Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Organik hayvancılık Hayvanların yetiştirilmesinde şartlar, profilaksi ve tedavi Aheloy, 25-27.11.2011 Nikolay Tihov, Petar Kirov “Biyoselena“ Organik Tarım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Organik hayvancılık Hayvanların yetiştirilmesinde şartlar, profilaksi ve tedavi Aheloy, 25-27.11.2011 Nikolay Tihov, Petar Kirov “Biyoselena“ Organik Tarım."— Sunum transkripti:

1 Organik hayvancılık Hayvanların yetiştirilmesinde şartlar, profilaksi ve tedavi Aheloy, 25-27.11.2011 Nikolay Tihov, Petar Kirov “Biyoselena“ Organik Tarım Vakfı projesi AB tarafından CCI 2007CB16IPO008 nolu Bulgaristan ile Türkiye arasında sınırötesi işbirliği İPA Programı çerçevesinde mali yardım alıyor.

2 MEVZUAT Hayvanların, hayvan ürünleri ve hayvan menşeli gıdanın organik yetiştirilmesi ve üzerindeki işaretlenmesi ile ilgili Doğa ve Çevre Bakanlığı ve Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın 30 ağustos 2001 tarihli 35 nolu yönetmeliği. Hayvanların, hayvan ürünleri ve hayvan menşeli gıdanın organik yetiştirilmesi ve üzerindeki işaretlenmesi ile ilgili Doğa ve Çevre Bakanlığı ve Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın 30 ağustos 2001 tarihli 35 nolu yönetmeliği. Organik tarım ve organik ürünlerin etiketlenmesi ve 2092/91 Nolu Düzenlemenin (AET) iptal edilmesiyle ilgili 28.06.07 tarihli Konsey’in 834/2007 Nolu Düzenlemesi Organik tarım ve organik ürünlerin etiketlenmesi ve 2092/91 Nolu Düzenlemenin (AET) iptal edilmesiyle ilgili 28.06.07 tarihli Konsey’in 834/2007 Nolu Düzenlemesi Organik tarım etiketlenme ve kontrol hakkında 834/2007 Nolu Düzenlemenin uygulanmasına yönelik ayrıntılı kuralların tesbit edilmesine dair Komisyonun 05.09.08 tarihli 889/2008 Nolu Düzenlemesi. Organik tarım etiketlenme ve kontrol hakkında 834/2007 Nolu Düzenlemenin uygulanmasına yönelik ayrıntılı kuralların tesbit edilmesine dair Komisyonun 05.09.08 tarihli 889/2008 Nolu Düzenlemesi.

3 Hayvanların, hayvan ürünleri ve hayvan menşeli gıdanın organik yetiştirilmesi ve üretimi ve üzerindeki işaretlenmesi ile ilgili Doğa ve Çevre Bakanlığı ve Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın 30 Ağustos 2001 tarihli 35 nolu yönetmeliği. Hayvanların, hayvan ürünleri ve hayvan menşeli gıdanın organik yetiştirilmesi ve üretimi ve üzerindeki işaretlenmesi ile ilgili Doğa ve Çevre Bakanlığı ve Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın 30 Ağustos 2001 tarihli 35 nolu yönetmeliği.  Hayvanların organik yöntemle yetiştirilmesi: sığırlar, öküzler, tek tırnaklı, koyunlar, keçiler, domuzlar, kuşlar ve arılar  Hayvan ürünleri ve gıdası üretilmesi  Kontrol, işaretlenme, ithalat Üretim ilkeleri

4 1. HAYVANLARIN MENŞESİ 2. HAYVANLARIN BESLENMESİ 3. HASTALIKLARIN PROFİLAKSİSİ 4. YETİŞTİRME KOŞULLARI 5. AHIR GÜBRESİ HAYVANLARIN ORGANİK YETİŞTİRİLMESİNDE ESAS NOKTALAR

5 Hayvanların cinsi ve menşesi uygun, dayanıklı cinsler, mümkünse yerli olsun sürünün oluşturulması, tadılat ve genişletilmesi -– yalnızca diğer bir organik çiftlikten alınan hayvanlarla Organik tarzda yetiştirilmiş hayvanlar bulunmuyorsa aşağıdaki oranlarda geleneksel çiftlikten hayvanlar satın alınabilir: - Yaşlı hayvanların 10%’una kadar (büyükbaşh. ve tek tırnaklı) - Yaşlı hayvanların 20%’una kadar (koyun, keçi, domuz) -Cins değiştirmesinde – 40%’ına kadar

6 Hayvanların beslenmesi Yaş ve yem çeşitlerinin besleme biyolojisine uyumlu Yaş ve yem çeşitlerinin besleme biyolojisine uyumlu Organik yemlerle beslenme Organik yemlerle beslenme Dönem sırasında izni olan yemler: Dönem sırasında izni olan yemler: -dışardan satın alınmış için CB ? tayından 30% -dışardan satın alınmış için CB ? tayından 30% -kendi üretim için CB ? tayından 60% -kendi üretim için CB ? tayından 60% Yasaklanır: Yasaklanır: - antibiyotikler, koksıdıostatikler, hormonlar v.s. --- - büyüme veya verimliliğini artıran maddeler - antibiyotikler, koksıdıostatikler, hormonlar v.s. --- - büyüme veya verimliliğini artıran maddeler - GDO - GDO - zorla besleme - zorla besleme - süt tozu, süt ikame yemleri - süt tozu, süt ikame yemleri

7 Otcil hayvanlar – azığın en az 60% ‘ı hacmi büyük yemlerden oluşturulsun Kuşlar – minimüm 65% tane yem Kuş ve domuzlar– mutlaka hacmi büyük yem

8 Küçük memelerin anne sütü ile beslenmesinin minimüm süresi: - büyükbaş, tek tırnaklı – 3 ay; - koyun, keçi – 45 gün; - domuz – 40 gün Memelilerin sütle beslenmesi için minimüm süre

9 Yetiştirme sistemleri, hayvancılık binaları Yetiştirme sistemi ilgili türe maksimum uygun olmalı Yetiştirme sistemi ilgili türe maksimum uygun olmalı Bina ilgili türe gerekli hayvan hijyen koşulları sağlamalı Bina ilgili türe gerekli hayvan hijyen koşulları sağlamalı Serbest yetiştirme sistemleri tercih edilir Serbest yetiştirme sistemleri tercih edilir Yasaktır: Yasaktır:  bağlanma yetiştirmesi  Danaların birinci haftadan sonra bireysel ahırlarda  Küçük domuzların platformlar veya kafezlerde yetiştirilmesi  Kuşların kafez yetiştirilmesi  Domuz annelerinin bireysel yetiştirilmesi –Hayvanların gezme veya otlama için açık avluya zorunlu erişim. –Hayvan başına asgari geçerli kapalı ve açık alan (süt ineği – 6/4,5 m 2 ; domuz – 2,5/1,9 m 2 )

10 Hayvancılık uygulamaları  Doğal çiftleşme tercih edilir  Suni dölleme izinlidir  Hayvanların hadım edilmesi yalnızca yetiştirme tehnolojisine göre ve kalitenin artırılması için. Yasak: Yasak:  Embriyoların transplantasyonu  Boynuzsuzlaşma  Kuyruk, tırnak, gaga ve dişlerin kestirilmesi, taşıma sırasında yatıştırıcı ilaçlar.  Kuşların kesilmesi için asgari yaş.

11 Yalnızca yetkili veterener tarafından Yalnızca yetkili veterener tarafından Tedavinin ayrıntılı günlüğü Tedavinin ayrıntılı günlüğü İlaçların karent (kullanılmama) süreleri belirlenmiş olduğundan iki kat uzun olmalı. İlaçların karent (kullanılmama) süreleri belirlenmiş olduğundan iki kat uzun olmalı. Alopatik ilaçların uygulanması yasaktır Alopatik ilaçların uygulanması yasaktır Kızgınlık eşitleştirme veya büyüme hızlandırma ilaçlarının uygulanması yasaktır. Kızgınlık eşitleştirme veya büyüme hızlandırma ilaçlarının uygulanması yasaktır. Hayvanların tedavisi

12 Çiftliğin arazisine göre hayvanların azami geçerli sayısı (mesela:hektar bazında 2 süt ineği veya 13,3 koyun veya 230 tavuk) Ahır gübresinin doğru muhafazası ve kullanılması

13 hayvanlar 170 kilo N Süt İnekleri 2 Anne koyunları 13.3 6 aya kadar atlar 2 Damızlık tavşanları 100 Broylerler580 Yumurtacı tavuklar 230 Damızlık domuzları 6.5 Besicilik domuzları 14

14 Kontrol ve sertifikasyon Sertifikasyon örgütü seçilmesi Sertifikasyon örgütü seçilmesi Onaylı örgütü ile sertifikasyon antlaşması Onaylı örgütü ile sertifikasyon antlaşması Yılda çiftlikte asgari bir teftiş Yılda çiftlikte asgari bir teftiş Geçiş dönemi Geçiş dönemi  24 ay, çok yıllık bitkiler için – 36 ay  Hayvancılık çiftlikleri için – 24 ay

15 Hayvanların çeşitlerine göre geçiş dönemi Sığır ve atlar 12 ay veya hayatından ¾ ’Ü Genç damızlık sığır ve atlar 6 ay Domuzlar 4 ay Süt hayvanları 3 ay Besicilik genç hayvanları 2 ay Etlik kuşları 8 hafta Yumurtalık kuşları 6 hafta

16 DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ ! projesi AB tarafından CCI 2007CB16IPO008 nolu Bulgaristan ile Türkiye arasında sınırötesi işbirliği İPA Programı çerçevesinde mali yardım alıyor.


"Organik hayvancılık Hayvanların yetiştirilmesinde şartlar, profilaksi ve tedavi Aheloy, 25-27.11.2011 Nikolay Tihov, Petar Kirov “Biyoselena“ Organik Tarım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları