Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE HAVALİMANLARINDA GÖREV YAPAN GÜVENLİK PERSONELLERİ ÜZERİNDE “MESLEĞE BAĞLILIK” ARAŞTIRMASI Yener KARDEŞ, Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE HAVALİMANLARINDA GÖREV YAPAN GÜVENLİK PERSONELLERİ ÜZERİNDE “MESLEĞE BAĞLILIK” ARAŞTIRMASI Yener KARDEŞ, Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği,"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE HAVALİMANLARINDA GÖREV YAPAN GÜVENLİK PERSONELLERİ ÜZERİNDE “MESLEĞE BAĞLILIK” ARAŞTIRMASI Yener KARDEŞ, Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği, Lisans Harun YILMAZ, Mustafa Kemal Üniversitesi, Doktora Savaş S. ATEŞ, Anadolu Üniversitesi, Doktora Ahmet Kenan SAYIN, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Eser GEMİCİ, Kastamonu Üniversitesi, Yüksek Lisans 16 NİSAN 2014 ANKARA

2 SÜRECE KATILAN İNSAN FAKTÖRÜNÜN ROLÜ  Havalimanı güvenlik hizmetinde karar verici güvenlik personeli iken, teknoloji karara yardımcı olan araç rolü onar.

3 GÜVENLİK  Tehditler, kaygılar ve tehlikelerden uzak olma hissi  Güvenlik tehdit ve saldırı unsurlarının yanında savunma, önlem ve caydırıcılık öğelerini birlikte içerir  Tehditler, kaygılar ve tehlikelerden uzak olma hissi  Güvenlik tehdit ve saldırı unsurlarının yanında savunma, önlem ve caydırıcılık öğelerini birlikte içerir

4 GÜVENLİK Ulus devletlerin içerisindeki alt kültür gruplarının özerklik istekleri, teknolojinin gelişimi, silah olanakları, canlı bombalar, silaha dönüştürülebilen uçaklar gibi etkenler terörist yöntemleri yaygınlaştırmakta ve küreselleştirmektedir.

5 11 Eylül 2001’de YAPILAN SALDIRILARILAR  X-ray tarayıcı eğitimleri hususunda yeni uygulamalar  Saldırıları karşılayacak sistem ve yapıların üretimi  Havacılık sektöründeki güvenlik paydaşlarının rolü ve önemi değişmiş, havalimanı güvenlik çalışanlarının sektör için vazgeçilemez öneme sahip olduğu tekrar anlaşılmıştır  X-ray tarayıcı eğitimleri hususunda yeni uygulamalar  Saldırıları karşılayacak sistem ve yapıların üretimi  Havacılık sektöründeki güvenlik paydaşlarının rolü ve önemi değişmiş, havalimanı güvenlik çalışanlarının sektör için vazgeçilemez öneme sahip olduğu tekrar anlaşılmıştır

6 HAVALİMANI GÜVENLİK PERSONELİNİN ÇALIŞMA ORTAMI  Geniş sorumluluk alanı,  Lisans ve yetki karmaşası,  Artan güvenlik düzenlemeleri  Yüksek teknolojinin kullanımı içerisinde çalışmaktadır.  Geniş sorumluluk alanı,  Lisans ve yetki karmaşası,  Artan güvenlik düzenlemeleri  Yüksek teknolojinin kullanımı içerisinde çalışmaktadır.

7 İNSAN FAKTÖRÜ Havacılık sektöründe yaşanan güvenlik sorunlarının (büyük bölümünün) temelinde insan faktörünün etkili olduğu görülmektedir. Güvenlik açığının kapatılması için yüksek teknolojinin kullanılması ve güvenlik personelinin eğitimler ile bu teknolojiye adapte olması şarttır. Havacılık sektöründe yaşanan güvenlik sorunlarının (büyük bölümünün) temelinde insan faktörünün etkili olduğu görülmektedir. Güvenlik açığının kapatılması için yüksek teknolojinin kullanılması ve güvenlik personelinin eğitimler ile bu teknolojiye adapte olması şarttır.

8 TÜRKİYE’DEKİ HAVALİMANI GÜVENLİK HİZMETLERİ  Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu  SHGM  EGM  DHMİ  Gümrükler Muh. Gn. Md.  Jandarma Genel Komt.  Havalimanı Güvenlik Komisyonu  İşletmeci Kuruluşlar Özel Güvenlik Personeli  Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu  SHGM  EGM  DHMİ  Gümrükler Muh. Gn. Md.  Jandarma Genel Komt.  Havalimanı Güvenlik Komisyonu  İşletmeci Kuruluşlar Özel Güvenlik Personeli

9 MESLEKİ BAĞLILIKTA KAVRAMSAL ÇERÇEVE  Meslek  Mesleki bağlılık  Mesleki bağlılık alt boyutları  meslek kariyerine bağlılık,  mesleki kariyerine kendini adama,  mesleki etik ve mesleki amaçlara inanma ve  kabul etme  Meslek  Mesleki bağlılık  Mesleki bağlılık alt boyutları  meslek kariyerine bağlılık,  mesleki kariyerine kendini adama,  mesleki etik ve mesleki amaçlara inanma ve  kabul etme

10 ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK  Duygusal mesleğe bağlılık  Mesleki devamlılık bağlılığı  Normatif mesleki bağlılık  Duygusal mesleğe bağlılık  Mesleki devamlılık bağlılığı  Normatif mesleki bağlılık

11 METEDOLOJİ  Çalışma evreni  Üç Boyutlu Mesleğe Bağlılık ölçeği  Kolayda ve yargısal örneklem yöntemi  Çalışma evreni  Üç Boyutlu Mesleğe Bağlılık ölçeği  Kolayda ve yargısal örneklem yöntemi

12 METEDOLOJİ  Çalışma evreni  Üç Boyutlu Mesleğe Bağlılık ölçeği  Kolayda ve yargısal örneklem  %95 Günvenirlik Sınırları  Çalışma evreni  Üç Boyutlu Mesleğe Bağlılık ölçeği  Kolayda ve yargısal örneklem  %95 Günvenirlik Sınırları

13 METEDOLOJİ  Çalışma evreni  Üç Boyutlu Mesleğe Bağlılık ölçeği  Kolayda ve yargısal örneklem  %95 Güvenilirlik Sınırları  Çalışma evreni  Üç Boyutlu Mesleğe Bağlılık ölçeği  Kolayda ve yargısal örneklem  %95 Güvenilirlik Sınırları

14 ANALİZ VE BULGULAR

15 DEMOGRAFİK VERİLER CinsiyetYüzde Erkek %96,8 Bayan %3,2 Medeni durumYüzde Bekâr %6,4 Evli %93,6 YaşYüzde 22-28 %5,1 29-35 %3,4 36-42 %83,4 43-49 %6,4 50 ve üzeri %1,7 Meslekteki yılıYüzde 1-5 yıl %8,1 6-10 yıl %1,2 11-15 yıl %65 16-20 yıl %23,5 21 yıl ve üzeri %2,2

16 GÜVENİRLİK ANALİZİ Cronbach's AlphaN of Items,862 15 KMO ve Bartlett's Testi Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.,876 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square2273,941 df105 Sig.0,000

17 GÜVENİRLİK ANALİZİ Cronbach's AlphaN of Items,862 15 KMO ve Bartlett's Testi Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.,876 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square2273,941 df105 Sig.0,000

18 DÖNDÜRÜLMÜŞ MATRİS TABLOSU

19 SONUÇ VE ÖNERİLER

20  Yeni bir ölçek geliştirmek

21 SONUÇ VE ÖNERİLER  Mesleki devamlılık bağlığı

22 SONUÇ VE ÖNERİLER  Bireyin meslekte kalma olasılığı

23 SONUÇ VE ÖNERİLER  Güvenlik personelinin süreçteki yeri ve önemi çok  Kişisel gelişim eğitimleri  Sosyal refah seviyesinin arttırılması  Öneri, şikâyet, teşekkür sunabilecek sistem geliştirilmesi  Güvenlik personelinin süreçteki yeri ve önemi çok  Kişisel gelişim eğitimleri  Sosyal refah seviyesinin arttırılması  Öneri, şikâyet, teşekkür sunabilecek sistem geliştirilmesi

24 TEŞEKKÜRLER Bu araştırma SİHAGÜVDER tarafından desteklenmiştir.


"TÜRKİYE’DE HAVALİMANLARINDA GÖREV YAPAN GÜVENLİK PERSONELLERİ ÜZERİNDE “MESLEĞE BAĞLILIK” ARAŞTIRMASI Yener KARDEŞ, Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları