Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS ve STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS ve STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS ve STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

2 TANIŞMA Notlar

3 EĞİTMENLERİMİZ KİMLER?
Merve EMEK 21 Aralık İstanbul doğumludur. İstanbul Bilgi Üniversitesi International Finance and Banking Yüksek Lisans programından mezundur. Şişli Bölgesinde SMMM olarak serbest büroculuk faaliyetini sürdürmektedir. Türkiye genelinde muhtelif İlaç Firmaları adına Eczacılara yönelik eğitimler vermektedir. TÜRMOB bünyesinde eğitmenlik yapmaktadır.İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul mahkemelerinde bilirkişilik yapmaktadır. İSMMMO Şişli İlçe sekreteryasında ve MMMB Derneği Şişli Şubesinde yöneticilik yapmış olup, İstanbul Bilirkişiler Derneği Kurucu üyesi ve ilk saymanıdır. İstanbul Bilirkişiler Derneği Yönetim Kurulu’ndaki görevine, Genel Başkan olarak devam etmektedir. Muammer KESKİN 1954 Ardahan doğumludur. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden mezundur. İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunda ve çeşitli Derneklerin  ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetim kadrolarında görev almıştır. SMM Denetim Ltd. Şti. ortaklarındandır. Şişli Bölgesinde SMMM olarak serbest büroculuk faaliyetini sürdürmektedir. Halen İstanbul Mali Müşavirler Odası Akademisinin Yönetim Kurulu ve TÜSES Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Türkiye genelinde muhtelif İlaç Firmaları adına Eczacılara yönelik eğitimler vermektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Notlar

4 GEREKLİ BİLGİLER Ders saatleri Kahve Molaları Yemek Yangın Sigara
İhtiyaçlar Cep Telefonları Eğlence Notlar

5 YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS YÖNETİMİ
Notlar

6 YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS YÖNETİMİ
YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS YÖNETİMİ EĞİTİMİ PROGRAMI 1. Giriş Açılış Gündem Eğitimden Beklentiler Post-it Çalışması Eğitimin Hedefleri 2. Eczane İşletmeciliğinin Önemi İşletmecilik Neden Önemlidir? Tüm İşletmelerde Finans Yönetimi Neden Önemlidir? Notlar

7 YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS YÖNETİMİ
3. Finansal Tablolar: Bilanço Varlık Kavramı Nedir? Post-it Çalışması Peki Ya Borç Yok Mu? Örneklerle “Servet Kavramı” 4. Finansal Tablolar: Gelir Tablosu Gelirler Nelerdir? Giderler Nelerdir? Kârlılık Nedir, Nasıl Hesaplanır? Notlar

8 YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS YÖNETİMİ
5. Nakit Esasına Göre Düşünme Kâr vs. Nakit Vaka Çalışması 6. Finansal Analiz En Çok Kullanılan Analiz Türü = Oran Analizi Likidite Oranları Faaliyet Oranları Kârlılık Oranları Finansal Yapı Oranları Notlar

9 YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS YÖNETİMİ
7. İşletme Sermayesi Yönetimi Alacak Yönetimi Stok Yönetimi Nakit Yönetimi Ticari Alacaklarla Ticari Borçlar Arasındaki Denge Ticari Koşullarla İlgili Vaka Çalışmaları 8. Başabaş Noktası Hangi Satış Miktarında Zarar Edilmez? Sabit Maliyetlerle Değişken Maliyetler Arasında Denge Bulunabilir mi? Başabaş Noktası Eczane İçin Ne Derece Anlamlı? Notlar

10 Eğitimin Amacı Notlar

11 EĞİTİMİN AMACI Birinci amacımız:
Sizlere, eczanenizi finansal açıdan iyi yönetebilecek ve eczanenizin değerini her geçen gün daha da arttırmanıza yardım edecek bilgiler kazandırmak! İkinci amacımız: Eczanenizde stok yönetiminin önemini, stok yönetimiyle ilgili bilinmesi gereken kavramları ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlatmak! Notlar

12 Bu eğitimden beklentileriniz nelerdir?
POST-IT ÇALIŞMASI Bu eğitimden beklentileriniz nelerdir? Notlar

13 EĞİTİMİN HEDEFLERİ Eczane işletmeciliğinin ve eczanelerde finansal yönetimin öneminin anlaşılması, Genelde finansal tabloların amacının ve içeriğinin anlatılması, özelde bir eczane finansal tablosunun özelliklerinin belirtilmesi, Kârlılığın nasıl hesaplanıldığının anlaşılması, buradan hareketle gelir tablosunun içeriğinin verilmesi, Kâr ile nakit arasındaki farklılığın gözler önüne serilmesi, Finansal tabloların analizinin neden önemli olduğunun belirtilmesi, finansal analiz türlerinin verilmesi, Oran analizinin öneminin anlatılması, hangi noktalarda fayda sağladığının belirtilmesi Notlar

14 EĞİTİMİN HEDEFLERİ Bir eczanenin finansal analizinin nasıl yapılacağının öğretilmesi, Bir eczane için en önemli finansal oranlar üzerinde durulması, konunun vaka çalışmaları ile pekiştirilmesi, Eczanelerde önemli işletme sermayesi kalemlerinin belirlenmesi, Eczanelerde stok yönetiminin etkin bir şekilde yapılması için dikkat edilmesi gerekenlerin vurgulanması, Eczanelerde ticari alacaklarla ticari borçlar arasında dengenin nasıl kurulacağının belirtilmesi, Ticari koşulların değişmesi durumunda nasıl karar alınacağının belirtilmesi, Ticari koşullarda değişik alternatifler arasından seçim yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin vurgulanması. Notlar

15 ECZANE İŞLETMECİLİĞİNİN VE ECZANELERDE FİNANS YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
Notlar

16 Neden işletmecilik önemlidir?
ECZANE İŞLETMECİLİĞİNİN VE ECZANELERDE FİNANS YÖNETİMİNİN ÖNEMİ POST-IT ÇALIŞMASI Neden işletmecilik önemlidir? Notlar

17 ECZANE İŞLETMECİLİĞİNİN ÖNEMİ
Eczanelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için işletmecilik bilgi ve becerileri bireysel ölçekte ve örgütsel boyutta eczacılık alanına yansımalı!!! Eczane yeri, seçimi ve değerlendirilmesi Eczane vitrininin düzenlenmesi Raf yerleştirme düzeni Hastalarla iletişim Eczane-eczacı imajının pekiştirilmesi Bilgisayar sisteminin seçimi İlaç-bilgi danışma hizmetleri + Sosyal sorumluluk hedefleri Notlar

18 Neden finans yönetimi önemlidir?
ECZANE İŞLETMECİLİĞİNİN VE ECZANELERDE FİNANS YÖNETİMİNİN ÖNEMİ POST-IT ÇALIŞMASI Neden finans yönetimi önemlidir? Notlar

19 ECZANE İŞLETMECİLİĞİNİN VE ECZANELERDE FİNANS YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
Eczanenin: Devamlılığını sağlayabilmek Değerini arttırabilmek Kârlılığını arttırabilmek Geleceğini etkileyecek kararları doğru alabilmek Alternatifleri iyi değerlendirebilmek Notlar

20 ECZANE İŞLETMECİLİĞİNİN VE ECZANELERDE FİNANS YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
KAYNAKLARIN FİNANSMANIYLA İLGİLİ SEÇİMLERDE İLERİ GÖRÜŞLÜLÜK KAYNAKLARIN KULLANIMINDA AKILCI SEÇİMLER İŞLETMECİ İÇİN DEĞER YARATMA FAALİYETLERİN YÖNETİMİNDE REKABETÇİ VE ETKİN MALİYET YAKLAŞIMI Notlar

21 FİNANSAL TABLOLAR Notlar

22 FİNANSAL TABLOLAR Varlıklar ne demektir? Notlar

23 Varlık Olarak Neleri Sayabiliriz?
FİNANSAL TABLOLAR POST-IT ÇALIŞMASI Varlık Olarak Neleri Sayabiliriz? Notlar

24 Örnek Eczane Bilançosu
FİNANSAL TABLOLAR Örnek Eczane Bilançosu VARLIKLAR BORÇLAR ve ÖZSERMAYE Kasa Banka Ticari Borçlar Kurumlardan Alacaklar Bankalara Kısa Vadeli Borçlar Hasta Açık Hesapları Bankalara Uzun Vadeli Borçlar Stoklar (ilaç,ıtriyat, diğer) Sermaye Maddi Duran Varlıklar Dağıtılmayan Kârlar Maddi Olmayan Duran Varlıklar VARLIKLAR TOPLAMI BORÇ ve ÖZSERMAYE TOPLAMI Notlar

25 FİNANSAL TABLOLAR (E ECZANESİ)
I.Dönen Varlıklar 2,763,222 3,032,714 3,867,088 III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 318,520 722,966 1,865,332 A. Hazır Değerler 9,470 8,992 6,218 B. Ticari Borçlar 308,568 710,044 1,858,456 1. Kasa 1. Satıcılar 307,240 708,510 C. Ticari Alacaklar 1,325,394 865,548 989,790 2. Diğer Ticari Borçlar 1,328 1,534 - 1. Alıcılar F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yük. 9,952 12,922 6,876 E. Stoklar 1,428,358 2,157,920 2,806,100 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 6,678 10,122 3,886 1. Ticari Mallar 2. Ödenecek Sosyal Güv. Kes. 3,274 2,800 2,990 G. Gelecek Aylara Ait Giderler 254 1. Gelecek Aylara Ait Giderler V. Özkaynaklar 2,499,415 2,364,089 2,084,333 H. Devreden KDV 64,980 A. Ödenmiş Sermaye 302,690 1. Devreden KDV 1. Sermaye 200,000 2. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 102,690 II. Duran Varlıklar 54,714 54,340 82,578 D. Geçmiş Yıllar Kârları 2,062,682 1,782,928 1,350,832 D. Maddi Duran Varlıklar 53,386 53,062 1. Geçmiş Yıllar Kârları 1. Taşıtlar 83,400 E. Geçmiş Yıllar Zararları(-) (1,283) 2. Demirbaşlar 167,058 130,856 125,894 1. Geçmiş Yıllar Zararları(-) 3. Birikmiş Amortisman(-) (197,072) (161,194) (126,716) F. Dönem Net Kârı (Zararı) 135,326 279,754 432,094 G. Gelecek Yıllara Ait Gid. 1,278 1. Dönem Net Kârı 1. Gelecek Yıllara Ait Gid. VARLIKLAR TOPLAMI 2,817,936 3,087,054 3,949,666 KAYNAKLAR TOPLAMI 2,817,935 3,087,055 3,949,665 Notlar

26 “Kârlılık” nedir? Nasıl hesaplanır?
FİNANSAL TABLOLAR “Kârlılık” nedir? Nasıl hesaplanır? Notlar

27 FİNANSAL TABLOLAR “Gelirler” nelerdir? “Giderler” nelerdir? Notlar

28 Gelir Olarak Neleri Sayabiliriz? Gider Olarak Neleri Sayabiliriz?
FİNANSAL TABLOLAR POST-IT ÇALIŞMASI Gelir Olarak Neleri Sayabiliriz? Gider Olarak Neleri Sayabiliriz? Notlar

29 FİNANSAL TABLOLAR Örnek Gelir Tablosu SATIŞ HASILATI
-SATIŞLARIN MALİYETİ BRÜT KÂR -FAALİYET GİDERLERİ FAALİYET KÂRI + DİĞER GELİRLER - DİĞER GİDERLER - FİNANSMAN GİDERLERİ DÖNEM KÂRI VERGİ NET KÂR Notlar

30 FİNANSAL TABLOLAR Kârlılıkla ilgili akılda bulundurulması gereken birkaç önemli nokta: İşletmelerde kârlılığı oluşturan en önemli faktörlerden birisi, doğru yerlerde kullanılan kaynaklardır!! Hedeflenen kâra ulaşabilmek için sabit kıymetler için ayrılan fonlar düşük tutulmalıdır!!! Kısa vadeli kaynaklar dönen varlıkların finansmanında kullanılmalıdır!! Notlar

31 FİNANSAL TABLOLAR Nakitle ilgili iki önemli soru:
Gelir tablosunda gördüğümüz “net kâr” rakamı gerçekten o anda kasada bulunan “nakit” midir? Bir eczane çok yüksek kâr marjına sahip olsa bile yine de iflas edebilir mi? Notlar

32 FİNANSAL TABLOLAR Kâr nakit değildir!!! Notlar

33 FİNANSAL ANALİZ Notlar

34 FİNANSAL ANALİZ Oran Analizi:
Bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemler arasındaki matematiksel ifade. Likidite Oranları Faaliyet Oranları Kârlılık Oranları Finansal Yapı Oranları Notlar

35 FİNANSAL ANALİZ Likidite Oranları:
İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü ölçen oranlar.. Cari Oran Likidite Oranı Nakit Oran Notlar

36 FİNANSAL ANALİZ Cari Oran = Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Borçlar
E Eczanesi için = / = 8,67 Likidite Oranı = (Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vadeli Borç E Eczanesi için = = ( )/ = 4,19 Nakit Oran = (Kasa + Banka + Men. Kıy.) /Kısa Vad. Borç E Eczanesi için = 9.470/ =0,03 Notlar

37 FİNANSAL ANALİZ Faaliyet Oranları:
İşletmenin faaliyetlerini ne derece etkinlikte yaptığını ölçen oranlar.. Alacak Devir Hızı Stok Devir Hızı Ticari Borç Devir Hızı Notlar

38 FİNANSAL ANALİZ Alacak Devir Hızı = Net Satışlar/ Ortalama Ticari Alacaklar E Eczanesi için = / =5,57 Alacak Tahsil Süresi = 360/ Alacak Devir Hızı E Eczanesi için = 360/5,57 =65 gün Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti/ Ortalama Stoklar E Eczanesi için = / =3,14 Stokta Bekleme Süresi = 360/ Stok Devir Hızı E Eczanesi için = 360/3,14 =114 gün Ticari Borç Devir Hızı = Satışların Maliyeti/ Ort. Tic.Borçlar E Eczanesi için = / = 11,07 Ticari Borç Ödeme Süresi = 360/ Ticari Borç Devir Hızı E Eczanesi için = 360/11,07 =33 gün Notlar

39 FİNANSAL ANALİZ Kârlılık Oranları:
İşletmenin satışlarının ve yatırımlarının kârlılığını ölçen oranlar.. Brüt Kâr Marjı Net Kâr Marjı Varlıkların Kârlılığı (ROA) Özsermayenin Kârlılığı (ROE) Notlar

40 FİNANSAL ANALİZ Brüt Kâr Marjı = Brüt Kâr /Net Satışlar
Net Kâr Marjı = Net Kâr /Net Satışlar Varlık Kârlılığı= Faaliyet Kârı/ Varlıklar Toplamı Özsermaye Kârlılığı = Net Kâr/ Özsermaye Notlar

41 FİNANSAL ANALİZ Finansal Yapı Oranları:
İşletmenin mali yapısını ölçen oranlar.. Finansal Kaldıraç Oranı Özsermaye Oranı Borçların Vade Yapısı Notlar

42 FİNANSAL ANALİZ Finansal Kaldıraç Oranı = Borçlar/Varlıklar Toplamı
E Eczanesi için = / = % 11,30 Özsermaye Oranı = Özsermaye /Borçlar E Eczanesi için = / = % 7,84 Borçların Vade Yapısı = Kısa Vadeli Borç/ Toplam Borçlar E Eczanesi için = / = % 100 Notlar

43 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ
Notlar

44 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ
İlk akla gelen sorular: Alacakları nasıl yönetebiliriz? Alacak yönetimi eczacının elinde mi? Stokları elimizden nasıl daha hızlı çıkarabiliriz? Ticari borçlarımızın vadesini nasıl ayarlamalıyız? Nakit yönetimini nasıl yapmalıyız? Elimizdeki nakti değerlendirebileceğimiz alternatif sayısı bu kadar az olmamalı… Notlar

45 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ
Eczanelerde alacak tahsil süresi ile ticari borç ödeme süresi birbirine hemen hemen eşittir. Stok maliyeti: Stok bulundurma maliyeti Sipariş maliyeti Stok bulundurmama maliyeti Nakit yönetimi için “Nakit Bütçesi” nden yararlanmak… Elimizdeki nakdi değerlendirmek için alternatif yatırım olanakları: Uluslar arası piyasalar VOB (İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası) Futures Opsiyon Sözleşmeleri Swap Anlaşmaları Notlar

46 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ
“Ticari Koşullar” Vaka Çalışmaları Notlar

47 VAKA ÇALIŞMASI “E ECZANESİ, 2011 YILI”
FİNANSAL ANALİZ VAKA ÇALIŞMASI “E ECZANESİ, 2011 YILI” Notlar

48 VAKA ÇALIŞMALARI Ticari Koşullar Vade (30 / 60 / 90 / 120 / 160 gün)
Mal Fazlası (10+1 / / MF) İskonto (%3 / % 5 / %9) Ciro Primi (%2 / %3) Promosyon (Baskılı Fatura) Kampanya (Belirli siparişe yurtiçi-yurtdışı tatil) Notlar

49 VAKA ÇALIŞMASI 1-a A İlacının KDV hariç satış fiyatı 15,90 TL
Bu ilaç için % 50 Kurum iskontosu uygulamaktadır İthalatçı firma her 10 kutu alan eczaneye 1 kutu mal fazlası vermektedir Söz konusu ilacın eczaneye maliyeti 12,72 TL B İlacının KDV hariç satış fiyatı da 11,05 TL Bu ilaç için % 28 Kurum iskontosu uygulamaktadır İthalatçı firma her 10 kutu alan eczaneye 5 kutu mal fazlası vermektedir Söz konusu ilacın eczaneye maliyeti 8,84 TL A İlacı B İlacı 10 kutu alındı ( MF) 10 kutu alındı. ( MF) 11 kutu satıldı 15 kutu satıldı 10 kutu x 6,35 = 63,59 TL (11 kutunun mal) 10 kutu x 6,36 = 63,63 TL (15 kutunun mal) 11 kutu x 15,90 TL = 174,90 TL (satış hasılatı) 15 kutu x 11,05 TL= 165,75 TL (satış hasılatı) Brüt Kâr = 174,90 – 63,59 = TL Brüt Kâr = 165,75 – 63,63 = 102,12 TL Brüt Kâr Marjı=(174,90-63,59)/63,59 = % 75 Brüt Kâr Marjı = (165,75-63,63)/63,63 = % 60 Notlar

50 VAKA ÇALIŞMASI 1-b A İlacının KDV hariç Kamuya satış fiyatı 7,95 TL
Bu ilaç için % 50 Kurum iskontosu uygulamaktadır İthalatçı firma her 10 kutu alan eczaneye 1 kutu mal fazlası vermektedir Söz konusu ilacın eczaneye maliyeti 12,72 TL B İlacının KDV hariç Kamuya satış fiyatı da 7,95 TL Bu ilaç için % 28 Kurum iskontosu uygulamaktadır İthalatçı firma her 10 kutu alan eczaneye 5 kutu mal fazlası vermektedir Söz konusu ilacın eczaneye maliyeti 8,84 TL A İlacı B İlacı 10 kutu alındı ( MF) 10 kutu alındı. ( MF) 11 kutu satıldı 15 kutu satıldı 10 kutu x 6,35 = 63,59 TL (11 kutunun mal) 10 kutu x 6,36 = 63,63 TL (15 kutunun mal) 11 kutu x 7,95 TL = 87,45 TL (satış hasılatı) 15 kutu x 7,95 TL= 119,25 TL (satış hasılatı) Brüt Kâr = 87,45 – 63,59 = 23,86 TL Brüt Kâr = 119,25 – 63,63 = 55,62 TL Brüt Kâr Marjı=(87,45-63,59)/87,45 = % 27 Brüt Kâr Marjı = (119,25-63,63)/119,25 = % 46 Notlar

51 TEMEL MESAJLAR “Finans yönetimi” eczanenin sürekliliğini sağlamayı ve değerini arttırmayı amaçlar. Bu amaç gerçekleştirilirken birlikte çalışılan tüm tarafların eczaneye yaptıkları katkılar önemlidir. Rakamsal olarak ifade edilmesi zor olan ama bir o kadar da eczanenin değerini arttıracağı bilinen bu katkılar: Ürün Kalitesi Hizmet Kalitesi Güven Fiyat Düşüşlerinde Aradaki Fiyat Farkının Ödenmesi İletişim Sistemi Firma Sorumlularının Güncel Konularda Bilgi Akışını Sağlaması Advers Etki Konularında Hızlı Geri Dönüş Ürün Teknik Şikayetleri (örneğin kristalizasyon) Notlar

52 ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ
Notlar

53 EĞİTİMİN AMACI Eczanede Stok Yönetiminde İki Önemli Sorun:
1. Eczanelerde çok çeşitli stok kaleminin olması, stokları takip edebilmek açısından zorluk yaratmaktadır. 2. Eczanelerde stokların maliyetinin hesaplanması uzun zaman almaktadır. Eğitimin alt amaçlarından birisi de bu sorunlara çözümler sunabilmektir. Notlar

54 ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ
Eczanelerde Stok Yönetimi Neden Önemlidir? Eczanelerde stoklar toplam varlıkların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Stokların likiditesi diğer dönen varlıklara göre daha düşük olduğu için stok yönetiminde yapılan hataların düzeltilmesi zaman alabilir ve pahalıya mal olur.

55 ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ
Eczanelerde Stok Yönetiminin Amaçları Nelerdir? Eczane için gerekli olan stoğun miktar ve zamanlamasının etkin olarak yapılması, Stok maliyetlerinin düşürülmesi, Eczanenin kârlılığının arttırılması, Eczanenin değerinin arttırılması. Notlar

56 ECZACILAR İÇİN STOK YÖNETİMİ
7. Eczanelerde Stok Yönetiminin Önemi Stok Yönetiminin Amacı Stok Bulundurmanın Nedenleri Stok Türleri Stoklarla İlgili Maliyetler 8. Stok Değerleme Yöntemleri Ortalama Maliyet Yöntemi İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Notlar

57 ECZACILAR İÇİN STOK YÖNETİMİ
9. Stok Kontrolü Stok Devir Hızı (SDH) Nasıl Hesaplanır? Ne İşe Yarar? Gözle Kontrol Yöntemi Stok Sayımı (Sürekli ve Aralıklı Envanter Yöntemleri) Sürekli Envanter Yönteminde Stok Kartı Stok Kontrolde ABC Analizi 10. Stok Plânlama Sipariş Verme Teknikleri Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli Sabit Sipariş Periyodu Modeli iii. Tam Zamanında Stoklama (JIT) Fazla Stok Bulundurmak Neden Yanlış? Son Söz Değerlendirme Notlar

58 ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ
Eczanelerde Stok Bulundurmanın Nedenleri Nelerdir? Hastaya yapılacak satışı gerçekleştirebilmek (ecza depolarının arzı yetmediği ya da geciktiği zamanda bile satışa devam edebilmek), Belirsizliği azaltmak için güvenlik stoku oluşturabilmek, Esnekliği arttırmak, Taşıma maliyetlerini azaltmak, Fazla miktarda satın alma indiriminden yararlanmak, Enflasyon ve fiyat artışlarından etkilenmemek, Yatırım yapmak. Notlar

59 ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ
Stok Türleri: Dönen Stok Güvenlik Stoğu Mevsimsel Stok Spekülatif Stok Promosyon Stoğu Transit (yoldaki) Stok Ölü Stok Notlar

60 ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ
Stoklarla İlgili Maliyetler: Stok Fiyatları Stok Tedarik Maliyeti Yazılı ve her türlü haberleşme giderleri, Taşıma giderleri. Stok Bulundurma (Elde Tutma) Maliyeti Depolama maliyetleri (kira, çeşitli vergiler, ısıtma ve aydınlatma, soğutma, steril ortam sağlama, güvenlik giderleri), Sigorta primleri, Stok personelinin maliyeti, Notlar

61 ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ
Stoklarla İlgili Maliyetler (devam): Hasar, bozulma, kırılma riskleri, Talep azalmaları riski, Eskime, demode olma riski, Fiyat düşmelerinden doğan risk, Küçük hırsızlıklar, Paranın zaman değeri (faiz) Stok Bulundurmama Maliyeti Yeterli stok bulunmaması nedeniyle kârlı satış fırsatlarının kaçırılması, Hastaların güveninin yitirilmesi. Notlar

62 STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
1. Ortalama Maliyet Yöntemi 2. İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) 3. Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Notlar

63 İLAÇ ALIMINDA BİRKAÇ ÖNEMLİ NOKTA..
Yüklü İlaç Alımının Taşıdığı Riskler: İlacın elde kalma riski. 1. Hasta azalması, 2. Doktorun tayininin çıkması, 3. Hastanenin alımını değiştirmesi. İhaleyle içeriden satış yapılması riski. Fiyat düşüşlerinden azami ölçüde etkilenme riski. SGK ödemelerinde sıkıntı yaşama riski. Notlar

64 ECZANELERDE STOK KONTROLÜ
STOK DEVİR HIZI (SDH) NEDİR? NE İŞE YARAR? SDH = Satışların Maliyeti/Ortalama Stoklar Notlar

65 ECZANELERDE STOK KONTROLÜ
Eczanelerin ortalama yıllık stok devir hızları İlaç İlaç dışı 4 Notlar

66 ECZANELERDE STOK KONTROLÜ
Stok Sayımı “Sürekli Envanter Yöntemi” uygulanamıyorsa, belirli periyotlarla stokların tamamı veya bir kısmı sayılmalıdır. Özellikle A sınıfı stoklar daha sık sayılmalıdır. Hırsızlıklar söz konusu olabilir. Sayım ile doğru ve güvenilir stok kayıtları sağlanır. Stok hatalarının bulunmasına ve önlem alınmasına olanak sağlar. Notlar

67 ECZANELERDE STOK KONTROLÜ
Sürekli Envanter Yönteminde Stok Kartı Notlar

68 ECZANELERDE STOK KONTROLÜ
Sürekli Envanter Yönteminde Stok Kartı Notlar

69 ECZANELERDE STOK KONTROLÜ
Stok Kontrolde ABC Yöntemi Stokları A, B, C olarak sınıflandırır. Genellikle kıyaslama için yıllık değer alınır. Yıllık değer = yıllık talep x birim maliyet. A sınıfı stok malları daha önemli. Önemli kalemleri daha sıkı kontrol etmeli.. A sınıfı stoklara olan ihtiyacı daha dikkatli tahmin etmeli.. Stok Kalem Stok Değeri A sınıfı: %5-10 %75-80 B sınıfı: %20-25 %10-15 C sınıfı: %60-65 %5-10 Notlar

70 ECZANELERDE STOK KONTROLÜ
“C” türü stok kalemleri (düşük değerli veya önemsiz kalemler) “B” türü stok kalemleri (orta değerli kalemler) Birikimli stok yatırımının yüzdesi 100 80 60 40 20 “A”türü stok kalemleri (hayati veya yüksek değerli kalemler) Stok kalemlerinin sayıca yüzdesi ABC sınıflamasına göre birikimli stok yatırımının dağılımı

71 ECZANELERDE STOK KONTROLÜ
Etkin Bir Stok Kontrolü İçin: Muhasebe ile entegre bir bilgisayar sistemi Faturalama sisteminin yeniden gözden geçirilmesi Stok kontrolü ile ilgili çalışacak bir kişinin istihdam edilmesi Notlar

72 ECZANELERDE STOK PLÂNLAMA
Stoklar optimum düzeyde olmalı! Alt sınır: Yok satmak.. Üst sınır: Fazla stok bulundurmak… Kâr marjı yüksek olan ilaçları bulundurmak. Stok devir hızı yüksek olan ilaçları bulundurmak. Notlar

73 EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI MODELİ
Stok her gün sürekli düşmek-tedir Burada yeniden sipariş ver Miktar Yeniden sipariş düzeyi Doğru sipariş miktarı Zaman cinsinden emniyet payı Adet olarak emniyet stoku Zaman cinsinden temin süresi Zaman

74 EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI (ESM) MODELİ
ESM = x Toplam Talep x Sipariş Maliyeti Bulundurma Maliyeti

75 ECZANELERDE STOK PLÂNLAMA
Sipariş Verme Teknikleri Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli Sabit Sipariş Periyodu Modeli Tam Zamanında Stoklama (JIT) Notlar

76 STOK KONTROLDA ÇEŞİTLİ SİPARİŞ MİKTARLARI VE ORTALAMA ENVANTER DÜZEYLERİ
Siparişin gelişi 600 600 ‘lük sipariş ver Ortalama envanter (300) Depodaki miktar 100 ‘lük sipariş ver 300 Ortalama envanter (50) Siparişin verilmesi 100 20 40 60 80 100 120 Günler Günler

77 SABİT SİPARİŞ PERİYODU MODELİ
Belli zaman aralıklarında sipariş verilir. Sipariş verilirken stok seviyesi belirli bir üst seviyeye kadar doldurulur. Sipariş miktarı her seferinde değişir. Sürekli stok sayımı (kontrolü) yoktur. Bu nedenle, periyotlar arası stoksuz kalma riski vardır.

78 TAM ZAMANINDA STOKLAMA SİSTEMİ (JUST-İN-TİME/ JIT)
Doğru ürün Doğru zamanda İstenen miktarda

79 TAM ZAMANINDA STOKLAMA SİSTEMİ (JUST-İN-TİME/ JIT)
Japonlar tarafından geliştirilmiş bir yöntem (Toyota Üretim Sistemi). Sıfır stok, sıfır hata! Az sayıda satıcıdan yüksek kalitede ürünü, küçük partiler halinde ve tam zamanında almak..

80 FAZLA STOK BULUNDURMAK NEDEN YANLIŞ?
Gereksiz yere kaynak kullanımına neden olur (insan, yer, zaman). İlaçlar kaybolabilir, karışabilir. Kutular devrilip altta kalanlar ezilebilir, kırılabilir. Yer kaplayıp diğer ilaçların akışını engeller. Fiyat düşüşlerinde ciddi zararlar doğabilir. Sorunları görmemizi engeller.

81 TEMEL MESAJLAR İyi ve etkin bir stok yönetimi:
Gerçek değerleriyle stoklarımızda yer alan ilaçlar, Stoklar için en uygun değerleme yöntemini uygulayarak gerçek olmayan kârlar üzerinden vergi ödenmesinin önlenmesi. Satışlarda esneklik kazanılması, Dış şartlardan daha az etkilenilmesi, Yatırımların çeşitlendirilmesi ve etkinliği Yatırımların kârlılığının artması, Satışların artması, Kârlılığın artması, Nakit yönetiminde etkinlik sağlanması, Müşteri bağlılığının artması, Eczanenin değerinin artması. Notlar

82 TEŞEKKÜRLER...


"YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS ve STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları