Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS ve STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS ve STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS ve STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

2 TANIŞMA

3 Merve EMEK 21 Aralık İ stanbul do ğ umludur. İ stanbul Bilgi Üniversitesi International Finance and Banking Yüksek Lisans programından mezundur. Şişli Bölgesinde SMMM olarak serbest büroculuk faaliyetini sürdürmektedir. Türkiye genelinde muhtelif İ laç Firmaları adına Eczacılara yönelik e ğ itimler vermektedir. TÜRMOB bünyesinde e ğ itmenlik yapmaktadır. İ stanbul Ticaret Odası ve İ stanbul mahkemelerinde bilirkişilik yapmaktadır. İ SMMMO Şişli İ lçe sekreteryasında ve MMMB Derne ğ i Şişli Şubesinde yöneticilik yapmış olup, İ stanbul Bilirkişiler Derne ğ i Kurucu üyesi ve ilk saymanıdır. İ stanbul Bilirkişiler Derne ğ i Yönetim Kurulu’ndaki görevine, Genel Başkan olarak devam etmektedir. Muammer KESKİN 1954 Ardahan do ğ umludur. Marmara Üniversitesi Atatürk E ğ itim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden mezundur. İ stanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunda ve çeşitli Derneklerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetim kadrolarında görev almıştır. SMM Denetim Ltd. Şti. ortaklarındandır. Şişli Bölgesinde SMMM olarak serbest büroculuk faaliyetini sürdürmektedir. Halen İ stanbul Mali Müşavirler Odası Akademisinin Yönetim Kurulu ve TÜSES Vakfı Yönetim Kurulu Üyeli ğ i görevlerini yürütmektedir. Türkiye genelinde muhtelif İ laç Firmaları adına Eczacılara yönelik e ğ itimler vermektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. EĞİTMENLERİMİZ KİMLER?

4 GEREKLİ BİLGİLER Ders saatleri Kahve Molaları Yemek Yangın Sigara İhtiyaçlar Cep Telefonları Eğlence

5 YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS YÖNETİMİ

6 YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS YÖNETİMİ EĞİTİMİ PROGRAMI 1. Giriş Açılış Gündem Eğitimden Beklentiler Post-it Çalışması Eğitimin Hedefleri 2. Eczane İşletmeciliğinin Önemi İşletmecilik Neden Önemlidir? Post-it Çalışması Tüm İşletmelerde Finans Yönetimi Neden Önemlidir? YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS YÖNETİMİ

7 3. Finansal Tablolar: Bilanço Varlık Kavramı Nedir? Post-it Çalışması Peki Ya Borç Yok Mu? Örneklerle “Servet Kavramı” 4. Finansal Tablolar: Gelir Tablosu Gelirler Nelerdir? Giderler Nelerdir? Post-it Çalışması Kârlılık Nedir, Nasıl Hesaplanır? YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS YÖNETİMİ

8 5. Nakit Esasına Göre Düşünme Kâr vs. Nakit Vaka Çalışması 6. Finansal Analiz En Çok Kullanılan Analiz Türü = Oran Analizi Likidite Oranları Faaliyet Oranları Kârlılık Oranları Finansal Yapı Oranları Vaka Çalışması YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS YÖNETİMİ

9 7. İşletme Sermayesi Yönetimi Alacak Yönetimi Stok Yönetimi Nakit Yönetimi Ticari Alacaklarla Ticari Borçlar Arasındaki Denge Ticari Koşullarla İlgili Vaka Çalışmaları 8. Başabaş Noktası Hangi Satış Miktarında Zarar Edilmez? Sabit Maliyetlerle Değişken Maliyetler Arasında Denge Bulunabilir mi? Başabaş Noktası Eczane İçin Ne Derece Anlamlı? YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS YÖNETİMİ

10 Eğitimin Amacı

11 EĞİTİMİN AMACI Birinci amacımız: Sizlere, eczanenizi finansal açıdan iyi yönetebilecek ve eczanenizin değerini her geçen gün daha da arttırmanıza yardım edecek bilgiler kazandırmak! İkinci amacımız: Eczanenizde stok yönetiminin önemini, stok yönetimiyle ilgili bilinmesi gereken kavramları ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlatmak!

12 POST-IT ÇALIŞMASI Bu eğitimden beklentileriniz nelerdir?

13 Eczane işletmeciliğinin ve eczanelerde finansal yönetimin öneminin anlaşılması, Genelde finansal tabloların amacının ve içeriğinin anlatılması, özelde bir eczane finansal tablosunun özelliklerinin belirtilmesi, Kârlılığın nasıl hesaplanıldığının anlaşılması, buradan hareketle gelir tablosunun içeriğinin verilmesi, Kâr ile nakit arasındaki farklılığın gözler önüne serilmesi, Finansal tabloların analizinin neden önemli olduğunun belirtilmesi, finansal analiz türlerinin verilmesi, Oran analizinin öneminin anlatılması, hangi noktalarda fayda sağladığının belirtilmesi EĞİTİMİN HEDEFLERİ

14 Bir eczanenin finansal analizinin nasıl yapılacağının öğretilmesi, Bir eczane için en önemli finansal oranlar üzerinde durulması, konunun vaka çalışmaları ile pekiştirilmesi, Eczanelerde önemli işletme sermayesi kalemlerinin belirlenmesi, Eczanelerde stok yönetiminin etkin bir şekilde yapılması için dikkat edilmesi gerekenlerin vurgulanması, Eczanelerde ticari alacaklarla ticari borçlar arasında dengenin nasıl kurulacağının belirtilmesi, Ticari koşulların değişmesi durumunda nasıl karar alınacağının belirtilmesi, Ticari koşullarda değişik alternatifler arasından seçim yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin vurgulanması. EĞİTİMİN HEDEFLERİ

15 ECZANE İŞLETMECİLİĞİNİN VE ECZANELERDE FİNANS YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

16 POST-IT ÇALIŞMASI Neden işletmecilik önemlidir? ECZANE İŞLETMECİLİĞİNİN VE ECZANELERDE FİNANS YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

17 Eczanelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için işletmecilik bilgi ve becerileri bireysel ölçekte ve örgütsel boyutta eczacılık alanına yansımalı!!! Eczane yeri, seçimi ve değerlendirilmesi Eczane vitrininin düzenlenmesi Raf yerleştirme düzeni Hastalarla iletişim Eczane-eczacı imajının pekiştirilmesi Bilgisayar sisteminin seçimi İlaç-bilgi danışma hizmetleri + Sosyal sorumluluk hedefleri ECZANE İŞLETMECİLİĞİNİN ÖNEMİ

18 POST-IT ÇALIŞMASI Neden finans yönetimi önemlidir? ECZANE İŞLETMECİLİĞİNİN VE ECZANELERDE FİNANS YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

19 Eczanenin: Devamlılığını sağlayabilmek Değerini arttırabilmek Kârlılığını arttırabilmek Geleceğini etkileyecek kararları doğru alabilmek Alternatifleri iyi değerlendirebilmek ECZANE İŞLETMECİLİĞİNİN VE ECZANELERDE FİNANS YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

20 KAYNAKLARIN KULLANIMINDA AKILCI SEÇİMLER FAALİYETLERİN YÖNETİMİNDE REKABETÇİ VE ETKİN MALİYET YAKLAŞIMI KAYNAKLARIN FİNANSMANIYLA İLGİLİ SEÇİMLERDE İLERİ GÖRÜŞLÜLÜK ECZANE İŞLETMECİLİĞİNİN VE ECZANELERDE FİNANS YÖNETİMİNİN ÖNEMİ İŞLETMECİ İÇİN DEĞER YARATMA

21 FİNANSAL TABLOLAR

22 Varlıklar ne demektir? FİNANSAL TABLOLAR

23 POST-IT ÇALIŞMASI Varlık Olarak Neleri Sayabiliriz? FİNANSAL TABLOLAR

24 Örnek Eczane Bilançosu FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLARBORÇLAR ve ÖZSERMAYE Kasa Banka Ticari Borçlar Kurumlardan AlacaklarBankalara Kısa Vadeli Borçlar Hasta Açık HesaplarıBankalara Uzun Vadeli Borçlar Stoklar (ilaç,ıtriyat, diğer)Sermaye Maddi Duran VarlıklarDağıtılmayan Kârlar Maddi Olmayan Duran Varlıklar VARLIKLAR TOPLAMIBORÇ ve ÖZSERMAYE TOPLAMI

25 FİNANSAL TABLOLAR (E ECZANESİ) 31.12.200931.12.200831.12.2007 31.12.200931.12.200831.12.2007 I.Dönen Varlıklar 2,763,222 3,032,714 3,867,088 III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 318,520 722,966 1,865,332 A. Hazır Değerler 9,470 8,992 6,218 B. Ticari Borçlar 308,568 710,044 1,858,456 1. Kasa 9,470 8,992 6,218 1. Satıcılar 307,240 708,510 1,858,456 C. Ticari Alacaklar 1,325,394 865,548 989,790 2. Diğer Ticari Borçlar 1,328 1,534 - 1. Alıcılar 1,325,394 865,548 989,790 F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yük. 9,952 12,922 6,876 E. Stoklar 1,428,358 2,157,920 2,806,100 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 6,678 10,122 3,886 1. Ticari Mallar 1,428,358 2,157,920 2,806,100 2. Ödenecek Sosyal Güv. Kes. 3,274 2,800 2,990 G. Gelecek Aylara Ait Giderler - 254 - 1. Gelecek Aylara Ait Giderler - 254 - V. Özkaynaklar 2,499,415 2,364,089 2,084,333 H. Devreden KDV - - 64,980 A. Ödenmiş Sermaye 302,690 1. Devreden KDV - - 64,980 1. Sermaye 200,000 2. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 102,690 II. Duran Varlıklar 54,714 54,340 82,578 D. Geçmiş Yıllar Kârları 2,062,682 1,782,928 1,350,832 D. Maddi Duran Varlıklar 53,386 53,062 82,578 1. Geçmiş Yıllar Kârları 2,062,682 1,782,928 1,350,832 1. Taşıtlar 83,400 E. Geçmiş Yıllar Zararları(-) (1,283) 2. Demirbaşlar 167,058 130,856 125,894 1. Geçmiş Yıllar Zararları(-) (1,283) 3. Birikmiş Amortisman(-) (197,072) (161,194) (126,716) F. Dönem Net Kârı (Zararı) 135,326 279,754 432,094 G. Gelecek Yıllara Ait Gid. 1,328 1,278 - 1. Dönem Net Kârı 135,326 279,754 432,094 1. Gelecek Yıllara Ait Gid. 1,328 1,278 - VARLIKLAR TOPLAMI 2,817,936 3,087,054 3,949,666 KAYNAKLAR TOPLAMI 2,817,935 3,087,055 3,949,665

26 “Kârlılık” nedir? Nasıl hesaplanır? FİNANSAL TABLOLAR

27 “Gelirler” nelerdir? “Giderler” nelerdir? FİNANSAL TABLOLAR

28 POST-IT ÇALIŞMASI Gelir Olarak Neleri Sayabiliriz? Gider Olarak Neleri Sayabiliriz? FİNANSAL TABLOLAR

29 Örnek Gelir Tablosu FİNANSAL TABLOLAR SATIŞ HASILATI -SATIŞLARIN MALİYETİ BRÜT KÂR -FAALİYET GİDERLERİ FAALİYET KÂRI + DİĞER GELİRLER - DİĞER GİDERLER - FİNANSMAN GİDERLERİ DÖNEM KÂRI -VERGİ NET KÂR

30 Kârlılıkla ilgili akılda bulundurulması gereken birkaç önemli nokta: İşletmelerde kârlılığı oluşturan en önemli faktörlerden birisi, doğru yerlerde kullanılan kaynaklardır!! Hedeflenen kâra ulaşabilmek için sabit kıymetler için ayrılan fonlar düşük tutulmalıdır!!! Kısa vadeli kaynaklar dönen varlıkların finansmanında kullanılmalıdır!! FİNANSAL TABLOLAR

31 Nakitle ilgili iki önemli soru: Gelir tablosunda gördüğümüz “net kâr” rakamı gerçekten o anda kasada bulunan “nakit” midir? Bir eczane çok yüksek kâr marjına sahip olsa bile yine de iflas edebilir mi? FİNANSAL TABLOLAR

32 Kâr nakit değildir!!! FİNANSAL TABLOLAR

33 FİNANSAL ANALİZ

34 Oran Analizi: Bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemler arasındaki matematiksel ifade. Likidite Oranları Faaliyet Oranları Kârlılık Oranları Finansal Yapı Oranları

35 FİNANSAL ANALİZ Likidite Oranları: İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü ölçen oranlar.. Cari Oran Likidite Oranı Nakit Oran

36 FİNANSAL ANALİZ Cari Oran = Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Borçlar E Eczanesi için = 2.763.222/318.520 = 8,67 Likidite Oranı = (Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vadeli Borç E Eczanesi için = = (2.763.222-1.428.358)/318.520 = 4,19 Nakit Oran = (Kasa + Banka + Men. Kıy.) /Kısa Vad. Borç E Eczanesi için = 9.470/318.520 =0,03

37 FİNANSAL ANALİZ Faaliyet Oranları: İşletmenin faaliyetlerini ne derece etkinlikte yaptığını ölçen oranlar.. Alacak Devir Hızı Stok Devir Hızı Ticari Borç Devir Hızı

38 FİNANSAL ANALİZ Alacak Devir Hızı = Net Satışlar/ Ortalama Ticari Alacaklar E Eczanesi için = 6.107.440/1.095.471 =5,57 Alacak Tahsil Süresi = 360/ Alacak Devir Hızı E Eczanesi için = 360/5,57 =65 gün Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti/ Ortalama Stoklar E Eczanesi için = 5.641.506/1.793.139 =3,14 Stokta Bekleme Süresi = 360/ Stok Devir Hızı E Eczanesi için = 360/3,14 =114 gün Ticari Borç Devir Hızı = Satışların Maliyeti/ Ort. Tic.Borçlar E Eczanesi için = 5.641.506/509.306 = 11,07 Ticari Borç Ödeme Süresi = 360/ Ticari Borç Devir Hızı E Eczanesi için = 360/11,07 =33 gün

39 FİNANSAL ANALİZ Kârlılık Oranları: İşletmenin satışlarının ve yatırımlarının kârlılığını ölçen oranlar.. Brüt Kâr Marjı Net Kâr Marjı Varlıkların Kârlılığı (ROA) Özsermayenin Kârlılığı (ROE)

40 FİNANSAL ANALİZ Brüt Kâr Marjı = Brüt Kâr /Net Satışlar Net Kâr Marjı = Net Kâr /Net Satışlar Varlık Kârlılığı= Faaliyet Kârı/ Varlıklar Toplamı Özsermaye Kârlılığı = Net Kâr/ Özsermaye

41 FİNANSAL ANALİZ Finansal Yapı Oranları: İşletmenin mali yapısını ölçen oranlar.. Finansal Kaldıraç Oranı Özsermaye Oranı Borçların Vade Yapısı

42 FİNANSAL ANALİZ Finansal Kaldıraç Oranı = Borçlar/Varlıklar Toplamı E Eczanesi için = 318.520/2.817.935 = % 11,30 Özsermaye Oranı = Özsermaye /Borçlar E Eczanesi için = 2.499.415 /318.520 = % 7,84 Borçların Vade Yapısı = Kısa Vadeli Borç/ Toplam Borçlar E Eczanesi için = 318.520/318.520 = % 100

43 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ

44 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ İlk akla gelen sorular: Alacakları nasıl yönetebiliriz? Alacak yönetimi eczacının elinde mi? Stokları elimizden nasıl daha hızlı çıkarabiliriz? Ticari borçlarımızın vadesini nasıl ayarlamalıyız? Nakit yönetimini nasıl yapmalıyız? Elimizdeki nakti değerlendirebileceğimiz alternatif sayısı bu kadar az olmamalı…

45 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ Eczanelerde alacak tahsil süresi ile ticari borç ödeme süresi birbirine hemen hemen eşittir. Stok maliyeti:  Stok bulundurma maliyeti  Sipariş maliyeti  Stok bulundurmama maliyeti Nakit yönetimi için “Nakit Bütçesi” nden yararlanmak… Elimizdeki nakdi değerlendirmek için alternatif yatırım olanakları: Uluslar arası piyasalar VOB (İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası) Futures Opsiyon Sözleşmeleri Swap Anlaşmaları

46 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ “Ticari Koşullar” Vaka Çalışmaları

47 VAKA ÇALIŞMASI “E ECZANESİ, 2011 YILI” FİNANSAL ANALİZ

48 VAKA ÇALIŞMALARI Ticari Koşullar Vade(30 / 60 / 90 / 120 / 160 gün) Mal Fazlası(10+1 / 10+10 / 30+5 MF) İskonto(%3 / % 5 / %9) Ciro Primi(%2 / %3) Promosyon(Baskılı Fatura) Kampanya(Belirli siparişe yurtiçi-yurtdışı tatil)

49 VAKA ÇALIŞMASI 1-a A İlacının KDV hariç satış fiyatı 15,90 TL Bu ilaç için % 50 Kurum iskontosu uygulamaktadır İthalatçı firma her 10 kutu alan eczaneye 1 kutu mal fazlası vermektedir Söz konusu ilacın eczaneye maliyeti 12,72 TL B İlacının KDV hariç satış fiyatı da 11,05 TL Bu ilaç için % 28 Kurum iskontosu uygulamaktadır İthalatçı firma her 10 kutu alan eczaneye 5 kutu mal fazlası vermektedir Söz konusu ilacın eczaneye maliyeti 8,84 TL A İlacıB İlacı 10 kutu alındı (10 + 1 MF)10 kutu alındı. (10 + 5 MF) 11 kutu satıldı15 kutu satıldı 10 kutu x 6,35 = 63,59 TL (11 kutunun mal)10 kutu x 6,36 = 63,63 TL (15 kutunun mal) 11 kutu x 15,90 TL = 174,90 TL (satış hasılatı)15 kutu x 11,05 TL= 165,75 TL (satış hasılatı) Brüt Kâr = 174,90 – 63,59 = 111.31 TLBrüt Kâr = 165,75 – 63,63 = 102,12 TL Brüt Kâr Marjı=(174,90-63,59)/63,59 = % 75Brüt Kâr Marjı = (165,75-63,63)/63,63 = % 60

50 VAKA ÇALIŞMASI 1-b A İlacının KDV hariç Kamuya satış fiyatı 7,95 TL Bu ilaç için % 50 Kurum iskontosu uygulamaktadır İthalatçı firma her 10 kutu alan eczaneye 1 kutu mal fazlası vermektedir Söz konusu ilacın eczaneye maliyeti 12,72 TL B İlacının KDV hariç Kamuya satış fiyatı da 7,95 TL Bu ilaç için % 28 Kurum iskontosu uygulamaktadır İthalatçı firma her 10 kutu alan eczaneye 5 kutu mal fazlası vermektedir Söz konusu ilacın eczaneye maliyeti 8,84 TL A İlacıB İlacı 10 kutu alındı (10 + 1 MF)10 kutu alındı. (10 + 5 MF) 11 kutu satıldı15 kutu satıldı 10 kutu x 6,35 = 63,59 TL (11 kutunun mal)10 kutu x 6,36 = 63,63 TL (15 kutunun mal) 11 kutu x 7,95 TL = 87,45 TL (satış hasılatı)15 kutu x 7,95 TL= 119,25 TL (satış hasılatı) Brüt Kâr = 87,45 – 63,59 = 23,86 TLBrüt Kâr = 119,25 – 63,63 = 55,62 TL Brüt Kâr Marjı=(87,45-63,59)/87,45 = % 27Brüt Kâr Marjı = (119,25-63,63)/119,25 = % 46

51 “Finans yönetimi” eczanenin sürekliliğini sağlamayı ve değerini arttırmayı amaçlar. Bu amaç gerçekleştirilirken birlikte çalışılan tüm tarafların eczaneye yaptıkları katkılar önemlidir. Rakamsal olarak ifade edilmesi zor olan ama bir o kadar da eczanenin değerini arttıracağı bilinen bu katkılar: Ürün Kalitesi Hizmet Kalitesi Güven Fiyat Düşüşlerinde Aradaki Fiyat Farkının Ödenmesi İletişim Sistemi Firma Sorumlularının Güncel Konularda Bilgi Akışını Sağlaması Advers Etki Konularında Hızlı Geri Dönüş Ürün Teknik Şikayetleri (örneğin kristalizasyon) TEMEL MESAJLAR

52 ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ

53 EĞİTİMİN AMACI Eczanede Stok Yönetiminde İki Önemli Sorun: 1. Eczanelerde çok çeşitli stok kaleminin olması, stokları takip edebilmek açısından zorluk yaratmaktadır. 2. Eczanelerde stokların maliyetinin hesaplanması uzun zaman almaktadır. Eğitimin alt amaçlarından birisi de bu sorunlara çözümler sunabilmektir.

54 Eczanelerde Stok Yönetimi Neden Önemlidir? Eczanelerde stoklar toplam varlıkların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Stokların likiditesi diğer dönen varlıklara göre daha düşük olduğu için stok yönetiminde yapılan hataların düzeltilmesi zaman alabilir ve pahalıya mal olur. ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ

55 Eczanelerde Stok Yönetiminin Amaçları Nelerdir? Eczane için gerekli olan stoğun miktar ve zamanlamasının etkin olarak yapılması, Stok maliyetlerinin düşürülmesi, Eczanenin kârlılığının arttırılması, Eczanenin değerinin arttırılması.

56 7. Eczanelerde Stok Yönetiminin Önemi Stok Yönetiminin Amacı Stok Bulundurmanın Nedenleri Stok Türleri Stoklarla İlgili Maliyetler 8. Stok Değerleme Yöntemleri Ortalama Maliyet Yöntemi İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Son Giren İlk Çıkar (LIFO) ECZACILAR İÇİN STOK YÖNETİMİ

57 9. Stok Kontrolü Stok Devir Hızı (SDH) Nasıl Hesaplanır? Ne İşe Yarar? Gözle Kontrol Yöntemi Stok Sayımı (Sürekli ve Aralıklı Envanter Yöntemleri) Sürekli Envanter Yönteminde Stok Kartı Stok Kontrolde ABC Analizi 10. Stok Plânlama Sipariş Verme Teknikleri i.Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli ii.Sabit Sipariş Periyodu Modeli iii. Tam Zamanında Stoklama (JIT) Fazla Stok Bulundurmak Neden Yanlış? Son Söz Değerlendirme ECZACILAR İÇİN STOK YÖNETİMİ

58 ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ Eczanelerde Stok Bulundurmanın Nedenleri Nelerdir? Hastaya yapılacak satışı gerçekleştirebilmek (ecza depolarının arzı yetmediği ya da geciktiği zamanda bile satışa devam edebilmek), Belirsizliği azaltmak için güvenlik stoku oluşturabilmek, Esnekliği arttırmak, Taşıma maliyetlerini azaltmak, Fazla miktarda satın alma indiriminden yararlanmak, Enflasyon ve fiyat artışlarından etkilenmemek, Yatırım yapmak.

59 ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ Stok Türleri: Dönen Stok Güvenlik Stoğu Mevsimsel Stok Spekülatif Stok Promosyon Stoğu Transit (yoldaki) Stok Ölü Stok

60 ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ Stoklarla İlgili Maliyetler:  Stok Fiyatları  Stok Tedarik Maliyeti Yazılı ve her türlü haberleşme giderleri, Taşıma giderleri.  Stok Bulundurma (Elde Tutma) Maliyeti Depolama maliyetleri (kira, çeşitli vergiler, ısıtma ve aydınlatma, soğutma, steril ortam sağlama, güvenlik giderleri), Sigorta primleri, Stok personelinin maliyeti,

61 ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ Stoklarla İlgili Maliyetler (devam): Hasar, bozulma, kırılma riskleri, Talep azalmaları riski, Eskime, demode olma riski, Fiyat düşmelerinden doğan risk, Küçük hırsızlıklar, Paranın zaman değeri (faiz)  Stok Bulundurmama Maliyeti Yeterli stok bulunmaması nedeniyle kârlı satış fırsatlarının kaçırılması, Hastaların güveninin yitirilmesi.

62 STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ 1. Ortalama Maliyet Yöntemi 2. İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) 3. Son Giren İlk Çıkar (LIFO)

63 İLAÇ ALIMINDA BİRKAÇ ÖNEMLİ NOKTA.. Yüklü İlaç Alımının Taşıdığı Riskler:  İlacın elde kalma riski. 1. Hasta azalması, 2. Doktorun tayininin çıkması, 3. Hastanenin alımını değiştirmesi. İhaleyle içeriden satış yapılması riski.  Fiyat düşüşlerinden azami ölçüde etkilenme riski.  SGK ödemelerinde sıkıntı yaşama riski.

64 ECZANELERDE STOK KONTROLÜ STOK DEVİR HIZI (SDH) NEDİR? NE İŞE YARAR? SDH = Satışların Maliyeti/Ortalama Stoklar

65 ECZANELERDE STOK KONTROLÜ Eczanelerin ortalama yıllık stok devir hızları İlaç11-30 İlaç dışı4

66 ECZANELERDE STOK KONTROLÜ Stok Sayımı “Sürekli Envanter Yöntemi” uygulanamıyorsa, belirli periyotlarla stokların tamamı veya bir kısmı sayılmalıdır. Özellikle A sınıfı stoklar daha sık sayılmalıdır. Hırsızlıklar söz konusu olabilir. Sayım ile doğru ve güvenilir stok kayıtları sağlanır. Stok hatalarının bulunmasına ve önlem alınmasına olanak sağlar.

67 ECZANELERDE STOK KONTROLÜ Sürekli Envanter Yönteminde Stok Kartı

68 ECZANELERDE STOK KONTROLÜ Sürekli Envanter Yönteminde Stok Kartı

69 ECZANELERDE STOK KONTROLÜ Stok Kontrolde ABC Yöntemi Stokları A, B, C olarak sınıflandırır. Genellikle kıyaslama için yıllık değer alınır. Yıllık değer = yıllık talep x birim maliyet. A sınıfı stok malları daha önemli. Önemli kalemleri daha sıkı kontrol etmeli.. A sınıfı stoklara olan ihtiyacı daha dikkatli tahmin etmeli.. Stok Kalem Stok Değeri A sınıfı: %5-10%75-80 B sınıfı: %20-25%10-15 C sınıfı: %60-65%5-10

70 ECZANELERDE STOK KONTROLÜ 0 20 40 60 80 100 100 80604020 0 “C” türü stok kalemleri (düşük de ğ erli veya önemsiz kalemler) “B” türü stok kalemleri (orta değerli kalemler) “A” türü stok kalemleri (hayati veya yüksek değerli kalemler) Stok kalemlerinin sayıca yüzdesi ABC sınıflamasına göre birikimli stok yatırımının dağılımı Birikimli stok yatırımının yüzdesi

71 ECZANELERDE STOK KONTROLÜ Etkin Bir Stok Kontrolü İçin: 1.Muhasebe ile entegre bir bilgisayar sistemi 2.Faturalama sisteminin yeniden gözden geçirilmesi 3.Stok kontrolü ile ilgili çalışacak bir kişinin istihdam edilmesi

72 ECZANELERDE STOK PLÂNLAMA Stoklar optimum düzeyde olmalı! Alt sınır: Yok satmak.. Üst sınır: Fazla stok bulundurmak… Kâr marjı yüksek olan ilaçları bulundurmak. Stok devir hızı yüksek olan ilaçları bulundurmak.

73 EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI MODELİ Zaman Miktar Yeniden sipariş düzeyi Doğru sipariş miktarı Burada yeniden sipariş ver Adet olarak emniye t stoku Zaman cinsinden emniyet payı Zaman cinsinden temin süresi Stok her gün sürekli düşmek- tedir 0

74 EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI (ESM) MODELİ ESM = 2 x Toplam Talep x Sipariş Maliyeti Bulundurma Maliyeti

75 ECZANELERDE STOK PLÂNLAMA Sipariş Verme Teknikleri Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli Sabit Sipariş Periyodu Modeli Tam Zamanında Stoklama (JIT)

76 STOK KONTROLDA ÇEŞİTLİ SİPARİŞ MİKTARLARI VE ORTALAMA ENVANTER DÜZEYLERİ Depodaki miktar Günler 20406080100120 600 300 Ortalama envanter (300) 20 40 60 80 100 120 100 Ortalama envanter (50) Günler 600 ‘lük sipariş ver 100 ‘lük sipariş ver Siparişin verilmesi Siparişin gelişi

77 SABİT SİPARİŞ PERİYODU MODELİ Belli zaman aralıklarında sipariş verilir. Sipariş verilirken stok seviyesi belirli bir üst seviyeye kadar doldurulur. Sipariş miktarı her seferinde değişir. Sürekli stok sayımı (kontrolü) yoktur. Bu nedenle, periyotlar arası stoksuz kalma riski vardır.

78 TAM ZAMANINDA STOKLAMA SİSTEMİ (JUST-İN-TİME/ JIT) Doğru ürün Doğru zamanda İstenen miktarda

79 TAM ZAMANINDA STOKLAMA SİSTEMİ (JUST-İN-TİME/ JIT) Japonlar tarafından geliştirilmiş bir yöntem (Toyota Üretim Sistemi). Sıfır stok, sıfır hata! Az sayıda satıcıdan yüksek kalitede ürünü, küçük partiler halinde ve tam zamanında almak..

80 FAZLA STOK BULUNDURMAK NEDEN YANLIŞ? Gereksiz yere kaynak kullanımına neden olur (insan, yer, zaman). İlaçlar kaybolabilir, karışabilir. Kutular devrilip altta kalanlar ezilebilir, kırılabilir. Yer kaplayıp diğer ilaçların akışını engeller. Fiyat düşüşlerinde ciddi zararlar doğabilir. Sorunları görmemizi engeller.

81 TEMEL MESAJLAR İyi ve etkin bir stok yönetimi: Gerçek değerleriyle stoklarımızda yer alan ilaçlar, Stoklar için en uygun değerleme yöntemini uygulayarak gerçek olmayan kârlar üzerinden vergi ödenmesinin önlenmesi. Satışlarda esneklik kazanılması, Dış şartlardan daha az etkilenilmesi, Yatırımların çeşitlendirilmesi ve etkinliği Yatırımların kârlılığının artması, Satışların artması, Kârlılığın artması, Nakit yönetiminde etkinlik sağlanması, Müşteri bağlılığının artması, Eczanenin değerinin artması.

82 TEŞEKKÜRLER... merve@smmdenetim.com


"YAŞAYAN ÖRNEKLERLE ECZANEDE GÜNCEL FİNANS ve STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları