Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ? Herhangi bir açıklama yapıldığı zaman

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ? Herhangi bir açıklama yapıldığı zaman"— Sunum transkripti:

1 1 ? Herhangi bir açıklama yapıldığı zaman aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılır? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Nokta B) Virgül C) Konuşma Çizgisi D) İki Nokta

2 2 ? Aşağıdaki deyimlerden hangisi “beğenmediği bir şeye özür bulmak” anlamına gelir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Kulp takmak B) Kılı kırk yarmak C) Mumla aramak D) Meydanı boş bulmak

3 3 ? Konusu “ öfke” olan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Kedi uzanamadığı ciğere mundar der. B) Kelin ilacı olsa başına sürer. C) Kendi düşen ağlamaz. D) Keskin sirke küpüne zarar verir.

4 4 ? Aşağıdaki sözcük ikililerinde var olan anlam ilişkisi hangisinde yoktur? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) yemek - kap B) çiçek - gül C) su - bardak D) kalem - kalemlik

5 5 ? Annemin ve babamın kiloları toplamı 142 kg. dır. Benim ve annemin toplam kilosu ise 101 kg, benimle babamın kilosu 115 kg. dır. Buna göre her birimiz kaçar kilogramız? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 54, 78, 35 B) 64, 78, 37 C) 63, 77, 42 D) 64, 75, 39

6 6 ? 7 kg yaş sabun kuruyunca 2 kg fire (azalıyor) veriyor. 280 kg yaş sabun kuruyunca kaç kg fire verir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 50 kg B) 60 kg C) 70 kg D) 80 kg

7 7 ? Bir sürüde 18 kuzu, bunun 3 katı kadar keçi, kuzu ve keçilerin toplamının 25 eksiği kadar koyun vardır. Sürüdeki tüm hayvanlar kaç tanedir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 119 B) 115 C) 121 D) 118

8 8 ? Çeşitkenar bir üçgenin C açısının ölçümü B açısının 2 katıdır. A açısı C ve B açılarının ölçümünün toplamına eşittir. Bu üçgendeki açılar kaçar derecedir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 50, 40, 90 B) 60, 30, 90 C) 20, 70, 90 D) 10, 80, 90

9 9 ? Mevsimlerin oluşumunun ana nedeni hangi seçenekte belirtilmiştir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi B) Dünya’nın Güneş’e yakınlığı C) Dünya’nın ekseninin yörünge düzlemine eğikliği D) Güneş’in düzensiz ısı ve ışık yayması

10 10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.BilgeKalem.com A) c, d, e, f
Tam bir çiçekte aşağıdaki organlardan hangilerinin tamamı bulunur? a- çiçek sapı d- taç yapraklar b- çiçek tablası e- erkek organlar c- çanak yapraklar f- dişi organ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) c, d, e, f B) a, b, c C) a, b, c, d D) a, b, c, d, e, f

11 11 ? “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk halkına, Türk milleti denir”. Sözleriyle Mustafa Kemal ATATÜRK millet ve halk kavramlarına açıklık getirmiştir. Yukarıdaki anlatımı, Atatürk İlkelerinden hangileriyle ilişkilendirmek mümkündür? 1- Cumhuriyetçilik Devletçilik 2- Milliyetçilik 5- Laiklik 3- Halkçılık 6- İnkilapçılık ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 2 ve 3. B) 1 ve 2 C) 5 ve 6 D) 3 ve 4

12 12 ? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet tarihimizde, sosyal hayatta yapılan inkılâplardan değildir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Ölçü ve takvimde yenilik B) Medreselerin kapatılması C) Şapka Kanunu D) Soyadı Kanunu

13 13 ? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ailesinin seçkin özelliklerinden değildir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Hz. Muhammed’in ailesinde misafire cömert davranılırdı. B) Hz. Muhammed’in ailesinde komşuluk ilişkisine önem verilirdi. C) Hz. Muhammed’in ailesinde israftan kaçınılırdı D) Hz. Muhammed’in ailesinde yapılan iyilikler başa kalkılırdı.

14 14 ? Gece gündüz eşitliği (Ekinoks) bir yılda kaç kez gerçekleşir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 3 B) 2 C) 1 D) 4

15 15 ? Dünyanın ilk haritasını çizen ünlü Türk denizci kimdir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Piri Reis B) Barbaros Hayrettin Paşa C) Turgut Reis D) Umur Bey

16 Yedek - 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.BilgeKalem.com
Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi eş anlamlı değildir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) netice- sonuç B) hürriyet - özgürlük C) tasa - kaygı D) bayat - eski

17 Yedek - 2 ? Yarıçapının uzunluğu 10 cm olan bir çemberin çevresi, bir karenin çevresinin uzunluğuna eşittir. Karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 14 B) 15 C) 16 D) 17

18 Yedek - 3 ? Suyun hangi sıcaklık derecesinde katı ve sıvı haline rastlanır? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 0 OC B) 100 OC C) 50 OC D) 70 OC

19 Yedek - 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Giresun B) Rize
Doğu Karadeniz dağlarının yamaçlarına, kayalar oyularak yapılan, çeşitli zamanlarda yenilenen Sümela Manastırı hangi ilin sınırları içindedir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Giresun B) Rize C) Gümüşhane D) Trabzon

20 Yedek - 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Norveç B) İtalya C) İsveç
Nobel ödülü hangi ülkede verilmektedir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Norveç B) İtalya C) İsveç D) Hollanda


"1 ? Herhangi bir açıklama yapıldığı zaman" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları