Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA 10 Haziran 2009 CARACAL 2.Yetkili Merciler Toplantısı 15-16 Haziran 2009 Brüksel Haydar HAZER- Abdurrahman ULUIRMAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA 10 Haziran 2009 CARACAL 2.Yetkili Merciler Toplantısı 15-16 Haziran 2009 Brüksel Haydar HAZER- Abdurrahman ULUIRMAK."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA 10 Haziran 2009 CARACAL 2.Yetkili Merciler Toplantısı 15-16 Haziran 2009 Brüksel Haydar HAZER- Abdurrahman ULUIRMAK

2 Gündem: 1- Güvenlik Bilgi Formunda Yer Alacak Kayıt Numarasının Formatı 2- Krom +6 İçeren Çimentoların Üçüncü Ülkelerden İthalatı 3- Yorum Sorunları- Maya Özütü 4- Veri Paylaşımı ve Ortaklaşa Veri Sunumu 5- Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) 6- Üye Ülkeler Yetkili Mercilerinin REACH-IT Erişebilirliği 7- İzin 8- Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğünün Uygulanması

3 1- Güvenlik Bilgi Formunda Yer Alacak Kayıt Numarasının Formatı - - - ( - - - ) Ör: 05-1234567890-49-0000 Burada; 05 kayıt tipi 1234567890 rastgele verilen 10 haneli bir sayı 49 hesaplanan kontrol edilebilir toplam (2 rakam değişkenli) 0000 ise liste numarasına karşılık gelmektedir.

4 1- Güvenlik Bilgi Formunda Yer Alacak Kayıt Numarasının Formatı (Devam) Kayıt numarasının Güvenlik Bilgi Formunda şimdiki haliyle kalması Son dört indeks numarasının yer almaması ve Ek II de değişiklik yapılması Ek II bölüm 1.1 ve 3.4 deki ifade REACH Tüzüğü madde 20(3) kapsamında verilen kayıt numarası ve kayıtla uyumlu olması

5 1- Güvenlik Bilgi Formunda Yer Alacak Kayıt Numarasının Formatı (Devam) “Yaptırım mercilerinin talep etmesi hâlinde madde tedarikçileri kayıt numarasının tamamını 45 gün içerisinde vermeleri koşuluyla kayıt numarasındaki ortak sunuma ait son dört indeks numarası yer almayabilir”.

6 2- Krom +6 İçeren Çimentoların Üçüncü Ülkelerden İthalatı Komisyon Türkiye’den ithal edilen çimento içindeki Cr +6 içeriği yüksek İtalya ve Yunanistan’dan bilgi talebi Bulgaristan’ın konuyu açıklaması İtalya’nın açıklamaları Yunanistan’ın açıklamaları Türkiye’nin cevabı Komisyonun cevabı

7 3- Yorum Sorunları- Maya Özütü Maya özütü REHCORN tartışıldı, kayıt’ a tabi Hollanda, doğal madde, kayıttan muaf tutulmalı, GRIP cevaplasın (2008) - GRIP eldeki mevcut verilerde maya özütlerinin mekanik proses veya Madde 3(39)’da listelenen bir proses sonucu oluşmadığı, - Komisyon, doğal bir madde değil ve Ek V 8 nolu hükümdeki muafiyetlerden yararlanamaz

8 3- Yorum Sorunları- Maya Özütü (Devam) -Ek V 9 nolu hüküm kapsamında listelenen maddelerden biri gibi muafiyetlerden de yaralanamaz -Maya özütlerinin 178/2002 EC Tüzüğüne uygun olarak gıdalarda ve yemlerde kullanılması halinde REACH Tüzüğü Madde 2(5)(b) ve 2(6)(d)‘e göre REACH başlık II, IV, V, VI ve VII‘den muaf.

9 4- Veri Paylaşımı ve Ortaklaşa Veri Sunumu AKA, Komisyon ve CEFIC tarafından 30 Mart 2009 tarihinde ortak bir çalıştay düzenlendi 1- Kayıt dosyası son teslimi için gerçek son teslim tarihinin ne zaman olduğu? 2- Her bir kayıt yaptıran kişi tarafından ayrı ayrı sunulan bilgilerin tam olması fakat ortak sunulan bilgilerdeki lider kayıt yaptıranın gönderdiği bilgilerin eksiklik kontrollerinin henüz sonuçlandırılamaması halinde ne olacağı? 3- Her bir kayıt yaptıran kişi tarafından ayrı ayrı sunulan bilgilerin tam olması fakat ortak sunulan bilgilerdeki lider kayıtçının gönderdiği kayıt dosyasının reddedilmesi ?

10 4- Veri Paylaşımı ve Ortaklaşa Veri Sunumu (Devam) C-1 Madde 21(3) e göre “Lider kayıt yaptıran Madde 11 ve 19 doğrultusunda bir veya birden fazla diğer kayıt yaptıranlar adına kayıt işleminin bir kısmını sunduğu durumlarda, Ajans tarafından Lider kayıt yaptıranın diğer kayıt yaptıranlar adına hareket etmesi yönünde aksi belirtilmediği takdirde, diğer kayıt yaptıranlardan herhangi birisi, bu Maddenin 1nci ya da 2nci paragraflarında belirtilen süre sınırının bitimine kadar bir kimyasal maddeyi üretebilir ya da ithal edebilir veya bir eşyayı ithal edebilir ya da üretebilir.”

11 4- Veri Paylaşımı ve Ortaklaşa Veri Sunumu (Devam) Madde 21’e göre üretimin ve ithalatın sadece eksiksizlik kontrolü süre sınırının bitimine kadar devam edebileceğini, yani son tarih 30 Kasım 2010 tarihinin 2 ay öncesi olan 30 Eylül 2010 tarihine kadar kayıt dosyasının sunulması gerektiğini ve eksiksizlik kontrol süresinin 3 hafta olduğunu vurgulamıştır. Ortak kayıt yaptıranlar ön-kayıtlarına güvenerek 30 Kasım 2010 tarihine kadar üretimine veya ithalatına devam edebileceğini ifade etmiştir. Eğer ortak kayıtlar uygun olarak yapılmışsa kesintiye uğramadan üretimin veya ithalatın devam edeceğini söylemiştir.

12 4- Veri Paylaşımı ve Ortaklaşa Veri Sunumu (Devam) Bununla birlikte Madde 20(2) 2nci paragrafa göre kayıt dosyasının son kayıt tarihinden önceki iki ay içinde sunulması halinde (yani 1 Ekim-30 Kasım 2010 tarihleri arasında) eksiksizlik kontrolü süre sınırının bitiminin 28 Şubat 2011 tarihine kadar uzadığını belirtilmiştir. Bunun yorumlanmasından, lider kayıt yaptıranın bu tarihler arasında kayıt dosyasını sunabileceği sonucunun çıkarıldığını, bu durumda ortak kayıt yaptıranların diğerleri 1 Mart 2011 tarihinden itibaren kendi maddelerini üretebileceğini veya ithal edebileceğini vurgulamıştır.

13 4- Veri Paylaşımı ve Ortaklaşa Veri Sunumu (Devam) Bu yorumdan, diğer ortak kayıt yaptıranların 1 Aralık 2010 tarihinden sonra kesintisiz üretime ve ithalata devam edebilmesi için lider kayıt yaptıranın fiilen kayıt dosyasını 30 Eylül 2010 tarihine kadar sunmasının anlaşılması gerektiği ifade edilmiştir. Buna ilaveten, lider kayıt yaptıran üç ay süresince üretimine veya ithalatına devam edebileceği de belirtilmiştir.

14 4- Veri Paylaşımı ve Ortaklaşa Veri Sunumu (Devam) C-2 Madde 20(2) 1nci paragrafına göre “Madde 10 ile 12 ya da Madde 17 ile 18 doğrultusunda gerekli olan tüm öğelerin yerine getirilmiş olduğunun ve Madde 6(4), Madde 7(1) ile (5), Madde 17(2) ya da Madde 18(2) doğrultusunda ödemesi gereken ücretlerin ödenmiş olduğunun doğrulanması amacıyla Ajans her bir kayıt için bir eksiksizlik kontrolü yürütecektir.

15 4- Veri Paylaşımı ve Ortaklaşa Veri Sunumu (Devam) Eksiksizlik kontrolü, verilen herhangi bir verinin yeterliliği ya da kalitesini veya kanıtların değerlendirmesini içermeyecektir” ayrı ayrı gönderilen bilgilerle ortak gönderilen bilgiler arasında bir ayrım yapılmadığı belirtilmiştir. Bu yüzden her iki bilginin tam olarak gönderilmesi halinde kayıt işleminin tamamlanmış olacağını vurgulamıştır. Bu konuların ilave analiz edilmesi ve tartışılması gerektiğini ifade etmiştir

16 4- Veri Paylaşımı ve Ortaklaşa Veri Sunumu (Devam) C-3 Reddetme sadece ayrı ayrı gönderilmesi gereken bilgilerden lider kayıt yaptırana ait bilgi ile ilgili ise AKA diğer ortak kayıt yaptıranların kayıt işleminin tamamlandığı sonucuna varabilir. Ayrı gönderilen bilgilerden ücret bölümü lider kayıt yaptıran tarafından tamamlanmasa bile diğer kayıt yaptıranların kayıt işlemi tamamlanmış sayılır. Reddetme ortak gönderilmesi gereken bilgilerle ilgili ise tüm kayıt işlemi geçersiz sayılır ve kayıt yaptıranların hiç biri üretime veya ithalata devam edemeyebilir.

17 4- Veri Paylaşımı ve Ortaklaşa Veri Sunumu (Devam) Almanya söz konusu yorumlar için, metnin açık olduğunu, ortak kayıt amaçlarının önemli olduğunu belirterek lider kayıt yaptıranın 30 Kasım’a kadar kayıt işlemini tamamlaması halinde diğer ortak kayıt yaptıranlarında piyasaya arzına bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulamıştır. Hollanda, komisyonun dokümanına katıldıklarını belirterek önlerinde üç seçeneğin olduğunu ifade etmiştir. Polonya ve İngiltere Hollanda ile aynı fikirde olduklarını ifade etmiştir. CEFIC, lider kayıt yaptıranlara kayıt dosyasını 30 Eylül’den önce sunmaları için tavsiyede bulunulmasını önermiştir. Komisyon 11 Eylül’de bu konuda bir çalıştay düzenlenmeyi düşündüklerini belirtmiştir.

18 5- Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)  Almanya- GDO’lar doğal kaynak olarak kabul edilmeli mi?  Komisyon- GDO’ların piyasaya arzı AB GDO mevzuatı ile düzenleniyor  GDO’lar ve GDO’lardan elde edilen biyoyakıtlar veya yağlar gibi sanayi amaçlı kullanılan ürünlerin öncelikle GDO mevzuatı kapsamında ruhsatlandırılmaları  Bu ürünlerin/maddelerin muafiyet şartlarına uygun olması gerektiği.

19 5- Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) (Devam)   Ayrıca REHCORN üyelerinin bu konuda bireysel cevap verebileceğini fakat bu bilgileri internet sayfalarında sıkça sorulan sorular veya benzeri şekillerde yayımlanmaması.  Almanya- GDO’lar doğal kaynak olmadığı  GDO’lardan özütlenen yağların ve yakıtların REACH Ek V 9 nolu hüküm kapsamındaki muafiyetlerden faydalanamayacağı  Kayıt yapılması gerektiği

20 6- Üye Ülkeler Yetkili Mercilerinin REACH-IT Erişebilirliği REACH-IT veri tabanına güvenli ulaşabilmeleri için görev tanımı hazırlamaları için üye ülkelerin aday gösterdiği uzmanlardan oluşan Güvenlik Görevlisi Ağının (SON) Şubat 2007 tarihinde oluşturuldu SON, 5 kez toplandı

21 6- Üye Ülkeler Yetkili Mercilerinin REACH-IT Erişebilirliği (Devam) Bağlılık Beyanı REACH-IT’ye erişim hakkına sahip olmadan önce, Üye Ülke Yetkili Mercii (ÜÜYM) yasal temsilcisi aşağıda ayrıntıları yer alan Bağlılık Beyanı’nı imzalaması gerekmektedir: Erişim için hak verilmiş olmasına rağmen, REACH-IT’de depolanan bilgilerin yalnızca AKA tarafından muhafaza edildiğinin ve bunların dağıtılması hakkında karar alma sorumluluğunun sadece AKA’da olacağının kabulü, REACH-IT’ye erişim için standart güvenlik önlemlerinin alındığına dair teminat, REACH-IT’ye erişim izni verilen personel ve uzmanların sistemde yer alan gizli bilgileri ifşa etmesinin meydana getireceği zararlar için tüm yasal ve mali sorumluluğun ÜÜYM’de olduğunu kabul etmek.

22 6- Üye Ülkeler Yetkili Mercilerinin REACH-IT Erişebilirliği Alınması Gereken Standard Güvenlik Önlemleri Fiziki güvenlik önlemlerini almak ICT güvenlik önlemlerini almak REACH-IT bilgisinin işlenmesi için kısıtlamalar getirmek 1 Güvenlik Memuru, 1 Kullanıcı Yöneticisi ve 1 ICT Yöneticisi atamak REACH-IT’yi kullanacak olanların özel bir gizlilik anlaşması imzaladığını belgelemek Güvenlik önlemlerinde bir değişiklik olunca veya güvenlikle ilgili bir olay söz konusu olunca AKA’yı bilgilendirmek Güvenlik önlemlerinin (hem harici hem dâhili önlemler) yıllık denetimini yapmak ve AKA’nın bu önlemleri SON’ın yardımı ile gözden geçireceğini kabul etmek ve gerekirse güncellemek --------Bu önlemler AKA’nın kendi merkezinde uyguladığı önlemlere eşdeğerdir.-----------

23 7- İzin AKA, Ekim 2008 tarihinde oluşturulan aday listede yer alan 15 maddeden 7’sini REACH madde 58’e uygun olarak Ek XIV’de yer alması için 1 Haziran 2009 tarihinde Komisyon’a tavsiye etmiştir. Bu maddeler: 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) 4,4’-Diaminodiphenylmethane (MDA) Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins - SCCPs) Hexabromocyclododecane (HBCDD) Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) Benzyl butyl phthalate (BBP) Dibutyl phthalate (DBP)

24 7- İzin (Devam) AKA, 14 Ocak 2009 tarihinde AKA tarafından sunulan taslak tavsiyede, MDA ve listede yer alan üç fitalatın resim boyalarında kullanımının izin gerekliliklerinden muaf tutulmasının önerildiği, fakat Üye Ülkeler Komitesi’nin bu muafiyetlere karşı görüş bildirdiğini belirtti. Ek XIV’de yer alması önerilen maddelerin Komisyon tarafından incelendiği, bir sonraki toplantıda görüşülerek 2010 başı yürürlüğe girebileceği belirtilmiştir.

25 8- Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğünün Uygulanması Komisyon, sınıflandırma ve etiketleme envanterinin bildirimi için son tarih hakkında yorum yapılmasının talep edildiğini belirtmiştir. CLP Tüzüğü ile yürürlükten kaldırılan REACH Tüzüğü Madde 116’nın “Madde 113’te belirtilen yükümlülükler (envanter bildiriminin yapılması) 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren uygulanır” ifadesinin yorumlanmasından 1 Aralık 2010 tarihinin bildirim için zorunlu son tarih olduğunu anlamak gerektiği fakat ifadenin çok açık olmadığı vurgulanmıştır.

26 8- Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğünün Uygulanması (Devam) Komisyon, bu durumun anlaşılır hale getirilmesi için CLP Tüzüğü Madde 40(3)’te aşağıdaki değişikliğin yapılması için teklifte bulunduğunu belirtmiştir. Madde 40 (3) 2nci paragrafa “1 Aralık 2010’dan önce piyasaya arz edilen maddeler için, bildirim paragraf 1’e göre o tarihten önce yapılmalı” ifadesinin eklendiğini belirtmiştir.

27 8- Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğünün Uygulanması (Devam) Madde 40(3)’te iki son tarih. Birinci son tarih, 1.12.2010 tarihinden önce piyasaya arz edilen maddeler 1.12.2010. Bu tarih zorunlu değil tavsiye edilen tarih. İkinci son tarih zorunlu, 1.12.2010 tarihinde ve sonrası piyasaya arz edilen maddeler için piyasaya arz tarihinden bir ay sonrası. Yani 1.12. 2010 tarihinde piyasaya arz edilen maddeler için son bildirim tarihi 1.1.2011. Birinci son tarihin zorunlu olmağının anlaşılabilir olması için değişikliğe ihtiyaç duyulduğu ve düzeltme yapılacağı ifade edilmiştir. Almanya değişikliğin zor olacağını belirtti. AKA taslak CLP rehberinde de 1 Aralık 2010 tarihinin yazdığını belirtti.

28 TEŞEKKÜRLER


"T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA 10 Haziran 2009 CARACAL 2.Yetkili Merciler Toplantısı 15-16 Haziran 2009 Brüksel Haydar HAZER- Abdurrahman ULUIRMAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları