Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMERİKAN ULUSAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ: GENOM ÇALIŞTAYI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMERİKAN ULUSAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ: GENOM ÇALIŞTAYI."— Sunum transkripti:

1 AMERİKAN ULUSAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ: GENOM ÇALIŞTAYI

2 + Kongre Binası (Washington DC) 6-15 Mart 2013 ABD’nin ba ş kenti Washington’un sembollerinden biri olan, mimarisi ve tarihiyle dikkat çeken Kongre Binası; Senato ve Temsilciler Meclisi’nin toplantılarını düzenledi ğ i yapıdır.

3 + Lincoln Memorial (Washington DC) 6-15 Mart 2013 En büyük katedral merkezlerinden bir tanesidir. Daha önceleri merkez market ve mahkeme merkezi olarak da kullanılmı ş tır.

4 + Union Station (Washington DC) Yıllık 32 milyon ki ş inin ziyaret etti ğ i Washington DC’nin 1907’de açılmı ş merkez tren istasyonudur. 6-15 Mart 2013

5 + Independence Hall (Philadelphia) En çok hem Amerikan Ba ğ ımsızlık Bildirisi'nin hem de ABD Anayasası'nın tartı ş ıldı ğ ı ve yürürlü ğ e sokuldu ğ u mekân olarak tanınır. 6-15 Mart 2013

6 + New Jersey'de yer alan özel bir üniversitedir. Ivy Lig'e ait 8 üniversiteden birisidir. İ lk olarak Elizabeth, New Jersey'de 1746'da New Jersey Koleji adıyla kuruldu. 1896 yılında ise adı Princeton Üniversitesi olarak de ğ i ş tirildi. Princeton University (Philadelphia) 6-15 Mart 2013

7 + Dünya'nın en yüksek binası olan Chrysler Building'in bu unvanını elinden almı ş tır. Yapımı 1932 yılında bitmi ş tir. Dünya'da da tek ba ş ına yükselen en yüksek üçüncü yapıdır. Empire State Binası (New York) 6-15 Mart 2013

8 + Amerika Birle ş ik Devletleri'nin New York ş ehri Manhattan ilçesinde yer alan büyük umumi kentsel bir parktır. Yıllık ortalama 25 milyon ziyaretçisiyle Central Park, Birle ş ik Amerika'da en çok ziyaret edilen kent parkıdır. Central Park (New York) 6-15 Mart 2013

9 + Apple’ın 5 th Avaneu’daki görülmesi gereken dükkanıdır. Apple Store (New York) 6-15 Mart 2013

10 + New York City''nin büyük kan dola ş ımını sa ğ lamak için manhattan''da kesi ş tikleri yer. Asıl adı "Longacre Square"dir. 1904 yılında the New York Times''ın merkezini buraya ta ş ımasının ş erefine meydanın adı Times Square olarak de ğ i ş tirilmi ş tir. Times Square (New York) 6-15 Mart 2013

11 + Manhattan Adası’nın en güneyinde kalan kısımdır. Aynı zamanda burası ticaretin ve politikanın merkezidir. Lower Manhattan (New York) 6-15 Mart 2013

12 + Özgürlük Anıtı (New York) ABD'nin New York ş ehrindeki Liberty (Özgürlük) adası üzerinde, in ş a edildi ğ i 1886 yılından bu yana Amerika'nın simgesi olan anıtsal heykeli ve gözlem kulesidir. Dünyanın en tanınan abidelerinden biridir. 6-15 Mart 2013

13 + Columbia Üniversitesi (New York) New York eyaletinin en eski, Amerika'nın ise 5. eski üniversitesidir. Amerika Birle ş ik Devletleri kurulmadan önce kurulan 9 üniversiteden biridir. 6-15 Mart 2013

14 + Boston Amerika Birle ş ik Devletleri'nin Massachusetts Eyaletinin ba ş kenti ve en büyük ş ehridir. Ayrıca New England olarak bilinen Amerika Birle ş ik Devletleri'nin kuzeydo ğ u bölgesinin de resmi olmayan merkezidir. 6-15 Mart 2013

15 + Harvard Üniversitesi (Boston) Amerika Birle ş ik Devletleri'nde Massachusetts eyaletinin Boston ş ehrinin Cambridge mahallesinde bulunan ve alanında dünyanın en önde gelen üniversitelerinden biri olarak tanınan özel bir yüksek ö ğ retim kurumudur. 6-15 Mart 2013

16 + Massachusetts Istitude Of Technology (Boston) Amerika Birle ş ik Devletleri'nın Massachusetts eyaletindeki Boston ş ehrinin Cambridge mahallesinde yerle ş ik ve özellikle bilim, mühendislik ve ekonomi konularındaki ba ş arılarıyla tanınan bir teknik üniversitedir. 6-15 Mart 2013

17 + Montreal Fransızca Montréal, Quebec eyâletinin en büyük, Kanada'nın ise ikinci büyük kentidir. Kent, Paris'in ardından dünyanın Fransızca konu ş an en büyük ikinci kentidir. 6-15 Mart 2013

18 + Notre Dame Basilica (Montreal) Eski Montreal bölgesinde bulunan Gotik mimarisini ta ş ıyan en önemli kiliselerden biridir. 6-15 Mart 2013

19 + McGill Üniversitesi (Montreal) Kanada'nın Montreal ş ehrinde bulunan devlet üniversitesidir. Adını kurucusu James McGill'den alan üniversite dünyanın en saygın üniversiteleri arasındadır. 1821 yılında kurulan Mcgill Üniversitesi Kanada'nın en eski üniversitesidir 6-15 Mart 2013

20 + Concordia University (Montreal) Kanada’nın en çok ö ğ renci alan, Montreal ş ehrinde 2 üniversiteden bir tanesidir. 6-15 Mart 2013

21 + Parlamento Binası (Ottowa) İ çerisinde Barı ş Kulesi’ni bulunduran Kanada’nın parlamento binasıdır. 6-15 Mart 2013

22 + Eaton Center (Toronto) Haftada bir milyon turisti çeken Toronto’nun en önemli ticari merkezlerinden bir tanesidir. 6-15 Mart 2013

23 + Toronto Üniversitesi(Toronto) Toronto, Kanada'da bulunan kamu ara ş tırma üniversitesidir. Ö ğ renci sayısına göre Kanada'daki en büyük üniversitedir. Üniversitenin 16 akademik fakültesi bulunmaktadır. 6-15 Mart 2013

24 + Niagara Ş elalesi Kuzey Amerika'nın do ğ usunda, ABD ile Kanada sınırı arasında, Niagara Nehri'nin üzerinde bulunur. 3 büyük ş elaleden olu ş ur. Horseshoe (Atnalı Ş elalesi) bunların en büyükleridir. American Falls ve Bridal Veils Fall di ğ er iki küçük ş elalelerdir. 6-15 Mart 2013

25 www.majole.com info@majole.com 02163242425


"AMERİKAN ULUSAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ: GENOM ÇALIŞTAYI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları