Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ebru ORAK NİKSARLI¹, Deniz AKAY², Murat NİKSARLI³ ¹İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İdari Hizmetler Başkanlığı,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ebru ORAK NİKSARLI¹, Deniz AKAY², Murat NİKSARLI³ ¹İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İdari Hizmetler Başkanlığı,"— Sunum transkripti:

1 Ebru ORAK NİKSARLI¹, Deniz AKAY², Murat NİKSARLI³ ¹İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İdari Hizmetler Başkanlığı, İstanbul ² Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul ³ İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Tıbbi Hizmetler Başkanlığı, İstanbul

2  Araştırmanın Amacı  Yöntem  Bulgular  Sonuç  Öneriler  Kaynakça

3 Tükenmişlik özellikle insana hizmet veren meslek gruplarında sık görülen bir sorundur. Sağlık çalışanlarının tükenmişlik yönünden en riskli gruplardan biri olduğu bilinmektedir. Bu araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi ve bazı demografik özellikler ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

4  Literatür tarama  İzin ve onay süreci  Veri toplama  Verilerin analizi

5  Demografik verilere ilişkin bulgular  Maslach Tükenmişlik Ölçeği alt boyutlarının analizi  Tükenmişlik alt boyutları ile demografik verilerin karşılaştırılması

6 N% YAŞ ARALIKLARI 25 ve altı2316,3 26-356646,8 36-454028,4 46 ve üzeri128,5 CİNSİYET Kadın11783 Erkek2417 MEDENİ DURUM Evli8358,9 Bekar5337,6 Dul53,5 EĞİTİM DURUMU Sağ. Mes. Lisesi2819,9 Önlisans2920,6 Lisans6546,1 Yüksek Lisans1913,5

7 N% ÇALIŞMA YILI 0-2 Yıl2215,6 3-5 Yıl2215,6 6-10 Yıl3122 11-20 Yıl3625,5 20 Yıl ve üstü3021,3 BÖLÜM Acil3726,2 Ameliyathane75 Yatan Hasta Katı2819,9 Yoğun Bakım2819,9 İdari İşler21,4 Diğer3927,7 MESLEK SEÇME NEDENİ Kendi İsteğimle6344,7 Ailemin İsteğiyle5136,2 Diğer2719,1 ÇALIŞMA SİSTEMİ Gündüz4028,4 Nöbet2719,1 Gündüz+Nöbet7452,5

8 FrequencyPercentValid Percent Cumulative Percent DUYGUSAL TÜKENME DÜŞÜK 85,7 ORTA 2114,9 20,6 YÜKSEK 11279,4 100,0 TOTAL 141100,0 DUYARSIZ LAŞMA ORTA 64,3 YÜKSEK 13595,7 100,0 TOTAL 141100,0 KİŞİSEL BAŞARI DÜŞÜK 21,4 ORTA 11380,1 81,6 YÜKSEK 2618,4 100,0 TOTAL 141100,0

9 DÜŞÜKORTAYÜKSEKTOTAL ÇALIŞMA SİSTEMİ GÜNDÜZ Count4122440 % within calısmasıst10,0%30,0%60,0%100,0% % within duygusaltukenme50,0%57,1%21,4%28,4% NÖBET Count481527 % within calısmasıst14,8%29,6%55,6%100,0% % within duygusaltukenme50,0%38,1%13,4%19,1% GÜNDÜZ + NÖBET Count017374 % within calısmasıst,0%1,4%98,6%100,0% % within duygusaltukenme,0%4,8%65,2%52,5% TOTAL Count821112141 % within calısmasıst5,7%14,9%79,4%100,0% % within duygusaltukenme100,0%

10 DÜŞÜKORTAYUKSEK TOTAL ÇALIŞMA YILI 0-2 yıl Count 121922 % within calısmayılı 4,5%9,1%86,4%100,0% % within duygusaltukenme 12,5%9,5%17,0%15,6% 3-5 yıl Count 131822 % within calısmayılı 4,5%13,6%81,8%100,0% % within duygusaltukenme 12,5%14,3%16,1%15,6% 6-10 yıl Count 472031 % within calısmayılı 12,9%22,6%64,5%100,0% % within duygusaltukenme 50,0%33,3%17,9%22,0% 11-20 Count 292536 % within calısmayılı 5,6%25,0%69,4%100,0% % within duygusaltukenme 25,0%42,9%22,3%25,5% 20 ve uzeri Count 0030 % within calısmayılı,0% 100,0% % within duygusaltukenme,0% 26,8%21,3% TOTAL Count 821112141 % within calısmayılı 5,7%14,9%79,4%100,0% % within duygusaltukenme 100,0%

11 ORTAYUKSEK TOTAL BÖLÜM Acil Servis Count 037 % within bolum,0%100,0% % within duyarsızlasma,0%27,4%26,2% Ameliyathane Count 077 % within bolum,0%100,0% % within duyarsızlasma,0%5,2%5,0% Yatan Hasta Katı Count 42428 % within bolum 14,3%85,7%100,0% % within duyarsızlasma 66,7%17,8%19,9% Yoğun Bakım Count 028 % within bolum,0%100,0% % within duyarsızlasma,0%20,7%19,9% İdari İşler Count 202 % within bolum 100,0%,0%100,0% % within duyarsızlasma 33,3%,0%1,4% Diğer(Poliklinik, Kan alma..v.b) Count 039 % within bolum,0%100,0% % within duyarsızlasma,0%28,9%27,7% TOTAL Count 6135141 % within bolum 4,3%95,7%100,0% % within duyarsızlasma100,0%

12 Araştırma kapsamındaki hemşirelerin %79.4’ünün duygusal olarak tükendiği, %95.7’sinin duyarsızlaştığı ve %80.1’inin kişisel başarılarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle hem örgütsel hem de bireysel zeminde, hemşirelerin tükenmişliklerini önleme ve başa çıkma stratejileri geliştirmeye yönelik eylemler planlanmalı ve yöneticiler tarafından özenle uygulanmalı veya uygulanması sağlanmalıdır.

13 1.Aslan H, Alpaslan NZ, Aslan O. Ünal M, Hemşirelerde Tükenme, İş Doyumu ve Ruhsal Belirtiler. Nöro Psikiyatri Arşivi 33, 192-199, 1996. 2.Düzyürek S, Ünlüoğlu G. Hekimde Tükenmişlik (Burnout) Sendromu. Psikiyatri Bülteni 1 ( 3), 108-112, 1992 3.Ersoy F, Yıldırım RC, Edirne T. Tükenmişlik (Staff Burnout) Sendromu.Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 10 (2) 2001, http://www.ttb.org.tr/STED/sted0201/1.html (Erişim tarihi:18.06.2006) 4.Gülseren, Karaduman E. Kültür. Hemşire ve Teknisyenlerde Tükenmişlik Sendromu ve Depresif Belirti Düzeyi. Kriz Dergisi 8, 32-36, 2000. 5.Işık U. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Yardımcı Sağlık Personelinde Tükenmişlik Durumu Araştırması Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara, 2005 6.Örmen U. Tükenmişlik Duygusu ve Öğrenciler Üzerinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1993. 7.Özgüven HD, Haran S. Tükenme. Kriz ve Krize Müdahale. Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:6, Ankara), 199,2000. 8.Sever AD. Hemşirelerin İş Stresi ile Başa Çıkma Yolları ve Bunun Sonuçlarının Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, 1997. 9.Taycan O, Kutlu L, Çimen S, Aydın N. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklerle Olan İlişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 7, 100-108,2006. 10.Tümkaya, S. Öğretmenlerdeki Tükenmişlik Görülen Psikolojik Belirtiler ve Başa Çıkma Davranışları. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana, 1996.


"Ebru ORAK NİKSARLI¹, Deniz AKAY², Murat NİKSARLI³ ¹İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İdari Hizmetler Başkanlığı," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları