Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAMINA HOŞ HELDİNİZ ALİ TUNÇ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR ENERJİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAMINA HOŞ HELDİNİZ ALİ TUNÇ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR ENERJİ."— Sunum transkripti:

1 PROGRAMINA HOŞ HELDİNİZ ALİ TUNÇ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR ENERJİ

2  Enerji Verimliliğine Genel Bakış  Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Uygulamaları  Video gösterimi  ENVER Hareketleri  El Ele ENVER Hareketi  ENVER için neler yapabiliriz  Sonuç ve Öneriler ALİ TUNÇ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR ENERJİ

3 ENERJİ VERİMLİLİĞİ ; YAŞAM STANDARDIMIZDA VE ÜRETİMİMİZDE BİR DÜŞÜŞE YOL AÇMADAN ENERJİ KULLANIMININ AZALTILMASIDIR!

4 Enerji verimliliği, enerji tüketimini asgari seviyeye indirmektir, ve bunu da - hayat standardını, - üretim kalitesini, ve - işletme kârlılığını düşürmeden yapmaktır. Enerji verimliliği, enerji kaynaklarının en etkin şekilde değerlendirilmesini ifade eder, ve tasarrufu netice verir. Verimlilik ve tasarruf bire bir ilişkilidir, ve bu iki kavram çoğu kez eş anlamlı olarak birbirinin yerine kullanılır. Enerji tasarrufu genellikle enerji kullanımının son tüketim noktalarında azaltılması için alınan tedbirlerle ilişkilidir. Enerji verimliliği enerji kaynaklarının üretimden tüketime kadar her aşamada en verimli ve dolayısi ile en israfsız şekilde kullanılmasını ifade eder. O yüzden enerji verimliliği, tasarrufu da içine alan bir kavramdır.

5 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BELEDİYELER VE KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK ODALARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ETKİN KULLANILMASI ÇERÇEVESİNDEKİ BAŞBAKANLIK GENELGESİNİN 15.02.2008 TARİHLİ VE 26788 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BU GENELGE ve BİLGİLER www.eie.gov.tr Enerji İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanmıştır.www.eie.gov.tr Ayrıntılı bilgi için bu adrese başvurulabilir.

6 ENERJİ; HAREKETSİZİ HAREKETE GEÇİRMEK, DURAĞANI YÜRÜTMEK, KAPALI OLANI AÇMAK, DÜŞÜNÜP BULMAK, HAYAL ETTİĞİMİZİ KAĞIDA DÖKMEK, KAĞIT ÜSTÜNDEKİNİ ÜRETMEK HAYATA GEÇİRMEK İÇİN… HERŞEY İÇİN ENERJİ

7 Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik değil. Artan talep nedeniyle fiyatlar tırmanıyor. Yerli kaynaklar ithal bağımlılığını önleyemiyor. Ekolojik denge alarm veriyor. Kullandığımız enerjinin tamamını faydaya dönüştürelim Kaynak güvenliği ve temiz çevre için

8  T ü rkiye'de binalarda birim alanı veya hacmi ısıtmak i ç in harcanan enerjinin aynı iklim şartlarında Avrupa ü lkelerine g ö re 2-3 kat daha fazladır.  T ü rkiye ’ deki 11.5 milyon konutun sadece %10 ’ unda ç atı yalıtımı ve %9 ’ unda ç ift cam vardır (2000).  Türkiye’de binaların yetersiz yalıtımının enerji maliyeti yılda 5 milyar TL’dir (IZODER).  1985: TS 825 Standardı (Binalarda Isı yalıtımı kuralları).  2000: Bu standart g ü ncellenmiş, ve zorunlu uygulamaya girmiştir. “Kanun ve mevzuatlar iş yapmaz; insanlar iş yapar.”

9  Türkiye, ekonomisi büyümekte olan bir ülkedir, ve enerji ihtiyacı artacaktır.  Ekonomideki büyüme ne tür kaynaklar ve santrallerle karşılanmalıdır? - Dogal gaz? Kömür? - Rüzgar? Hidroelektrik? Jeotermal? - Nükleer? - TASARRUF SANTRALLERI  Tasarruf edilen her bir TL tutarındaki elektrik enerjisi 3-4 TL’lik yeni santral yatırımını da önleyebilmektedir.

10  Türkiye’nin kurulu elektrik gücü yaklaşık 40 bin MW’tır.  Kurulması planlanan 5 bin MW’lık nükleer santraller ise mevcut kurulu gücümüzün %12’sidir.  Türkiye enerji verimliliği ve tasarruf konusunda topyekün seferberliğe kalksa, elektrik kullanımını kolaylıkla %12 düşürür, ve bunu hayat standardını düşürmeden yapar.  Böylelikle nükleer santrallerin üreteceği elektriği tasarrufla üretmiş olur, ve bunu çok daha ucuz ve temiz olarak yapar.  Enerji politikalarında önceliğin nükleer santrallerde değil, tasarruf santrallerinde olması lazımdır.

11  D ü nyada 32 ü lkede 435 n ü kleer santral 368,000 MW g üç ü retip d ü nya elektrik enerjisinin %16 ’ sını ü retmektedir (2006).  Bunlardan 104 tanesi 98,000 MW kurulu g ü c ü ile ABD ’ dedir, ve ü lkenin elektrik ihtiyacının %20 ’ sini karşılamaktadır.  ABD tasarrufla tanışmadan evvel b ü y ü yen ekonomisinin elektrik ihtiyacını karşılamak icin 1970 ’ li yıllarda 10 ’ larca n ü kleer santralın inşasına başlanmıştı.  Ancak ö ng ö r ü lmeyen birşey oldu, ve tasarruf tedbirleri b ü y ü yen ekonominin enerji ihtiyacını karşılamaya kafi geldi.

12  Sonunda 107,000 MW kapasiteli değişik yapım aşamalarındaki 97 n ü kleer santral iptal edildi, ve harcanan milyarlarca dolar boşa gitti.  Bu iptallerin %90 ’ ının 1974-1984 arasında olması (gerisi 1985-1995 arasında) ve ABD ’ de 1979 ’ dan beri yeni n ü kleer santral kurulmaması, tasarruf tedbirlerinin etkisini a ç ık ç a g ö stermektedir.

13 Buzdolabı ve Dondurucu’ların enerji verimliliği daha iyi izolasyon ve yüksek verimli kompresörler sayesinde geçen 30 yıl içinde yaklaşık %70 artmıştır. Verimli buzdolapları ABD’de 1973’den beri 30,000 MW/lik yeni santral ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Yeni buzdolabı ve dondurucu’ların yıldan yıla elektrik kullanımındaki düşüş (bitim unite başına). (National Energy Policy Report, USA, 2001).

14  Eğer ABD günlük hayata ve üretime 1970’deki enerji yoğunluğu seviyesinde devam etseydi, 2000’deki enerji tüketimi %80 daha fazla olacaktı.  Bu miktar 13 milyar varil petrole eşdeğer  Varili $45 üzerinden bu petrolun piyasa değeri $580 milyar.  Tabi ki enerjinin bir kısmı daha ucuz olan kömür ve doğal gazdan elde edildiğinden gerçek rakam bu kadar yüksek olmayacaktır.  ABD bugün enerjiye her yıl yüz milyarlarca dolar daha az para harcamaktadır, ve bunu büyük ölçüde 1970’li yıllarda ciddiyetle başlayıp uyguladığı ısı yalıtımı gibi tasarruf tedbirlerine borçludur.

15  Türkiye’nin enerji yoğunluğu, OECD ülkeleri (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü )ortalamasının 2 katı, Japonya’nın 4 katıdır. Yani bir dolarlık mal veya hizmet üretmek için Türkiye’de OECD ülkelerinde kullanılan enerji miktarının iki katı enerji kullanılmaktadır.  Türkiye’nin enerji tasarruf potansiyelinin %30 olduğu ifade edilmektedir. ABD örneği bize gösteriyor ki en büyük enerji kaynaği tasarruftur. Bu kaynak üstelik yerli, daimî, ve çevre dostudur.  Türkiye'de binalarda birim alanı veya hacmi ısıtmak için harcanan enerjinin Avrupa ülkelerine göre 2-3 kat daha fazla olması, Türkiye’nin enerji tasarrufu açısından bir fırsatlar ülkesi olduğunu göstermektedir.

16

17 Türkiye’de binaların yetersiz yalıtımının enerji maliyetinin yılda 5 milyar TL cıvarında olduğu ifade edilmektedir. Yani binalar yeterince yalıtılsa, 5 milyar TL her yıl havaya uçacağına bina sahiplerinin cebinde kalacaktır.

18  ISITMAK İÇİN DAHA FAZLA ENERJİ HARCAMAK DEMEK  DAHA FAZLA KÖMÜR-DOGAL GAZ-ELEKTRİK YADA PETROL TÜKETMEK DEMEKTİR

19

20 Kompek fluresan lambalar ampullü lambalarla aynı ışığı %25 elektrik kullanarak verirler.

21  Tasarruf bilincinin oluşturulması  İlk adımı resmî kurumların atması ve örnek olarak öncülük yapması  Işıklandırma: kompakt floresan lambaların, elektronik balastların, ve hareket sensörlü lambaların kullanımının yaygınlaştırılması.  Eski buzdolaplarının piyasadan çekilmesi ve hane tipi derin dondurucu kullanımından vazgeçilmesi.  Cadde ışıklandırmalarının gözden geçirilmesi ve israfın giderilmesi

22  Trafik lambalarının LED tipine çevrilmesi  Yüksek verimli (invertörlü) klimaların teşvik edilmesi  Kaçak elektrik kulanımının önlenmesi  Su israfının önlenmesi (Traş diş fırçalama banyo vs.)  Fiatlandırmanın bir tasarruf enstrümanı olarak kullanılması

23 23 ALİ TUNÇ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ CÜZDANIMIZIN RAHATLIĞI, DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZIN AZALTILMASI VE ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ ÇEVRE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDAKİ DUYARLILIĞIMIZA BAĞLI...

24  Enerji verimliliği toplumun her kesimi için bir yaşam tarzı haline getirilmesi.  Yaz saati uygulaması tüm yıla yayılması.  Tüm termik ve hidrolik santraller gerekli yatırımları gerçekleştirerek daha verimli hale getirilmeli, ve dolayısi ile bu santrallerin daha yüksek güç üretmelerinin sağlanması.  Yalıtım, çift camlı (hatta ısı camlı) pencere, ve tabii ışıktan azami istifade gibi uygulamaların yaygınlaştırılması.  Isı enerjisi kullanımının yüksek olduğu sektörlerde kojenerasyon sistemlerinin teşvik edilmesi.

25  Düşük verimli elektrikli ev aletlerinin satılmasına karşı caydırıcı tedbirler alınması ve yüksek verimli olanlar cazip hale getirilmesi.  Sanayide yüksek verimli motorların kullanımının arttırılması ve sanayide enerji verimliliği şuurunun arttırılması.  Kamu kurumları öncü rol üstlenmesi ve enerji ile ilgili uygulama, denetim, ve eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir birimin oluşturulması.  Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması.  Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması.

26  Yeni enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, ve ilgilenen üniversitelerde mükemmellik merkezlerinin kurulması.  TÜBİTAK bütçesinin bir kısmının enerji verimliliği uygulamaları ve teknoloji gelişimi konularına ayrılması.  Rüzgar enerjisi ile ilgili her türlü sanayi dallarının teşvik tedbirleri ile hızla kurulması, ve Türkiye rüzgar santralları ihrac eden bir ülke haline getirilmesi.  ETKB web sitesinin enerji verimliliği konusunda güncel ve güvenilir bilgi veren kapsamlı ve otoriter bir bilgi portalına dönüştürülmesi.  Puant (peak power)’ın traşlanması için etkin politikalar geliştirilmesi.

27  İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİ (KLİMALARI) GEREKTİĞİ HALLERDE VE DERECESİ 22 DERECE CİVARINDA ÇALIŞTIRILMALI  KALORİFER PETEKLERİNİN ÜZERİNDE VE ÖNÜNDE HERHANGİ BİR ŞEY BIRAKMAMALI  ÜTÜLER TOPLU OLARAK YAPILMALI BİTİMİNDEN 5 DK ÖNCE FİŞTEN ÇEKİLMELİDİR  BUZDOLABINA AGZI AÇIK SIVILAR KOYULMAMALIDIR. SAKLANANLAR KAPALI KAPLARDA SAKLANMALIDIR. SICAK YİYECEKLER VE İÇEÇEKLER SOGUTULDUKTAN SONRA KONMALIDIR.  TV BİLGİSAYAR RADYO FİŞTEN TAMAMEN ÇEKİLMELİDİR.  ELEKTRİKLİ ISITICILAR IN KULLANILMASINDAN KAÇINILMALIDIR.

28 28 Kişi başına bir lamba değiştirsek, 2 KEBAN büyüklüğünde yeni santral ihtiyacı ortadan kalkar. ALİ TUNÇ ELEK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 100W’lık akkor flamanlı lambanı sök at, 20 W’lık kompakt floresan tak • Aydınlanma konforun değişmez, • Sıcaklarda serinleme ihtiyacın azalır, • 4 ayda kara geçersin, • 2 ağaç dikmiş gibi olursun, • Dışa bağımlılığımızı azaltırsın.

29 29 ALİ TUNÇ ELEK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ İyi alışkanlıklar masraf gerektirmez... • Kullanmadığın cihazı düğmesinden kapat, hatta fişten çek • Konfor sıcaklığını yazın 1°C artır, kışın 1°C azalt apı ve pencerelerden hava sızıntılarını önle • Çamaşır ve bulaşık makinalarını tam yükte çalıştır • Buzdolabına, gıdaları kapalı kaplarda koy ve kapısını açık bırakma, • Gün ışığından yararlan ve sensörlü aydınlatma uygula Evin enerji gideri en az % 10 azalır.

30 30 ALİ TUNÇ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ Enerji giderin en az % 60 azalır. Masrafı, alırken değil kullanırken düşün... • Beyaz eşya alırken, gereksiz konfora değil enerji verimliliğine para öde, • Isı yalıtımının en karlı yatırım olduğunu unutma, • 15 yılı geçmiş ısıtma sistemini verimlisi ile yenile, • Sıcak suyunu güneş enerjisinden elde et.

31 En ucuz ve temiz enerji tasarruf edilen enerjidir!

32 32 ENERJİMİZİ HARCAMAK İÇİN DAHA GÜZEL NEDENLERİMİZ VAR, DEĞERİNİ BİLELİM… BOŞA HARCAMAYALIM…

33 KATILIMINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ ADIYAMAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ALİ TUNÇ ELEK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ


"PROGRAMINA HOŞ HELDİNİZ ALİ TUNÇ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR ENERJİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları