Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu Slayt Sosyal Bilgiler konularını daha iyi öğrenebilmek ve öğretebilmek için hazırlanmıştır Demokrasinin Serüveni Ünitesi 3. Kazanıma (Demokratik yönetimlerde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu Slayt Sosyal Bilgiler konularını daha iyi öğrenebilmek ve öğretebilmek için hazırlanmıştır Demokrasinin Serüveni Ünitesi 3. Kazanıma (Demokratik yönetimlerde."— Sunum transkripti:

1

2 Bu Slayt Sosyal Bilgiler konularını daha iyi öğrenebilmek ve öğretebilmek için hazırlanmıştır Demokrasinin Serüveni Ünitesi 3. Kazanıma (Demokratik yönetimlerde yaşama hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerektiğini savunur) uygun olarak hazırlanmıştır. İstek ve önerilerinizi www.sosyalbilgiler.biz sitemizden veya erkanhoca@hotmail.com mail adresimden iletebilirsiniz Erkan İsanmaz www.sosyalbilgiler.biz erkanhoca@hotmail.com

3 Burada bir sorun var mı? Sorunu çözme şekli doğru mu? Siz olsaydınız demokratik olarak nasıl çözerdiniz?

4 İnsan hakları, genel olarak kişinin insanca yaşaması için gerekli olan, vazgeçilmez ve dokunulmaz temel haklarını ifade eder Başlıca Temel Haklarımız nelerdir?

5 Bu haklar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinde de yer almaktadır. Temel hakların devlet tarafından yasal olarak tanınması ve korunması gerekir. Anayasamızda Temel Haklar ve Özgürlükler başlığı ile güvence atına alınmıştır Yaşama Hakkı Kişi Dokunulmazlığı Hakkı Özel Yaşamın Gizliliği Din ve Vicdan Özgürlüğü Düşünce, Kanaat ve İfade Özgürlüğü temel haklarımızdandır

6 Bu haklar arasında Yaşama Hakkı’nın en temel hak olarak adlandırılmasının sebebi ne olabilir?

7 Ya kardeşim biz burada ölüp gidiyoruz. Önce benim hayatımı kurtarın da ondan sonra diğer haklarımı düşünürüm.

8 Yaşama hakkı korunmadan diğer haklardan yararlanmak mümkün değildir. Bu nedenle yaşama hakkı, insanın sahip olduğu ilk haktır. Yaşama hakkı, doğum öncesinden başlar ve ömür boyu devam eder. Anayasamızın 17. maddesinde yaşama hakkı; “Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” İfadesiyle güvence altına almıştır. Yaşama hakkı, insanın en temel hakkı. olduğu için savaş, sıkıyönetim ve. olağanüstü hallerde bile yok edilemez. Yaşama hakkı ne zaman başlar?

9 İki kardeş, töre uğruna kız kardeşlerini İstanbul'da yol ortasında vurdu. Kadın yaralandı ama ölmedi. 13 saat sonra bu kez hastane odasını basıp, canını aldılar. Hangi temel hak çiğnenmiştir?Bu haberde insan hakları ihlaline neden olan hangi olay vurgulanmaktadır?

10 Yaşama hakkı ile bu afiş arasında nasıl bir bağlantı kurabilirsiniz?

11 Tek kişinin yönetimine Monarşi denirdi. Yaşama hakkı monarşilerde gözetilir miydi?

12 Temel haklarımızdan birisi de “Kişi Dokunulmazlığı” dır. Kişi dokunulmazlığı denilince ne anlıyorsunuz?

13 Bireyin her türlü tehdide karşı korunması, toplumsal ve bedensel bütünlüğünün hiçbir şekilde bozulmamasını sağlayacak önlemlerin alınması hakkıdır. Bu hak, bireyin yaşama hakkını sağlamak için vardır. Ülkemizde bu hak anayasamızın 17.maddesinde Güvence altına alınmıştır.

14 Bu ilanda hangi temel hak ihlal edilecektir?Çöp atan mı suçlu yoksa atanı dövecek olan mı? Çöp atma sorununu siz olsaydınız nasıl çözerdiniz?

15 İnsan haklarına göre işkence yapılabilir mi?

16 Sizce herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahip midir?

17 Anayasamızın 24.MADDE sine göre: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

18 Fatihin Bosna’lılara gönderdiği fermanın orijinal hali Fermanda Bosnalı rahiplere nasıl bir hak tanınmıştır?

19 Bu haber din ve vicdan özgürlüğüne uygun mu?

20 Toplantı veya yürüyüş yapmak için izin almaya gerek var mıdır?

21 Madde 34- Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Genel meydanlardaki toplantılarda, halkın ve ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağlamak üzere valilik ve kaymakamlıklarca yapılacak düzenlemelere uyulması zorunludur. Hangi durumlarda toplantı ve yürüyüş hakkı sınırlandırılabilir Toplantı yapılacak yerleri kimler belirliyor?

22 1 Mayıs restleşmesi... İstanbul Valiliği'nin güvenlik uyarısına rağmen, sendikalar geri adım atmadı Bu haberde hangi hak kullanılmak isteniyor?Hangi gerekçe ile izin verilmiyor?İzin olmamasına rağmen yürüyüşte ısrar edilmesi doğru mu?

23 "Yetkili mercilerce yasaklanmış olmasına rağmen; 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama çağrısı yaparak halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtan TÜRK-İŞ, DİSK VE KESK yöneticileri hakkında başsavcılığımızca 2911 sayılı yasanın 27'nci ve 34'üncü maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır" denildi. Başsavcı neden soruşturma başlatmıştır?

24 Son olarak ta düşünce ve kanaat özgürlüğünü işleyelim.

25 Anayasamıza göre, herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Anayasamız bu özgürlüğün kullanılmasında da bazı sınırlandırmalar getirmiştir. Buna göre düşünceyi açıklama özgürlüğü : - Suç işlemeyi özendirmemelidir. - Devlet, aile ve kişi sırlarını açıklamaya neden olmamalıdır. - Yargılamayı engellememelidir. - Yasaklanmış bir dille kullanılmamalıdır. Neden bazı durumlarda düşünce özgürlüğüne kısıtlama getirilmiştir?

26 “Her insanın düşüncelerini özgürce açıklama hakkı vardır, bu hak her türlü düşünce ve bilginin sorgulanmasının, erişilmesinin, yayılmasının sözlü, yazılı veya belirlenen değişik usullerde sınır tanımaksızın kişinin seçimine bağlı olarak belirlediği her türlü iletişim aracıyla kullanıldığı bir özgürlüğü içerir.” Birleşmiş Milletler Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi Madde 19/2 16 Aralık 1966 Anayasamızdaki düşünce ve kanaat özgürlüğüne benziyor mu?

27 Temel Haklarımızdan hangilerine uygun değildir?

28 Sizce de doğru mu?Demokrasinin yerleşmesi zorlu mücadelelerden sonra mı olmuştur? Sizce hangisi haklıdır?Demokrasiyi savunan bu kişi sizce demokrasiye uygun hareket edebiliyor mu?

29 Kamu güvenliği ve kamu sağlığını sağlamak için kanunlar çerçevesinde bazen bu haklar sınırlandırılabilir. Düşük kaliteli kömür satılması yasaklanabilir mi? Niçin Ruhsatsız tabanca taşımak neden yasaktır?

30 Diyarbakır İl Tarım Müdürü Mustafa Kayhan, Silvan ilçesine bağlı Akçay köyünün kuş gribi şüphesi nedeniyle karantina altına alındığını söyleyerek köye giriş ve çıkışların yasak olduğunu belirtti. Karantina olan yerde bazı haklar kısıtlanabilir Bu kısıtlanmanın sebebi nedir?

31 Etkinlik OlayEvetHayır Bir belediye başkan adayını desteklemek için düzenlenen toplantıda konuşma yapılması Sokakta hoparlörlü araçlarla propaganda yapılması Bir grup insanın kaldırımı işgal ederek yönetimi protesto etmesi Gazetede özel hayatımızla ilgili yalanlar içeren bir yazı yayımlanması İzinsiz gösteri yürüyüşü düzenlenmesi Bir ürün hakkında yanlış bilgiler içeren reklâm yayınlanması

32 Neler Öğrendim Yaşama, Kişi dokunulmazlığı, Din ve Vicdan özgürlüğü ve Düşünce özgürlüğümüz vardır Tüm haklarımız Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır Tüm bu haklarımız demokratik yönetimlerde sağlanabilir. Özgürlüklerimiz başkalarının özgürlüklerini kısıtlamamakla alakalıdır. Kamu sağlığı ve güvenliği ile başkalarının özgürlükleri için bazı özgürlükler kısıtlanabilir Bu haklar aynı zamanda Uluslararası belge ve kuruluşlar tarafından da desteklenmektedir

33 “Çocuklar konuları unutmamak için, tekrar etmeyi ve soru çözmeyi unutmayınız”


"Bu Slayt Sosyal Bilgiler konularını daha iyi öğrenebilmek ve öğretebilmek için hazırlanmıştır Demokrasinin Serüveni Ünitesi 3. Kazanıma (Demokratik yönetimlerde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları