Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNTERNET Gelişimi, Temel Kavramlar ve Eğitimle İlişkisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNTERNET Gelişimi, Temel Kavramlar ve Eğitimle İlişkisi"— Sunum transkripti:

1 İNTERNET Gelişimi, Temel Kavramlar ve Eğitimle İlişkisi

2 İnternet Nedir? Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. 2

3 İnternet nasıl gelişmiştir?
Veri iletimi ile ilgili ilk cihazlar bir noktadan başka bir noktaya basit sinyaller ile metin gönderen telgraf ve telekstir. Modern internetin temelleri ise 1960’larda Licklider'in MIT’de tartışmaya açtığı "Galaktik Ağ" kavramıyla atılmıştır. Licklider, bu kavramla küresel olarak bağlanmış bir sistemde isteyen herkesin herhangi bir yerden veri ve programlara erişebilmesini ifade etmişti. Licklider 1962’de Amerikan Askeri araştırma projesi olan İleri Savunma Araştırma Projesi'nin (DARPA - Defense Advanced Research Project Agency) bilgisayar araştırma bölümünün başına geçti. 3

4 Kısa İnternet tarihi MIT ve UCLA deki çalışmalarla internet bağlantısının temellerini oluşturan “packet switch” teorisi geliştirildi. MIT'de araştırmacı olarak çalışan Lawrance Roberts ile Thomas Merrill, bilgisayarların ilk kez birbirleri ile iletişim kurmasını 1965 yılında gerçekleştirdiler. 1966 yılı sonunda Roberts DARPA'da çalışmaya başladı ve "ARPANET" isimli projeyi yürütmeye başladı. 4

5 Kısa İnternet tarihi ARPANET çerçevesinde ilk bağlantı 1969 yılında dört merkez arasında yapıldı ve ana bilgisayarlar arası bağlantılar ile internetin ilk şekli ortaya çıktı. ARPANET‘i oluşturan ilk dört merkez University of California at Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute (SRI), University of Utah ve son olarak University of California at Santa Barbara (UCSB) idi. Kısa süre içerisinde birçok merkezdeki bilgisayarlar ARPANET ağına bağlandı. 5

6 Kısa İnternet tarihi 1971 yılında Ağ Kontrol protokolü (NCP-Network Control Protokol) ismi verilen bir protokol devreye girdi yılı Ekim ayında gerçekleştirilen Uluslararası Bilgisayar İletişim Konferansında (ICCC- International Computer Communications Conference), ARPANET'in NCP ile başarılı bir gösterisi gerçekleştirildi. Yine bu yıl içinde elektronik posta ( ) ilk defa ARPANET içinde kullanılmaya başladı. NCP'DEN daha fazla yeni olanaklar getiren yeni bir protokol, 1 Ocak 1983 tarihinde İletişim Kontrol Protokolü (Transmission Control Protokol/ internet protokol - TCP/IP) adıyla ARPANET içinde kullanılmaya başladı. TCP/IP bugün varolan internet ağının ana halkası olarak yerini aldı. 6

7 Kısa İnternet tarihi 1980 yılların ortasında Savunma Bakanlığı'na bağlı Amerikan askeri bilgisayar ağı, ARPANET'ten ayrıldı ve MILITARY NET adı ile kendi ağını kurdu. 1986 yılında 'Ulusal Bilim Kuruluşu' (NSF), ARPANET için ülke çapında beş büyük süper bilgisayar merkezi kurulmasını içeren kapsamlı bir öneri paketi öne sürdü. NSF, 5 merkez arasında 56 Kbps bir ağ için gerekli parayı sağladı ve bu merkezlerin çevresindeki bütün üniversitelere, fiziken bu Ağa ulaşabiliyorsa , bağlanabileceklerini bildirdi. Süper bilgisayarlar ağından yararlanmak isteyen çok sayıda üniversite daveti kabul etti ve Internet’in temelleri atılmış oldu. 7

8 Kısa İnternet tarihi 1987 yılında yeniden düzenlediği internet yapılanması planı ile NSFNET yedi bölgesel nokta üzerinde 1.5 Mb/s güçlü bir omurgayı işleteceğini duyurdu. NSFNET Merit olarak adlandırılan Michigan Eyaletindeki üniversitelerin organizasyonu ile NSF'in yaptığı bir anlaşma doğrultusunda işletilmeye başlandı. NSFNET'in işletilmesine bir süre sonra Merit'in yanında ABD'nin dev bilgisayar firması IBM ve haberleşme firması MCI dahil oldu. 8

9 Kısa İnternet tarihi NSFNET'in işletilmesine yönelik 1990 yılında oluşturulan bu birlik 'İleri Ağ Hizmetleri' (ANS-Advance Network Services) olarak adlandırıldı. ANS'nin kuruluş süreci ABD'de 1990'lara kadar devlet desteğinde gelişen internet omurgasının özelleştirilmesi sürecinin de başlangıcı olmuştur. Amerika içinde ve dışındaki baskılar sonucu , Ocak 1989’ da Merit-IBM-MCI ortaklığı , NSF şirketine , ağ hızını arttıracak ve giderek artan yükü kaldıracak bir güncelleştirme programı önerdi. Bu sırada IBM 45 Mbps (buna da T3 bağlantı hızı adı verilecekti) hızda çalışan ilk Router (ağ yönlendirme bilgisayarı) cihazını tasarlamayı başarmıştı. 9

10 Kısa İnternet tarihi Kasım 1991’ de omurga T1’ den T3’ e çıkartıldı , merkez sayısı 16’ ya , merkeze bağlı ağ sayısı ise 3500’’e çıkartıldı. İşte bu omurga , bugün Internet denilen yapıyı oluşturmuştur. 1990 yılında NSFnet ile özel şirketlerin ortak işletmesi ile başlayan özelleştirme süreci, 1995 yılı mayıs ayında NSF'nin internet omurga işletmeciliğinden tamamen çekilmesi ile tamamlandı yılından itibaren ABD internet omurga işletimi tamamen özel işleticilerinin elindedir. 10

11 Kısa İnternet tarihi Internet’e çeşitli şekillerde, başlangıcından 1994 yılı sonuna kadar 110 ülke, 10,000 bilgisayar ağı, 3,000,000 dan fazla bilgisayar ve 25 milyonu aşkın kullanıcı bağlanmıştır. Bu sayı, Web Sayfası kavramının kullanıma girdiği 1995 yılı içinde büyük bir patlama göstermiş ve 60 milyon’a ulaşmıştır. İnternet kullanıcı sayısının 2010 itibariyle Türkiye' de 30 Milyona ve Dünyada toplam 1,5 Milyara ulaştığı tahmin edilmektedir. Internet büyük bir hızla dünyanın her köşesine erişmektedir. 21. yüzyılın en büyük iletişim ve reklam araçlarının başında gelmektedir. Internet, teknik olarak, TCP/IP protokolü ile desteklenen pek çok servis sunar (dosya, ileti veya bilgisayar paylaşımı). 11

12 Temel Kavramlar WEB SAYFASI – WEB SİTESİ – WEB BROWSER (Tarayıcı)
Web milyonlarca farklı dokümanın oluşturduğu dünya çapında bir ağdır.Bu dokümanların her biri web sayfası diye adlandırılır. Bir kişiye veya kuruma ait birbirleriyle bağlantılı bir grup web sayfasına web sitesi adı verilir. İnternete bağlı bir bilgisayarın web sitelerinde gezinti yapabilmesi için kullanılan programlara internet tarayıcıları(web browser) denilir. Yaygın olarak kullanılan web tarayıcıları: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari ve Opera. 12

13 Web Adresi Internet‘te her sayfanın bir adresi vardır. Web adresleri, ulaşmak istediğiniz bilginin hangi sunucu üzerinde bulunduğunu gösterir.Yani sayfanın web’de tam olarak nerede depolandığını gösterir. Web adreslerinde sitenin adı ve sitenin hangi tür kuruma ait olduğunu gösteren kısım değişir. Bazı sitelerin sonun da ülke kısaltmaları vardır. 13

14 Örnek Web Adresleri Com : Ticari kuruluşlar www.vestel.com.tr
Org : Ticari olmayan kuruluşlar Edu : Üniversiteler, Eğitim kurumları Gov : Devlete ait kurumlar ya da Mil : Askeri kurumlar Net : İnternetle ilgili kurumlar 14

15 World Wide Web ( www) Yazı, resim, film, canlandırma, ses gibi farklı formatta olan bilgilerin gözatıcı-tarayıcı (browser) kullanılarak ulaşıldığı Internet ortamıdır. Internet'de her sayfanın bir adresi vardır. Farklı bilgisayarlar üzerindeki sayfalar birbirlerine anahtar sözcüklerle bağlanmıştır. Bu sayfalar HTML dili (Hypertext Markup Language) kullanılarak oluşturulur. WWW milyonlarca farklı dokümanın oluşturduğu dünya çapında bir ağdır. 15

16 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol: Yüksek Yazı Aktarım Protokolü)
Web sitelerine bağlantıyı sağlanmak ve bu bağlantıyı koparmak,sayfa üzerinde yer alan dosya türlerinden faydalanabilmek, bilgi alış-verişleri, linkler yardımı ile dosya transferleri ve elektronik posta işlemleri gibi bir çok web işlemi belirli sözleşmeler(protocol) çerçevesinde gerçekleştirilebilir. İşte bu işlemlerin düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, Web'in iletişim kurallarını belirten bir protokole ihtiyacı vardır. Bu protokole HTTP denir. Bir başka deyişle Web işlemlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için bu protokole ihtiyacı vardır. 16

17 HTML (Hyper Text Markup Language: Hareketli-Metin İşaretleme Dili)
Web sayfaları HTML dili kullanılarak oluşturulur. HTML browserlarla görebileceğimiz, internet dokümanları oluşturmaya yarayan bir çeşit dildir. 17

18 İnternet ve eğitim Eğitimde yeni yaklaşımlar
Aktif, öğrenmesinden sorumlu Sorgulayan, eleştiren, sentezleyen Öğrenilmesi, dolayısıyla öğretilmesine gereksinim duyulan bilgi miktarı da katlanarak artmaktadır. Globalleşme ile yeniden tanımlanan rekabet yeni bilgilerin öğrenilmesi ve üretilmesini teşvik etmektedir. Eğitimin daha geniş kitlelere yayılması,öğrenen sayısının artması, öğrenme isteği duyan kişilerin bulundukları yerin öğretimin verildiği yere olan coğrafi uzaklığı, engelli bireylerin öğrenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi gibi sorunlara çözüm getirecek yeni eğitim yaklaşımlarının işe koşulması gerekmektedir. Bu yaklaşımlardan bir tanesi İnternet destekli öğretimdir. 18

19 İnternet ve eğitim Artık günümüzde İnternet, Bilimsel araştırmaların, üretkenliğin, küresel değişmelerin, küresel ticaretin ve eğitimin ana bilgi kaynağı durumuna gelmiştir. Bu yazılı, sözlü ve görüntülü bilgi iletişim ağı eğitimcilere, küresel uzaktan eğitim hizmetini sunma fırsatını da vermektedir. İnternet uygulamaları öğrenenlere eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) araçlar sağlayabilmektedir. Günümüzde mevcut sosyal ağ yazılımları ve işbirlikçi araçlar, çok yönlü özellikleriyle oluşturmacı öğrenme ortamlarını desteklemekte; 21. yüzyıl ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 19

20 İnternet ve eğitim Bu yeni araçlar, öğrenenlere herhangi bir yer ya da herhangi bir zaman sorunu yaşamadan kolayca ulaşabilecekleri etkinlikler sunmakta; yeni öğrenme gereksinimlerine uyum sağlamaktadır. Web tabanlı öğrenme (web-based learning), web destekli öğrenme (web-supported learning), web ile zenginleştirilmiş öğrenme (web enhanced learning) gibi kavramlar sıkça kullanılmaya başlanmıştır. İnternet’in avantajlarını kullanan bu yöntemler, öğretimde hem geleneksel yöntemleri hem de alternatif öğrenme ortamlarını destekleyebilmektedir. 20

21 İnternet ve eğitim: Tanımlar
Weblog (Blog): Kullanıcıların herhangi bir tasarım bilgisine sahip olmaksızın Web sayfaları oluşturabilmelerine, bu sayfalarda çeşitli konular hakkında yazılar yazabilmelerine ve diğer kullanıcıların yazılara yorumlar ekleyebilmelerine olanak sağlayan Web tabanlı bir araç (Göktaş 2009). Web destekli öğrenme: Öğrencilerin düzenli olarak sınıf ortamındaki derslere katıldığı, fakat tartışmalar, takım çalışmaları gibi görevler ve sınıf etkinliklerinin desteklenmesi amacıyla Web’in işe koşulduğu öğrenme biçimidir. 21

22 İnternet ve eğitim: Tanımlar
Web 2.0: Web kullanıcılarının aynı zamanda web’e katkıda bulunduğu ortama denir. Eğitim için bu hem eğitimcilerin hem de öğrencilerin web’ içerik sağlama yetenek ve olanağına sahip oldukları manasına gelir (Asmus, Bonner, Esterhay, Lechner & Rentfrow, 2005). Bilişim Teknolojileri Yeterlikleri: Bilişim teknolojilerini kendi amaçları doğrultusunda etkili şekilde kullanmayla ilgili bilgi, beceri ve yetenekler olarak tanımlanabilir (Göktas 2006). 22

23 İnternet ve eğitim: Tanımlar
Senkron: İletişimin telefon görüşmesinde olduğu gibi taraflar arasında her iki yönde sağlandığı haberleşme türüdür. Örneğin: anlık mesajlaşma, audio telekonferans, video telekonferans (Göktaş 2003). Asenkron: İletişimin taraflar arasında farklı zaman dilimlerinde gerçekleştiği (ileti gönderen kişinin yanıtını farklı bir zamanda aldığı) haberleşme türüdür. Örnek: eposta, tartışma grupları..vb (Göktaş 2003). 23

24 Web Destekli Öğrenme Yer ve zaman konusunda esnek, çoklu ortam destekli, maliyet açısından elverişli olan İnternet, öğrenme ve öğretme ortamlarına yeni yaklaşımlar getirmiştir. İnternet ve WWW (world wide web) mevcut özellikleriyle hem alternatif bir öğretim ortamı olarak hem de geleneksel yöntemleri destekleyici nitelikte kullanılabilmektedir. Web üzerinden gerçekleştirilen çevrimiçi öğrenme (online learning) etkinlikleri, eşzamanlı öğrenme (synchronous learning) ve eşzamansız öğrenme (asynchronous learning) olmak üzere iki şekilde ele alınmaktadır. 24

25 Web Destekli Öğrenme Eşzamanlı öğrenme, öğretmen ve öğrencinin fiziksel olarak farklı ortamlarda bulunduğu fakat etkileşimin eşzamanlı olarak gerçekleştiği türdür. Bu tür öğrenme ortamlarına gerçek zamanlı sohbet, sesli/görüntülü konferans araçları örnek verilebilir. 25

26 Web Destekli Öğrenme Eşzamansız öğrenmede ise, öğretmen ve öğrenci fiziksel olarak farklı ortamlarda bulunmakta ve etkileşim farklı zaman dilimlerinde yani eşzamansız olarak gerçekleşmektedir. Bu tür öğrenmeye, elektronik posta ( ), tartışma listeleri (discussion lists) örnek verilebilir (Çuhadar 2008). 26

27 Web Tabanlı Öğrenme Davidson-shivers ve Rasmussen’e (2006) göre web tabanlı öğrenme, öğretimin tamamıyla çevrimiçi olarak, her türlü öğretim etkinliği ve iletişimin web üzerinden gerçekleştiği; ödevlerin web üzerinden dağıtıldığı uygulamalardır. Diğer yandan web ile zenginleştirilmiş öğrenme (web enhanced learning) ve web destekli öğrenme (web supported learning) gibi uygulamalarda dersin tümüyle web üzerinden gerçekleştirilmesi gibi bir gereklilik bulunmamaktadır. 27

28 Web ile Zenginleştirilmiş Öğrenme
Web ile zenginleştirilmiş öğrenme derslerin kısmen web üzerinden kısmen ise yüz yüze sınıf ortamında gerçekleştiği öğrenme biçimidir. Web destekli öğrenmeyi Davidson-Shivers and Rasmussen (2006) öğrencilerin sınıf etkinliklerine düzenli olarak katıldığı fakat tartışmalar grup çalışmaları gibi etkinliklerde Web’in işe koşulduğu öğrenme biçimi olarak tanımlamaktadır. Uşun’a (2006) göre web tabanlı/destekli öğrenme ortamlarının üstün yönleri şu şekilde sıralanmaktadır: 28

29 Üstün yönleri Zaman ve yerden bağımsız eğitim olanağı,
Daha hızlı ve etkin öğrenme, Öğrenci merkezli eğitim, Daha az yönetimsel iş yükü ve daha fazla bireye ulaşabilme imkânı, Maliyet avantajı, Başarı ve gelişimin izlenmesi, Zaman, mesafe ve sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldırarak bireylere yaşam boyu öğrenme imkânı sağlaması, 29

30 Sınırlılıkları De Bruyn (2004) bilgisayar destekli eşzamansız iletişimde ortaya çıkması muhtemel sınırlılıkları şu başlık altında sıralamaktadır: Bilgisayar yazılım ve donanımına erişimde teknik zorluklar, Diğer öğrenciler ve öğretmenle iletişim kaygısı, Sosyal hazır bulunuştaki yetersizlik, Analiz ve sentez gibi süreçler için desteğin yetersizliği, Sınırlı öğrenci etkileşimi, Aşırı bilgi yükü, Açık olmayan geribildirimler, Öğrenmede geleneksel roller. 30

31 Haftaya Blogların eğitim ve öğretimde kullanımı
Wordpress’te blog hazırlama Hatırlatma: BDÖ Materyalinin CD-DVD’de teslimi 31

32 Blogların eğitim ve öğretimde kullanımı

33 Blog ve Özellikleri “Web Log” terimi ilk defa 1997’de John Barger tarafından kullanılmıştır. Kısaltılmış versiyonu olarak “Blog” ise 1999’da Merholz tarafından kullanılmıştır. Bundan sonra 1999’un ortalarında Blogger gibi ücretsiz bloglama araçlarının hizmete girmesiyle blog sayılarında hızlı bir artış yaşanmıştır. Blog veya diğer adıyla Weblog yazarların herhangi bir konu hakkında kolay ve hızlı şekilde yorumlarını ve diğer İnternet sitelerine bağlantılarını paylaşmalarına olanak sağlayan web siteleridir. 33

34 Blog ve Özellikleri Bu sitelere bağlanan diğer kullanıcılar da yazarın yorumuna kendi yorumuyla karşılık verebilir. Genel olarak bir blog sayfası yazı, resim, ses, video ve diğer İnternet sitelerine bağlantılar (hyperlink) içerebilir. Isteğine göre blog sayfası diğer bloglara bağlantıları, yazar hakkındaki bilgileri ve diğerlerinden gelen yorumları içerebilir. Bloglara yazılan yazılar genellikle ters kronolojik sıra ile blog sayfasına yerleşmektedir. 34

35 Blog ve Özellikleri Ücretsiz olarak veya az miktarda ücretle bir blog sahibi olunabilir. Blogu tasarlamak ve sürdürmek hızlı ve kolay bir işlemdir. Bir blog kaydı (post-entry) oluşturmak ve güncellemek birkaç fare tıklamasıyla mümkündür. Herhangi bir web yazarlık aracı kullanım bilgisi ve html ile ilgili teknik bilgi gerektirmez. Blogların diğer bir avantajı da blog yayıncılığında herhangi bir amaç ve hedef kitle büyüklüğü sınırlaması olmamasıdır. 35

36 Blog ve Özellikleri Kullanıcı için hazırlanmış kapsamlı denetim özellikleri vardır. Kullanıcı için tahsis edilmiş veri alanı sayesinde kullanıcılar sayfalarına resim, müzik, video, yazı ve diğer dosya formatlarını yükleyebilirler. E-posta uyarı özelliği ile blog girdilerine herhangi bir yorum yapıldığında blogun sahibi e-posta ile uyarılır. Blogları diğer klasik web sitelerinden ayıran özelliklerden biri de blogların dinamik oluşu ve içeriğinin sürekli değişken oluşudur. Bloglar istenirse belli bir gruba veya tüm dünyaya açık olabilir. 36

37 Blog ve Özellikleri 37

38 Blogların eğitim ve öğretimde kullanımı
İnternet’in öğrenme ortamlarında işe koşulduğu web tabanlı öğrenci merkezli uygulamalardan biri de bloglardır. Öğretme-öğrenme ortamlarında etkileşimi ve sosyal süreçleri destekleyen bloglar, yazarların herhangi bir konu hakkında hızlı ve kolay bir şekilde yorumlarını, dosyalarını vb. paylaşmalarını sağlayan web siteleridir. 38

39 Öğretimsel araç olarak bloglar
Genellikle blogların öğrenme-öğretme ortamlarında iletişim, etkileşim, bilginin yapılandırılması, sosyal süreçler gibi birçok değişkene ilişkin olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Ayrıca bloglarla ilgili uygulamalı çalışmalar öğrencilerin blogların faydalarıyla ilgili olumlu algıları olduğunu göstermektedir. Bloglar öğrenenlerin öğrenme düzeyini ve öğrenen motivasyonunu artırarak öğretimsel amaçlı kullanılabilmektedir. 39

40 Öğretimsel araç olarak bloglar
Web tabanlı uzaktan öğrenme ortamı olarak blogların öğretmen adaylarının yalıtılmışlık ve yabancılaşma hislerini ortadan kaldırdığı bulunmuştur. Blogların öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenmelerini çeşitli şekillerde desteklediğini bulunmuştur. genel bir konu üzerinde yansıtma yaparak (Reflection) kişisel bir bilgi veritabanı inşa ederek öğrencilerin bilgilerini test ettiği, karşılaştığı sorunlara çözümler ürettiği ve bilgilerini görüntülediği bir bilgi havuzu olarak öğrencilerin kendi öğrenmelerini kontrol edebileceği belirtilmektedir. 40

41 Öğretimsel araç olarak bloglar
Blogların etkili kullanımının öğrencilerin öğrenme performanslarına, bilgi oluşturma ve bilgi paylaşımına etkisini incelediğinde, öğrencilerin bloglarda sergiledikleri performansın öğrenme çıktılarının önemli bir göstergesi olduğunu bulmuştur. Ders ile ilgili kavramları anlamada diğer öğrencilerin bloglarını okumak en faydalı yol olarak görülmüştür.

42 Blogların öğrenme süreçlerine katkıları
Du and Wagner (2007)’a göre blogların öğrenme süreçlerine olan katkıları: Öğrenme günlüklerinin yazımı amacıyla blog kullanımı öğrencilerin etkin bir biçimde düşüncelerini anlamlandırabilmesini ve organize edebilmesini gerektirir. Öğrenme amaçlı blog kullanımı öğrencilerin zaman içinde öğrenmelerini geliştirmelerine olanak tanır. Öğretmenlerin bireyselleştirilmiş geribildirimleri/ yanıtları daha kolay gerçekleşir ve uygun öğrenciye çabuk bir biçimde ulaştırılır.

43 Blogların öğrenme süreçlerine katkıları
Blog ile kendini yansıtma alıştırmaları öğrencilerin gelişime ihtiyaç duydukları alanların ve neler öğrendiklerinin belirlenmesine yardımcı olur. Blogların bireysel sorumluluğu güçlendiren doğası gereği öğrenciler kendi çevrimiçi öğrenme günlüklerini yayınlayabilirler. Blog kayıtları ve yorumları daha sonra gözden geçirmek üzere arşivlenebilir. Öğrenciler blog ortamında düşüncelerini, fikir ve yargılarını diğer bireylerle paylaşarak çevrimiçi bir etkileşim sağlar.

44 Blogların öğrenme süreçlerine katkıları
Öğrenme günlüklerinin Web’den yayınlanması öğrencilere karşılaştırma ve yarışma fırsatı verir ve kolaylıkla ders çıkarabilecekleri kötü uygulamaların daha fazla farkında olabilmelerine imkan sağlar. Blogun etkileşimli özellikleri büyük bir teknik beceri gerektirmeksizin blog yazarının yorumlarını çabuk bir biçimde yayınlamalarına olanak sağlar. Blogların öğrenci ve öğretmen (öğretim elemanları) arasındaki iletişime de olumlu katkıları bulunmaktadır. Ayrıca forumlar ve bloglar öğretmenlerin öğrencilerini tanımasında önemli araçlar olarak görülmektedir.

45 Blogların öğrenme süreçlerine katkıları
Bir yazma süreci olarak düşünüldüğünde bloglar öğrencilere düşünme süreçlerine odaklanmalarını, yazdıklarını ve çalışmalarını gözden geçirmelerini, öğrenme kayıtlarını tutabilmelerini sağlayan etkili bir araç olarak da kullanılabilir Öte yandan bloglama/yazma öğrencilere Düşündüklerini yazarak ifade etmeyi, Herhangi bir konu hakkında belli bir süre içinde –belki de bir ömür boyu-yazma eylemini sürdürmeyi, Okurları ise bu konuşma sürecine dâhil ederek daha fazla yazma ve düşünmeye öncülük etmeyi, Farklı öğrenme deneyimlerini sentez etme ve bu toplu deneyimler arasındaki ilişkileri anlamayı sağlar. Blog bu potansiyelleri ile öğrenenlere yüksek kalitede yazma becerileri kazandırmaktadır.

46 Blogların öğrenme süreçlerine katkıları
İşbirlikçi öğrenme açısından değerlendirildiğinde bloglar, öğrenciler, öğretmenler, ebeveynleri içine alan geniş işbirlikçi öğrenme ortamları oluşturarak etkileşimli projelerde birlikte çalışmayı sağlayabilir. Grup çalışması aracı, ders kaynaklarının paylaşım alanı olarak kullanılabildiği, öğrencilere grup olma bilinci kazandırdığı ve onlara yeni bir teknolojiyi keşfetme olanağı sunmaktadır. Bir aktif öğrenme ortamı olarak bloglar öğretmenlere, öğrenmeyi sınıf duvarlarının dışına çıkarma ve öğrenciyi sürece aktif olarak dâhil etme şansı tanımaktadır

47 Yazma etkinliği olarak bloglama süreci

48 Blogların öğrenme süreçlerine katkıları
Beldarrain (2006) blogların öğrencilerin başarılarının, ilerlemelerinin ve yansıtmalarının kaydını tutabileceği bir portfolyo olarak da kullanılabileceğini ifade etmiştir. Gerek bir yazma aracı gerek portfolyo özelliğiyle bloglar öğrenenlerin aktif öğrenme yöntemleriyle bilgiyi oluşturma girişimlerini, kendi bilişsel süreçlerini işletmelerini destekleyerek oluşturmacı yaklaşımla uygunluk göstermektedir. Öğrenenlerin kendi düşüncelerini yazmasıyla ve başka bloglardaki yazılara yorumlar yapmasıyla eleştirel düşünme ve analitik düşünme yetenekleri gelişmektedir

49 Şekil. Potansiyel Olarak Blog (Huann vd. 2005)

50 Blogların karma eğitim ortamlarında kullanılmasına ilişkin öneriler
Bağlantı Değişimi (Hyperlinks): Öğretmen bir sınıf aktivitesi olarak öğrencilere blog tasarlatabilir bu şekilde öğrencilerle çevrimiçi ve yüz yüze tartışma ortamları oluşturabilir. Öğrenciler kendilerine ilginç gelen bağlantılarını akranlarıyla paylaşabilir ve bunlarla ilgili yorumlar alabilir. İlgi alanlarına göre kişisel düşünce süreçlerini kaydederek herhangi bir konu üzerinde çalışabilir. Blogun tüm dünyaya açık olmasının risklerini kavrayarak gizlilik ayarlarını düzenleyebilir.

51 Blogların karma eğitim ortamlarında kullanılmasına ilişkin öneriler
Öğrenci Çalışmalarının Kaydı: Bir sınıf etkinliği olarak öğrenci çalışmalarının çevrimiçi olarak kaydedilmesiyle öğrenci, çalışmalarını yazma performansını gözden geçirmeye imkân bulur. Aynı zamanda diğer insanların (öğretmen, akran, ebeveyn) da yorumları ve sürece katılmasıyla onlarla da etkileşime geçerek öğretim etkinliklerinin bütünlüğü sağlanmış olur. Yansıtıcı Düşünme: Karma öğrenme ortamında kullanılan bloglar öğrenenlerin eğitim öğretim süreçlerinde yansıtıcı düşünmeyi kullanmasını sağlayabilir.

52 Blogların karma eğitim ortamlarında kullanılmasına ilişkin öneriler
Bilgi Toplulukları Oluşturma ve Sürdürme: Bloglar kronolojik kayıtlarla bireylere herhangi bir meslek alanının güncel konularıyla ilgili faydalı anlayışlar kazandırabilir. Weblog tabanlı bilgi toplulukları ile öğrenenler benzer temalar üzerinden yorumlarla etkileşime geçebilir. Bloglar bireylerin bilgiyi almasında ve yaymasında yeni bir yol olarak görülmektedir. Gelişen uzaktan eğitim ve çevrimiçi öğrenme alanında bloglar bireyleri meslek alanlarıyla ilgili güncel kaynaklara yönlendirmektedir

53 Blogların avantajları
Kolaylık Kurulum, erişim, ve kullanım kolaylığı; Öğrenci ürünlerinin paylaşımı; Hedef kitlenin sınırsızlığı olması Maliyet Ücretsiz; Veri depolama alanı; Sınıf yönetimi maliyetinin azalması; Zaman tasarrufu Pratiklik Dinamik yapısı; Ters kronolojik sıra; Yenilik; Esneklik; Yazma dilinde resmiyetin olmayışı; Kolay ve hızlı bilgi paylaşımı; Yazma becerisi

54 Blogların sınırlıkları
Bloglara sınıf dışından yazılan yorumlar Aşırmacılık Kaynak göstermeden yapılan yayınlar İnternet erişimi gerektirmesi -bilgisayarı olmayanlar için- Sınırlı tasarım seçenekleri Yanlış bilgiler

55 Kaynaklar http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet
Demirel, T. (2010). Blogların Öğretim Amaçlı Kullanımı Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Demirel, T., Duman, D., İncesu, S., & Göktaş, Y. (2008). Using blogs (weblogs) in higher education:Toys or tools. Kuzu. A, Odabaşı. F, Kurt. A.A, Kabakçı. I, Erişti, S.D (Eds), VIII. International Educational Technology Conference (p.1114). Eskişehir:Turkey. Göktaş, Y. (2003). A comparative study between the European Union countries' and Turkey's education systems regarding the integration of information and communication technologies. Yüksek lisans tezi. ODTÜ. Ankara. Göktaş, Y. (2009). Incorporating blogs and the seven principles of good practice into preservice teacher ICT courses: a case study. The New Educational Review , 19 (3-4), 55


"İNTERNET Gelişimi, Temel Kavramlar ve Eğitimle İlişkisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları