Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kodlandırma Şubesi Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kodlandırma Şubesi Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kodlandırma Şubesi Müdürlüğü
MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kodlandırma Şubesi Müdürlüğü Ocak 2014 TASNİF DIŞI 1/ 34

2 Takdim Planı Görev ve Sorumluluklar Kodlandırma Faaliyetleri NCAGE
NSPA (NAMSA) CCR DUNS TASNİF DIŞI 2/ 34

3 Görev ve Sorumluluklar
TASNİF DIŞI

4 Görev ve Sorumluluklar
NATO kodlandırma ve uluslararası kodlandırma faaliyetlerinde “Ulusal Yöneticilik” hizmetlerini yürütmek, Talep edilen yabancı kaynaklı ikmal maddelerine ait bilgileri temin etmek, üretici firmanın ülkesindeki kodlandırma bürosu ile irtibat kurarak kodlandırılmasını sağlamak, TASNİF DIŞI

5 Görev ve Sorumluluklar
Yurt içi firmaların NATO Destek Ajansı (NSPA) Kaynak Arşivi konusunda bilgilendirilmelerini ve yönlendirilmelerini sağlamaktır. TASNİF DIŞI

6 Kodlandırma Faaliyetleri
TASNİF DIŞI

7 NKS’NİN TARİHÇESİ Bu yöntemle Birinci Seviye (Tier 1) sponsorluğu onaylanan ülkelerin sayısı 27, İkinci Seviye (Tier 2) ülkelerin sayısı 9 olmak üzere, NATO dışından toplam 36 ülke NKS’ye katılmıştır. NATO üyesi ülke sayısı 28 olup, toplam 64 ülke NATO Kodlandırma Sistemini kullanmaktadır. TASNİF DIŞI

8 NKS’Yİ KULLANAN NATO ÜLKELERİ
Tier2 (2.Seviye Sponsor) Ülkeler Avustralya Brezilya Yeni Zelanda Avusturya Güney Kore Singapur Malezya Finlandiya Rusya Toplam: 9 TASNİF DIŞI 8/ 34

9 NKS’Yİ KULLANAN NATO ÜLKELERİ
Slovakya Litvanya Fransa Romanya Letonya Estonya ABD Portekiz İtalya Danimarka İngiltere Polonya İzlanda* Çek Cum. Türkiye Norveç Macaristan Kanada İspanya Hollanda Yunanistan Bulgaristan Slovenya Lüksemburg Belçika Almanya Toplam: 28 TASNİF DIŞI

10 YERLİ NSN TALEBİ YAPILACAK ÜLKELER
Türkiye 1.Seviye Sponsor Ülkeler Fas Birleşik Arap Emirlikleri Sırbistan Japonya Afganistan Arjantin Şili Ukrayna Mısır Gürcistan Hindistan Endonezya İsrail Kuveyt Malezya Umman Papua Yeni Gine Filipinler Ürdün Suudi Arabistan Güney Afrika İsveç Tayland Makedonya Tonga Bosna Hersek NOT: NATO üyesi ,1. ve 2.Seviye Sponsor ülkeler dışındaki kalan ülkeler için de Yerli NSN Talebi yapılır. Toplam:27 TASNİF DIŞI

11 NATO KODLANDIRMA SİSTEMİ’NİN AMACI
NATO Kodlandırma Sisteminin amacı, lojistik sistem içerisinde aynı özelliğe sahip ikmal maddelerini tek bir isim ve tek bir stok numarası altında toplama ve ikmal işlemlerinin tümünde ortak bir dil ve terim birliği sağlamaktır. TASNİF DIŞI

12 MİLLİ KODLANDIRMA FAALİYETLERİ
TSK envanterine girecek olan ürün; Yurtiçinde yada NATO dışı ülkelerde üretiliyor ise Millî (Yerli) NSN tahsis edilir. NATO Kodlandırma Sistemini (NKS) uygulayan ülkelerde üretiliyor ise, üreten ülke Millî Kodlandırma Bürosundan NSN tahsisi talep edilir. TASNİF DIŞI

13 NKS’NİN YAPISI –NATO STOK NUMARASI
1305 NATO İkmal Sınıflandırma Kodu (NSC) 27 Ülke Kodu Milli Malzeme Kayıt Sıra Numarası 13 GRUP 05 SINIF NATO Malzeme Tanımlama Numarası (NIIN) – 123 – 4567 NATO Stok Numarası (NSN) TASNİF DIŞI

14 ÖRNEK NSN TASNİF DIŞI

15 MALİ HUSUSLAR 1. TMKB tarafından yapılan kodlandırma işlemleri, bir sözleşme/anlaşma kapsamında TSK’ya mal tedariği yapacak firma/yüklenicilere ücretsiz yapılır. 2. TSK/MSB ihtiyacı haricinde, yurt içi kamu kurum ve kuruluşlarından veya yurt dışından ihale kazanılması ile yurt dışı ihalelerde kodlandırmanın ön koşul olduğu durumlarda, firmaların talep edeceği kodlandırma hizmeti ücreti karşılığı verilir. Bu ücret Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir ve TSK/MSB-Net ve internet ortamında MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı sayfasında yayımlanır. TASNİF DIŞI

16 KODLANDIRMA HÜKMÜ KODLANDIRMA HÜKMÜ
Yüklenici tarafından, MSY:310-8 (A) Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesinde yer alan Kodlandırma Hükmüne uygun olarak, MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Millî Kodlandırma Bürosuna, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip gerekli bilgi ve belgelerle birlikte müracaat edilerek kabul muayenesine çağrı tarihine kadar kodlandırma işlemi tamamlanır. KODLANDIRMA HÜKMÜ TASNİF DIŞI

17 KODLANDIRMA BAŞVURU BELGELERİNİN
TEMİNİ NSN ve NCAGE kodları Türk Millî Kodlandırma Bürosu tarafından tahsis edilmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler, MSB.Tek.Hiz.D.Bşk.lığından veya sayfasından temin edilebilir. TASNİF DIŞI 17/ 34

18 NATO TİCARİ VE KAMU KURULUŞ KODU Nato Commercial And Governmental Entity Code-NCAGE)
NCAGE Kodu, NKS kapsamındaki üretici veya temin kaynağı olarak değerlendirilen firma ve kuruluşlara tahsis edilen ve beş karakterden oluşan bir koddur. (T6258 gibi) TASNİF DIŞI

19 NCAGE TAHSİSİ İÇİN İSTENEN BELGELER
NCAGE tahsisi başvuru dilekçesi, NCAGE Kodu İstek Formu, Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi, Ticaret Odası kaydının fotokopisi Yetki Belgesi (İmza sirküleri,vekaletname fotokopisi, görevlendirme yazısı) Kesinleşen ihale komisyon kararının fotokopisi TASNİF DIŞI 19/ 34

20 NCAGE GÜNCELLEMESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
Dilekçe Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi Ticaret Odası Kaydının fotokopisi Yetki Belgesi (İmza sirküleri, vekaletname fotokopisi, görevlendirme yazısı) TASNİF DIŞI

21 NSN SORGULAMA ARAÇLARI
NMCRL - Lojistikçiler için NATO Ana Referanslar Kataloğu (NATO Master Catalogue of References for Logistics) NMCRLplus ( FED LOG TASNİF DIŞI

22 NSN SORGULAMA ARAÇLARI
NMCRL Ülke Milli Kodlandırma Büroları; tahsis ettikleri NSN ve bu NSN’lerin altında yer alan verileri (malzeme adı, parça numarası, üretici firma bilgileri v.b) belirli periyotlarda NSPA’ya göndermektedir. NSPA tarafından bu veriler derlenerek isteyen kurum/kuruluş ve şahıslara abonelik sistemiyle ücreti mukabilinde DVD ortamında sunulmaktadır. FİYAT BİLGİSİ İÇERMEZ ( TASNİF DIŞI

23 NSN SORGULAMA ARAÇLARI
NMCRL PLUS DVD ortamında yer alan verilere ilave bir kaç özellik eklenmesiyle internet üzerinden ücreti karşılığı ayrıca sunulan bir hizmettir. Kullanıcı adı ve şifresi ile aboneler NATO Stok Numaralarını ve bu NSN’lerin altında yer alan verilere ulaşabilmektedir. Sistem içerisinde 10 milyondan fazla NATO Stok Numarasının teknik bilgileri yer almaktadır. FİYAT BİLGİSİ İÇERMEZ.. TASNİF DIŞI 23/ 34

24 NSN SORGULAMA ARAÇLARI
FED LOG ABD Kodlandırma birimleri tarafından oluşturulan ve ABD’ye ait NSN’lerin ve bu NSN’lere ait verilerin yer aldığı bir üründür. ABD hükümeti tarafından genellikle resmi (daha ziyade askeri) birimlere ücretsiz verilmektedir. Özel kurum/kuruluş veya kişilere verilmesi yasaklanmıştır. FİYAT BİLGİSİ YER ALIR.. TASNİF DIŞI 24/ 34

25 NATO DESTEK AJANSI KAYNAK ARŞİVİNE NASIL KAYDOLUNUR?
NSPA’ya kesin kayıt yaptırabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar ön kayıt için engel değildir. Ön kayıttan kesin kayıda kadar geçen süre içerisinde firmadan istenen ilave bilgi ve belgeler tamamlanmalıdır. Firmalar NSPA Kaynak Arşivine elektronik ortamda internet üzerinden NSPA’nın web sitesi tedarikçi kaydı (Supplier Registration) bölümünden girerek ön kayıt yaptırabilirler. TASNİF DIŞI

26 NATO DESTEK AJANSI KAYNAK ARŞİVİNE NASIL KAYDOLUNUR?
NSPA, kaynak arşivine ön kayıt yaptıran firmalarla ilgili bilgilerin doğruluğunu Dışişleri Bakanlığı vasıtası ile araştırır. Dışişleri Bakanlığı: firmanın diğer ülkedeki askerî ihtiyaçlarına yönelik tedarik faaliyetlerindeki durumu, güvenilir üretim/imalat imkanlarına sahip olup, olmadığını, ihalelere katılıp katılmama konusunda bir yasaklama olup olmadığını ve NSPA’dan gelebilecek bir talebi karşılayıp, karşılayamayacağını ilgili makamlarla koordine ederek araştırır ve tespitlerini NSPA’ya bildirir. TASNİF DIŞI

27 NATO DESTEK AJANSI KAYNAK ARŞİVİNE NASIL KAYDOLUNUR?
NSPA soruşturması tamamlanan ve uygun bulunan firmaları kaynak arşivine dahil eder. Kaynak Arşivine alınmayan firmalara ise, alınmama nedenlerini bildirir. NSPA, bu firmalara Teklife Çağrı Dokümanlarını görebileceği ve teklif verebileceği bir Kullanıcı Adı ve şifresi gönderir. Böylece, firmalar ihalelere elektronik ortamda otomatik olarak teklif verebilir. TASNİF DIŞI 27/ 34

28 NATO DESTEK AJANSI KAYNAK ARŞİVİNE NASIL KAYDOLUNUR?
NSPA Kaynak Arşivine alınan firmalar ürünleri veya sağladıkları hizmetlerle ilgili konularda “kalifiye kaynak” olarak kabul edilirler. NSPA; doğacak ihtiyaçlara göre bu firmalarla doğrudan temasa geçer ve teklif ister. TASNİF DIŞI 28/ 34

29 CCR (CENTRAL CONTRACTOR REGISTRATION) NEDİR?
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından satın alma ve ihale işlemlerinde bürokrasiyi asgariye indirmek, mükerrer bilgi girişini önlemek, güvenilir tedarik kaynağı olabilecek firmalardan oluşan bir arşiv yaratmak ve söz konusu firmaları sınıflandırmak amacıyla hizmete sunulmuş bir kayıt sistemidir. TASNİF DIŞI 29/ 34

30 CCR’A NASIL KAYDOLUNUR?
CCR, halen ABD’de Savunma ve Ulaştırma Bakanlıklar ile Hazine ve NASA, ABD sınırları dışında ise elçilikler gibi ABD Hükümetine bağlı kurumların iş yapacakları firmaların tespitinde temel kaynak olarak kullanılmaktadır . TASNİF DIŞI

31 CCR KAYNAK ARŞİVİ CCR Kaynak Arşivinde yer almak için, Türkiye’de faaliyet gösteren bir firmanın Millî Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kodlandırma Şubesi’nden NCAGE Kodu ve Bilgi ve Danışmanlık A.Ş. Firmasından ( DUNS (Bilgi Numaralandırma Sistemi) Kodu almaları gerekmektedir. NCAGE ve DUNS kodlarına sahip olan bir firma CCR Kaynak Arşivinde yer alma başvurusunu İnternet üzerinden CCR web sitesi aracılığıyla yapabilmektedir. Sitenin adresi ‘dır. Onay işleminin tamamlanması 120 günü bulabilir. TASNİF DIŞI

32 DUNS (BİLGİ NUMARALANDIRMA SİSTEMİ-DATA UNIVERSAL NUMBERING SYSTEM) NUMARASI
DUNS (Data Universal Numbering System) 70 milyonu aşan sayıda firma ve işyerini sınıflandırmak amacıyla tahsis edilmiş ,dünya çapında geçerli bir numaralandırma sistemidir.DUNS Kodu, şirketlerin uluslar arası pazardaki rekabet gücünü arttırmakta ve DUNS koduna sahip şirketler potansiyel müşteriler tarafından daha kolay bulunabilmektedir. DUNS Kodu DUN&BRADSTREET (D&B) adlı özel bir ticari firma tarafından tahsis edilmektedir. TASNİF DIŞI

33 DUNS Kodu Nasıl Alınır? DUNS kodu almak isteyen bir firma , başvurusunu internet üzerinden Dun&Bradstreet (D&B) firmasının web sitesi aracılığıyla yapacaktır. Site üzerinden DUNS kodu için başvuru yapılacak adres dir.Firma , bu bölümde bulunan get a DUNS number only bölümünden kayıt işlemini başlatabilir. TASNİF DIŞI

34 Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kodlandırma Şubesi Müdürlüğü
MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kodlandırma Şubesi Müdürlüğü Ocak 2014 TASNİF DIŞI


"Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kodlandırma Şubesi Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları