Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013"— Sunum transkripti:

1 İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013

2 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

3 Misyon Hastanın tüm klinik gereksinimlerini karşılayacak şekilde, güvenli ve rahat bir ortamda, uygun fiyatlarla temin edilmiş en iyi teknolojiyi kullanarak, zamanında, doğru, güvenilir, etik değerlere ve hasta haklarına saygılı, hastayı bilgilendiren ve klinisyenle iletişim içinde hizmet veren bir laboratuvar olmaktır.

4 Bunun yanı sıra, uzmanlık eğitimine katkıda bulunmak, araştırma yapmak, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemektir.

5 Vizyon Uluslararası ve ulusal alanda yaratıcı, bilimsel ve teknolojik yeniliklere açık, dünya standartlarında kabul edilebilir seviyede laboratuvar olmak ve nitelikli eğitim hizmeti vermektir.

6 Tarihçe İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı, 1950’li yıllarda Dahiliye Kliniği içinde kurulmuş, özellikle şeker hastalığı konusunda araştırmalar yapılmıştır.

7 Avrupa’da laboratuvarlarda oto analizör kullanımının başlamasıyla, laboratuvarımızda da 1970’li yıllarda Technicon SMA 12/60, SMA 6/60 ve AA1 oto analizörleri kurularak klinik biyokimya testleri çalışılmaya başlanmıştır.

8 1980’li yıllarda: daha kompüterize sistemler olan Technicon SMA II 12/90, SMA II 6/90, AAII cihazları kurulmuştur. 1990 yıllarda: Bayer Diagnostics firmasının daha gelişmiş bir teknoloji olan Random Access (Gelişi güzel seçimli) sistemler kullanılmaya başlanmış ve bu sistemlerin kullanımı 2000 yılına kadar sürmüştür.

9 2000 yılında, bugün dünyadaki en modern laboratuvar cihaz sistemlerinden biri olarak kabul edilen Roche modüler ve preanalitik modüler sistemleri laboratuvarımıza kurulmuştur.

10 Aynı yıl laboratuvarda kayıt ve cihazlara bilgi akışı için Laboratory Information System (LIS) kurulmuş ve laboratuvar tam otomasyon sistemine geçmiştir.

11 İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı Öncü İşlemler
Preanalitik sistem: Türkiye’de ilk defa, 2000 yılında laboratuvarımızda kurulmuştur Bu sistem ilk olarak Avrupa’da 1999’da eğitim amaçlı kurulmuştur. 2000 yılında Avrupa’da kurulmuş bulunan ilk 6 sistemden biridir.

12

13 - Kapiller protein elektroforezi:
Türkiye’de resmi kurumlar içinde 2. olarak, 2005 yılı sonunda laboratuvarımıza kurulmuştur.

14 Kan Alma Destek Sistemi
Tamamen hasta güvenliği düşünülerek tasarlanmış bir cihazdır. Resmi kurumlar içinde 24 Eylül 2008 tarihinde Türkiye’de 3. olarak, İstanbul'da ise ilk defa Laboratuvarımızda kullanılmaya başlanmıştır.

15 Cihaz, hastane otomasyon sistemiyle paralel çalışarak istenen testler için numune tüplerini otomatik olarak seçmektedir. LIS’te kaydedilmiş hasta kimlik bilgilerini içeren barkod etiketlerini hazırladıktan sonra tüplere yapıştırmaktadır

16 Kalite Yönetim Sistemi
Laboratuvarımız 2001 yılında ISO kalite belgesi ile belgelendirilmiştir. 2008 yılında ISO versiyonuna geçilmiştir. Belgelendirme 3 yılda bir ana denetim ve yıllık ara denetimler ile devam etmektedir.

17

18 İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı Yurt Dışı Temsil
Yöneticiler (Dernek vb) Uluslararası Kongreler-Dergiler Simpozyum konuşmacı Oturum Başkanı Hakemlik X Uluslararası Çalışma Koordinatör Ulusal Delege

19 İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı Yurt İçi Temsil
Yöneticiler (Dernek vb) Dernek İstanbul Şube Başkanlığı Ulusal Kongreler-Dergiler Sempozyum konuşmacı X Oturum Başkanı X Hakemlik X Ulusal Çalışma Koordinatör X Ulusal Delege

20 KBML’na Eğitime Gelen Öğretim Üyesi-Hekim 1992-2013
Rehime Ateş: Azerbaycan Bakü’den Ekim Mart 2011 Fevziye Emin Akman: Bulgaristan Tıp Fakültesi Biyokimya ABD’dan Ocak 2011-Temmuz 2011

21 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

22 KBML Fiziksel İmkanları
Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı, kendi yönetimine bağlı hastanenin çeşitli lokasyonlarında bulunan aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır Ana Lokasyon İç hastalıkları binasi giriş ve -1.kat Endokrinoloji Laboratuvarı İç hastalıkları binası -2. kat Çocuk Biyokimya Laboratuvarı Cerrahi Monoblok binası giriş kat Acil Cerrahi Biyokimya Laboratuvarı Acil cerrahi binası -1. kat

23 Merkez Laboratuvarı: Merkez Acil Laboratuvarı için 2 çalışma alanı
Hematoloji laboratuvarı Klinik Biyokimya ve Elektroforez laboratuvarı İlaç düzeyleri ve immunfiksasyon laboratuvarı Örnek kabul ve serum ayırma odası Öğretim Üyesi odaları 1 toplantı odası, 1 dinlenme odası, 2 küçük depo

24 -2. katta bir soğuk oda. -1. katta: İdrar kabul laboratuvarı
Biyokimya kayıt, rapor dağıtımı Kan Alma -2. katta bir soğuk oda.

25 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

26 PERSONEL ETKİNLİĞİ

27 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI
4

28 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI Personel Dağılımı
86

29 ENDOKRİN LABORATUVARI Personel Dağılımı
9

30 ÇOCUK BİYOKİMYA LABORATUVARI Personel Dağılımı
17

31 ACİL CERRAHİ LABORATUVARI Personel Dağılımı
12

32 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI ve ALT BİRİMLERİ Personel Dağılımı
116

33 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuvar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

34 Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı Yayınları Makale

35 Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı Yayınları Bildiri

36 Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı olarak
Yayınlar Kitap Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı olarak Biyokimya Kitabı 2006: 1. baskı 2010: 2. baskı

37 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuvar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

38 Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi
İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi 1., 2.,3. sınıf öğrencilerine Biyokimya ve Klinik Biyokimya Teorik Dersleri Uygulama Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü 3. sınıf öğrencilerine Klinik Biyokimya

39 Mezuniyet sonrası Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Eğitimi

40

41

42 Tıpta uzmanlık öğrencilerinin;
Yeni sistemleri tanınması, Fizyolojik değerlerin ve çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi HPLC, ELISA, RIA, kemiluminesan gibi çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi, Kalite kontrol, Laboratuvarda problem çözme teknikleri

43 Laboratuvar yönetimi ve işleyişi,
Uyarı ve baskılama testlerinin uygulanması ve sonuçlarının yorumlanması, Satın alma işlemleri ve teknik şartname hazırlanması,

44 Asistanların rotasyon döneminin değerlendirilmesi (sınav)

45 Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

46 Stajyerler Yılda ortalama Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi, 9 ay boyunca, Yaz aylarında farklı sürelerde yaklaşık 100 üniversite öğrencisi, uygulamalı eğitim almaktadır.

47 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

48 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ
KARLILIK ANALİZLERİ

49 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 İLK ALTI AYLIK MALİ DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 36.537 47.768 48.324 46.299 43.180 55.688 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 60.075 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 2.809 77 100 2.384 4.373 7.408 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 1.959 4.612 20 3.442 5.589 15.282 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) GELİR - GİDER FARKI 82.179

50 GELİR ANALİZLERİ

51 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 İLK ALTI AYLIK GELİR DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI ,92 ,03 ,44 ,62 ,00 ,28 A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR

52 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 İLK ALTI AY AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)

53 GİDER ANALİZLERİ

54 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 İLK ALTI AY GİDER DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 36.537 47.768 48.324 46.299 43.180 55.688 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 60.075 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 2.809 77 100 2.384 4.373 7.408 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 1.959 4.612 20 3.442 5.589 15.282 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)

55 GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AYLIK (1.000TL)

56 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 İLK ALTI AYLIK (1.000TL)

57 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013 İLK ALTI AYLIK (1.000TL)

58 GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ

59 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI GELİR-GİDER FARKI (2013 İLK ALTI AYLIK)
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GELİR - GİDER FARKI 82.179

60 GELİR – GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AYLIK

61 Gelir ve Gider 2013 İLK ALTI AYLIK -(1.000 TL)

62 B-ETKİNLİK ANALİZLERİ
HEMŞİRE ETKİNLİĞİ PERSONEL ETKİNLİĞİ LABORATUVAR ETKİNLİĞİ

63 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI ANABİLİM DALLARINA GÖRE YAPILAN İSTEK SAYISI (1) 2013 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran A.D. AİLE HEKİMLİĞİ ABD 526 452 608 485 556 779 ANESTEZİYOLOJİ ABD 13737 13195 13919 13619 14486 11634 ÇOC.SAĞLIĞI VE HAST. ABD 53163 54363 53431 51763 53013 51647 ÇOCUK CERRAHİSİ ABD 819 573 476 822 685 887 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HAST. AD 115 98 72 61 28 48 DERİ VE ZÜHREVİ HAST. ABD 4823 4764 5071 4912 5255 3672 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKRO. AD. 4228 3577 3367 3079 4110 3784 FARMAKOLOJİ VE KLİNİK FARMAKOLOJİ ABD 2509 2527 2632 3065 2947 2324 FİZİKSEL TIP VE REH. ABD 6200 5531 6371 7029 5224 4477 GENEL CERRAHİ ABD 28299 26098 26650 26971 29509 25444 GÖĞÜS CERRAHİSİ ABD 2285 2201 2389 2261 2089 1923 GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD 8239 6878 7848 7169 8232 7190 GÖZ HASTALIKLARI ABD 2143 2258 2847 2310 2567 2676 HALK SAĞLIĞI ABD 230 339 GELİR ANALİZLERİ

64 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI ANABİLİM DALLARINA GÖRE YAPILAN İSTEK SAYISI (2) 2013 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran A.D. İÇ HASTALIKLARI ABD 143533 137688 154171 157272 167259 140703 K.DAMAR CERRAHİSİ ABD 6664 5962 6335 5354 6422 6022 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.B.D 17853 16002 17532 16169 15995 15321 KARDİYOLOJİ ABD 16966 14054 16944 17080 18698 13453 KBB HASTALIKLARI ABD 1831 1976 2102 2226 1900 1669 NÖROLOJİ ABD 11951 10356 11223 9645 11505 10978 NÖROŞİRÜRJİ AD 6255 5615 6493 6595 6203 4793 NÜKLEER TIP ABD 1287 1193 1288 1175 1354 1126 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ABD 10464 8031 7560 8161 8651 7152 PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ ABD 2030 2455 2861 2619 2641 2255 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD 2398 2474 3291 2268 2753 2707 SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPER.TIP. 1779 1943 1520 1742 1454 1460 TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ ABD 3777 3122 3429 3163 3967 3310 TIBBİ GENETİK ABD 35 26 38 13 27 TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ 3170 2694 2938 3098 3729 3475 ÜROLOJİ ABD 6572 6178 6358 6403 5683 5454

65 KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI İLK 6 AYLIK 2013 GELİR ve GİDERLERİ (1.000TL)

66 İSTANBUL VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTELERİ LİMİT AŞIMI (TL)

67 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

68 Geleceğe Yönelik Planlar ve Talepler
Merkezi Kan Alma Bölümü Nitelikli Kan alma Elemanı (Hemşire, acil tıp teknisyeni) Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarına bağlı birimlerin de yer alacağı daha geniş laboratuvar yerleşim alanı Pnömatik sistem Limit aşımına makul çözüm bulunması

69 Teşekkürler


"İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI 2013" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları