Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Organik tarımda iyi uygulamalar BİYOSELENA’nın tecrübesi Aheloy 25-27.11.2011 Nikolay Tihow, Petar Kirov BİYOSELENA OTV projesi AB tarafından CCI 2007CB16IPO008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Organik tarımda iyi uygulamalar BİYOSELENA’nın tecrübesi Aheloy 25-27.11.2011 Nikolay Tihow, Petar Kirov BİYOSELENA OTV projesi AB tarafından CCI 2007CB16IPO008."— Sunum transkripti:

1 Organik tarımda iyi uygulamalar BİYOSELENA’nın tecrübesi Aheloy 25-27.11.2011 Nikolay Tihow, Petar Kirov BİYOSELENA OTV projesi AB tarafından CCI 2007CB16IPO008 nolu Bulgaristan ile Türkiye arasında sınırötesi işbirliği İPA Programı çerçevesinde mali yardım alıyor.

2

3 BİYOSELEA Organik Tarım Vakfı 1998 yılında krulmuş ve ülke içinde faaliyet gösterir  Ana faaliyetleri 1. Organik tarım danışmanlıkları 2. Eğitim vermesi 3. Kredi almasına yönelik iş planlarının geliştirilmesi 4. Yayıncılık 5. Tanıtım, lobi yapması, Bulgaristan piyasasını organik ürünlere yönelik geliştirmek

4 Organik tarım ile ilgili danışmanlıklar   Çiftçiye organik tarım üzerinde danışmalar vermesi.   Çiftlikleri sertifikasyon için hazırlama, geçiş dönemi planı hazırlaması.   İşleme tesislerini sertifikasyon için hazırlama.   Teftiş sırasında refakat etmesi.   Önde gelen avrupa ülkelerinden know-haw transferi.   Köy Bölgelerini Geliştirme Programı çerçevesinde projeleri hazırlama.   Yeni organik gıdaları geliştirme ve bulgar piyasasında tanıtma.

5  Çiftlikleri tarım çevre ödemelerine yönelik hazırlama  Tarım çevre ödemelerine aday olmakta çiftliklere yardım etme  Ödeme ajansının yaptığı teftiş sırasında çiftçiye refakat etme  Devlet kurumları ve hizmetleri ile düzenli irtibatta bulunması  Cari belgelerin tutulmasında yardım etme  Çiftlik üzerinde düzenli olarak gözetim ve düzeltici tedbirler alması

6

7 “Bioselena” bünyesindeki mesleki eğitim merkezi Tarım-çevre - Bulgaristan’ın tarım-çevre programı - Toprağı iyi tarım ve çevre durumunda bakma ve iyi tarım ve çevre koşulları için milli standartlar - İyi tarım uygulama kuralları - Çiftliğin muhasebesi - Tarım-çevre ödemeleri olan 214 nolu önleme katılanların önüne konulan şartlar ve evraklar

8 “Bioselena” bünyesindeki mesleki eğitim merkezi Organik tarım - Organik tarıma yönelik Bulgar ve Avrupa mevzuat - Organik ürünler üreticileri ve işleticilerinin sertifikasyonuna yönelik şartlar ve belgeler - Organik bitkicilik - Organik hayvancılık - Organik gıda ve içeceklerin işletilmesi

9   Ek eğitimleri Organik tarımın çeşitli sektörlerde 4 nolu yönetmelik uyarınca çiftlikte yapılan işlenme üzerinde Organik tarımda çoçuklar eğitimi – okul yaşındaki çoçukların organik tarım, sağlıklı yeme ve çevre koruma eğitimi (ilk kur). Eğitim Plovdiv üniversitesi alanında bulunan ve bu amaçla özel kurulan Slançeva gradina (Güneş bahçesi) adlı gösteri çiftliğinde verilir.

10 http://www.bioferma.org/bg/

11

12 “BİOSELENA” ORGANİK TARIM VAKFI   Yayıncılık Organik tarımı öğrenen veya onunla uğraşan bilim adamları, öğrenciler, üniversitelilere yönelik ders kitabı ve organik üreticileri vazifesindeki çiftçilere yönelik bir kılavuz diye organik tarım özel edebiyatı yayınlıyoruz.

13 “BİOSELENA” ORGANİK TARIM VAKFI   Bulgar piyasasını organik ü rnler i ç in geliştirme, tanıtım ve lobi yapması. - Organik tarım ve ü retim sekt ö r ü nde ç alışan partner teşkilatlarıyla işbirliği - Organik ü r ü nlerin tanıtımı ve reklamı, t ü keticileri ü reticilerle bir araya getirme - Bulgar piyasasını organik ü r ü nlere y ö nelik geliştirme -ana ü r ü nleri-s ü t, et, bal, основни – мляко, месо, пчелен мед, ufak meyveli /ahududu, ç ilek/ - “ Bioselena ” inisiyatifi ü zerinde 2004 senesinde “ Bioprodukt BG ” adı altında organik ü r ü nleri satmaya y ö nelik bir pazarlama teşkilatı kuruldu

14   Adreslerimiz 4300 Karlovo Ul. “Vasil Karaivanov” № 36 Tel. 0335 9 20 38 Faks: 0335 9 16 42 5300 Gabrovo Ul. „Elisaveta Popantonova”№ 2 Tel./faks: 066 80 52 27 1000, Sofia Pl. Makedonia № 1, parter, staya 1 Tel./faks: 02 9 17 06 45 www.bioselena.com

15   Partnerlerimiz Denetim ve sertifikasyon ajansı Nadir yerli cinsler derneği ” Plovdiv tarım üniversitesi Ekofarm derneği

16   Organik tarımla doğrudan ilgili kurum ve teşkilatların adresleri: Tarım ve gıda bakanlığı – yasal evraklar, Bulgarista’da çalışan denetim kurumlarının listeleri, kayıt altına alınmış üreticiler, işlemciler ve tüccarların listeleri http://www.mzh.gpvernment.bg/MZH/bg/Sh ortLinks/BiologichnoZemedelie.aspx

17 “Zemedelie” Devlet fonu – ödeme ajansı – Köy bölgelerini geliştirme programı çerçevesinde finansman ajansıhttp://dfz.bghttp://dfz.bg Tarım danışmanlığı milli teşkilatı – devlet danışma teşkilatı www.naas.government.bg Bioprodukti Bulgar Derneği - 50 organik üreticileri yakın kapsayan sektör teşkilatı www.bgbio.org

18 Bulgaristan’da organik tohumlar ve dikim malzemesi sunan resmi veritaban www.organicXseeds.bg Organik tarıma ilişkin bulgar internet portalı www.bioferma.bg Organik ürünler tüketicilerine yönelik bilgilendiren internet portalı-teklif, kataloglar, mağazalar ww.bio.bg

19 AB Organik Tarım Komisyonu’nun resmi sitesi http://ec.europa.eu/agriculture/organic/hom ebg Organik tarım hareketleri uluslararası federasyonu – 160’dan fazla ülkeleri kapsayan teşkilatları birleştirir, organik tarım asgari standartları geliştirir www.ifoam.org

20 İsviçre’deki Frik’te bulunan Organik tarım bilim enstitüsü – “Bioselena” Vakfı’nı kurmuş olan organik tarımda önde gelen araştırma teşkilatı www.fibl.org Ortaklaşa tarım dernekleri uluslararası hareketi www.urgenci.net Ortaklaşa tarım derneği - “La goutte d’eau”, Fransa http://amap.delagouttedeau.fr

21 “Slançeva Gradina” adlı Gösteri çiftliği – organik tarım ve şifalı yemekte adapte programları üzerinde çoçukların eğitilmesi www.bioferma.org www.bioferma.org Plovdiv Tarım Üniversitesi-eğitim veren ana teşkilatı, organik tarım alanında üniversitelilere eğitim verir www.au-plovdiv.bg


"Organik tarımda iyi uygulamalar BİYOSELENA’nın tecrübesi Aheloy 25-27.11.2011 Nikolay Tihow, Petar Kirov BİYOSELENA OTV projesi AB tarafından CCI 2007CB16IPO008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları