Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İsmail Okan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İsmail Okan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve"— Sunum transkripti:

1 Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar: Cerrahların sorunlarına mühendislerle ortak çözüm arayışları
İsmail Okan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

2 Cerrahi ve yeni yaklaşımlar Riskin DJ. Et al
Cerrahi ve yeni yaklaşımlar Riskin DJ. Et al. Innovation in surgery: a historical perspective. Ann Surg. 2006 Dezavantajları Klinik pratiğin standardizasyonu Hukuk sisteminin ve cerrahi camianın daha konservatif bir hasta yaklaşımı konusundaki baskısı Ekonomik sebeplerle fayda/ zarar ilişkisi değerlendirilirken maliyet analizlerinin yapılması Artmış işyükü Eğitim, araştırma ve yenileşime ayrılan zamanın giderek kısıtlanması

3 Cerrahlar ve yenilikçi araştırma
Avantjlarımız Cerrahlar temelde karar vericidirler. Cerrahlar klinik ihtiyaçları belirleyebilirler ve gelecek gelişmeleri, fırsatları farkedebilirler. Cerrahlar fikir üreticileri ve uygulayıcılarıdır. Cerrahlar için her hasta yeni bir meydan okumadır ve belli ölçüde çözüm için yeni bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu nedenle teknoloji geliştirmede cerrahlar hep puslu alanlarda ve önlerde çalışırlar. Halbuki teknoloji geliştirme siklusunda en zayıf halkanın fikir üretme fazı olduğu bilinir. Cerrahlar teknoloji kullanmaya ve üzerinde değişiklik yapmaya çok meraklıdırlar.

4 İnovasyonun önündeki engeller
Hiyerarşik düşünce anlayışı Serbest düşüncenin engellenmesi Serbest düşünmenin sorumluluklarını yüklenememe Aşırı uzmanlaşma Kendimizin veya çevremizin çizdiği sınırları sorgulayamama

5 İnovasyonun önündeki engeller 2
Üretici olma yerine tüketici olmanın kolaylığını tercih etme Uygulamadaki başarının kolaylığını yeniliğin zorlu yoluna tercih etme Doğruyu ararken yanlış yöntemler kullanma Doğruyu bulmuşken tercih edememe Uygun iklim oluşturamama

6 Eğitim ve inovasyon Eğitim inovasyonun önünde bir engel mi?
Uzmanlaşma inovasyonun önünde engel mi? Problem ne kadar iyi tanımlanmış? Problemin çözümünde kim yardımcı olabilir?

7 İnovasyon türleri Breakthrough (çığır açan buluş)
DNA’nın yapısının bulunması Sustaining (kendini devam ettiren) Apple, Toyota Disruptive(patlayıcı, yıkan) Google Temel bilimler IBM

8 Kurs konuları Ameliyathanenin tanıtılması ve çalışılan ortama innovatif yaklaşım (ortam, düzeni, işleyişi, organizasyonu vs.) Cerrahi girişimlerde kullanılan araç-gereç ve aletlerin tanıtılması, geliştirilmesi (el aletleri, laparoskopik aletler, optik vb.) Minimal invazif girişimlere innovatif yaklaşımlar (laparoskopi ve endoskopinin tanıtılması)

9 Kurs konuları Cerrahi eğitimi için yeni yöntemlerin, materyallerin geliştirilmesi (simulasyon amaçlı bilgisayar programları geliştirme, minimal invazif cerrahide kullanılan eğitim kutularının oluşturulması ve geliştirilmesi, sütür tekniklerinin öğretilebileceği materyallerin üretilmesi) Yara iyileşmesine innovatif yaklaşım (anastomozların oluşturulması, dikiş teknikleri, fistüller, açık yaralar, negatif basınç tedavileri, meshler, stentler, biyomateryaller vb) Tanı yaklaşımlarına yenilikçi bakış (anastomoz kaçaklarının erken tesbiti, kanser tanısı, vücuttaki enfeksiyonun erken tanısı vs. )

10 Kurs içeriği ve akışı Tanışma, kurs programının içeriğini ve akışını tanıtma Ameliyathanenin tanıtılması ve çalışılan ortama innovatif yaklaşım (ortam, düzeni, işleyişi, organizasyonu vs.) Cerrahi girişimlerde kullanılan araç-gereç ve aletlerin tanıtılması, geliştirilmesi (el aletleri, laparoskopik aletler, optik vb.) Minimal invazif girişimlere innovatif yaklaşımlar (laparoskopi ve endoskopinin tanıtılması) Cerrahi eğitimi için yeni yöntemlerin, materyallerin geliştirilmesi (simulasyon amaçlı bilgisayar programları geliştirme, minimal invazif cerrahide kullanılan eğitim kutularının oluşturulması ve geliştirilmesi, sütür tekniklerinin öğretilebileceği materyallerin üretilmesi) Yara iyileşmesine innovatif yaklaşım (anastomozların oluşturulması, dikiş teknikleri, fistüller, açık yaralar, negatif basınç tedavileri, meshler, stentler, biyomateryaller vb) Tanı yaklaşımlarına yenilikçi bakış (anastomoz kaçaklarının erken tesbiti, kanser tanısı, vücuttaki enfeksiyonun erken tanısı vs. )

11 18.3.2014 Ameliyathane sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılması
Cerrahi araç-gereç geliştirilmesi Minimal invazif sistemlerin sorunları ve geliştirilmesi ile ilgili öneriler Eğitim materyallerine tasarım önerileri Yara iyileşmesi ile ilgili yenilikçi projeler Cerrahi disiplinlerde tanı ile ilgili sorunlara çözümler Sınav ve değerlendirme Sertifika töreni

12 Kurs herkese açıktır. Dersler belirtilen tarihlerde saat ile arasında yapılacaktır. Dersler Tıp Fakültesi Anfi …’de yapılacaktır. Kurs kayıtları internet üzerinden Tıp Eğitimi ve Bilişim AD web adresinden …………………. yapılacaktır. Sertifika için bu kayıtlar esas alınacaktır.

13 Kursa katılanlardan kursun % 75’ine katılmaları beklenmektedir.
İlk 6 haftasında konuların sunumu sonrasında konuyla ilgilenen kursiyerlerin grup oluşturmaları beklenir. Oluşturulan gruplar bir gelecek hafta içerisinde seçtikleri konularda sunum yaparak çözüm önerileri getirir. Çözüm önerileri sunumlar şeklinde ve yazılı olarak verilir. Jüri tarafından değerlendirilerek kursiyerlere sertifikaları verilir.


"İsmail Okan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları