Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yurt Dışı Sandık Kurulu Üyeleri ve Gözlemcileri (Müşahitler) Eğitimi Temmuz 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yurt Dışı Sandık Kurulu Üyeleri ve Gözlemcileri (Müşahitler) Eğitimi Temmuz 2014."— Sunum transkripti:

1 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yurt Dışı Sandık Kurulu Üyeleri ve Gözlemcileri (Müşahitler) Eğitimi Temmuz 2014

2 Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı

3 «Sandıklara da el uzatabilirler
«Sandıklara da el uzatabilirler! AKP iktidarına bir daha geleceğimizi çalamayacaklarını göstermeliyiz!» Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

4 Partimizin yurt dışı ve gümrüklerdeki sandık kurulu üyeleri ve gözlemcilerine; oy verme öncesi, oy verme sırası ve bitimindeki görevleri ile ilgili yetkinlik kazandırmak. AMAÇ

5 Öğrenim Hedefleri Oy kullanma öncesindeki önemli konuları sayabilmek. Oy verme sırasındaki sorumlulukları sıralayabilmek. Oy verme bitimindeki önemli konuları sayabilmek. 1 2 3

6 Yurt Dışında Oy Kullanılmasıyla İlgili Genel Bilgiler

7 Sandık Kurulacak Ülkeler ve Oy Verme Süreleri

8 Sandık Kurulacak Ülkeler ve
Temsilcilik Haricinde Oy Kullanılacak Yerler

9 Oy Kullanılacak Gümrük Kapıları

10 Yurt dışında oy verme ne zaman başlar?
Oy nasıl kullanılacak ? Yurt dışında oy verme ne zaman başlar? Oy verme işlemi, 31 Temmuz Perşembe-3 Ağustos 2014 Pazar günleri arasında, İkinci tur için Ağustos tarihleri arasında, YSK’nın belirlediği günlerde, O ülkenin yerel saatine göre saat 08.00’de başlar ve 17.00’de biter.

11 Gümrüklerde oy verme ne zaman başlar?
Oy nasıl kullanılacak ? Gümrüklerde oy verme ne zaman başlar? Gümrük Kapılarındaki Sandıklarda, Birinci tur oylama, 26 Temmuz – 10 Ağustos 2014 tarihleri arasında, İkinci tur oylama ise, Ağustos 2014 tarihleri arasında, YSK’nın o çevreler için belirleyeceği saatlerde başlar ve biter.

12 Randevu Sistemi nedir ? Seçmenlerin, bulundukları ülkelerde, YSK tarafından o ülke için belirlenen tarih ve sandıklardan kendisine uygun olan tarihi ve sandığı seçebilmesidir. Randevular, internet adresinden alınabilecektir. Randevu alınmaması halinde, seçmen için yer, gün ve saati sistemin kendisi atayacaktır. Oy kullanma süresi 1 gün olan ülkelerde randevu sistemi uygulanmayacaktır.

13 Randevu alınan ya da sistem tarafından belirlenen saat aralığı dışında gelen seçmene aynı gün içinde oy kullandırılır. D İ K K A T ! Belirlenen oy verme gününde oyunu kullanmayan seçmenler ise, sadece gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oylarını kullanabilirler. Gümrüklerde oy kullanabilmek için randevuya gerek yoktur!

14 I. BÖLÜM OY KULLANMA ÖNCESİNDE ÖNEMLİ KONULAR

15 CHP Yurtdışı Temsilciliği
İLETİŞİM ZİNCİRİ’ndeki sorumluların iletişim bilgilerini seçim öncesinde mutlaka alalım! Sandık Kurulu Üyesi Gözlemci CHP Kat Sorumlusu CHP Bina Sorumlusu CHP Yurtdışı Temsilciliği

16 SEÇİM GÜNÜ… Saat: 06.30 Yurt Dışı Sandık Kurulu Üyelerimiz, gözlemcilerimiz görev yapacakları sandıkların başına varmış olmalılar. Saat 07.00 Yurt Dışı Sandık Kurulu Başkanı, içinde oy verme araçlarının bulunduğu torbayı mühürlü biçimde sandık başına getirmek zorunda.

17 Yurt Dışı Sandık Kurulunun Oluşturulması:
Oy kullanma başlamadan 1 saat önce yani 07.00’de Sandık Kurulu oluşturulur. Bu kurul, yurt dışında; bir başkan ve bir kamu görevlisi ile son milletvekili seçiminde en çok oy alan üç (3)̧ partinin(CHP, AKP, MHP) belirleyeceği birer üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

18 Sandık Kurulu Üyelerinden gelmeyen olursa ne yapılacak?
Gelmeyen üye yerine, aynı partinin gönderdiği yedek üye geçer. Ancak 5 kişi toplanamazsa da 1 başkan ve 1 üyenin toplanmasıyla kurul kurulmuş olur ve çalışmaya başlar. Diğer üyelerin tamamlanması beklenmez.

19 Sandık Kurulu, yedek üyelerden de tamamlanamaz ve 2 kişinin altına düşerse ne olacak?
Yurt Dışı Sandık Kurulu üye sayısı ikiden de aşağı düşerse tutanağa geçirilir ve eksiklikler orada bulunan seçme yeterliğine sahip, okur-yazar olanlar arasından başkanın seçeceği kimselerle doldurulur. DİKKAT: Böyle bir durumda CHP Gözlemcisi(Müşahidi), mutlaka sandık kuruluna başvurmalı ve kurulda asıl üye olma imkanını kullanmalıdır.

20 Oy verme süresi bir günden fazla olan temsilciliklerde asıl ve yedek üyelerimizin dönüşümlü olarak görev yapabilmeleri mümkündür.

21 Yemin etme… Yurt Dışı Sandık Kurulu oluşturulduktan sonra, kurul üyeleri sırayla yeminlerini ederler. Görevler… Mühürlü seçim torbası açılır. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu mühürlü zarflara, Yurt Dışı Sandık Kurulu mührü basılır. Oy pusulalarının arkasına da Yurt Dışı Sandık Kurulu Mührü basılır.

22 Seçim günü görev yapacağımız yeri tanıyalım:
Sandık Çevresi Sandığın çevresindeki 15 metre yarıçaplı alandır. Sandık Alanı Sandık kurulu başkanı tarafından şartlar dikkate alınarak belirlenen ve tutanağa geçirilen alandır.

23 Yurt içi seçimlerinden farklı olarak;
Sandık başında; Elektrik ve internet bağlantısı olan bir bilgisayar bulunacaktır. Bu bilgisayar ile, oy kullanan seçmenin oy kullandığına dair bilgi SEÇSİS’e işlenir.

24 D İ K K A T ! Sandık Kurulu Üyemiz, kimlik tespiti ve imza süreçlerini yakından takip edebilmek için SEÇSİS girişlerinin başında durmalıdır!

25 Sandık Çevresinde Kimler Bulunabilir?
Sandık Kurulu Başkan ve Üyeleri Gözlemciler(Müşahitler) Milletvekilleri O sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler Adaylar Resmi bina sorumluları Çağrı üzerine gelen görevli kolluk güçleri

26 Usulsüzlüklere karşı;
Şikayet İtiraz Muhalefet Şerhi Usulsüzlüklere karşı;

27

28 Gözlemci! (Müşahit) Sandık başında herhangi bir aksaklıkla karşılaşırsa MUTLAKA yazılı/sözlü şikayet yöntemi ile başvuruda bulunmalı. Bu şikayetin sonucunu sandık tutanak defterine işleterek, sandık kurulu kararının bir örneğini almalıdır. Ret kararı çıkarsa, kararın örneğini bina sorumlumuza ya da partimizin yurt dışı temsilciliğine iletmelidir.

29 Şikayet hakkımızı usulsüzlük yapıldığını hissettiğimiz her konuda kullanalım. Şikayet reddedilirse, İtiraz hakkımızı kullanalım. CHP temsilcileri olarak, en az sandık başkanı kadar duruma hakim olduğumuzu gösterelim!

30 İtirazlar Ankara’da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tarafından inceleneceğinden;
D İ K K A T ! Yurt Dışı Sandık Kurulu Üyesi ve Gözlemcilerimizin, sandık kurullarına özellikle işlemlerin yapıldığı esnada şikayet dilekçelerini vermeleri gerekmektedir.

31 Elimizdeki ŞİKAYET ve İTİRAZ dilekçelerine birlikte göz atalım…

32 Sandık kurulu üyemiz geldi, ama gözlemcimiz gelmedi?
Partimizin sandık kurulu üyesi, aynı zamanda gözlemcilerimizin(müşahit) görevlerini de yerine getirecektir. ÖNEMLİ ! Sandık Kurulu Üyesi, gerekli gördüğü hallerde, sandık kurulunun alacağı kararlara muhalefet şerhini yazılı olarak koymalıdır.

33 TUTANAK DEFTERİ ÖRNEĞİ…

34 II. BÖLÜM OY VERME SIRASINDAKİ SORUMLULUKLAR

35 Oy verme işlemi ne zaman başlar ?
O ülkenin yerel saatine göre saat 08.00’de başlar ve 17.00’de biter. Oy vermeye saatinde başlanıp başlanmadığı ve saatinde sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı tutanak altına alınmalıdır.

36 Sandık Kurulu Üyemiz ve Gözlemcimiz(Müşahidimiz) Nasıl Oy Kullanacak?
Müş ahidi miz, önce göre vli oldu ğu sandı ktaki ‘oy kulla nma önce si’ yapıl acak işlem leri izlem eli; ardın dan, oy verec eği sandı kta oyun u kulla nıp derh al göre vli oldu ğu sandı ğa geri dön meli dir. Sandık kurulu asıl üyeleri, görevli oldukları sandıkta oy kullanırlar. Sandık kurulu yedek üyesi olup, asılın gelmemesi nedeniyle sandık kurulunda görev alanlar ise kayıtlı oldukları kendi sandıklarında oy kullanırlar.

37 Kimler Oy Kullanabilir?
Yanında, «T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaportunu» getirenler oy kullanabilirler. Kimli ğinde veya pasa port unda T.C. kimli k num arası olma yanla r, anca k «Kim lik num arası nın yer aldığı tems ilcilik (büy ükelç ilik, başk onso loslu k) tarafı ndan onay lı Nüfu s Kayıt Örne ği»ni n veya «T.C kimli k num arası nın yer aldığı ek bir kimli k belg esini n» ibrazı halin de oy kulla nabili rler.

38 Gözlemci (Müşahit) / Sandık Kurulu Üyesinin Oy Verme Sırasında Görevleri
Seçmenleri, kabine cep telefonu veya elektronik eşyalarla girmemeleri için uyaralım!

39 Sandık Kurulu Başkanı tarafından SEÇSİS’te «Yurt Dışı Seçmen Sorgulama ve Oy Kullandı Bilgi Girişi» ekranı üzerinden kişinin T.C kimlik numarası girilerek seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise daha önce oy kullanıp kullanmadığı sorgulanır ! D İ K K A T ! «Seçmen kütüğünde ismi bulunmayan» veya «oy kullandı» bilgisi işaretli bulunan vatandaşlara oy kullandırılmaz !

40 Ancak; bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez.
Gözlemci (Müşahit) / Sandık Kurulu Üyesinin Oy Verme Sırasında Görevleri Engelliler, akrabaları ya da başka bir seçmen yardımıyla oylarını kullanırlar. Ancak; bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. Sandık başkanı da sadece bir kişiye kapalı oy verme yerinde yardımcı olabilir. Aksi durumda mutlaka ŞİKAYET hakkımızı kullanalım!

41 Gözlemci / Sandık Kurulu Üyesinin Oy Verme Sırasında Görevleri
Sandık kurulu üyemiz, başkanın SEÇSİS’te kişinin oy kullandığını işaretleyip işaretlemediğini kontrol eder! Okuma yazma bilmeyen seçmen talep ederse Sandık Kurulu Başkanı kurulun huzurunda gerekli açıklamada bulunabilir. Ancak seçmenle birlikte oy verme kabinine giremeyeceğini unutmayalım!

42 D İ K K A T ! Sandık Kurulu Üyemiz, zihinsel engelli seçmenlere oy kullandırıldığını tespit ettiğinde; gözlemcimizi (müşahidimizi), konuyla ilgili şikayette bulunması için uyarmalı, Gözlemci yoksa sandık kurulu üyesi olarak kurula konuyla ilgili karar aldırmalıdır.

43 Saat: 17.00 Oy verme işleminin biteceği saat geldiğinde hala seçmen varsa ne olacaktır? Bu kişiler sandık başkanı tarafından sayılır, kimlikleri tespit edilir ve sıra ile oyları kullandırılır. Oy verme bitiş saatinden sonra sandık başına gelen seçmen oy kullanamaz. Aksi durumda şikayet yoluna başvurulmalı ve bu durumun tutanak defterine geçirilmesi sağlanmalıdır.

44 III. BÖLÜM OY VERME BİTİMİNDEN SONRAKİ ÖNEMLİ KONULAR

45 Saat: 17.00 Oy kullanma bitiminin ilanı Seçmenlerin tümü oy kullanmış olsa dahi oy verme işleminin sona erme saatinden önce sandıklar açılamaz.

46 Sandık açılmadan önce;
Sandık seçmen listesi kontrol edilerek kaç kişinin oy vermiş olduğu sayılır. Kullanılmayan oy pusulaları, zarflar ve oy kullanan seçmen sayısı toplanır. İlk teslim alınan pusula ve zarf sayısıyla tutup tutmadığı denetlenir.

47 Kullanılmayan Oy Pusulaları ve Zarflar;
Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar, üzerine sayıları yazılarak ayrı ayrı bağlanıp mühürlenir. Sayıları ise Zarf Sayım Tutanağına yazılır. Kullanılmayan zarflar ile oy pusulaları torbanın alt kısmına konularak, bir boğum oluşturacak şekilde bağlanır.

48 Zarf Sayım Tutanağı

49 Mühürler ; «EVET» veya «TERCİH» mühürleri sandık kurulu başkanı tarafından ertesi gün kullanılmak ve Komisyon’a teslim edilmek üzere mühür kesesine konur. Bir sonraki gün oy verme işlemine devam edilecek ise mühürler kesinlikle oy zarflarının bulunduğu torbaya konulmaz. Yapılan bu işlemler tutanağa geçirilir.

50 Hazırlıklar tamamlanıp, uygun ortam oluşturulduktan sonra
SANDIK AÇILIR…

51 Sandıktan Çıkan Zarflar;
Oy sandığı açıldıktan sonra zarflar, sandık kurulu tarafından iki defa sayılır. Eğer iki sayım arasında fark olursa, üçüncü sayım yapılarak son sayımın sonucuna göre işlem yapılır ve kullanılan toplam zarf sayısı tespit edilir. Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy veren seçmen sayısıyla karşılaştırılarak sayıların birbirini tutup tutmadığı denetlenir ve sonuç Zarf Sayım Tutanağına geçirilir.

52 D İ K K A T ! Yurt dışında kullanılacak oyların sayım ve dökümü Türkiye’de Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılacağından kesinlikle zarflar açılmayacak ve oy sayımı yapılmayacaktır.

53 Sandıktan Çıkan Zarflar;
Bütün bu işlemler tutanak defterine de geçirilerek sandık kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve sandık kurulu mührü ile mühürlenir. Sandık kurulunca düzenlenen tutanağın aslı ile seçmen cetvelinin aslı sandıktan çıkan zarflarla birlikte kurula ait torbanın boğumdan sonraki üst kısmına konulur ve ağzı kapatılarak mühürlenir.

54 Sandıktan Çıkan Zarflar;
ÖNEMLİ NOT : Sandık kurulu başkanı ile ad çekmeyle belirlenen bir kurul üyesi, sandık numarası yazılı ağzı mühürlü oy torbasını «Sandık Kurulunca Komisyona Teslim Edilecek Malzemeyi Gösterir Tutanağı» düzenleyerek en kısa zamanda Komisyona (Saklama ve Ulaştırma Sandık Kurulu) teslim eder. Sandık kurulu üyemiz, adı kurada çıkmasa dahi, bu süreci sonuna kadar yakından izlemelidir.

55 Sandıktan Çıkan Zarflar;
Oy verme günü birden fazla olan temsilciliklerde, her oy verme günü sonunda tüm bu işlemler TEKRARLANIR ! Oy verme süresinin son günü "TERCİH" veya "EVET" mühürleri ile sandık kurulu mührü mühür kesesine konularak, kesenin ağzı kapatılır. Bu mühür kesesi Komisyona ayrıca teslim edilir.

56 Komisyon (Saklama ve Ulaştırma Sandık Kurulu) nedir?
Temsilciliklerde oyları saklamak, ağzı mühürlü oy torbalarını İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli kuruldur. Her dış temsilcilikte; o yer misyon şefi veya en kıdemlisinin başkanlığında, o temsilcilikte görevli bir kamu görevlisi üye ile son milletvekili seçiminde en çok oy alan üç (3)̧ partinin belirleyeceği birer üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

57 Komisyon (Saklama ve Ulaştırma Sandık Kurulu)
Siyasi partiler üye bildirmez ise eksiklik kamu görevlileri arasından seçilecek üye ile doldurulur. Oy verme süresi bir günden fazla olan temsilciliklerde, asıl ve yedek komisyon üyelerimiz, dönüşümlü olarak görev yapabileceklerdir.

58 Komisyonun (Saklama ve Ulaştırma Sandık Kurulu) Görevleri,
YSK ve İlçe Seçim Kurulu tarafından temsilciliklere gönderilecek her türlü seçim malzemesini teslim almak ve sandık kurullarına verilmek üzere temsilciliğin uygun bir yerinde muhafazasını sağlamak. Her oy verme günü başında, sandıklarda elektrik ve internet bağlantısı olan bilgisayarı kullanıma hazır bulundurmak.

59 Komisyonun (Saklama ve Ulaştırma Sandık Kurulu) Görevleri
Her oy verme gününün başında o gün kullanılacak ; Oy torbalarını, Oy pusulalarını, «TERCİH» veya «EVET» mühürleri ile sandık kurulu mührünün bulunduğu mühür kesesini, Kırtasiye malzemelerini,  tutanak karşılığı sandık kurullarına teslim etmek.

60 Komisyonun (Saklama ve Ulaştırma Sandık Kurulu) Görevleri,
Sandık kurullarınca her oy verme günü sonunda getirilen mühürlü torbaları tutanak karşılığı muhafaza edilmek üzere teslim almak, Sandık kurullarınca şikâyet üzerine verilen kararlara karşı yapılacak itirazları İlçe Seçim Kuruluna derhal ulaştırmak,

61 Komisyonun (Saklama ve Ulaştırma Sandık Kurulu) Görevleri,
Oy verme süresinin bitiminde oy torbalarını, Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna en seri vasıtayla tutanak ile birlikte göndermek ve tutanağın bir suretinin ilgili temsilcilikte saklanmasını sağlamak. Oy verme süresinin sonunda, yedek oy pusulası ve zarflardan artanların İlçe Seçim Kuruluna göndermek görevlerini yürütür.

62 Torbaların Korunması ve Tutanakların Saklanması
Komisyon başkanı, sandık kurulu başkanlarının getirecekleri oy torbalarını teslim almak üzere bir yetkili bulundurmak zorundadır. Sandık Kurulu Üyemiz, kurada adı çıkmasa da bu teslim sürecinin sonuna kadar yakından izlemelidir.

63 Torbaların Korunması ve Tutanakların Saklanması
Oy torbaları temsilciliklerde, kapısında en az 3 farklı kilidi olan, Komisyonun izni olmadan girip çıkılamayan özel güvenlikli bir odada muhafaza edilecektir. Anahtarlardan biri Komisyon başkanında diğer ikisi kura ile belirlenecek şekilde siyasi partili Komisyon üyelerinde bulunacaktır.

64 Torbaların Korunması, Tutanakların Saklanması
Komisyon üyemiz, her oy verme günü süre bitiminde, o güne ait oy torbalarının muhafaza edileceği yerde hazır bulunmak zorundadır. Saklama ve Ulaştırma Sandık Kurulunun tüm üyeleri, bir araya gelmeden saklama odası açılamaz! Torbalarla birlikte teslim alınan tutanak örnekleri Komisyon başkanı tarafından ayrı bir dosyaya konularak onun sorumluluğunda kilitli bir yerde muhafaza edilir.

65 Komisyon Üyeleri, 24 saat esasına göre görev yapacaklarından asıl ve yedek kurul üyelerimiz dönüşümlü olarak görev yapabilirler. D İ K K A T ! Temsilciliklerimizde oy kullanma süresince komisyona teslim edilen oy torbaları YSK’nın 203 No’lu Genelgesine göre düzenlenerek Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen usul ve esaslarla İlçe Seçim Kuruluna gönderilir ve teslim edilir.

66 Kaynak

67 «Siyaset heyecan, inanmışlık, kararlılık işidir
«Siyaset heyecan, inanmışlık, kararlılık işidir. Heyecanınızı asla kaybetmeyin!» Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

68 UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN!


"Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yurt Dışı Sandık Kurulu Üyeleri ve Gözlemcileri (Müşahitler) Eğitimi Temmuz 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları