Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENerji VERimliliği = ENVER = Aydınlatan, ışık saçan

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENerji VERimliliği = ENVER = Aydınlatan, ışık saçan"— Sunum transkripti:

1 ENerji VERimliliği = ENVER = Aydınlatan, ışık saçan
ENVER’e kulak verelim...

2 ENERJİ; HERŞEY İÇİN ENERJİ…
HAREKETSİZİ HAREKETE GEÇİRMEK, DURAĞANI YÜRÜTMEK, KAPALI OLANI AÇMAK, DÜŞÜNÜP BULMAK, HAYAL ETTİĞİMİZİ KAĞIDA DÖKMEK, KAĞIT ÜSTÜNDEKİNİ ÜRETMEK HAYATA GEÇİRMEK İÇİN… HERŞEY İÇİN ENERJİ…

3 Nereden geliyor, nereye gidiyor?
Ülkemizde enerji; % 75’i yurt dışından geliyor, % 33’ü sanayiye, % 24’ü binalara, % 16’sı ulaşıma gidiyor. 2007 yılında, 70 milyon ortalama konutun yıllık ihtiyacına yetecek kadar enerji harcadık. Halen yaklaşık 17 milyon konut var.

4 ENERJİ VERİMLİLİĞİ Yaşam kalitemizden ve üretimimizden ödün vermeden,
enerjiyi tasarruflu kullanmaktır. ENERJİMİZİ BOŞA HARCAMAYALIM.

5 Neden enerji verimliliği?
Bilinen fosil enerji kaynakları azalıyor, Alternatif kaynaklar henüz yeterli veya ekonomik değil, Artan talep fiyatları tırmandırıyor, Yerli kaynaklar ithal bağımlılığını önleyemiyor, Ekolojik denge alarm veriyor. ENERJİ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİMİZ İÇİN, KULLANDIĞIMIZ ENERJİNİN TAMAMINI FAYDAYA DÖNÜŞTÜRELİM. TASARRUF EDEBİLECEĞİMİZ ENERJİ, BEDELİ DİĞERLERİNDEN ÇOK DAHA UCUZ OLAN VE ÖNCELİKLE BAŞVURMAMIZ GEREKEN BİR ENERJİ KAYNAĞIDIR.

6 Enerji verimliliğinde neredeyiz?
Ülke olarak; 1000 Dolarlık milli hasılayı üretmek için, yaklaşık 400 litre petrol eşdeğeri enerji harcıyoruz. Bu değer, OECD ülkelerinin ortalamasında 200 litre, Japonya ve Danimarka’da 100 litredir.

7 Ne kadar tasarruf edebiliriz?
Ülkemizin 2023 yılına ait talep tahminlerini dikkate aldığımızda; En az 30 milyon ortalama konutun yıllık ihtiyacına yetecek kadar enerjiyi tasarruf edebiliriz. 2023 yılında ulaşabileceğimiz böyle bir tasarruf ayrıca, 2007 yılındaki tüketimimizin yarısına yakındır.

8 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
Gelişmiş ülkelerin uygulamaları ışığında ve Türkiye pratikleri dikkate alınarak hazırlanan ve 2007 yılında yürürlüğe giren kanun günlük yaşantımıza şu yenilikleri getiriyor: Enerji Performans Yönetmeliğine uymayan yeni binalara ruhsat verilmeyecek, Mevcut konutlarda ısı yalıtımı yapılması için, kat maliklerinin çoğunluk kararı yeterli olacak, Binalarımızın “Enerji Kimlik Belgesi” olacak, Binalarımızda ısı kontrol cihazları ve pay ölçerler kullanacağız, Sanayide ve binalarda “Enerji Yöneticisi” görevlendireceğiz, Enerji kullanan verimsiz ürünlerin satışına izin verilmeyecek, Sanayide verimlilik artırıcı projeler desteklenecek ve enerji yoğunluğunu azaltmak isteyenler ile “Gönüllü Anlaşma” yapılacak, Kendi ihtiyaçları için, yenilenebilir enerji kaynağı veya verimli kojenerasyon sistemi kullanımı özendirilecek, Beyaz yakalılarımızdan oluşan “Enerji Verimliliği Danışmanlık” şirketleri, yeni bir iş kolu olarak, özellikle sanayimize mühendislik hizmeti götürecek,

9 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
Yol ve açık alan aydınlatmalarında verimlilik kriterlerine ve standartlarına uyulacak, Toplu konut projelerinde, güneş enerjisi uygulamaları, kojenerasyon ve toprak kaynaklı ısı pompaları öncelikle analiz edilecek, Elektrik üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde verimlilik tedbirleri alınacak; termik santralların atık ısısından yararlanılmasına önem verilecek, Ulaşımda, araçların birim yakıt tüketimlerinin azaltılmasına, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına ve trafik sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik tedbirler uygulanacak, EİE ile birlikte üniversitelerimiz ve meslek odalarımız da enerji yöneticisi ve enerji etüdü eğitim programları düzenleyebilecek ve EVD şirketlerini yetkilendirebilecek, Enerji kullanan ürünlerin kullanım kılavuzlarında verimlilik bilgilerine yer verilecek, Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri, abonelerinin tüketimlerini internet üzerinden duyuracak, Eğitim müfredatlarında enerji verimliliği işlenecek, TV kanalları, bilinç artırıcı spot filmler yayımlayacak.

10 KAMUNUN ÖNCÜLÜĞÜ 2008 yılında çıkarılan Başbakanlık Genelgesi ile, kamu kurum ve kuruluşlarında enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirler belirlenmiştir. Bu Genelge ile ayrıca, “Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi” başlatılmış ve 2008 yılı “Enerji Verimliliği Yılı” ilan edilmiştir.

11 Nasıl başarabiliriz? Toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilinci, başarının anahtarıdır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi; kamu, özel ve sivil toplum kesimlerinin duyarlı, kararlı ve dayanışmalı hareketleri başarımızın teminatıdır. ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE; TOPLUMSAL FAYDAYA ODAKLI SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÜSTLENELİM...

12 NE YAPARSAK, NE OLUR?

13 100 W’lık akkor flamanlı lambanı sök at, 20 W’lık kompakt floresan tak
Aydınlanma konforun değişmez, 4 ayda kara geçersin, 2 ağaç dikmiş gibi olursun, Sıcaklarda serinleme ihtiyacın azalır. Her evde 2 lamba değiştirsek, 2 KEBAN büyüklüğünde yeni santral ihtiyacı ortadan kalkar.

14 İyi alışkanlıklar masraf gerektirmez
Kullanmadığını kapat gerekmiyorsa fişinden çek, Isıtma sisteminin ısıtıcı değerini yazın 10°C artır, kışın 10 °C azalt, Isı kontrol cihazı ve pay ölçer kullan, Isıtıcıların önünü dekorasyon olsun diye kapatma, Kapı ve pencerelerden hava sızıntılarını önle, Buzdolabına, gıdaları kapalı kaplarda koy, kapısını açık bırakma, Çamaşır ve bulaşık makinalarını tam yükte çalıştır, Bir fincan kahve için bir litre su kaynatma, Gün ışığından yararlan ve sensörlü aydınlatma uygula. Evin enerji gideri en az % 10 azalır.

15 Sanayi elektriğinin en az % 70’ini motorlar götürüyor
Motorların çalıştırıdığı ekipmanlardaki kayıp ve kaçakları önle, bakımlarını ihmal etme, İhtiyacından fazla motor gücü kullanma, Eskimiş veya verimsiz motorlarını verimlisi ile değiştir, yapamıyorsan en azından değişken hız sürücüsü kullan. En az 2 KEBAN büyüklüğünde yeni santral ihtiyacı ortadan kalkar.

16 Masrafı alırken değil, kullanırken düşün
Beyaz eşya alırken, gereksiz konforu enerji verimliliğine tercih etme, Isı yalıtımının en karlı yatırım olduğunu unutma, 15 yıldan fazla yaşlanmış ısıtma sistemini verimlisi ile yenile, Sıcak suyunu güneş enerjisinden elde et. Enerji giderin en az % 60 azalır.

17 Ulaşımda küçük değişiklikler büyük tasarrufa yol açar
Ani fren ve ani hızlanma, en az % 10 fazla yakıt demektir, Lastik basıncını hava sıcaklığına göre kontrol ettir, Otoyolda agresiv hız, aynı yakıtla en az % 30 daha az yol aldırır, Klima kullanırken, aynı yakıtla alacağın yol % 20’ye kadar azalır, Aracını gölgeye park et; sıcaktan ısınmış bir arabada, klimadan önce pencereyi aç, Aracın periyodik bakımını ihmal etme, Gereksiz bagaj taşıma; zorunlu değilsen, aracın üzerine bagaj koyma, 30 saniyeden fazla durmalarda motoru sustur, Yola çıkmadan trafik durumunu öğren, bilmediğin adresler için GPS cihazı kullan, Yeni araç alırken, küçük ve verimli olanını tercih et, Toplu taşımayı veya mümkünse yürümeyi alışkanlık haline getir, Hem cebin hem de ülken rahatlar, havan da temiz kalır.

18 Atık enerjiye yol açma, veya zorunlu atığı değerlendir
Enerjiyi işe çeviren proseslerini atık enerji oluşturmayacak şekilde tasarla, ısı yalıtımını ihmal etme, Zorunlu atıklarını geri dönüşüm sistemleri ile değerlendir. Bu günün israfı, yarının yokluğudur.

19 Yerli ve temiz kaynaklarımızdan yararlan
Yakın çevrendeki su, rüzgar, güneş ve jeotermal kaynaklar, enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilir. Dışa bağımlılığımız azalır, temiz hava da cabası.

20 Her işin başı eğitim Çocuklarımızı ve çalışanlarımızı eğitelim, başarılarını ödüllendirelim, Çevremize örnek olalım, ENVER’i bir yaşam biçimi haline getirelim. Toplumdaki ENVER duyarlılığı, enerji güvenliğimizin teminatıdır.

21 Özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından beklediklerimiz
İşletmelerimizde, kalite birimlerimiz gibi üst yönetime bağlı enerji yönetim birimlerimiz olabilir, İşletmelerimizde 2-3 yılda bir defa enerji etüdü yaptırabilir ve bu etütler sonucunda hazırlanan verimlilik artırıcı projeleri uygulayabiliriz, Çalışanlarımız için; yılda en az iki kez enerji verimliliği kursları düzenleyebilir, başarılarını ödüllendirebiliriz, Önümüze hedefler koyabilir, paydaşlarımızla gönüllü anlaşmalar yapabiliriz, İşletmelerimizin bütçelerinde, enerji verimliliği uygulamalarına yer verebiliriz, Yatırım projelerimizde, enerji verimliliğini önemli kriterler arasında bulundurabiliriz, Ciromuzdaki enerji verimli ürün satış payını artırabilir; kampanyalı satışlar düzenleyebiliriz, İlk ve orta dereceli okullara ısı yalıtımı yaptırabilir, ısıtma sistemlerini iyileştirebiliriz, Fakir ailelere, eskisini geri almak suretiyle enerji verimli lamba dağıtabiliriz, Okullarımızda, hastanelerimizde, turizm tesislerimizde, alışveriş merkezlerimizde, medya kuruluşlarımızda, haberleşme ve yayın araçlarımızda, reklamlarımızda ve özel günlerimizde enerji verimliliği bilincini yayabiliriz.

22 Topluma yön veren kanaat önderlerinden beklediklerimiz
Çalışmalarımız ile, toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunalım, Bir yazı, bir ses, bir resim, bir karikatür, bir oyun, bir beste, bir şarkı, bir proje ve nihayet bir uğraş; bin toplumsal fayda ile bize dönebilir.

23 Ailelerden beklediklerimiz
Evimizde, çocuklarımızı enerji yöneticisi yapalım, başarılarını ödüllendirelim, Ev alırken veya kiralarken, “Enerji Kimlik Belegesi” ne dikkat edelim, Enerji tüketen gereksiz konfordan kaçınalım, Söz ve davranışımızla komşumuza ve iş arkadaşımıza örnek olalım, Dost sohbetlerimizde enerji verimliliğine değinelim.

24 Mühendis ve araştırmacılardan beklediklerimiz
Siz de bir “Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD)” şirketi kurun veya işyerinizde “Enerji Yöneticisi” olun, ENVER kervanına katılın, Sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji üretiminde enerji verimliliğini artırıcı araştırmalar yapın, yeni fikirler yeni projeler geliştirin, Üstlerinizi, iş arkadaşlarınızı ve yakın çevrenizi bilgilendirin.

25 ENVER ÇAĞRISI Haydi hepimiz; yaşam kalitemizden ve üretimimizden ödün vermeden, önümüzdeki bir yılda, kullandığımız enerjiyi en az % 10 azaltalım. Kendimize söz verelim, başaralım; çucuklarımızı ve çevremizi sevindirelim. ÇARESİZ DEĞİLİZ, ÇARE BİZİZ...

26 ENVER SLOGANLARIMIZ Enerjini boşa harcama.
Birimizin israfı hepimize yüktür. Bugünün israfı yarının yokluğudur. Cüzdanın, ülken ve çevren için; az enerji ile çok üret. Dikkat! Gelecek için, enerji sizsiniz. Ya enerjisiz gelecek, ya da enerji sizinle gelecek. Sen verimli kullandıkça, enerji gelecektir. Hidrokarbon yakma, karbonhidrat yak. El ele ver, damlalardan göl oluştur. Bir lamba yak, verimli olsun. Karanlığı istemiyorsan verimli aydınlan. Gereksiz aydınlık, gelecekteki karanlık. Ha iki ağaç dikmişsin, ha bir verimli lamba takmışsın. Pahasını alırken değil, kullanırken düşün. Verimliliği gereksiz konfora tercih etme. Ya evini yalıt, ya cüzdanını ve çevreni unut. Duyarlı ol; iyi alışkanlıklar cebini yakmaz.

27 ENerji VERimliliği = ENVER = Aydınlatan, ışık saçan
ENVER DOSTU OLALIM...


"ENerji VERimliliği = ENVER = Aydınlatan, ışık saçan" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları