456.217448.931561.562491.523464.307476.471 F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME000000 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 36.53747.76848.32446.29943.18055.688 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 332.734216.869238.51460.075248.791246.516 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 2.809771002.3844.3737.408 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 1.9594.612203.4425.58915.282 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)374.038269.325286.958112.201301.933324.894 GELİR - GİDER FARKI82.179179.606274.604379.321162.374151.577

50 GELİR ANALİZLERİ

51 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 İLK ALTI AYLIK GELİR DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 1.079.058,921.013.805,031.103.966,441.079.250,621.145.090,001.006.990,28 A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR 456.217448.931561.562491.523464.307476.471

52 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 İLK ALTI AY AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)

53 GİDER ANALİZLERİ

54 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 İLK ALTI AY GİDER DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 000000 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 36.53747.76848.32446.29943.18055.688 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 332.734216.869238.51460.075248.791246.516 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 2.809771002.3844.3737.408 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 1.9594.612203.4425.58915.282 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H +I) 374.038269.325286.958112.201301.933324.894

55 GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AYLIK (1.000TL)

56 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 İLK ALTI AYLIK (1.000TL)

57

58 GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ

59 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI GELİR-GİDER FARKI (2013 İLK ALTI AYLIK) OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN GELİR - GİDER FARKI 82.179179.606274.604379.321162.374151.577

60 GELİR – GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AYLIK

61 Gelir ve Gider 2013 İLK ALTI AYLIK -(1.000 TL)

62 B-ETKİNLİK ANALİZLERİ HEMŞİRE ETKİNLİĞİ PERSONEL ETKİNLİĞİ LABORATUVAR ETKİNLİĞİ

63 GELİR ANALİZLERİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI OcakŞubatMartNisanMayısHaziran A.D. AİLE HEKİMLİĞİ ABD526452608485556779 ANESTEZİYOLOJİ ABD137371319513919136191448611634 ÇOC.SAĞLIĞI VE HAST. ABD531635436353431517635301351647 ÇOCUK CERRAHİSİ ABD819573476822685887 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HAST. AD1159872612848 DERİ VE ZÜHREVİ HAST. ABD482347645071491252553672 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKRO. AD.422835773367307941103784 FARMAKOLOJİ VE KLİNİK FARMAKOLOJİ ABD250925272632306529472324 FİZİKSEL TIP VE REH. ABD620055316371702952244477 GENEL CERRAHİ ABD282992609826650269712950925444 GÖĞÜS CERRAHİSİ ABD228522012389226120891923 GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD823968787848716982327190 GÖZ HASTALIKLARI ABD214322582847231025672676 HALK SAĞLIĞI ABD 23033948 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI ANABİLİM DALLARINA GÖRE YAPILAN İSTEK SAYISI (1) 2013

64 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI ANABİLİM DALLARINA GÖRE YAPILAN İSTEK SAYISI (2) 2013 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI OcakŞubatMartNisanMayısHaziran A.D. İÇ HASTALIKLARI ABD143533137688154171157272167259140703 K.DAMAR CERRAHİSİ ABD666459626335535464226022 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.B.D178531600217532161691599515321 KARDİYOLOJİ ABD169661405416944170801869813453 KBB HASTALIKLARI ABD183119762102222619001669 NÖROLOJİ ABD11951103561122396451150510978 NÖROŞİRÜRJİ AD625556156493659562034793 NÜKLEER TIP ABD128711931288117513541126 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ABD1046480317560816186517152 PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ ABD203024552861261926412255 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD239824743291226827532707 SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPER.TIP.177919431520174214541460 TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ ABD377731223429316339673310 TIBBİ GENETİK ABD352638132738 TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ317026942938309837293475 ÜROLOJİ ABD657261786358640356835454

65 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI İLK 6 AYLIK 2013 GELİR ve GİDERLERİ (1.000TL)

66 İSTANBUL VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTELERİ LİMİT AŞIMI (TL)

67 Sunum Planı   Misyon   Vizyon   Tarihçe ve Temsiliyet   ABD Fiziksel İmkanları   İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)   Akademik Faaliyet (2009- 2013) İç yayın Dış yayın   Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası   Hizmet İstatistikleri (2009- 2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim   Mali Analiz (2012-2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar   Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)   Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

68 Geleceğe Yönelik Planlar ve Talepler Merkezi Kan Alma Bölümü Merkezi Kan Alma Bölümü Nitelikli Kan alma Elemanı (Hemşire, acil tıp teknisyeni) Nitelikli Kan alma Elemanı (Hemşire, acil tıp teknisyeni) Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarına bağlı birimlerin de yer alacağı daha geniş laboratuvar yerleşim alanı Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarına bağlı birimlerin de yer alacağı daha geniş laboratuvar yerleşim alanı Pnömatik sistem Pnömatik sistem Limit aşımına makul çözüm bulunması Limit aşımına makul çözüm bulunması

69 TE Ş EKKÜRLER


"İ.Ü İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları