Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM"— Sunum transkripti:

1 ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM
PROGRAMINA HOŞ HELDİNİZ ALİ TUNÇ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR ENERJİ

2 SUNUM PLANIMIZ Enerji Verimliliğine Genel Bakış
Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Uygulamaları Video gösterimi ENVER Hareketleri  El Ele ENVER Hareketi  ENVER için neler yapabiliriz Sonuç ve Öneriler ALİ TUNÇ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR ENERJİ

3 ENERJİ KULLANIMININ AZALTILMASIDIR!
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ; YAŞAM STANDARDIMIZDA VE ÜRETİMİMİZDE BİR DÜŞÜŞE YOL AÇMADAN ENERJİ KULLANIMININ AZALTILMASIDIR!

4 Enerji verimliliği ve Tasarruf
Enerji verimliliği, enerji tüketimini asgari seviyeye indirmektir, ve bunu da - hayat standardını, - üretim kalitesini, ve - işletme kârlılığını düşürmeden yapmaktır. Enerji verimliliği, enerji kaynaklarının en etkin şekilde değerlendirilmesini ifade eder, ve tasarrufu netice verir. Verimlilik ve tasarruf bire bir ilişkilidir, ve bu iki kavram çoğu kez eş anlamlı olarak birbirinin yerine kullanılır. Enerji tasarrufu genellikle enerji kullanımının son tüketim noktalarında azaltılması için alınan tedbirlerle ilişkilidir. Enerji verimliliği enerji kaynaklarının üretimden tüketime kadar her aşamada en verimli ve dolayısi ile en israfsız şekilde kullanılmasını ifade eder. O yüzden enerji verimliliği, tasarrufu da içine alan bir kavramdır.

5 BAŞBAKANLIK GENELGESİ
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BELEDİYELER VE KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK ODALARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ETKİN KULLANILMASI ÇERÇEVESİNDEKİ BAŞBAKANLIK GENELGESİNİN TARİHLİ VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BU GENELGE ve BİLGİLER Enerji İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bu adrese başvurulabilir.

6 HERŞEY İÇİN ENERJİ ENERJİ;
HAREKETSİZİ HAREKETE GEÇİRMEK, DURAĞANI YÜRÜTMEK, KAPALI OLANI AÇMAK, DÜŞÜNÜP BULMAK, HAYAL ETTİĞİMİZİ KAĞIDA DÖKMEK, KAĞIT ÜSTÜNDEKİNİ ÜRETMEK HAYATA GEÇİRMEK İÇİN… HERŞEY İÇİN ENERJİ

7 NEDEN ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik değil. Artan talep nedeniyle fiyatlar tırmanıyor. Yerli kaynaklar ithal bağımlılığını önleyemiyor. Ekolojik denge alarm veriyor. Kullandığımız enerjinin tamamını faydaya dönüştürelim Kaynak güvenliği ve temiz çevre için

8 Binalarda Enerji KullanImI
Türkiye'de binalarda birim alanı veya hacmi ısıtmak için harcanan enerjinin aynı iklim şartlarında Avrupa ülkelerine göre 2-3 kat daha fazladır. Türkiye’deki 11.5 milyon konutun sadece %10’unda çatı yalıtımı ve %9’unda çift cam vardır (2000). Türkiye’de binaların yetersiz yalıtımının enerji maliyeti yılda 5 milyar TL’dir (IZODER). 1985: TS 825 Standardı (Binalarda Isı yalıtımı kuralları). 2000: Bu standart güncellenmiş, ve zorunlu uygulamaya girmiştir. “Kanun ve mevzuatlar iş yapmaz; insanlar iş yapar.”

9 TÜRKİYE: Enerjide İsraflar, İhtiyaçlar, ve FIrsatlar Ülkesi
Türkiye, ekonomisi büyümekte olan bir ülkedir, ve enerji ihtiyacı artacaktır. Ekonomideki büyüme ne tür kaynaklar ve santrallerle karşılanmalıdır? - Dogal gaz? Kömür? - Rüzgar? Hidroelektrik? Jeotermal? - Nükleer? - TASARRUF SANTRALLERI Tasarruf edilen her bir TL tutarındaki elektrik enerjisi 3-4 TL’lik yeni santral yatırımını da önleyebilmektedir.

10 Öncelik: Tasarruf Santralleri
Türkiye’nin kurulu elektrik gücü yaklaşık 40 bin MW’tır. Kurulması planlanan 5 bin MW’lık nükleer santraller ise mevcut kurulu gücümüzün %12’sidir. Türkiye enerji verimliliği ve tasarruf konusunda topyekün seferberliğe kalksa, elektrik kullanımını kolaylıkla %12 düşürür, ve bunu hayat standardını düşürmeden yapar. Böylelikle nükleer santrallerin üreteceği elektriği tasarrufla üretmiş olur, ve bunu çok daha ucuz ve temiz olarak yapar. Enerji politikalarında önceliğin nükleer santrallerde değil, tasarruf santrallerinde olması lazımdır.

11 BİR TASARRUF MUCİZESİ:
Dünyada 32 ülkede 435 nükleer santral 368,000 MW güç üretip dünya elektrik enerjisinin %16’sını üretmektedir (2006). Bunlardan 104 tanesi 98,000 MW kurulu gücü ile ABD’dedir, ve ülkenin elektrik ihtiyacının %20’sini karşılamaktadır. ABD tasarrufla tanışmadan evvel büyüyen ekonomisinin elektrik ihtiyacını karşılamak icin 1970’li yıllarda 10’larca nükleer santralın inşasına başlanmıştı. Ancak öngörülmeyen birşey oldu, ve tasarruf tedbirleri büyüyen ekonominin enerji ihtiyacını karşılamaya kafi geldi.

12 Sonunda 107,000 MW kapasiteli değişik yapım aşamalarındaki 97 nükleer santral iptal edildi, ve harcanan milyarlarca dolar boşa gitti. Bu iptallerin %90’ının arasında olması (gerisi arasında) ve ABD’de 1979’dan beri yeni nükleer santral kurulmaması, tasarruf tedbirlerinin etkisini açıkça göstermektedir.

13 “YEŞİL” BUZDOLAPLARI Buzdolabı ve Dondurucu’ların enerji verimliliği daha iyi izolasyon ve yüksek verimli kompresörler sayesinde geçen 30 yıl içinde yaklaşık %70 artmıştır. Verimli buzdolapları ABD’de 1973’den beri 30,000 MW/lik yeni santral ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Yeni buzdolabı ve dondurucu’ların yıldan yıla elektrik kullanımındaki düşüş (bitim unite başına). (National Energy Policy Report, USA, 2001).

14 ABD’de TASARRUF OLMASAYDI:
Eğer ABD günlük hayata ve üretime 1970’deki enerji yoğunluğu seviyesinde devam etseydi, 2000’deki enerji tüketimi %80 daha fazla olacaktı. Bu miktar 13 milyar varil petrole eşdeğer Varili $45 üzerinden bu petrolun piyasa değeri $580 milyar. Tabi ki enerjinin bir kısmı daha ucuz olan kömür ve doğal gazdan elde edildiğinden gerçek rakam bu kadar yüksek olmayacaktır. ABD bugün enerjiye her yıl yüz milyarlarca dolar daha az para harcamaktadır, ve bunu büyük ölçüde 1970’li yıllarda ciddiyetle başlayıp uyguladığı ısı yalıtımı gibi tasarruf tedbirlerine borçludur.

15 Türkiye’de Tasarruf Potansiyeli
Türkiye’nin enerji yoğunluğu, OECD ülkeleri (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü )ortalamasının 2 katı, Japonya’nın 4 katıdır. Yani bir dolarlık mal veya hizmet üretmek için Türkiye’de OECD ülkelerinde kullanılan enerji miktarının iki katı enerji kullanılmaktadır. Türkiye’nin enerji tasarruf potansiyelinin %30 olduğu ifade edilmektedir. ABD örneği bize gösteriyor ki en büyük enerji kaynaği tasarruftur. Bu kaynak üstelik yerli, daimî, ve çevre dostudur. Türkiye'de binalarda birim alanı veya hacmi ısıtmak için harcanan enerjinin Avrupa ülkelerine göre 2-3 kat daha fazla olması, Türkiye’nin enerji tasarrufu açısından bir fırsatlar ülkesi olduğunu göstermektedir.

16 PEKİ NE YAPMALI?

17 İZOLASYON Türkiye’de binaların yetersiz yalıtımının enerji maliyetinin yılda 5 milyar TL cıvarında olduğu ifade edilmektedir. Yani binalar yeterince yalıtılsa, 5 milyar TL her yıl havaya uçacağına bina sahiplerinin cebinde kalacaktır.

18 ISITMAK İÇİN DAHA FAZLA ENERJİ HARCAMAK DEMEK
İzalosyonsuz bİnalar ISITMAK İÇİN DAHA FAZLA ENERJİ HARCAMAK DEMEK DAHA FAZLA KÖMÜR-DOGAL GAZ-ELEKTRİK YADA PETROL TÜKETMEK DEMEKTİR

19 İZOLASYON

20 AYDINLATMADA TASARRUF
Kompek fluresan lambalar ampullü lambalarla aynı ışığı %25 elektrik kullanarak verirler.

21 KISA VADEDE YAPILMASI GEREKENLER -1
Tasarruf bilincinin oluşturulması İlk adımı resmî kurumların atması ve örnek olarak öncülük yapması Işıklandırma: kompakt floresan lambaların, elektronik balastların, ve hareket sensörlü lambaların kullanımının yaygınlaştırılması. Eski buzdolaplarının piyasadan çekilmesi ve hane tipi derin dondurucu kullanımından vazgeçilmesi. Cadde ışıklandırmalarının gözden geçirilmesi ve israfın giderilmesi

22 KISA VADEDE YAPILMASI GEREKENLER -2
Trafik lambalarının LED tipine çevrilmesi Yüksek verimli (invertörlü) klimaların teşvik edilmesi Kaçak elektrik kulanımının önlenmesi Su israfının önlenmesi (Traş diş fırçalama banyo vs.) Fiatlandırmanın bir tasarruf enstrümanı olarak kullanılması

23 CÜZDANIMIZIN RAHATLIĞI, DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZIN AZALTILMASI VE ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ ÇEVRE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDAKİ DUYARLILIĞIMIZA BAĞLI... ALİ TUNÇ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

24 UZUN VADEDE YAPILMASI GEREKENLER -1
Enerji verimliliği toplumun her kesimi için bir yaşam tarzı haline getirilmesi. Yaz saati uygulaması tüm yıla yayılması. Tüm termik ve hidrolik santraller gerekli yatırımları gerçekleştirerek daha verimli hale getirilmeli, ve dolayısi ile bu santrallerin daha yüksek güç üretmelerinin sağlanması. Yalıtım, çift camlı (hatta ısı camlı) pencere, ve tabii ışıktan azami istifade gibi uygulamaların yaygınlaştırılması. Isı enerjisi kullanımının yüksek olduğu sektörlerde kojenerasyon sistemlerinin teşvik edilmesi.

25 UZUN VADEDE YAPILMASI GEREKENLER -2
Düşük verimli elektrikli ev aletlerinin satılmasına karşı caydırıcı tedbirler alınması ve yüksek verimli olanlar cazip hale getirilmesi. Sanayide yüksek verimli motorların kullanımının arttırılması ve sanayide enerji verimliliği şuurunun arttırılması. Kamu kurumları öncü rol üstlenmesi ve enerji ile ilgili uygulama, denetim, ve eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir birimin oluşturulması. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması. Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması.

26 UZUN VADEDE YAPILMASI GEREKENLER -3
Yeni enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, ve ilgilenen üniversitelerde mükemmellik merkezlerinin kurulması. TÜBİTAK bütçesinin bir kısmının enerji verimliliği uygulamaları ve teknoloji gelişimi konularına ayrılması. Rüzgar enerjisi ile ilgili her türlü sanayi dallarının teşvik tedbirleri ile hızla kurulması, ve Türkiye rüzgar santralları ihrac eden bir ülke haline getirilmesi. ETKB web sitesinin enerji verimliliği konusunda güncel ve güvenilir bilgi veren kapsamlı ve otoriter bir bilgi portalına dönüştürülmesi. Puant (peak power)’ın traşlanması için etkin politikalar geliştirilmesi.

27 BUNLARA DİKKAT EDELİM İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİ (KLİMALARI) GEREKTİĞİ HALLERDE VE DERECESİ 22 DERECE CİVARINDA ÇALIŞTIRILMALI KALORİFER PETEKLERİNİN ÜZERİNDE VE ÖNÜNDE HERHANGİ BİR ŞEY BIRAKMAMALI ÜTÜLER TOPLU OLARAK YAPILMALI BİTİMİNDEN 5 DK ÖNCE FİŞTEN ÇEKİLMELİDİR BUZDOLABINA AGZI AÇIK SIVILAR KOYULMAMALIDIR. SAKLANANLAR KAPALI KAPLARDA SAKLANMALIDIR. SICAK YİYECEKLER VE İÇEÇEKLER SOGUTULDUKTAN SONRA KONMALIDIR. TV BİLGİSAYAR RADYO FİŞTEN TAMAMEN ÇEKİLMELİDİR. ELEKTRİKLİ ISITICILAR IN KULLANILMASINDAN KAÇINILMALIDIR.

28 100W’lık akkor flamanlı lambanı sök at, 20 W’lık kompakt floresan tak
Aydınlanma konforun değişmez, Sıcaklarda serinleme ihtiyacın azalır, 4 ayda kara geçersin, 2 ağaç dikmiş gibi olursun, Dışa bağımlılığımızı azaltırsın. Kişi başına bir lamba değiştirsek, 2 KEBAN büyüklüğünde yeni santral ihtiyacı ortadan kalkar. ALİ TUNÇ ELEK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

29 İyi alışkanlıklar masraf gerektirmez...
Kullanmadığın cihazı düğmesinden kapat, hatta fişten çek Konfor sıcaklığını yazın 1°C artır, kışın 1°C azalt Kapı ve pencerelerden hava sızıntılarını önle Çamaşır ve bulaşık makinalarını tam yükte çalıştır Buzdolabına, gıdaları kapalı kaplarda koy ve kapısını açık bırakma, Gün ışığından yararlan ve sensörlü aydınlatma uygula Evin enerji gideri en az % 10 azalır. ALİ TUNÇ ELEK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

30 Masrafı, alırken değil kullanırken Enerji giderin en az % 60 azalır.
düşün... Beyaz eşya alırken, gereksiz konfora değil enerji verimliliğine para öde, Isı yalıtımının en karlı yatırım olduğunu unutma, 15 yılı geçmiş ısıtma sistemini verimlisi ile yenile, Sıcak suyunu güneş enerjisinden elde et. Enerji giderin en az % 60 azalır. ALİ TUNÇ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

31 En ucuz ve temiz enerji tasarruf edilen enerjidir!
Enerji Tasarrufu En ucuz ve temiz enerji tasarruf edilen enerjidir!

32 ENERJİMİZİ HARCAMAK İÇİN DAHA GÜZEL NEDENLERİMİZ VAR,
DEĞERİNİ BİLELİM… BOŞA HARCAMAYALIM…

33 KATILIMINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ
ADIYAMAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ALİ TUNÇ ELEK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ


"ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları