Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Yusuf Çelik SAĞLIK TEKNOLOJI DEĞERLENDIRME VE İNSANGÜCÜ KAPASITESI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Yusuf Çelik SAĞLIK TEKNOLOJI DEĞERLENDIRME VE İNSANGÜCÜ KAPASITESI."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Yusuf Çelik SAĞLIK TEKNOLOJI DEĞERLENDIRME VE İNSANGÜCÜ KAPASITESI

2  Sağlık sisteminde karar veremeye ve politika belirlemeye yardımcı olmaktır.  Çoğu ülke, STD çalışmalarını sağlık politikası, yönlendirme ve geri ödeme sürecine entegre etmiştir.  Disiplinlerarası bir çalışmayı gerekli kılar. Sağlık teknolojisi ile ilgili tıbbi, sosyal, ekonomik ve etik konuların sistematik, şeffaf, yansız ve doğru bir şekilde incelenmesini gerekli kılar.  Hasta odaklı ve en yüksek fayda yaratacak olan güvenli ve etkili sağlık politikalarının belirlenmesini amaçlar (EUnetHTA).  Sınırlı kaynakların olduğu bir ortamda sağlıkla ilgili kararlar açık ve şeffaf bir şekilde verilmesi gerekir.  STD çalışmalarının kullanışlı olması sağlık sisteminin gerçek ihtiyaçlarını dikkate alan zamanlı ve ilgili bilgileri üretmesine bağlıdır.  STD çalışmalarından potansiyel olarak faydalanacak olan paydaşlar genellikle sağlık hizmetlerinin finansmanı, yatırımı veya planlaması kararlarında etkin rol oynarlar. STD NEDİR?

3 Kaynak DeğerKanıt STD NEDİR?

4 AB ÜlkeleriAB Aday ÜlkelerPotansiyel AB Adayı Ülkeler Diğer Avrupa Ülkeleri Formal STD Kurumu Olan Ülkeler (N=13) Formal STD Kurumu Olmayan Ülkeler (N=14) Formal STD Kurumu Olmayan Ülkeler (N=3) Formal STD Kurumu Olmayan Ülkeler (N=4) Formal STD Kurumu Olan Ülkeler (N=2) Formal STD Kurumu Olmayan Ülkeler (N=14) AvusturyaBulgaristanHırvatistanArnavutlukNorveçAndora BelçikaGüney KıbrısMakedonyaBosna-HersekİsviçreErmenistan DanimarkaÇek Cum.TürkiyeMontanegroAzerbaycan FinlandiyaEstonyaSırbistanBelarus FransaYunanistanGürcistan Almanyaİtalyaİzlanda MacaristanLitvanyaKazakistan LatviaLüksemburgLehveştayn HollandaMaltaMoldova PolanyaPortekizMonako İspanyaRomanyaRusya İsveçSlovakyaSan Marino İngiltereSlovenyaUkrayna Vatikan AVRUPA ÜLKELERINDE STD KURUMLARI (2008)

5  Bakanlık, sağlık yönetimi ve sigorta kurumları gibi ulusal ve diğer ilgili kurumlar arasında gönüllü işbirliği ve tartışmaları gerektirir.  Ulusal STD uzmanları çok az olduğu için ilk yapılması gereken iş uygun profesyonellerin belirlenmesi ve STD eğitim fırsatlarının yaratılmasıdır.  STD uzman azlığı bir ülkede STD kapasitesinin yaratılmasında en önemli engeldir.  Tıbbi uzmanlık alanları ile birlikte halk sağlığı uzmanları, psikologlar, bio-medikal mühendisleri ve ekonomistler STD ekibinin temel bileşenleridir.  STD ekibi müşteri veya hasta merkezli olmalıdır. STD KAPASITESI OLUŞTURMA

6 Paydaşlar (SB,SGK, vb) STD Kurumu (Politika Belirleyici) STD Ofisi (Yönetsel Fonksiyonlar) Ulusal araştırma merkezleri veya mesleki birlikler ağı Uluslararası STD Kuruluşları STD ÇEVRESİ

7 Aşama 7: Çıkarılan dersleri gözden geçirme ve stratejik plan yapma Aşama 6: Araştırma süreçlerini politik önerilere çevirme Aşama 5: İlintili süreçleri kurma ve STD’deki öncelikli alanları belirleme Aşama 4: Kurumsal STD komisyonlarını oluşturma ve bunları fonksiyonel hale getirme Aşama 3: Uluslararası STD deneyiminden faydalanma ve kritik ulusal uzmanları yetiştirme Aşama 2: STD mevcut durum analizi Aşama 1: Paydaşların eğitim ihtiyaçlarının ve hassasiyetlerinin belirlenmesi ULUSAL STD KAPASİTESİ OLUŞTURMA AŞAMALARI

8 STD KURUMLARININ ÇALIŞMA BİÇİMİ (N=41) • Küçük ülkelerdeki STD kurumları ulusal ölçekte çalışmaktadırlar. • Küçük ülkelerde uluslararası kurumlarla işbirliği yapma ve bilgi alışverişi son derece önemlidir. STD TipiN% Yerel-Bölgesel512,1 Ulusal1229,3 Yerel-Bölgesel ve Ulusal12,4 Uluslararası12,4 Ulusal ve uluslararası819,5 Yerel-Bölgesel, Ulusal ve uluslararası1434,2

9 STD KURUMLARINDA DEĞERLENDİRİLEN SAĞLIK TEKNOLOJİ TÜRLERİ (N=41)

10  Bazı STD kurumları, kendi içinde kurdukları komisyonlar aracılığı ile bilimsel değerlendirme faaliyetlerini kendi personeli ile yürütürler.  Bazı STD kurumları ise üniversite araştırma merkezleri gibi bağımsız dış kurumları kullanırlar.  STD süreci ile ilgili modeller ülkelere göre önemli farklılık göstermektedir. Bazı ülkeler çok kapsamlı çalışmalar yaparken bazıları bunu sadece ilaçla veya çok pahalı yatırımlarla sınırlandırabilmektedirler.  Dünya genelinde diğer sağlık teknolojileri ile karşılaştırıldığında ilaçlar daha sistematik ve daha iyi bir şekilde değerlendirilirler. STD KURUMLARININ ÇALIŞMA BİÇİMİ

11  STD kurumları iki önemli rolünü oynayarak bazı çalışmalarda bulunurlar: 1. Tavsiye rolü:  Klinik uygulama rehberleri  Konsültasyon raporları  Hasta görüşleri 2. Zorlayıcı rolü:  Sağlık hizmeti sunucularını ve yöneticilerini yapılan anlaşmalara uygun davranmaya zorlar  Paydaşlar STD süreci geliştirmeye zorlanır STD BİRİMİNİN YAPTIKLARI

12

13 STD Kurum ProfiliN% Hükümete bağlı1742,5 Akademi/Üniversite1332,5 Zorunlu sağlık sigortası (Kamu)25,0 Diğer özel kurumlar25,0 Profesyonel birlikler12,5 Özel sağlık sigortası00 Diğer512,5 STD KURUMLARI PROFİLLERİ (N=40)

14 STD Kurum ProfiliN% Hükümet 2561,0 Sadece hükümet 2152,5 Hükümet+Karar verici veya Sağlık araştırmacıları 37,5 Hükümet+Karar verici + Sağlık araştırmacıları 12,5 Sağlık araştırmacıları 1229,5 Sadece sağlık araştırmacıları 615,0 Sağlık araştırmacıları+Karar vericiler 12,5 Karar vericiler 1024,4 Sadece karar vericiler 57,5 Diğer24,9 STD KURUMLARININ KURULMA NEDENİ (N=41)

15 Uluslararası İşbirliği ŞekliN% Akademi/Üniversite3181,6 Hükümet birimleri2566,0 Profesyonel birlikler924,0 Hastane513,2 Endüstri25,3 Hasta birlikleri12,6 Diğer25,3 ULUSLARARASI SEVİYEDE İŞBİRLİĞİ

16  Çok disiplinli insan kaynağını gerekli kılar  Uygun miktarda sağlık insan gücü finansal kaynakları gibi farklı faktörlere bağlıdır  Eğitimli insan gücünü bulmak en sık karşılaşılan sorundur. Bu hem rutin faaliyetlerde hem de araştırma faaliyetleri için geçerlidir.  STD raporlarının kalitesi süreç ve yöntemleri değerlendiren uzman personelin uygunluğuna bağlıdır. İNSAN KAYNAKLARI

17  Klinik epidemiyoloji,  Kanıta dayalı tıp,  Klinik deneyler,  Sağlık hizmetleri araştırması,  Meta-analiz,  Ekonomik (maliyet-etkililik) analiz,  Uzlaşı konferansları,  Teknoloji yönetimi,  Karar verme,  Politika belirleme/analizi,  Öncelik belirleme,  Hukuki, sosyal ve etik yönler. STD İLE İLGİLİ YETENEKLER

18  İnsan kaynaklarının sayısı STD programına yüklenen yasal sorumluluğa bağlıdır. Sorumluluğun içeriği STD programına başlarken ihtiyaç duyulan insan gücü sayısı ve profilini belirler. STD BİRİMLERİ MESLEKİ PROFİL

19 MeslekNHiç Yok (%)1-5 (%)5 + (%) Klinik uzman3811 (28,9)23 (60,5)4 (10,6) Ekonomist3812 (31,6)20 (52,6)6 (15,8) Bilgi uzmanı3813 (34,2)23 (60,5)2 (5,3) Sosyal bilimci3818 (47,4)17 (44,7)3 (7,9) Sağlık hizmeti araştırmacı3818 (47,4)13 (34,2)7 (18,4) Epidemiyolojist3719 (51,4)16 (43,2)2 (5,4) İstatistikçi3820 (52,6)17 (44,7)1 (2,7) Hemşire/hemşire bilimci3722 (59,5)12 (32,4)3 (8,1) Genel pratisyen3723 (62,2)13 (35,1)1 (2,7) İletişim uzmanı3724 (64,9)11 (29,7)2 (5,4) Psikolog3728 (75,7)8 (21,6)1 (2,7)

20  Sadece kilit personel ile bütün insan kaynaklarının yapacağı işi yapmaya kalkışmak yeni ve küçük STD birimleri için zor bir iştir.  STD biriminin yapmayı istediği işlere bağlı olarak tam zamanlı çalışan anahtar personel ile uyumlu bir yapı olmalıdır.  Dış kaynaktan uzman personelin kiralanması anahtar personelin işini kolaylaştırır.  Dış kaynaklarla koordineli yapılması gereken işlerde sözleşme yöntemini kullanarak iş yapmak belirli alanlarda kolaylık sağlar.  Dış kaynak kullanmanın en önemli dezavantajı STD biriminin dış kaynaklara bağımlı hale gelmesi ve son ürünün kalitesini kontrol edemez olmasıdır. KURUM VE İNSAN KAYNAKLARI İLİŞKİSİ

21 ProfilNHiç Yok (%)1-5 (%)5 + (%) Kurum Personeli İdari personel372 (5,4)26 (70,3)9 (24,3) Araştırmacı3415 (44,1)14 (41,2)5 (14,7) Eğitmen3516 (45,7) 3 (8,6) Dış Kaynak İşbirliği369 (25,0)8 (22,2)19 (52,8) Danışman3313 (38,2)6 (17,6)15 (44,2) Uzman araştırmacı3518 (51,4)8 (22,9)9 (25,7) STD BİRİMİNDE ÇALIŞAN PERSONEL TÜRLERİ

22 ProfilNHiç Yok (%)1-5 (%)5 + (%) Tam zamanlı personel 381 (2,6)9 (23,7)28 (73,7) Yarı zamanlı personel 3714 (37,8) 9 (24,4) Geçici personel3716 (43,2)12 (32,5)9 (24,4) İntern3721 (56,8)13 (35,1)3 (8,1) Burslu araştırmacı3725 (67,6)8 (21,6)4 (10,8) Misafir araştırmacı3733 (89,2)3 (8,1)1 (2,7) STD PERSONEL ÇALIŞMA STATÜSÜ

23  Kurum personeline yönelik hizmetiçi eğitim ve dış kaynaktan eğitim desteği alma personeli eğitimli tutmak açısından son derece önemlidir.  Eğitim spesifik uzmanlık alanlarına yönelik olmalıdır.  STD eğitim faaliyetliyetlerinin iki temel amacı vardır:  STD bulgularını anlamak ve uygulamak (kanıta dayalı politika ve uygulama)  STD yapma eğitimi  Önemli STD eğitim alanları; kliniksel araştırma metodolojisi, epidemiyoloji ve sağlık ekonomisidir.  Diğer alanlar ise;  Kritik ve sistematik literatür tarama yeteneği  Teknolojinin etik ve ekonomik yönleri STD BİRİMLERİ VE EĞİTİM

24 Ofisler0-20 Ofis (%)20 + Ofis (%) Bireysel ofis30 (81,1)7 (18,9) Ortak ofis33 (89,2)4 (10,8) Diğer İmkanlarOlmayanOlan Serbest ofis29 (74,4)10 (25,6) Eğitim odası23 (59,0)12 (41,0) Personel/ortak oda8 (20,5)28 (79,5) Kütüphane13 (32,5)25 (67,5) Danışma25 (61,0)12 (39,0) Toplantı odası9 (22,5)28 (77,5) Bilgisayar2 (5,3)34 (94,7) İMKANLAR

25  Sosyal Güvenlik Kurumu  Genel Sağlık Sigortası Müdürlüğü İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanlığı  Sağlık Bakanlığı  Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı, Ekonomik değerlendirmeler ve Bilgi Yönetimi Başkan yardımcılığı, Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi  Sağlık Bakanlığı  Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı TÜRKİYE’DE STD BİRİMLERİ

26 Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı 7 Kişi: 2 Tıp Doktoru, Eczacı, İş Yöneticisi&İletişim Uzmanı, Sağlık Kurumları Yöneticisi (Ekonomist), Sağlık Ekonomisti, Kamu Yönetimcisi

27  Toplam 7 Kişi Çalışıyor  3 Hekim  3 Eczacı  1 Memur SB-İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU STD BİRİMİ

28 NICE YılToplam Personel 2006178 2007237 2008237 2009300 2014???

29  Dağınık yapı ve sorumluluk!  Yönlendirme eksikliği!  Faaliyet alanı:  Ulusal – Uluslar arası ?  Fiyatlama – Geri ödeme – Ruhsatlandırma ? SONUÇ

30 TÜRKİYE DAHA YOLUN BAŞINDA

31 KAYNAKLAR EUNEHTA (2008). Handbook on HTA Capacity Building. Catalan Agency for Health Technology Assessment and Research October. Guidelines for the economic evaluation of health technologies: Canada [3rd Edition]. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2006.

32 TEŞEKKÜR EDERİM yucelik@hacettepe.edu.tr


"Prof. Dr. Yusuf Çelik SAĞLIK TEKNOLOJI DEĞERLENDIRME VE İNSANGÜCÜ KAPASITESI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları