Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 1 Gelecekle İlgili Tahminler: Tütün Kontrolünün Önümüzdeki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 1 Gelecekle İlgili Tahminler: Tütün Kontrolünün Önümüzdeki."— Sunum transkripti:

1 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 1 Gelecekle İlgili Tahminler: Tütün Kontrolünün Önümüzdeki Beş Sene İçerisinde Yeri Ne Olacak? Dr Douglas Bettcher Yönetmen, Tobacco Free Initiative Dünya Sağlık Örgütü

2 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 2 Tütün Kontrolü - Uluslararası DSÖ TKÇA DSÖ’nün yardımlarıyla görüşülen ilk küresel sağlık anlaşması; geniş kapsamlı Şu anda: 27 Şubat 2005’te yürürlüğe girmiş157 akit taraf Önümüzdeki Beş Yıl İçerisinde: Varolan DSÖ üye ülkeler anlaşmaya akit taraf olacaklar 2013 itibariyle, tüm DSÖ üye ülkelerin %90’dan fazlası DSÖ TKÇA’ya akit taraf olacaklar

3 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 3 The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.  WHO 2008. All rights reserved

4 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 4 Hükümetlerarası Arabulucu Organ (INB) - Kaçak Ticaret Protokolü •Şu anda: •COP, bütün taraflara tütün ürünleri kaçak ticareti konusunda üstünde çalışabilecekleri ve anlaşmaya varabilcekleri; DSÖ TKÇA’nın 15 maddesinin koşullarına uygun hükümetlerarası arabulucu organ kurmaya karar vermiştir •İlk oturum; Subat 2008, Cenevre Önümüzdeki Beş Yıl İçerisinde: 2008 - IT/INB2 2009 - IT/INB3 2010 – COP4’e adapte edilecektir 2011 – imzalama/onaylama 2012 - ITP yürürlüğe girecek; 2013- COP ITP’nin birinci oturumu - sekreterya kurulacak

5 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 5 Kaçak Ticaret Protokolü - Zorluklar •Diğer uluslararası anlaşmalarla dengeyi bulabilme •Tütün endüstrisinin izleme/takip etme sistemlerini zayıflatmaya çalışması •Tütün endüstrisinin masraf doğurması •Kaçak Ticaret Prokolü için uygun izleme sistemi oluşturmak •Raporlama Sistemi/ Detaylı Bilgilendirme –Sektörler arası bilgi paylaşımı için altyapı oluşturmak

6 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 6 Şu anda COP (1. Oturum): DSÖ TKÇA Madde 13.8 baz alınarak sınır ötesi reklam, promosyon ve sponsorluk protokolü için şablon hazırlamak üzere uzman grup bir araya getirilir COP (2.Oturum): COP3’te sunulmak üzere Madde 13’ün uygulanması için gerekli kılavuzun taslağını hazırlaması için çalışma grubu oluşturulur Protocol on Cross-Border Advertising, Promotion and Sponsorship Önümüzdeki Beş Yıl İçerisinde: 2008 - Art.13 draft guidelines adopted at COP3 2009 - Kılavuzun uygulanması hakkında ülkeler tarafından raporlama 2010 - COP4 to convene INB on CBAPS Protocol 2011 - INB1/CBAPS 2013 – Müzakereler devam edecek

7 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 7 Tütün Kontrolü- Ulusal mpower : Tütün Salgınını Tersine Çevirecek Politika Paketi

8 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 8 MPOWER Politikası •Şu anda… –Dünya nüfusunun %5’i, kapsamlı dumansız hava yasasıyla korunmaktadır. –Dünya nüfusunun %2’si, sigara satış perakende fiyatının %75’inden fazla vergi uygulandığı ülkelerde yaşamaktadır. –Küresel nüfusun %4’ü paket uyarılarının en yüksek standartları karşıladığı ülkelerde yaşamaktadır. –Her beş ülkeden biri beş anahtar politikadan herhangi birini uyguluyor…… •Bizim bu istatistikleri değiştirmemiz gerek!

9 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 9 Önümüzdeki Beş Yıl İçerisinde Ülkelerin Yapması Gerekenler… •Tütün kullanımını ve kullanımı önleyen politikaları izlemek •İnsanları dumandan korumak •Tütün kullanımını bırakmak için yardım önermek •Tütünün zararlarına karşı uyarmak •Tütün reklamları, promosyonları ve sponsorluk yasaklarını güçlendirmek •Tütün vergilerini arttırmak

10 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 10 MPOWER Zorluklar •Politik •Kurumsal •Kaynaklar Fırsatlar •Mpower uygulayarak •21. yy’ın sonuna kadar tütün kullanımına bağlı olarak gerçekleşen 1 milyar ölümü engelleyebiliriz •Bulaşıcı olmayan hastalıklar için potensiyel model oluşturur

11 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 11 1.Hedef Tüketiciler 2. Ürün3. Yer/Dağıtım 4. Fiyat 5. Tutundurma (gençliğe hitap eden) a. Marka b. Fonksiyon c. Görünüş d. Malzeme (gençliğe erişilebilen) a. Yasal satış noktaları b. Yasaya aykırı satış noktaları (gençlik tarafından karşılanabilir) a. Vergi ve fiyat artışlarına karşı çıkma b. Kullanıma teşvik ettirici ürünler c. Adet veya paket satışları d. Ücretsiz örnek dağtımı (gençlikle iletişim içerisinde) a. Direk reklam b. Dolaylı reklam c. Medya ve halkla ilişkiler d. Gençliğin sigara kullanımını önleyici kampanyalar (genç insanları bilmek) Pazar araştırması Tütün Endüstrisi Pazarlama Karışımı

12 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 12 Genç insanların hayat tarzları, motivasyonları ve amaçları, onların dikkatini çekmek ve onları tüketici olarak kazanmak üzere en iyi stratejiyi bulmak için yapılan sürekli Pazar araştırmasının konusudur. Hedef Kitle: Genç İnsanları Bilmek • Tercihler • Kullanım alanları • Tüketim • Rakip markaların kullanımı

13 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 13 Markanın logosu,ürünün üstlendiği fonksiyon, malzemesi ve paketin birleşimi, pazarlama için esas önemli olan parçayı, ürünü oluşturur Marka •Kimliğin bir parçası Fonksiyon •Yetişkinlerin dünyasına girmek, ince kalmak,konsantre olmak Görünüş •Renkli ve şık paketleme Malzeme •Tatlar, bağımlılık yapan maddeler,katran ve nikotin seviyeleri Ürün: Gençliğe Hitap Eden

14 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 14 Tütün ürünleri yasal ve yasal olmayan çeşitli yollardan gençlere erişilebilen yerlerde gençliğe ulaştırılır ve satılır. Yasal Kaynaklar • Büfeler, marketler, fırınlar, tütün dükkanları, posta siparişleri, bakkallar ve hatta hastane dükkanları, ezcaneler ve spor malzemeleri dükkanları - Self servis teşhirler • Internet • Satış makineleri Yasaya Aykırı Kaynaklar (kaçak ticaret) • Lisansı olmayan dükkanlar • Gayri resmi sokak satıcıları - önemsiz kişiler tarafından satışlar Perakendeciler Sözleşme Programları Yer/Dağıtım: Gençliğe Erişilebilen

15 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 15 Tüketiciye giden son fiyat, mevcut karı arttırmak, ürün farkındalığını sağlamak ve markanın tüketimini arttırmak üzere kararlaştırılmıştır • Devletlerle lobi yapmak - Vergi ve fiyat artışlarına karşı çıkma • Kullanıma teşvik ettirici ürünler • Adet veya paket satış • Ücretsiz örnek dağıtımı Fiyat: Gençlik Tarafından Karşılanabilir

16 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 16 Satış veya diğer ölçülebilir tepki yaratmayı hedefleyen, tüketiciyle direk iletişim sağlanır - Televizyonlardaki, dergilerdeki ve billbordlardaki reklamlar - Posta, kuponlar, marka bağlılık indirimi - Bar ve gece klüplerindeki partilerin sponsorluğunu almak Tutundurma/Promosyon: Gençlere Direk Reklam

17 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 17 • Tüketicilerle kurulan dolaylı iletişim, “satır arası” ürün tavsiyeleri ve marka tüketimi - Sportif ve kültürel aktivitelerin sponsorluğunu üstlenmek - “Markanın yayılması” - Ürün ve marka plasmanı Tutundurma: Gençlere Dolaylı Reklam

18 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 18 Tütün Market Ağına Girmek Önümüzdeki Beş Yıl İçerisinde…. •Birleşmiş Tutundurma,Ürün,Yer/Dağıtım,Fiyat market karışımını bozmak •Pazarlama yasaklarının tümünün uygulanması (reklam, promosyon, sponsorluk vs.) –Dolaylı reklam dahil •Markanın yayılması •Satış yeri promosyonları •Basit paketleme –Kurumsal reklam dahil •Kurumsal Sosyal Sorumluluk aktivitelerini tanıtma

19 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 19 Tütün Market Ağına Girmek Zorluklar •Endüstri düzene uyar ve kısıtlamaları atlamak için yollar arar(bu yüzden yasaklamalar gereklidir) –Değişik yollardan pazarlama •Internette viral pazarlama and flaş promosyonlar •Bu kaymanın sürmesini beklemek –Endüstri : •Yerel eyaletlerde,federal düzeyde yasayı etkilemeye •Sahne arkası çalışmaya (Standardizasyon – ISO) •Yasakları kaldırmaya ve tüketiciyle iletişim becerisini korumaya çalışıyor –“zararı azaltma" başlıklı kampanyalarda büyüme bekleyişi Fırsatlar •DSÖ TKÇA Madde 13 uygulamak için ülkelere teknik asistanlık yapma –Karşıt endüstri taktikleri ve tartışmaları –Ülkelerdeki MPOWER stratejilerini güçlendirmek

20 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 20 Zararı Azaltma Önümüzdeki Beş Yıl İçerisinde… •Tütün firmaları insanları özellikle kadınları ve gençleri azaltılmış zarar bahanesi altında yeni ürünler üreterek etkilemeye devam edecekler. –Dumansız sigaralar –İnce sigaralar –Elektronik sigaralar –Nikotin bazlı ürünler (Nicogel, NicoBloc) –Saflaştırılmış/Sentetik tütün bazlı

21 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 21 Zararı Azaltma Zorluklar •Kadınları ve genç içicileri hedef alan, sayısı gittikçe arttan yeni çıkmış ve değiştirilmiş sigaralar •Endüstrinin yeni ürünler üretmek için tükenmeyen kaynakları •Yeni içicilerin dikkatini çekmek için son çıkan pazarlama kampanyaları Fırsatlar •DSÖ TKÇA bu zorlukları göstermek için önemli bir araçtır •Üç madde tütün ürünleri düzenlemesi için zemin oluşturur: –Madde 9,10,11 Source: Euromonitor International

22 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 22 Bırakma Önümüzdeki Beş Yıl İçerisinde… •Tütün kullanıcıları sürekli olarak gereğinden az tedavi göreceklerdir •Herhangi bir tütün kullanımını engelleme çabasında üç çeşit tedavi uygulanmalıdır: –Tütünü bırakma fikrinin birincil sağlık servisleriyle birlikte çalışması –Kolay erişilebilir ve ücretsiz bırakma hatları –Düşük fiyatlı farmakolojik terapilere erişim

23 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 23 Bırakma Zorluklar •Uygulanabilir ve karşılanabilir bırakma servislerini,gelişmekte olan ülkelerdeki BSP programlarının ana görüşü haline getirmek •Birçok ürün test edilmemesine rağmen bırakmaya yardımcı ürünler olarak pazarlanıyor Fırsatlar •Tütün bırakma servislerini birincil bakıma dahil etmek için çeşitli giriş noktaları ve fırsatlar var: –Ulusal TB Programı –CVD,COPD, kanser, diabet ve anne-çocuk sağlığıyla ilgilenen programlar … •Yeni tedavi metodları uygulanabilecek: –Tütünü bırakmak için tütün aşısı (TA-NIC). CELTIC PHARMA Amerika’da yürütülen bir Phase IIB klinik çalışmadır.

24 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 24 Denetleme and Gözetim Önümüzdeki Beş Yıl İçerisinde… •İlgili tütün kullanım indikatörlerini denetlemek(yaygınlık) –Küresel nüfusun ~ %75’ine denk gelecek şekilde, ülkelerdeki tütün kontrol politikasını şekillendirmek •Tütün kullanımı denetlemek için ölçüt olarak hizmet eden POWER indikatörleri geliştirmek –Pasif içiciliğe maruz kalma –Son 12 ayda bırakmak için profesyonel sağlık uzmanı tavsiyesi –Anti-tütün mesajlarının farkına varılması –Son 30 gün içinde dükkanlardaki tütün reklamlarını dikkate almak –Sigara alınabilirliği •Nüfus bazlı tütün indikatörleri sağlayarak, gözetim sistemlerini genişletmek ve güçlendirmek –Küresel Tütün Gözetim Sistemi –STEPS ve diğer sistemler •Tütün kontrol politikalarının uygulanma derecelerine ait trendler –GTCR –COP raporlama aracı

25 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 25 Denetleme and Gözetim Önümüzdeki Beş Yıl İçerisinde… •Tütün kullanımındaki azalma için net ve iyi tanımlanmış kanıt bazlı hedefler saptamak –Senaryolar •Mevcut durum •Stratejilerle (MPOWER)

26 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 26 Denetleme and Gözetim Zorluklar •Bilginin uygulanması ve yayılması: kanıt bazlı karar vermek de dahil •Gözetim araçlarının uyumluluğu •Gözetleme sistemlerindeki anketlerin bütünleşmesi •Ülkenin gözetim kapasitesi: uygulama ve yayılma •Sürdürülebilirlik: Kapasite ve fonlama Fırsatlar •Uluslar arası partnerler •Arttırılmış kapasite •Standardize edilmiş araçların,teknik desteğin kullanılabilirliği •Halk sağlığında kanıt bazlı karar verme de arttırılmış farkındalık •DSÖ TKÇA Madde 20-22’de konuya değinilmiştir

27 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 27 Tütün Vergileri Önümüzdeki Beş Yıl İçerisinde…. •Çoğu ülkeler az ve orta dereceli artışlar uygulamışlardır •Şu anda düşük vergi uygulayan ülkelerin öenmli bir azınlığı yüksek vergi uygulamasına geçerek cesur bir politika izlemişlerdir •Bazı ülkeler sigaraları lüks ürünler kategorisinde fiyatandırmışlardır •Sağlık, tütün vergileri politikasında birincil ve esas amaç haline gelmiştir

28 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 28 Küresel Tütün Kontrolü Gereğinden Az Fonlanmaktadır

29 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 29 Tütün Vergileri Zorluklar •Bazı önemli ülkelerdeki zemin çalışmalarının devam etmesi gerek (Rusya, Endonezya, Çin) •Devletin tütün üretiminde aktif olarak yer aldığı ülkeler zorluk olarak kalacak •Endüstri karşıt tütün kontrol başarılarına kaçak tehditlerle cevap verecek Fırsatlar •Tütün vergileri çoğu zaman politik olarak en çok kabul edilebilen vergi biçimidir •Sağlık Bakanlığı’nın vergileme politikasında daha çok yer alması, tütün vergisinin arttırılması yönündeki baskıları çoğaltacaktır •DSÖ TKÇA ve ilgili protokoller hali hazırda tütün vergilerinin arttırılması için ülke kontrollü talepler yaratıyor.

30 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 30 Savunma Önümüzdeki Beş Yıl İçerisinde…. •Yeni iletişim kanalları kullanmak –DSÖ You tube –Sosyal ağlar –Metin mesajları •Simgeler •Multimedya mesajlar •Medyadaki Haber İçeriğini Çoğaltmak –Belgeseller –Televizyon haberleri •Çoklu-medya Ürünleri Geliştirmek –Interaktif web-siteleri –Video klipler –Podcasts

31 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 31 Karşıt Pazarlama Önümüzdeki Beş Yıl İçerisinde… •Tütün endüstrisini hedefleyen onları daha ağır zarara uğratacak reklam kampanyaları

32 Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 32 Gelecek Bizim “Dünyada görmek istediğimiz değişim biz olmalıyız" Mahatma Gandhi (1869-1948)


"Predictions of the Future: Where will Tobacco Control be in Five Years? | JHBSPH - July 2008 1 Gelecekle İlgili Tahminler: Tütün Kontrolünün Önümüzdeki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları