Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNTERNET Kağan GÜL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNTERNET Kağan GÜL."— Sunum transkripti:

1 İNTERNET Kağan GÜL

2 KONULAR Toplumsal Değişim Süreci Bilgisayar Teknolojisi
Bilgisayar Nedir? Bilgisayarın Yetenekleri Nelerdir? İletişim Teknolojisi İnternet nedir? İnternet Kullanımında Avrupa’nın İlk 10’u İnternetin Tarihsel Gelişim Süreci İnternet Ne Sunar? İnternete Erişim Nasıl Olur? Modem Nedir? Yerel Ağ Nedir? TCP/IP nedir? İnternet Adresleri Kağan GÜL

3 Toplumsal Değişim Süreci
Tarım Toplumu ( ) ....Buhar makinasının bulunuşuna kadar devam eden bir süreç. Bilgi Toplumu ( ’lı yıllar-....) Küreselleşme İnternet Teknolojik gelişmeler Mobil iletişim Sanayi Toplumu (1765, yüzyıl son çeyreği) 1973 Petrol kirizi ve yeni arayışlar Kağan GÜL

4 Bilgisayar Teknolojisi
Bilgisayar Nedir? Bilgisayarın yetenekleri nelerdir? Kağan GÜL

5 Bilgisayar Teknolojisi
Bilgisayar Nedir? Bilgisayar kullanıcıdan aldığı verilerle, aritmetik ve mantıksal işlemler yapabilen ve yaptığı bu işlemlerin sonucunda elde ettiği bilgileri kaydederek saklayabilen, istenildiğinde belleklerinde sakladığı bilgileri tekrar kullanıcısına sunabilen ve de insan-makina ilişkisini kurabilen elektronik bir cihazdır. Kağan GÜL

6 Bilgisayar Teknolojisi
Bilgisayar Yetenekleri Nelerdir? Veri girişi yapılır. Aritmetik işlemleri yapabilir :Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Mantıksal işlemleri yapabilir:Bilgisayarın en büyük özelliğidir. Bu özelliğiyle işlemlerde karşılaştırma, programlarda bilgi arama ve denetlemeleri rahatlıkla yapabilmektedir. Aritmetik ve Mantıksal işlemlerin sonucunu bulur ve aktarır. Ulaştığı sonucu depolayabilir. Yaptığı tüm bu işleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Yalnız, bilgisayar programdaki mantık hatasını bulamaz. Kağan GÜL

7 İletişim Teknolojisi Birbirinden uzakta bulunan bilgisayarların birbirleriyle bazı özel tanımlı kurallar kullanılarak haberleşmesi ve kendi aralarında birinden diğerine bilgi aktarımı olarak özetlenebilir. Bilgisayarlar arası haberleşme, telefon hatları, özel kablolar, elektromanyetik dalgalar, uydu bağlantıları vb gibi birçok farklı iletişim ortamı yoluyla yapılabilir. Kağan GÜL

8 İNTERNET NEDİR? Kağan GÜL

9 İNTERNET NEDİR? İnternetin değişik tanımları mevcuttur. Bazıları:
İnternet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Kişilerin değişik konularda fikirlerini serbestçe söyleyebilecekleri ortamlar barındıran bir demokrasi platformudur. Yüzmilyonlarca insanın kendi arasında etkileştiği, bilgi değiş-tokuşu yapabildiği ve kendi yazısız kuralları olan büyük bir topluluktur. Bu, internetin sosyal yönüdür. Pek çok yararlı bilginin bir tuşa basmak kadar yakın olduğu dev bir kütüphanedir. Milyonlarca bilgisayarın birbirine bağlı olduğu çok büyük bir bilgisayar ve iletişim ağıdır. Kağan GÜL

10 Kağan GÜL

11 İNTERNET’in Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişimi
Internet'in ortaya çıkışı Amerikan Federal Hukumeti Savunma Bakanliğı'nın araştırma ve geliştirme kolu olan 'Savunma İleri Duzey Araştırma Projeleri Kurumu'na (DARPA- Defence Advanced Research Project Agency) dayanır. 1969'da çeşitli bilgisayar bilimleri ve askeri araştırma projelerini desteklemek için Savunma Bakanlığı ARPANET adında Paket Anahtarlamalı Ağ'ı oluşturmaya başladı. Bu ağ, ABD'deki universite ve araştırma kuruluşlarının değişik tipteki bilgisayarlarını da içererek büyüdü. 1973 yılında, ağ için bir protokol seti geliştirmek amacıyla Stanford Universitesi'nde - daha sonra BBN'nin ve University College, London'ın da dahil olduğu - bir internetworking projesi başlatıldı. Kağan GÜL

12 İNTERNET’in Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişimi
1978'e kadar 'İletim Kontrol Protokolunun (TCP - Transmission Control Protocol) dört uyarlaması geliştirildi ve denendi. 1980'de bu küme sabitleşti ve ARPANET'e bağlı bilgisayarlar arasındaki iletişimi kolaylaştırdı. 1983'te tüm ARPANET kullanıcıları İletim Kontrol Protokolu/Internet Protokolu (TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol) olarak bilinen yeni protokole geçiş yaptılar. O yıl TCP/IP, ARPANET'i de içeren Savunma Bakanlığı Internet'inde kullanılmak üzere standartlaştırıldı. ARPANET 1990 Haziranında kullanımdan kaldırıldı. Yerini ABD, Avrupa, Japonya ve Pasifik ülkelerinde ticari ve hükümet işletimindeki omurgalar (backbone) aldı. ARPANET'in kaldırılmasına rağmen, TCP/IP protokolu kulanılmaya devam etti ve gelişti. Kağan GÜL

13 İNTERNET Teknolojisine Genel Bakış
Bütün dünya üzerinde Internet'e; üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kuruluşları, pek çok ticari kuruluş vb gibi değişik yerler bağlıdır ve İnternet'e bağlı bilgisayar sayısının 2000 yılında başlarında 75 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Aşağıdaki grafikte, tüm dünyada internete bağlı bilgisayar sayılarının yıllara göre değişimi görülmektedir. Üstel bir şekilde artım hemen göze çarpar Kağan GÜL

14 İNTERNET Ne Sunar? İçerik bakımından, Internet'in sundukları bazen insan hayal gücünü zorlayacak boyutlara varmaktadır. Bunlardan örnek verecek olursak; Dünya üzerindeki herhangi bir kütüphaneye, Vizyondaki filmlerin kısa tanıtımlarına, Herhangi bir kurumun arşivine bağlanıp yeni ve eski yazılara, Sanal alışveriş ortamlarına, Her türlü bankacılık işlemlerine, Elektronik posta alış verişine, Sanal sohbet ortamlarına, Vb…. Ulaşabilirsiniz. Kağan GÜL

15 İNTERNET’e Erişim Nasıl Olur?
Pek çok Internet kullanıcısı, Internet'e; Çalıştıkları kurum ya da bulundukları üniversiteler üzerinden Evden Internet bağlantısı olan bir eğitim kurumu, ticari kuruluş ya da, ticari olarak İnternet hizmeti veren kuruluşlar (internet servis sağlayıcı) üzerinden Internet Cafe ve benzeri halka açık merkezler yoluyla da, internete erişim yapmaktadır Internete erişilen bilgisayarın bağlantısı; Modem denilen ve telefon hatları üzerinden bağantı yapmayı sağlayan ilave cihazlarla, Isdn, frame relay vb gibi isimlendirilen daha yüksel hızlı bağlantılarla olur. Ayrıca, Kablo TV altyapısı dahilinde de internete bağlanmak mümkündür. Kağan GÜL

16 MODEM nedir? Modem, özellikle evden yapılan internet bağlantılarında; normal telefon hattı (analog bağlantı) üzerinden bilgisayarlardaki sayısal (dijital) bilgileri ağ üzerindeki (internet gibi) diğer bilgisayarlara aktarmayı sağlayan; ya da tersi çalışarak, başka bilgisayarlardan bilgileri almaya yarayan bir cihazdır. Telefon hattı üzerinden bağlantı sağlayan modemlerin yanında; özel hatlar üzerinden bağlantıyı sağlayan "kablo modem", isdn modem gibi farklı türleri de vardır. Kağan GÜL

17 Yerel Ağ (Local Area Network, Lan) nedir?
Yerel Ağ, aynı haberleşme hattı ile (kablo, telsiz bağlantı) birbirine bağlı; genel olarak aynı oda veya bina içinde yerleşmiş bilgisayarlar ve diğer bazı yardımcı cihazlardan (yazıcılar, tarayıcılar (scanner) vb) oluşan bir yapıdır. Kağan GÜL

18 TCP/IP nedir? "Bilgi Ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca "internet protokolleri", ya da TCP/IP protokoller ailesi  denir. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. Bir başka değişle, TCP/IP protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar. Kağan GÜL

19 Ethernet kartı nedir? Yerel bir ağda bulunan bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini sağlar. Her bilgisayara bu kartlardan bir tane takılır ve sonra da, kablo (ya da bazen telsiz) bağlantılarla bilgisayarlar arasında bir ağ oluşturulur.İletişim hızı, telefon ya da kablo hattı kullanan modemlere nazaran çok yüksektir. Yerel ağlarda günümüzde her bilgisayar HUB (bazen SWITCH de kullanılır) denilen ve tüm bilgisayar bağlantıların tek bir noktada toplandığı ve böylece yerel ağın oluşturulduğu topolojiler sıkça kullanılır. Daha sonra, hub ya da switch, başka bir yerel ağ ya da internet bağlantı noktasına birleştirilerek ağdaki tüm bilgisayarların dış bağlantısı sağlanır. Kağan GÜL

20 İnternet Adresleri Internet'e bağlı kuruluşlar değişik gruplara ayrılabilir ve bir kuruluşun domain adresi, o kuruluş hangi gruba dahilse ilgili kısaltmayı bazı istisnalar dışında mutlaka içerir. Ayrıca, ülkelerin 2 harfli tanitim kodları da (Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada çıkışlı adreslerin çoğu ve geniş bir kitleye servis sunan bazı birimler dışında) adresin sonuna eklenir. Asağıdaki liste, adreslerde kullanılan bazı kısaltmaları ve ne anlama geldiklerini göstermektedir: gov  :  Hükümet kuruluşları  edu  :  Eğitim kurumları (üniversiteler gibi)  org  :  Ticari olmayan, kar amacı gütmeyen kuruluşlar  com  :  Ticari kuruluşlar  mil  :  Askeri kuruluşlar  net  :  Servis Sunucuları (Internet Servis Sağlayıcıları gibi) ac  :  Akademik kuruluşlar (bazı ülkelerde edu yerine kullanılmaktadır)  int : uluslararası organizasyonlar, kuruluşlar Kağan GÜL

21

22

23

24

25

26

27


"İNTERNET Kağan GÜL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları