Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE REFORM SONRASI GENEL DEĞERLENDİRME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE REFORM SONRASI GENEL DEĞERLENDİRME."— Sunum transkripti:

1 1 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE REFORM SONRASI GENEL DEĞERLENDİRME

2 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

3 3 SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMI * * 01.01.2012 tarihinde kapsama alındı.

4 4 (Milyon YTL) 2008200920102011 Gelirler 65.25778.07386.877102.692 Prim Geliri 54.54654.57960.432 73.144 Diğer Gelirler12.71123.49426.44529.548 Giderler 93.153103.775118.653116.358 Emekli Aylıkları 59.13768.60475.524 80.066 Sağlık Gideri 25.34628.81132.754 30.078 Diğer Giderler 8.6779.36110.376 6.214 Fark 25.90228.70231.77613.666 Transfer 35.01652.60057.69443.898 Sosyal Güvenlik - Mali Yapı (2008 - 2011 Yılları Bütçe)

5 5 TEŞKİLAT YAPISI

6 6 REFORMUN YAPILMA SEBEPLERİ 1. Demografik değişim. (Nüfusun yaşlanma problemi) 2. Sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri arasında norm ve standart birliğinin olmaması. 3. Nüfusun tamamının koruma kapsamına alınamaması. 4. Finansmanla ilgili sorunlar. (Sosyal Güvenlik açıkları) - Aktif/pasif oranları - Erken emeklilik - Prime esas kazançların düşük gösterilmesi - Kayıt dışı istihdamın yüksek olması - Aylık bağlama oranının yüksek olması

7 7 2007 sonu Milyar TL SSK, BK ve ES’nın 1994 - 2007 arası açıklarının Hazine borçlanma faizleriyle güncellenmiş değeri 853 Toplam iç borç stoku 266,3 Toplam kamu borç stoku (brüt) 357,7 GSMH (2007) 646,9 Toplam İç Borç Stoğu ve Kamu Borç Stoğu Rakamları Hazine Kamu net borç stoğu tablosundan alınmıştır. GSMH DPT tahminidir. Transferlerin Boyutu Ekonomik İstikrarı Tehdit Eder Niteliktedir Sisteme aktarılan son on üç yıllık transfer faizde değerlendirilseydi ne olurdu?

8 8 EMEKLİLİK SİSTEMİ AÇIKLARI % GSYİH

9 9 Sosyal Güvenlik Reformunun Dört Ana Bileşeni T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

10 10  Bileşen 1 : Sigorta hak ve yükümlülüklerin eşitlendiği, mali olarak sürdürülebilir tek bir emeklilik sigortası sisteminin kurulması,  Bileşen 2: Nüfusun tamamına eşit, kolay ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu finanse eden genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması,  Bileşen 3 : Dağınık bir halde yürütülen sosyal yardımların merkezi olarak izlenebildiği, nesnel yararlanma ölçütlerine dayalı bir sosyal yardımlar sisteminin oluşturulması ve halen sosyal güvenlik kurumları tarafından sürdürülen primsiz ödemelerin toplulaştırılması,  Bileşen 4 : Yeni kurumsal yapının oluşturulması suretiyle yukarıda belirti- len üç temel işlevin mali disiplin içinde, bütünleşmiş, etkin ve vatandaşlarımı- zın günlük hayatlarını kolaylaştıracak şekilde sunulması amaçlanmıştır. Sosyal Güvenlik Reformunun Dört Ana Bileşeni

11 11 Sigorta ve Sağlık Açısından Kapsam •Farklı prim ödeme sistemi •Farklı sigortalı kapsamı •Farklı düzeyde hizmet veren sosyal güvenlik kurumları ve kanunları 2008 ÖNCESİ Tarım İşçileri Tarım Bağ-Kur S. S. K. BAĞ-KUR EMEKLİ SANDIĞI MAYIS 2008 SONRASI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEK KURUM 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TEK KANUN

12 12  Yaş  Prim Ödeme Gün Sayısı  Aylık Bağlama Oranı  Güncelleme Katsayısı Ana Parametrelerde Yapılan Değişiklikler

13 13 Genel Sağlık Sigortasına İlişkin Değişiklikler T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

14 14  Genel sağlık sigortası düzenlemeleri ile ülke sınırları içerisindeki tüm vatandaşlar sağlık güvencesine kavuşturulmaktadır. Getirilen düzenleme ile halen sağlık hizmetlerinden yararlananlara ilave olarak; GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI  İsteğe bağlı sigortalılar,  18 yaşına kadar çocuklar,  Vatansız ve sığınmacılar,  Türkiye’de ikamet eden ve kendi ülkesinde sigortalı olmayan yabancı ülke vatandaşları kapsama alındı.

15 15  18 yaşından küçük çocuklar, anne ya da babaları tescil edilmese veya prim ödeme ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmeseler dahi sağlık yardımlarından yararlandırılacaktır. GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI

16 16  “Aile içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olması” nedeniyle genel sağlık sigortası primini ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın primleri Devlet tarafından karşılanacak. GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) PRİMLERİ

17 17 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 2008 - 2011 YILLARINDA YAPILAN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

18 18 I- ÖNEMLİ YASAL DÜZENLEMELER  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu:  5763 Sayılı Yapılandırma Kanunu: Bu Kanun kapsamında; 1.267.362 başvuru gerçekleşmiş ve 2009 Aralık ayı itibariyle 7,57 Milyar TL‘sı tahsil edilmiştir.  5763 Sayılı Kanun ile 5 Puanlık Teşvik Uygulaması: Bu kapsamda 2009 Aralık ayı itibariyle 707.892 İşveren ve 5.314.501 sigortalı bu teşvikten faydalanmıştır.  6111 Sayılı Yapılandırma Kanunu: Bu Kanun kapsamında; 2.348.586 adet başvuru gerçekleşmiş, toplam 31.20 Milyar TL Kurum alacağı yapılandırılmış ve 2011 Aralık ayı itibariyle bu alacağın 7,96 Milyar TL‘si tahsil edilmiştir. 2008 – 2011 YILLARINDA YAPILANLAR

19 19 II- TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARI  Merkez ve taşra üst düzey yönetici atamaları yapılarak birimler aktif olarak çalışmaya başladı. Merkez teşkilatı Merkez teşkilatı oluşturularak Genel Müdür ve Daire başkanlığı düzeyinde yapılan atamaların yanında 81 il müdürlüğünün de ataması yapılarak birimlerimizin aktif olarak çalışmaya başlaması sağlandı. 2008 – 2011 YILLARINDA YAPILANLAR

20 20 III- BÜROKRASİNİN KALDIRILMASI VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMETİN YAYGINLAŞTIRILMASI  Sağlık karneleri kaldırılmıştır. 85 yaş üzeri yaşlılar ile %70 ve üzeri özür oranı bulunan vatandaşlar ile talepte bulunan tüm emeklilerin ikametinde ödeme yapılmas  2022 Sayılı Kanun kapsamında 85 yaş üzeri yaşlılar ile %70 ve üzeri özür oranı bulunan vatandaşlar ile talepte bulunan tüm emeklilerin ikametinde ödeme yapılmasına başlanmıştır. PTT işyerlerinde ödenmesi  Geçici işgöremezlik ödeneği, emzirme yardımı cenaze ödeneği, cenaze nakil gideri, yol gideri ve gündelik ödemelerinin PTT işyerlerinde ödenmesi sağlanmıştır. 2008 – 2011 YILLARINDA YAPILANLAR

21 21  T.C. Kimlik No ile Gelir ve Aylık Alma İmkanı Getirildi  Bağımsız Çalışanlarla İlgili On-Line Tescil İşlemi Hayata Geçti  3 Ayrı Kuruma Verilen İşe Giriş Ve İşten Çıkış Belgeleri Tekleştirildi  Bağ-Kur Kaydı Olmadığına İlişkin Belgelerin İnternetten Alınabilme İmkanı Sağlandı  Borcu Yoktur Yazılarının İnternetten Alınması Sağlandı 2008 – 2011 YILLARINDA YAPILANLAR

22 22  354 Adet Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmete Girdi Hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi amacıyla Kurum Yönetim Kurulunca alınan karar ile toplam 565 adet Sosyal Güvenlik Merkezinin kurulması kararlaştırılmış ve son 3 yılda 354 adet sosyal güvenlik merkezi faaliyete geçirilmiştir. Kurulmasına Karar Verilen Sosyal Güvenlik Merkezi Sayısı565 Adet Faaliyette Bulunan Sosyal Güvenlik Merkezi Sayısı354 Adet Faaliyete Başlayan Sigorta Sosyal Güvenlik Merkezi310 Adet Faaliyet Başlayan Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi9 Adet Faaliyete Başlayan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi 35 Adet 2008 – 2011 YILLARINDA YAPILANLAR

23 23 2008 – 2011 YILLARINDA YAPILANLAR

24 24 2008 – 2011 YILLARINDA YAPILANLAR

25 25 2008 – 2011 YILLARINDA YAPILANLAR

26 26  Hizmet Binalarının ve Fiziki Mekanların İyileştirilmesi Çalışmaları Hızlandırıldı  Tüm Hizmet Binalarının Yenilenmesi Amacıyla TOKİ ile Protokol İmzalandı. (2012 Yılında Kurum iştiraki olan Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. ile de protokol imzalanmıştır.) 2008 – 2011 YILLARINDA YAPILANLAR

27 27 Çanakkale Sosyal Güvenli İl Müdürlüğü 2008 – 2011 YILLARINDA YAPILANLAR

28 28 2008 – 2011 YILLARINDA YAPILANLAR IV-TEKNOLOJİK ALT YAPI YATIRIMLARI HIZLANDIRILDI.  Merkez ve taşra bilgi işlem altyapısı güçlendirildi.  Önemli yazılımlar tamamlandı.  İnternet sayfası güçlendirildi ve kurum içi iletişim için intranet sistemi hayata geçirildi.

29 29 2008 – 2011 YILLARINDA YAPILANLAR V- DİĞER ÇALIŞMALAR  Banka protokolleri yenilenerek 2009 yılında yaklaşık 300 milyon TL tasarruf sağlandı.  Personel Mevzuat Ve Toplam Kalite Eğitimleri Yapıldı. Stratejik Plan  Kurumumuzun 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmaları tamamlanmıştır. 2009-2011Eylem Planı  Stratejik Plan çalışması kapsamında Kurumun merkez ve taşra 2009-2011 yılı Eylem Planı çalışmaları tamamlanmıştır. (2012 Yılı Eylem Planı çalışmaları da tamamlanarak yürürlüğe konulmuştur.)

30 30  MEDULA Entegrasyonu,  Global Bütçe  E- Rapor, Karekod SAĞLIK ALANINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

31 31 SAĞLIK ÖDEMELERİ ( 2002 – 2011)

32 32 2010 - 2012 YILI BÜTÇELERİ SOSYAL GÜVENLİK GENEL DENGESİ (OVP) (Milyon TL) GELİR / GİDER (Milyon TL)2010 2011 Bütçe 2011 (11 Aylık Fiili, 1 Aylık Tahmini) 2012 Bütçe TOPLAM GELİR95.273107.135125.302133.248 PRİM GELİRLERİ66.91375.83389.30297.251 DİĞER GELİRLER28.36031.30236.00035.996 TOPLAM GİDER121.997137.740141.224158.746 EMEKLİ AYLIKLARI78.95792.07991.644104.756 SAĞLIK GİDERLERİ (TEDAVİ)18.46919.34722.25927.790 SAĞLIK GİDERLERİ (İLAÇ)13.54713.57214.13514.983 DİĞER GİDERLER11.02412.74213.18511.218 GELİR GİDER DENGESİ-26.724-30.605-15.922-25.498 BÜTÇE TRANSFERİ55.24462.43452.80266.219 AÇIK FİNANSMANI27.06930.60516.26925.498 DEVLET KATKISI15.17016.46321.09722.491 EK ÖDEME3.3143.9123.8214.443 FATURALI ÖDEMELER5.8716.7196.4054.233 TEŞVİKLER3.8204.7354.8075.469 ÖDEME GÜCÜ OLMAYANLARIN GSS PRİMİ 4034.085

33 33 KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE 2008 – 2010 YILLARINDA YAPILANLAR

34 34 KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI 2008 – 2011 (KASIM) S. NO GELEN BİLGİ TESCİLSİZ SİGORTALI TESCİLSİZ İŞYERİ TESCİLSİZ EMEKLİ. (SGDP) 1 PORTÖR MUAYENE LİSTELERİ 69.3333.8612.080 2 KİMLİK BİLDİRME FORMLARI 74.0102.9272.811 3 BANKALAR, KAMU KURUMLARI, DİĞER KURUMLAR 615.19919.39618.227 4 ALO 170 İHBAR HATTI 33.7203.3750 5 YAZILI İHBAR VE ŞİKAYETLER 74700 6 KAMU İDARELERİ DENETİM RAPORLARI 8.417700257 7 YOKLAMA FİŞLERİ BİLGİLERİ 11.1642.1190 8 SOSYAL GÜVENLİK KONTROL MEMURLARI 105.02223.2710 TOPLAM 917.61255.64923.375

35 35  ALO 170 Hattı 33.720 kişinin  ALO 170 Hattı kurularak, kayıt dışı istihdamla ilgili ihbar ve şikayetlerin zamanında sonuçlandırılması sağlanmıştır. Bu hattımıza Mayıs 2008 tarihinden 2011 yılı Kasım ayı sonuna kadar gelen şikayetlerden 33.720 kişinin kayıt dışı çalıştığı ve 3.375 işyerinin tescilsiz olduğu tespit edilmiştir. 940.987 kişi, 55.649 işyeri  Toplam 22 kurumdan 2008 yılı Ekim ayından itibaren T.C. kimlik numaraları ile birlikte “meslek bilgileri” alınmaya başlanmış, gelen verilerin Kurumca değerlendirilmesi sonucunda 2011 yılı Kasım ayı itibariyle yaklaşık 940.987 kişi, 55.649 işyeri kayıt altına alınmıştır. KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

36 36 KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR ücretlerin banka kanalıyla ödenmesi  01.01.2009 tarihi itibariyle ücretlerin banka kanalıyla ödenmesi uygulamasına geçilmiştir. (KADİM)  Sosyal güvenlik il müdürlüklerinde kayıt dışı istihdam ile mücadele (KADİM) servisleri kurulmuştur.  Kayıtlı İstihdamı Teşvik Projesi (KİTUP): (28 Eylül 2010 – Haziran 2012)  Kapasite Artırımı ve Politikaların gerçekleştirilmesi  Bilişim ve İletişim teknolojilerinin uygulanması  Toplumsal farkındalığın artırılması.

37 37 1- KADİM (Kayıtdışı İstihdamla Mücadele) 2- İş ve işlemlerin basitleştirilmesi, 3- Prim tahsilatlarının artırılması, 4- Teknik alt yapının güçlendirilmesi, •AYS (Arşiv Yönetim Sistemi) •SGEP (Sosyal Güvenlik Entegrasyonu Projesi) •Data Center (Hizmet binası) •Teknolojik Altyapı Çalışmalarının Hızlandırılması (Türk Telekom Sözleşme - ayrı otoban) 2012 YILI HEDEFLER

38 38 2012 YILI HEDEFLER 5- Sağlık; •Global Bütçe, •E – Reçete, •Risk Odaklı Denetim •Avuç içi damar izi tanıma ve Biyometrik Kimlik Doğrulama 6- Hizmet Binalarının Vatandaş Odaklı Hale Getirilmesi

39 39 TEŞEKKÜR EDERİM Fatih ACAR Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı


"1 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE REFORM SONRASI GENEL DEĞERLENDİRME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları