Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ZAMİRLER (ADILLAR) 11-14 yaş arasına yöneliktir. AYŞE GÜL 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ZAMİRLER (ADILLAR) 11-14 yaş arasına yöneliktir. AYŞE GÜL 2010."— Sunum transkripti:

1 1 ZAMİRLER (ADILLAR) 11-14 yaş arasına yöneliktir. AYŞE GÜL 2010

2 X 2 KAZANIMLAR Bu konunun sonunda; Zamirler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Zamirlerin sahip olduğu özellikleri diğer sözcük türlerinden ayırt edebileceksiniz. Zamirlerle ilgili soruları çözebileceksiniz.

3 X 3 İÇİNDEKİLER ZAMİR ÇEŞİTLERİ ŞAHIS (KİŞİ) ZAMİRLERİ İŞARET ZAMİRLERİ BELGİSİZ ZAMİRLER SORU ZAMİRLERİ İLGİ ZAMİRİ İYELİK ZAMİRLERİ

4 X 4 ZAMİR NEDİR Adların yerini tutan sözcüklere zamir (adıl) denir.

5 X 5 ZAMİR ÇEŞİTLERİ 1. ŞAHIS (KİŞİ) ZAMİRLERİ Şahıs isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir. Kişi zamirleri şunlardır: “ben, sen, o, biz, siz, onlar” “Boy verdiğin aynalarda seni düşünüyorum. “Bir efkar bastı onu ansızın.”

6 X 6 Hal eklerini alarak isimler gibi çekimlenebilirler. Şahıs Zamirleri Belirtme Hali Yaklaşma Hali Bulunma Hali Ayrılma Hali benbenibanabendebenden sensenisanasendesenden oonuonaondaondan bizbizibizebizdebizden sizsizisizesizdesizden onlaronlarıonlaraonlardaonlardan ŞAHIS (KİŞİ) ZAMİRLERİ

7 X 7 Kişi zamirleri isim tamlamasında tamlayan görevinde kullanılabilir: Onun arabası var, güzel mi güzel… Beni yakacaklar senin yerine… Benim aşkım uymaz öyle her saza…

8 X 8 ŞAHIS (KİŞİ) ZAMİRLERİ Kişi zamirleriyle kurulan isim tamlamalarında bazen tamlayan düşebilir: Kardeşin dersine çalışıyor mu? (senin kardeşin) Arkadaşı gelecekmiş, onun için gelmedi maça. (onun arkadaşı)

9 X 9 Dönüşlülük zamiri dediğimiz “kendi” zamiri de bir çeşit şahıs zamiridir. Bu zamir özneyi pekiştirerek belirtir. Asıl şahıs zamirlerinin yerini tuttuğu gibi şahıs zamirleriyle birlikte de kullanılabilir. ŞAHIS (KİŞİ) ZAMİRLERİ

10 X 10 Ayrıca dönüşlülük zamirleri, isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan olabilirler: Bu soruyu ben kendim çözdüm. kendisinin işi, sevginin kendisi ty tn ty tn ŞAHIS (KİŞİ) ZAMİRLERİ

11 X 11 2. İŞARET ZAMİRLERİ Varlıkların yerini işaret yoluyla tutun zamirlerdir. Bugün kullanılan işaret zamirleri şunlardır: “bu, şu o, bunlar, şunlar, onlar.” “ Engin dere şu mudur? İçi dolu su mudur? Al ile gönlüm aldın Son cevabın bu mudur?”

12 X 12 Hal eklerini alarak isimler gibi çekimlenebilirler: İşaret Zamirleri Belirtme Hali Yaklaşma Hali Bulunma Hali Ayrılma Hali bubunubunabundabundan şuşunuşunaşundaşundan oonuonaondaondan bunlarbunlarıbunlarabunlardabunlardan şunlarşunlarışunlaraşunlardaşunlardan onlaronlarıonlaraonlardaonlardan İŞARET ZAMİRLERİ

13 X 13 “Öteki, beriki, bura, şura, ora” sözcükleri de işaret yoluyla varlıkların yerini tuttuğu için işaret zamiri sayılır. İşaret zamirleri de isim tamlamasında görev alabilir: Bunun kitabı, şunun arabası, ötekinin çantası… İŞARET ZAMİRLERİ

14 X 14 “O” sözcüğü, bir insan adının yerine kullanılırsa “şahıs zamiri”; insan dışındaki bir varlığın isminin yerini işaret yoluyla tutarsa “işaret zamiri” olur: O söylediyse doğru söylemiştir. (şahıs zamiri) O günlerde kimseyi görmüyordu gözüm. (İşaret sıfatı) İŞARET ZAMİRLERİ

15 X 15 3. BELGİSİZ ZAMİRLER Belirsiz varlıkların yerini tutan zamirlerdir. Belgisiz zamirlerde kesinlikle bir kişi ya da nesne gösterilmez.

16 X 16 Belgisiz zamirler genellikle şu sözcüklerden oluşur: “biri, birisi, kimi, kimisi, herkes, kimse, hiç kimse, çoğu, hepsi, bazısı, birkaçı, birazı, birçoğu, başkası, her biri, hiçbiri, şey, falan, filan…” BELGİSİZ ZAMİRLER

17 X 17 “Doğup yaşıyorlar kimi az kimi çok Hepsi de bir amma, kimi aç, kimi tok Şu insan geçinen üç milyar kişiyi Saymaya kalkarsan: kimi var kimi yok.” BELGİSİZ ZAMİRLER

18 X 18 “Bu, şu, o” işaret zamirleri yalın olarak ya da ek alarak ikileme kurduklarında belgisiz zamir olurlar: Şunu bunu dinleme, işini yap. Şu bu ne derse desin, aldırma. BELGİSİZ ZAMİRLER

19 X 19 4. SORU ZAMİRLERİ Adların yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. En çok kullanılan soru zamirleri “kim” ve “ne”dir. “Hangi, nere, kaç” sözcükleri de iyelik ve hal ekleriyle birlikte soru zamiri olarak kullanılır:

20 X 20 “ Eğme de güzel kaşını, Kim bağladı başını, Ayrılan kavuşmaz mı? Sil gözünün yaşını.” “Kum birikmiş derede, Vefasız yar nerede? Geçersin belki dedim Bekledim pencerede.” SORU ZAMİRLERİ

21 X 21 Soru bildiren sözcükler, belirtili ad tamlamalarında “tamlayan” ya da “tamlanan” olduklarında da soru zamiridirler: Elmaların kaçı çürük çıktı? Meyvelerin hangisinden istiyorsunuz? Hangisinin resmini görmedik ki? SORU ZAMİRLERİ

22 X 22 5. İLGİ ZAMİRİ Adların yerini tutan “-ki” ekine ilgi zamiri denir. İlgi zamirleri genellikle ad tamlamalarında tamlananın yerini tutarlar: Benim babam seninkini döver. Bizimki yine okula gelmedi. Senin kalemin ince, benimki kalın yazıyor.

23 X 23 “-ki eki bazı sözcüklerde sıfat görevinde kullanılabilir:” Evdeki hesap çarşıya uymaz. Yarınki maça sen de gelecek misin? İLGİ ZAMİRİ

24 X 24 Sıfat görevinde kullanılan “ki”yi bağlaç olan “ki” ile karıştırmayınız. Bağlaç olan “ki” iki yargıyı birbirine bağlar ve ayrı yazılır: Sen gül ki ben de güleyim. Düşün ki sen üniversiteyi birincilikle bitirmişsin… İLGİ ZAMİRİ

25 X 25 6. İYELİK ZAMİRLERİ Bazı dilciler iyelik eklerini iyelik zamiri saymaktadırlar. Bu dilcilere göre kişi zamiriyle kurulan tamlamalarda, tamlamalara gelen iyelik ekleri iyelik zamiridir.

26 X 26 (benim)okulum (senin)okulun (onun)okulu (bizim)okulumuz (sizin)okulunuz (onların)okulları İYELİK ZAMİRLERİ


"1 ZAMİRLER (ADILLAR) 11-14 yaş arasına yöneliktir. AYŞE GÜL 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları