Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Yurtsever SOYSAL 28 Mayıs 2013

2 MYO’larda Mevcut Durum
bbsmyo.mku.edu.tr Listede adı olmayan MYO ? MYO Müdürlükleri tarafından Bildirim için:

3 İsmi değişen, hatalı yazılan programlar ?
Yeni açılan programlar ? MYO Müdürlükleri tarafından Bildirim için:

4

5 İsmi değişen, hatalı yazılan programlar ?
Yeni açılan programlar ? MYO Müdürlükleri tarafından Bildirim için:

6 MYO ORTAK PROGRAMLAR BOLOGNA KOORDİNASYON KURULU GÖREVLERİ Liste
Aynı isimli Bölüm ve/veya Programa sahip olan MYO’larının; Bölüm/program amaçları, Bölüm/Program Yeterliliklerinin (Öğrenme Çıktıları), Bölüm/Program Vizyon ve Misyonları, Kazanılan derece, derecenin seviyesi, çalışma şekli,kayıt ve kabul koşulları, önceki öğrenmenin tanınması, mezuniyet koşulları, program profili, sınavlar, ölçme ve değerlendirme, mezunların istihdam olanakları, üst derece programlarına geçiş, vb.), Ders planı-AKTS Kredileri, Öğrenme Çıktıları Matrisi, Ders Katagorileri, gerekli ise Bölüm/Program Müfredatlarının Belirlenmesi/Revizyonu vb. konularda birliktelik sağlanması, Program Profillerinin sistemde ayrı tanımlanması gerekiyor – Çağlar Oflazoğlu ?

7 MYO ORTAK PROGRAMLAR BOLOGNA KOORDİNASYON KURULU GÖREVLERİ
Bölüm/Program müfredatlarında yer alan her ders için ayrı ayrı doldurulması gereken “ders tanıtım ve uygulama formu”nun Ders Bilgileri, Ön Koşul Dersleri, Dersin Dili, Dersin Seviyesi, Dersin Türü, Staj Durumu, Dersin Amacı, Dersin İçeriği, Dersin Öğrenme Çıktıları, Öğretim Yöntemleri, Ölçme Yöntemleri, Ders Akışı, Kaynaklar, Değerlendirme Sistemi, Ders Kategorisi, Dersin Program Çıktılarına Katkısı, AKTS/İş Yükü Tablosu, vb. bilgiler), aynı isim ve içerikli dersler için ilgili MYO programlarının tamamında aynı olacak şekilde doldurulması için gerekli çalışmaları yürütmek ve Bologna Süreci Takvimine uygun olacak şekilde 01 Temmuz 2013 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir.

8 MYO ORTAK PROGRAMLAR BOLOGNA KOORDİNASYON KURULU GÖREVLERİ
MYO Koordinasyon Kurulu yukarıda belirtilen çalışmaların yürütülmesi sırasında bünyelerinde bulunan aynı isimli Bölüm ve/veya Programların Bölüm Başkanları/Bölüm Başkan Yardımcıları, Bologna (AKTS/DE) Koordinatörleri ve öğretim elemanlarından oluşan çalışma gurupları oluşturabilirler. MYO Koordinasyon Kurulu, yukarıda belirtilen çalışmaların Bologna Süreci Takvimine uygun olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılması hususunda, Mustafa Kemal Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu ve Rektörlüğüne karşı sorumludurlar.

9 dib.mku.edu.tr

10 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) 29. 03
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) Tarihli Toplantı Kararları 1) Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Bölüm/Program/Anabilim dallarında yer alan dersler ekte verilen kodlara ve aşağıda verilen esaslara göre kodlandırılacaktır. a) Ekte verilen Bölüm/Program/Anabilim dalı harf kodlarının yanına 4 haneli sayısal ders kodu yazılacak olup, bu kodun yazılmasında 1. hane dersin verildiği yılı, son 3 hane dersin öğrenci işleri sistemindeki mevcut sayısal kodunun son 3 rakamında oluşacaktır. Örneğin Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü (BSM) 2.sınıfında yer alan kodlu Akışkanlar Mekaniği dersinin yeni kodu BSM-2412 olacaktır. Burada BSM, bölümün harf kodunu, 2, ikinci yıl dersi olduğunu, 412 ise dersin öğrenci işleri sistemindeki mevcut sayısal kodunun son 3 rakamıdır.

11 b) Müfredatlarında sosyal seçimlik ders olan birimlerde bu derslerin harf kodu SSD olarak kullanılacaktır. Örneğin 7.yarıyılda sosyal seçimlik listesinde yer alması planlanan Girişimcilik dersinin kodu SSD-4701 olacaktır. Burada, 4, dördüncü sınıf dersi olduğunu, 7, yedinci yarıyılda okutulacağını, 01 ise dersin listedeki sırasını göstermektedir. Müfredata yeni eklenen dersler için de ilgili programın harf kodu ile başlayarak benzer şekilde yeni dersler kodlanacaktır.

12 ÖNLİSANS PROGRAMLARI KOD Ağırlama Hizmetleri AHZM Anestezi Teknikerliği ANST Arıcılık ARI Bağcılık BAGC Bahçe Tarımı BAHT Bankacılık ve Sigortacılık BNKS Basın ve Yayıncılık BSNY Besicilik BESI Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon BDTA Bilgisayar Programcılığı BILP Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama BTNP Bilgisayar Teknolojisi BTEK Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri BSTN Bitkisel Ürünleri Muhafaza ve Pazarlama BUMP Biyomedikal Cihaz Teknolojisi BMCT Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı BYYA Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği BKHY

13 Çevre Koruma ve Kontrolü
CKON Çocuk Gelişimi CGEL Deniz ve Liman İşletmeciliği DLIS Dış Ticaret DTIC Elektrik ELK Elektronik Haberleşme Teknolojisi ELHT Elektronik Teknolojisi ELOT Emlak ve Emlak Yöneticiliği EMLY Endüstriyel Elektronik ENDE Endüstriyel Otomasyon ENDO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi GAZT Geleneksel El Sanatları GELS Gıda Teknolojisi GIDT Giyim Üretim Teknolojisi GYUT Gümrük İşletme GMRI

14 Harita Kadastro HRTK İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi IKLT İlk ve Acil Yardım ACLY İnşaat Teknolojisi INST İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı IGZY İnternet ve Ağ Teknolojileri IAGT İpek Böcekçiliği IPEK Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi KNOT Makine MAKN Makine Resim Konstrüksiyon MRKN Mekatronik MKTR Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası MKSP Metalürji MTLJ Mimari Restorasyon MRST Muhasebe MHSB Muhasebe ve Vergi Uygulamaları MUVU

15 Organik Tarım OTAR Otomotiv Teknolojisi OTOT Özel Güvenlik ve Koruma OGKR Paramedik PRMD Pazarlama PZRL Radyoloji RADY Seracılık SERA Su Ürünleri SUUR Sualtı Teknolojisi SALT

16 Tarım Ürünleri Muhafaza ve Depolama Tekn
TUMT Tekstil Teknolojisi TKST Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik TDOS Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri TGOT Tıbbi Laboratuvar Teknolojileri TLBT Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TARB Turizm ve Otel İşletmeciliği TOTI Turizm ve Seyahat Hizmetleri TSHZ Turunçgil Tarımı ve İşleme Teknolojileri TTIT Uluslararası Lojistik ULOJ Uluslararası Ticaret UTIC Yerel Yönetimler YYON Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirme ZYTD Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi ZIST

17 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) 29. 03
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) Tarihli Toplantı Kararları c) Üniversite genelinde okutulan genel dersler (5i) için kod verme işlemi MYO K K - Bologna Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecektir. Üniversite genelinde okutulan genel dersler (5i) için kodlandırma Bologna Koordinatörlüğü tarafından Bologna Eşgüdüm Komisyonunun (BEK) Tarihli Toplantı Kararları doğrultusunda düzenlenmiştir ( Buna göre tüm ön lisans programlarında Üniversite genelinde verilen 5i derslerinin (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) kod çalışması ekte verildiği şekilde (EK 1) uygulanacaktır. Buna göre, İngilizce I ve İngilizce II şeklindeki dersler Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II şeklinde isimlendirilecektir. Üniversite genelinde verilen 5i dersleri (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin kod çalışması ekte verildiği şekilde (EK 1) oy birliği ile karara bağlanmıştır. Buna göre, İngilizce I ve İngilizce II şeklindeki dersler Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II şeklinde, Bilgisayara Giriş, vb gibi içeriği temel bilgi teknolojileri kullanımı olan dersler ise Temel Bilgi Teknolojileri olarak isimlendirilecektir. Temel Bilgi Teknolojileri dersi MYO dersi olarak tanımlanacaktır.

18 Üniversite genelinde okutulan 5i dersleri için Kodlar
Ders Adı TUK AKTS TUR-1151 Türk Dili I 2 0 2 2 TUR-1250 Türk Dili II TAR-1151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar I TAR-1250 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar II DIL-1151 Yabancı Dil I 3 0 3 3 DIL-1250 Yabancı Dil II DIL-1153 DIL-1252 DIL-1159 4 0 4 4 DIL-1258

19 Bilgisayara Giriş, vb gibi içeriği temel bilgi teknolojileri kullanımı olan dersler ise Temel Bilgi Teknolojileri olarak isimlendirilecektir. Temel Bilgi Teknolojileri dersi Fakülte / YO dersi olarak tanımlanacaktır. KOD Ders Adı TUK AKTS BIL-1163 Temel Bilgi Teknolojileri 1 2 2 3 BIL-1151 4 BIL-1153 2 2 3 6 BIL-1155 Temel Bilgi Teknolojileri I 2 BIL-1157 BIL-1159 BIL-1252 5 BIL-1254 Temel Bilgi Teknolojileri II BIL-1256 BIL-1258 2 0 2 BIL-1262 BIL-1165 BIL-1264 BIL-1167 BIL-1266 BIL-2151 3 0 3 BIL-1161 Bilgisayar I BIL-1260 Bilgisayar II

20 Bilgi paketinde bilgiler eksik
Bu bilgilerden bazılarının sadece “dolu” görülsün diye doldurulmuş Bazı bölümlerde program yeterlilikleri (çıktıları) sayısının gereğinden fazla girildiği tespit edilmiştir. İdeal program yeterlilikleri (çıktıları) sayısı adettir. Maksimum sayı ise adet olmalıdır. Tüm birimler bu konuya dikkat edecektir.

21 Program Bilgileri Amaç Bir cümle ile genel bir ifade
Kazanılan Derece Gıda Teknolojisi Teknikeri Qualification Awarded Food Technologies Technician Derece Seviyesi Ön lisans Level of Qualification Short Cycle (Associate’s Degree) Kabul ve Kayıt Koşulları Önceki Öğrenmenin Tanınması Yeterlilik Koşulları ve Kuralları Mezuniyet Koşulları

22 Program Bilgileri Program Profili her bir program için bağımsız girilebilir olacak Program Yeterlilikleri (Çıktıları) tyyc.yok.gov.tr İstihdam Olanakları Üst Derece Programlarına Geçiş – Tanımlandı- Tartışalım Dersler ve AKTS Kredileri dönemlik 30 AKTS Ders Kategori Listesi bütün dersler yer alacak Ders ve Program Yeterlilikleri Matrisi Her ders için Ölçme ve Değerlendirme Önlisans Yönetmeliği ile değişecek Lisans ibaresi Önlisans olarak değişiyor Eğitim Şekli Tam zamanlı – full time Bölüm Bşk. ve AKTS Koord. Adres ve iletişim bilgileri olacak

23 Access to further studies- Üst Derece Programlarına Geçiş
The graduates holding Short Cycle (Associate's) Degree are eligible to apply to First Cycle (Bachelor’s) Degree programmes at national level and /or international level both in the same and in related disciplines. Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisans programlarında öğrenim görebilirler. Çağlar bey ?

24

25

26 Third Cycle (Doctorate Degree)
Doctorate Degree in Biosystems Engineering Third Cycle (Doctorate Degree) Doktora Doktora

27

28 Yazımda Geniş zaman –Format Kontrolü

29 Course structure diagram with credits (30 per semester, 60 per full-time academic year) - KONTROL

30 Course structure diagram with credits (30 per semester, 60 per full-time academic year) - KONTROL

31 Ölçme ve Değerlendirme Examination regulations, assessment and grading MYO KK tarafından Tamamlanacak Önlisans Yönetmeliği ile değişecek Lisans ibaresi Önlisans olarak değişiyor

32 Programme director or equivalent
Boş, Sorumlu kişi adı, Adres ve iletişim bilgileri eksik

33 Burada akademik danışmanlık kapsamında öğrenciler için bir görüşme gün ve saatinin belirtilmesi gerekli MYO Koord. K. belirleyecek

34 Ders Bilgilerinin kontrolü
Verilen kontrol şablonuna göre yapılacaktır.


"MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları