Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KULÜP BİLGİ FORMU Değerli Başkanlarımız,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KULÜP BİLGİ FORMU Değerli Başkanlarımız,"— Sunum transkripti:

1 KULÜP BİLGİ FORMU Değerli Başkanlarımız,
Bu sunum, 4. Asamble sunumlarını kulüpler arasında standart hale getirebilmek amacıyla hazırlanmış olan “Kulüp Bilgi Formu” powerpoint sunumu örneğidir. Sunumların bu amaç göz önüne alınarak hazırlanması, gerekli görülen yerlere fotoğraf, şema, grafik gibi bilgilerin eklenmesi konusunda ilginizi rica ederiz. Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla, M. Haluk Gültekin UR Bölge Genel Sekreteri Dönemi

2 KULÜP BİLGİ FORMU Kulüp : Başkan : Sekreter : Sayman : GD Başkanı :
Bu form Başkan tarafından doldurularak kulübün 3. Asamblesinde Guvernör Yardımcısının onayına sunulacak ve her ikisinin imzası ile Guvernörün kulübe resmi ziyaretinden ( 4. Asamble ) en geç 1 hafta önce UR Bölge Merkezine iletilecektir. Kulüp : Başkan : Sekreter : Sayman : GD Başkanı : GLD Başkanı : Tarih : Kulüp Web Adresi :

3 ÜYELİK KOMİTESİ 01. 01.07.2011 tarihinde kaç üyeniz vardı? 02.
Dönem başından bu güne ( Asamble tarihine ) kaç üye katıldı? 03. Dönem başından bu güne ( Asamble tarihinde ) kaç üye ayrıldı? 04. Dönem sonu üyelik hedefiniz kaç üyedir? 05. Kulübünüz üyelik artış hedeflerine ulaştı mı ? ( Evet / Hayır ) 06. Kulübünüzün üyelik geliştirme planı var mı? ( Evet / Hayır ) Açıklayınız. 07. Yeni üyelerinize yönelik nasıl bir Rotary programı uyguluyorsunuz? 08. Ayrılan üyelerin ayrılma nedenleri / gerekçeleri nedir? 09. Üyelerinize "Rotary Bilgilerini" hangi yöntemlerle veriyorsunuz? 10. Kulübün yaş ortalaması nedir? 11. Kaç bayan üye var?

4 KULÜP YÖNETİMİ KOMİTESİ
ÜYELİK KOMİTESİ 12. Kaç bekar üye var? 13. Rotaract’dan Rotary’e geçen kaç üye var? 14. UR üye bilgileri güncel mi? ( Evet / Hayır ) 15. Bölge web sitesi üye bilgileri güncel mi? ( Evet / Hayır ) 16. Bu dönem için kulübünüzün "Roster “ ı hazırlandı mı? İngilizce Olarak ( Evet / Hayır ) Türkçe Olarak ( Evet / Hayır ) KULÜP YÖNETİMİ KOMİTESİ 17. Üye giriş aidat miktarı nedir? TL 18. Yıllık üye aidat miktarı nedir? 19. Yıllık veya aylık aidatların dökümünü gösteriniz : UR aidatı Bölge aidatı Yemek Bedeli Burslar Kulüp aidatı

5 KULÜP YÖNETİMİ KOMİTESİ
20. Bölge aidatı ( Temmuz / Ekim / Ocak ) ödendi mi ? Resmi Ziyaret Tarihine Göre belirtiniz 21. Uluslararası Rotary payı ( Temmuz ) ödendi mi? ( Evet / Hayır ) 22. Ulusal Vakıf aylık ödemesi muntazam yapılıyor mu ( 6 TL / Ay ) ? ( Evet / Hayır ) 23. Kulübünüzün "Toplantı Sorumlusu" var mı? ( Evet / Hayır ) 24. Toplantı Sorumlusu nasıl ve ne gibi uygulamalar yapıyor? Açıklayınız. 25. Kulüp bülteni düzenli olarak ( her toplantı ) çıkartılıyor mu?( Evet / Hayır ) 26. Kulüp toplantılarına devam oranı ortalaması nedir? % 27. Ne sıklıkta ocak başı toplantısı yapılıyor? 28. Ocak başı toplantılarına devam oranı ortalaması nedir? 29. Yönetim Kurulunuz hangi sıklıkta toplanıyor? 30. İç Tüzük'te herhangi bir değişiklik yaptınız mı? ( Evet / Hayır)

6 KULÜP YÖNETİMİ KOMİTESİ
31. Cevabınız EVET ise; Açıklayınız. 32. Düzenli olarak Danışma Kurulu Toplantısı yapıyor musunuz? ( Evet / Hayır ) 33. Stratejik Planlama Kurulunuz var mı? ( Evet / Hayır ) 34. Bölgenin web sayfasını ziyaret ettiniz mi? 35. Bölgenin web sayfasına kulüp faaliyetlerinizle ilgili bilgi gönderdiniz mi? 36. Rotary Dergisine haber gönderdiniz mi? ( Evet / Hayır ) 37. Cevabınız EVET ise bugüne kadar kaç haber gönderdiniz? 38. UR Dergisi "The Rotarian" a üye misiniz? ( Evet / Hayır ) 39. Kulüp içi dostluk faaliyetleri nelerdir? 1 2

7 KULÜP YÖNETİMİ KOMİTESİ
40. Kulübünüzden Bölge Asamblesi 2011'e katılan kişi sayısı nedir? 41. Bölge Asamblesi 2012'ye kaç kişi katılmayı hedefliyorsunuz? 42. Bölge Konferansı 2012'ye kaç kişi katılmayı hedefliyorsunuz? 43. Gelecek Dönem Başkanı seçildi mi? ( Evet / Hayır ) 44. Kardeş Kulübünüz var mı? ( Evet / Hayır ) 45. Varsa; kulübün ismi, bölgesi ve faaliyetleriniz nelerdir? Açıklayınız. ( Kardeş Kulüp belgesinin bir nüshası asamblede guvernöre verilmek üzere hazırlanmalıdır ) HALKLA İLİŞKİLER KOMİTESİ 46. Kulübünüzün halkla ilişkiler ve tanıtım komitesi faaliyetleri ve projeleri nelerdir? 1 2

8 HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ
TOPLUM HİZMETLERİ PROJELERİ Okuma-Yazma 47. Dönem için kaç KOYE Kursu düzenlemeyi planladınız? 48. Geçen dönem kaç KOYE Kursu düzenlediniz? 49. Son 5 senede kaç KOYE kursu düzenlediniz? 50. Kaç kursiyerin okuma-yazmayı öğrenmesini sağlayacağınızı planlıyorsunuz? 51. KOYE projesi için hedeflediğiniz eşli bağış fonunu belirtiniz. Mikro Kredi 52. Mikro Kredi Projesine katılıyor musunuz? ( Evet / Hayır ) 53. Mikro Kredi Projesi için hedefiniz nedir? Ayrı bir şube açmak mı? Mevcut şubelere destek vermek mi?Açıklayınız. 54. Mikro Kredi Projesi için hedeflediğiniz eşli bağış fonunu belirtiniz.

9 HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ
TOPLUM HİZMETLERİ PROJELERİ Gıda Bankacılığı 55. Gıda Bankacılığı Projesine katılıyor musunuz? ( Evet / Hayır ) Açıklayınız. Mini Mini Birler 56. Mini Mini Birler Projesine katılıyor musunuz? ( Evet / Hayır ) Açıklayınız. 57. Geçen dönem kaç okul, kaç öğrenci sağlık taramasına götürdünüz? ( Okul / Öğrenci ) 58. Bu dönem kaç okul, kaç öğrenci sağlık taramasına götürmeyi planlıyorsunuz? ( Okul / Öğrenci )

10 HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ
TOPLUM HİZMETLERİ PROJELERİ Ana Sınıfı Yapma Projesi 59. Ana sınıfı yapma projesine katılmayı planlıyor musunuz? ( Evet / Hayır ) 60. Katılıyorsanız, ana sınıfı yapma projesi için hedefiniz nedir? Müstakil Olarak mı? Müşterek Olarak mı? Açıklayınız. Acil Servis Ünitesi Yapma Projesi 61. 112 Acil Servis ünitesi yapma projesine katılmayı planlıyor musunuz? ( Evet / Hayır ) 62. Katılıyorsanız, 112 acil servis ünitesi yapma projesi için hedefiniz nedir? Müstakil Olarak mı? Müşterek Olarak mı? Açıklayınız.

11 HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ
TOPLUM HİZMETLERİ PROJELERİ Verem Savaş 63. Verem Savaş projelerine katılmayı düşünüyor musunuz? ( Evet / Hayır ) Açıklayınız. Su Projeleri 64. Su ile ilgili proje planlıyor musunuz? ( Evet / Hayır ) Açıklayınız. 65. Planlıyorsanız; Su Projesi için hedeflediğiniz eşli bağış fonunu belirtiniz. Himaye Edilen Yerler 66. Himaye edilen okul, kurum, kuruluş vb. var mı? Ne hizmetleri veriyorsunuz?

12 HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ
TOPLUM HİZMETLERİ PROJELERİ Burslar 67. Burs veriyor musunuz? ( Evet / Hayır ) 68. Evet ise; kaç öğrenciye, kaç ay süre ile ve ne miktarda burs veriyorsunuz? 69. Öğrencileri nasıl takip ediyorsunuz? Açıklayınız. 70. Verilen burslar konusunda Burslar Komitesine bilgi verdiniz mi? ( Evet / Hayır ) 71. Bursların dağıtımı konusunda Bölge Vakfı ile işbirliği yapıyor musunuz? ( Evet / Hayır ) İlk Öğretim Orta Öğretim Yüksek Öğretim Öğrenci Ay TL

13 HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ
TOPLUM HİZMETLERİ PROJELERİ Diğer Toplum Hizmetleri 72. Varsa, planladığınız diğer toplum hizmetleri projeleri nelerdir? MESLEK HİZMETLERİ PROJELERİ 73. Meslek Ödülü vermeyi planlıyor musunuz? ( Evet / Hayır ) Açıklayınız. 74. Meslek Tanıtım Semineri düzenlemeyi planlıyor musunuz? ( Evet / Hayır ) 75. Meslek Edindirme Kursu düzenlemeyi planlıyor musunuz? ( Evet / Hayır ) 76. İşyeri ziyareti planlıyor musunuz? ( Evet / Hayır )

14 HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ
MESLEK HİZMETLERİ PROJELERİ Diğer Meslek Hizmetleri Projeleri 77. Varsa, planladığınız diğer meslek hizmetleri projeleri nelerdir? ULUSLARARASI HİZMETLER PROJELERİ 78. Dostluk Değişim faaliyetlerine katılıyor musunuz? ( Evet / Hayır ) Açıklayınız. 79. Hobi Grupları faaliyetlerine katılıyor musunuz? ( Evet / Hayır ) 80. Katılıyorsanız, Hobi Grupları faaliyetlerine katılan üye sayısı nedir? 81. Rotary Gönüllüleri faaliyetlerine katılıyor musunuz? ( Evet / Hayır )

15 HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ
ULUSLARARASI HİZMETLER PROJELERİ Diğer Uluslararası Hizmetler Projeleri 82. Varsa, planladığınız diğer uluslararası hizmetler projeleri nelerdir? SÜREGELEN PROJELER 83. Süregelen proje faaliyetleriniz nelerdir, kaç yıldır devam ediyor, belirlenmiş tarihi nedir? BÖLGE AKTİVİTELERİ 84. Organizasyonunu üstlendiğiniz veya katıldığınız bölge aktiviteleri var mı? 85. Bölge aktiviteleri ve hizmet projeleri için fon yaratma faaliyetleriniz nelerdir?

16 HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ
GENÇLİK Rotaract 86. Rotaract Kulübünüz var mı? ( Evet / Hayır ) 87. Rotaract Kulübünüz var ise; Kuruluş tarihi Üye Sayısı 88. Rotaract Kulübünüz yoksa, kurmayı planlıyor musunuz? ( Evet / Hayır ) 89. Rotaractlardan Sorumlu Rotaryen görevlendirmesi yapıldı mı? ( Evet / Hayır ) Yapıldıysa; Ad / Soyad 90. Rotaract kulübünüzle dönem sonuna kadar yapılacak olan ortak toplantı sayısı nedir? Planlanan Toplantı sayısı Gerçekleşen Toplantı sayısı 91. Rotaract kulübünüzle dönem sonuna kadar yapılacak olan ortak proje sayısı nedir? Planlanan Proje sayısı Gerçekleşen Proje sayısı

17 HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ
GENÇLİK Interact 92. Interact Kulübünüz var mı? ( Evet / Hayır ) 93. Interact Kulübünüz var ise; Kuruluş tarihi Üye Sayısı 94. Interact Kulübünüz yoksa, kurmayı planlıyor musunuz? ( Evet / Hayır ) 95. Interactlardan Sorumlu Rotaryen görevlendirmesi yapıldı mı? ( Evet / Hayır ) Yapıldıysa; Ad / Soyadı 97. Interact kulübünüzle dönem sonuna kadar yapılacak olan ortak toplantı sayısı nedir? Planlanan Toplantı sayısı Gerçekleşen Toplantı sayısı Interact kulübünüzle dönem sonuna kadar yapılacak olan ortak proje sayısı nedir? Planlanan Proje sayısı Gerçekleşen Proje sayısı

18 HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ
GENÇLİK Öğrenci Değişim 98. Uzun Dönem Öğrenci Değişim Adayınız var mı?( Evet / Hayır ) 99. Kısa Dönem Öğrenci Değişim Adayınız var mı? ( Evet / Hayır ) 100. Halen misafir uzun dönem öğrenciniz var mı? ( Evet / Hayır ) 101. Halen yurtdışında olan uzun dönem öğrenciniz var mı?( Evet / Hayır ) RYLA 102. Hiç RYLA Semineri düzenlediniz mi?( Evet / Hayır ) 103. Bu dönem RYLA Semineri düzenliyor musunuz?( Evet / Hayır ) 104. Katılacak genç sayısını kaç kişi olarak hedef aldınız? Gençlik Kampı 105. Gençlik Kampı düzenliyor musunuz?( Evet / Hayır ) 106. Kampın konusu ve tarihi nedir? Açıklayınız

19 UR VAKFI KOMİTESİ FON 107. tarihinde kaç Benefaktörünüz vardı? 108. Bugün ( Asamble tarihinde ) kaç Benefaktörünüz var? 109. Dönem sonunda ( ) Benefaktör sayısı hedefiniz nedir? 110. tarihinde kaç Paul Harris Dostunuz vardı? 111. Bugün ( Asamble tarihinde ) kaç Paul Harris Dostunuz var? 112. Dönem boyunca ( ) şartsız PH Dostu düşünüyor musunuz? 113. Dönem sonunda ( ) şartlı PH Dostu hedefiniz nedir? 114. Dönem sonunda ( ) toplam PH Dostu hedefiniz nedir? 115. tarihinde kaç Paul Harris Dost Adayınız vardı? 116. Dönem sonunda ( ) kaç adaya ulaşmayı hedefliyorsunuz?

20 UR VAKFI KOMİTESİ GRUP İNCELEME DEĞİŞİM POLIO PLUS 117.
GSE ile gelecek misafirleri ağırlamayı düşünüyor musunuz? ( Evet / Hayır ) POLIO PLUS 118. POLIO PLUS kampanyasına katkı yapacak mısınız? ( Evet / Hayır ) 119. UR "$ 200 Million Challenge" kampanyasına ne kadar katkı yapmayı planlıyorsunuz? 120. Evet ise; düzenleyeceğiniz kaynak yaratma etkinlikleri nelerdir? Açıklayınız. 121. Bu projeler için kaynak yaratma yönteminiz nedir?Açıklayınız. 122. Bu projelerde kulüp üyelerinizin kaçı görev aldı / alması planlanıyor?

21 UR VAKFI KOMİTESİ EŞLİ ÖDENEK 123.
KOYE, Mikrokredi ve Su projeleri hariç Eşli Ödenek Projesi planlıyor musunuz?( Evet / Hayır ) 124. Planlıyorsanız / uyguluyorsanız; Açıklayınız. 125. Bölgeye Ayrılmış Fon'dan yararlanmayı düşünüyor musunuz? ( Evet / Hayır ) 126. Cevabınız EVET ise talep edeceğiniz miktar nedir?


"KULÜP BİLGİ FORMU Değerli Başkanlarımız," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları