Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTEV, Antalya Eğitim Vakfı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTEV, Antalya Eğitim Vakfı"— Sunum transkripti:

1

2 ANTEV, Antalya Eğitim Vakfı
KURULUŞ TARİHİ 1993 KURUCULAR ANSİAD önderliğinde, ATSO katılımı ile, 43 Antalyalı İşadamı AMACI • Antalya liselerinden mezun, başarılı ve ihtiyacı olan İşletme ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerine burs vermek, • Yönetici Eğitimleri Organize Etmek ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YÖNETİM KURULUNDA BULUNANLAR • DR. OĞUZ İKİZOĞLU (MERHUM) • O. ZEKİ SÖNMEZ (MERHUM) • HİMMET ÖCAL • FİKRET BADAZLI • ERCAN EVREN • OSMAN VURAL • NÜVİT KARAYAZGAN • NURETTİN TONGUÇ • HAMDİ GÜNEŞ • GÜNGÖR PEKŞEN • Prof. Dr. MUSTAFA PEKMEZCİ • İLHAMİ KAPLAN • MUSTAFA T.SÖZEN • KÜRŞAT ATLI BU DÖNEM YÖNETİM KURULU • ARİF SELÇUK • ÇETİN O.BUDAK • A.NAZMİ ACAR • KEMAL ÖZGEN • SADIK BADAK BUGÜNE KADAR VERDİĞİ YIILIK BURS SAYISI 335 BUGÜNE KADAR EĞİTİM VERDİĞİ KİŞİ SAYISI 10.782

3

4 A- PROGRAMIN AMACI Hareket edebilen canlı topluluklarının gelişmesinde liderlerin önemi bilinmektedir. İnsanlık tarihi toplulukların Ekonomik - Sosyal - Siyasi - Askeri başarılarında liderlerin önemini gösteren örneklerle doludur. Tarım toplumlarında gelişmeyi yönlendirmek için az sayıda lider yeterli olurken, Sanayi toplumlarında sektörlerin çoğalması yeni alanlarda liderlere ihtiyaç doğurmuştur. Sanayi ötesi toplumlarda ise hem toplum katmanları hem meslekler çoğalmış ve küreselleşme bunlar arasında yeni rekabet ve mücadele alanları yaratmıştır. Tarım ve sanayi toplumlarında Ülkelerin sınırlarında, Cephede, Deniz veya Kara ticaretinde yaşanan mücadele 21.yy.da bilgi teknolojileriyle Ülkelerin hemen her şehrine, her şirket merkezine her fabrikaya ve ülke sathına yayılmıştır. Bugün Akdeniz Organize Sanayi bölgesindeki, bir fabrika yöneticisi dünyanın başka noktasındaki fabrikanın yöneticisiyle yarışıyor. Bu durum sektör temsilcileri için de Kent yöneticileri için de aynı. Küreselleşmenin etkisine giren her bölge, her il, her alanda giderek daha çok lider vasıflarına sahip kişilere ihtiyaç duyacak ve ülkelerin topyekün rekabet avantajlarını iyi yetişmiş meslek liderleri, Sektör- İl - Bölge - Ülke liderleri oluşturacaktır. 2002 yılında yayımlanan yasaya göre ülkemiz 26 kalkınma, planlama ve uygulama havzasında projelendirilecektir. Çalışmalar D.P.T. koordinasyonunda "Kalkınma Ajanslarıyla" ve havzanın Kamu Özel Sektör kuruluşlarının işbirliğiyle sürdürülecektir. Her havza gelişiminin planlanması ve uygulamanın olumlu yönlendirilmesi için işbirliği yapılabilecek liderlik vasıflarına sahip çok sayıda özel sektör mensubuna ihtiyaç duyulacaktır. ANTEV-LİDERLİK GELİŞTİRME PROGRAMI, Kentimizin yarınlarında rekabet avantajını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyacağı mesleki ve sektörel liderlerin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

5 B- LİDERLİK GELİŞTİRME PROGRAMI VİZYONU Program her yıl Kasım-Mayıs ayları arasında 7 ay süresince her sektörden ve her kademeden yöneticilerin vasıflarını geliştirmeyi vizyon kabul etmiştir. C- PROGRAMIN MİSYONU Bölgemizin; her kademede ihtiyaç duyacağı mesleki ve sektörel liderlerin gelişmesini sağlamak suretiyle, rekabet avantajını sürdürmesini desteklemektir. D- LİDERLİK GELİŞTİRME PROGRAMI İÇERİĞİ ANTEV liderlik geliştirme programı 7 ay süren iki bölümden oluşur. 1. Bölüm Lider yöneticilerin bilmesi gerekenler - (Akademik) Lider yöneticilerin bilmesi gereken Zaman Yönetimi, Toplantı Yönetimi, Karar Verme Teknikleri, Liderlik ve Teknoloji gibi Liderlik ve yöneticilikte çok önemli olan davranış teknikleri uzmanları tarafından sunulur. Bu aşamanın içeriği ve eğitmenlerin isimleri program bölümünde gösterilmiştir. 2. Bölüm İş hayatından bilgilerin verildiği bölüm - (Pratik) İş hayatından bilgilerin verildiği 2. bölüm kendi sektöründe başarılı olmuş, bu başarısı kurumlarca belirlenmiş tecrübeli iş adamları ve kurum yöneticileri tarafından gerçekleştirilir. Bu bölümde alanında başarılı 15 yönetici işadamı programa katılırlar. Bu yılın katılımcılarının isimlerini program bölümünde bulacaksınız.

6 E- PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR ? 1- Sigortalı işçi çalıştıran ve kuruluşu 2 yılı geçmiş 25 yaş üzerindeki işletme sahipleri, ortağı veya işletmede yönetim sorumluluğu üstlenmiş, firmanın rekabet avantajlarını artırmak isteyen yöneticiler. 2- Kendi sektöründe, ülkemiz ve çevre ülkeler açısından geçmiş ve geleceğe yönelik vizyon, yorum ve analizlerini pekiştirmek isteyenler. 3- İşletmelerini geliştirmekle beraber kentinin ve ülkenin idari, sosyal ve siyasi gelişiminde yer almak, vatandaşlık yetki ve sorumluluklarını daha bilinçli olarak yerine getirmek isteyenler. 4- Temsili Demokrasiden, katılımcı Demokrasiye ve Kişiler Demokrasisinden, Kuruluşlar Demokrasisine geçiş sürecine katkıda bulunmak isteyenler. 5- Gelecekte kentlerimizin gelişmesi ve kalkınması için çok önem taşıyan sektörel derneklerde, meslek odalarında, Belediye İl Genel Meclislerinde görev alabilecek olanlar ile ülkemizin siyasi geleceğine faydalı olmak isteyenler.

7 F- KATILIMCILAR PROGRAM SONUNDA NELER KAZANACAKLAR ?
- Her lider yöneticinin mutlaka edinmesi gereken yönetim tekniklerini akademik programla kazanacaklar. - Dernek, Meslek Odası, Siyasi Parti, Belediye ve İl Genel Meclislerinin işleyiş şekillerini öğrenecekler. - Programa katılanlarla tanışmak ve başarılı kişilerle çevrelerini geliştirmek imkanı kazanacaklar. - Her biri 20 yıldan fazla deneyime sahip, Ekonomik ve Siyasal krizler yaşamış değişik sektör ve kariyerde kişilerin tecrübelerini öğrenmek ve soru sormak fırsatı elde edeceklerdir. - Bugünkü tecrübesine sahip olsaydı nelerin yapılmamasını tercih edeceklerini öğrenecekler. yıllık geniş ve başarıya giden tecrübeleriyle ülkemizin geleceğine bakış açılarını ve bunların sebeplerini öğrenecekler. - Hayat boyunca arkadaşlık ve dostluklarıyla iş tecrübeleriyle ve başı sıkıştığında tavsiyelerinden yararlanabilecekleri deneyimli, başarılı, lider İşadamı Yönetici grubuna danışma imkanına kavuşacaklar.

8 G- ÇALIŞMA PROGRAMI 2 haftada bir yapılan toplam 28 günlük programlarla 7 ay sürer. 1 Oryantasyon Programı gün 2 Akademik Eğitim Programı gün 3 Sektörel Liderler Eğitim Programı (15 sektörel lider ve kurum yöneticisi) 5 gün 4 Raporlama ve Değerlendirme gün 5 Kapanış ve Sertifika Programı gün Toplam: 28 günde verilir. Programlar Kasım ile Mayıs ayları arasında 2 hafta da bir haftanın Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleştirilir. H- PROGRAMLARIN İÇERİKLERİ 1- ORYANTASYON PROGRAMI (1 Gün 6 Saat) 1.1. Programa kabul edilen adayların birbirleriyle tanışmaları (60 dakika.) 1.2. Adaylara tüm programların içeriklerinin anlatılması (30 dakika.) 1.3. Tarihsel gelişiminde toplum yapıları, savaşların sebepleri ile, ülkemizin dünyadaki yeri Ekonomik, Siyasal ve Tarihi açılardan değerlendirilir. Yakın tarih yorumlanır. Ülkemizin Coğrafi, Kültürel, Ekonomik, İdari ve Uluslararası ilişkiler açısından avantaj ve dezavantajları ile yakın ve uzak tehdit ve fırsatlar değerlendirilir dakika (4 saat)

9 H- ÇALIŞMA PROGRAMI 2- AKADEMİK EĞİTİM PROGRAMI (20 Gün) 2.1.1 Lider, Liderlik Türleri ve Karar Verme Teknikleri 1 gün 2.2.1 Liderlikte İletişim Problemleri ve Çözüm Yolları gün 2.2.2 Kurumsallıkta ve Sivil Toplum Örgütlerinde Liderliğin Önemi 1 gün 2.3.1 Hızlı Okuma gün 2.4.1 Meslek Odaları ve Derneklerin Görevleri ve Yönetimi - İllerin ve Köylerin Yönetiminde İdari Hukukun İşleyişi 1 gün Finans Temini, Yönetimi ve Banklarla İlişkiler 1 gün 2.5.1 Toplam Kalite ve Verimlilik Analizleri gün 2.5.2 Çatışma, Problem Çözme ve Müzakere Teknikleri 1 gün 2.6.1 Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri gün 2.6.2 Özel İdarelerin Yapısı ve Yönetim Biçimi İl Genel Meclisi - İl Daimi Encümeni - Vali (Valilik) 1 gün 2.7.1 Belediyelerin Yapısı ve İşleyişi (Büyükşehir - Normal) - Belediye Meclisi - Belediye Encümeni - Belediye Başkanı 1 gün 2.7.2 Stres Yönetimi ve Başarı gün 2.8.1 Siyasi Partiler Yasası, Partilerin İl ve İlçe Yönetimlerinde İşleyiş, Delege seçimleri ve Kongreler gün 2.8.2 Çek, Senet, Kıymetli Evrak ve Şirketler Hukuku 1 gün 2.9.1 Zaman Yönetimi ve Toplantı Yönetimi Teknikleri gün 2.9.2 Pazarlama ve Motivasyon Teknikleri gün Liderlikte Etkili İletişim gün Etik Değerler Yönetimi (Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek) 1 gün Rekabet Stratejisi ve Vizyon Oluşumu gün Akademik Eğitim programları sabah 09:30 ile 17:30 arasında 90 dakikalık 4 ders saatiyle yapılır. Her ders saatinden sonra 30 dakika dinlenme arası ve öğlen 60 dakika yemek arası verilir.

10 H- ÇALIŞMA PROGRAMI 3 - SEKTÖREL LİDERLER EĞİTİM PROGRAMI (5 Gün) 3.1 Değişik sektörlerde 20 yılın üzerinde iş hayatına sahip ve başarıları çeşitli kuruluşlarca tespit edilmiş, 15 lider işadamı yöneticilerin eğitim programı. Bu bölümde her 15 günde 1 gün 3 eğitmen konuşması ile 15 eğitmenin programı 10 haftada tamamlanır. Her eğitim gününde konuşan 3 yönetici işadamı şu sorulara önceden yazılı cevap verir. 3.1.1 Ülkemizin 'li yıllarının ekonomik ve siyasi açılardan olumlu ve olumsuz taraflarının değerlendirilmesi 3.1.2 Başarıya giden yolda uygulamaya çalıştığı prensipler ve karar verme metotları. Geçmiş iş hayatında kararlarını verirken sektöründe hangi kriterlere göre hareket ettiği 3.1.3 Bugün sahip olduğu tecrübeye göre bir lider işadamının yapması ve yapmaması gerekenler. 3.1.4 Ülkemizin geçmiş 20 yılın ışığında, gelecek 20 yılının siyasi ve ekonomik açıdan yorumlanması ve son tavsiyeleri 3.2 Her sorunun cevabı 1 sayfa olmak üzere toplam 4 sayfa cevap alınır. Eğitmen yazılı cevaplarına bağlı kalarak konuşmasını 50 ile 60 dakika arasında tamamlar. 30 dakika sorulara cevap verir. Her konuşmacının toplam süresi 90 dakikadır. Her konuşmacıdan sonra 10 dakika dinlenme arası verilir. 3.3 Bu bölümde her program Vakıf başkanının açılış konuşmasında sonra toplantı başkanı tarafından yönetilir ve tamamlanır. Günlük program saat 13: :00 arasında 5.5 saatte tamamlanır. 4- DEĞERLENDİRME FORMU 4.1 Her eğitim sonrasında adaylar değerlendirme formu doldurur. 15 sektör liderinin konuşmaları dönem sonunda basılı olarak isteyen adaylara dağıtılır. 4.2 Dönem sonunda adaylar aynı sorulara cevap verirler ve adayların bu konulardaki cevapları hep birlikte değerlendirilir. (1 Gün)

11 H- ÇALIŞMA PROGRAMI 5- RAPORLAMA VE DEĞERLENDİRME II. DÖNEM (1 gün) 5.1 Adaylar 2. dönemde edindikleri bilgiler ışığında programa başlamadan önceki durumları ile program sonundaki durumlarını, programdan elde ettiklerini, beklentilerinin ne ölçüde karşılandığını öneri ve tekliflerini belirten en fazla 3 sayfa rapor hazırlarlar. Adayların raporları uzmanların katılımıyla bir gün boyunca birlikte değerlendirilir. 6- KAPANIŞ VE SERTİFİKA PROGRAMI (1 Gün) 6.1 7 ay sonunda her aday tekrar kartvizitlerini sehpalara bırakır. 6.2 Gönüllü 10 aday program hakkındaki düşüncelerini kısa ifadelerle kürsüden dile getirir ve tüm katılımcılar sertifikasını alır. 6.3 Saat 19:00'da sertifika programı tamamlanır ve kent protokol üyeleriyle birlikte yemekli, konferans programına geçilir. I - LİDERLİK GELİŞTİRME PROGRAMININ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Eğitim programları sırasında şu konular eğitmenler tarafından değerlendirilir. 1- Ülkemizdeki işsizliğin azaltılması ve yeni işyeri açılması için yapılması gerekenler 2- Her alanda verimsizliğin önlenmesi için yapılması gerekenler 3- Balkanlar - Kafkaslar ve Ortadoğu sınırlarımızda toplumsal güvenliğin önemi ve yapılması gerekenler 4- Küreselleşmenin getirdiği toplumlararası ve bloklar arası derin rekabetin sebepleri ve öneriler 5- Yeni Trendler, Küreselleşme ve Serbest Ticaret Rejiminin getirdiği yeni firmalar ve yeni ürün saldırıları karşısında işletme yöneticilerinin yapması gerekenler (Bayilikler alma - yeni markalar yaratma - üstün nitelikli yöneticiler yetiştirme vb.)

12 I. BÖLÜM EĞİTİM KONULARI ve EĞİTMENLERİ
2.1.1 Lider, Liderlik Türleri ve Karar Verme Teknikleri Mehmet KOCABAŞ 2.2.1 Liderlikte İletişim Problemleri ve Çözüm Yolları Selçuk AYTİMUR 2.2.2 Kurumsallıkta ve Sivil Toplum Örgütlerinde Liderliğin Önemi Dr. Bahadır KALEAĞASI 2.3.1 Hızlı Okuma H. İbrahim ERDEN 2.4.1 Meslek Odaları ve Derneklerin Görevleri ve Yönetimi Fisun KOROĞLU - İllerin ve Köylerin Yönetiminde İdari Hukukun İşleyişi (Başbakanlık Eski Müsteşarı) 2.4.2 Finans Temini, Yönetimi ve Bankalarla İlişkiler Ramazan AKTAŞ 2.5.1 Toplam Kalite ve Verimlilik Analizleri Adnan ALMEMAN 2.5.2 Çatışma, Problem Çözme ve Müzakere Teknikleri Dr. Nilgün PEKER 2.6.1 Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri 2.6.2 Özel İdarelerin Yapısı ve Yönetim Biçimi Nuri OKUTAN İl Genel Meclisi - İl Daimi Encümeni - Vali (Valilik) (Sakarya Valisi) 2.7.1 Belediyelerin Yapısı ve İşleyişi (Büyükşehir - Normal) Ali Müfit GÜRTUNA - Belediye Meclisi - Belediye Encümeni - Belediye Başkanı (İst. Eski B.Şehir Bel. Başkanı) 2.7.2 Stres Yönetimi ve Başarı Prof. Dr. Nesrin ŞAHİN 2.8.1 Siyasi Partiler Yasası, Partilerin İl ve İlçe Yönetimlerinde İşleyiş Dr. Mehmet DÜLGER (Antalya Milletvekili) 2.8.2 Çek, Senet, Kıymetli Evrak ve Şirketler Hukuku Ömer AVŞAR 2.9.1 Zaman Yönetimi ve Toplantı Yönetimi Teknikleri Faysal ALMEMAN 2.9.2 Pazarlama ve Motivasyon Teknikleri Uğur ERSOY Liderlikte Etkili İletişim Doç. Dr. Ferruh UZTUĞ Etik Değerler Yönetimi (Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek) Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM (Etik Kurulu Başkanı) Rekabet Stratejisi ve Vizyon Oluşumu Prof. Dr. Erdal TÜRKKAN

13 II. BÖLÜM EĞİTMENLERİ HAKKINDA BİLGİ
Ahmet ÜNSAL İş Geçmişi: 29 Eylül 1924'de Antalya'da doğdu. Antalya'ya gelişinden itibaren bölgenin sosyal, turizm, sınai ve elektrik enerjisi gelişimi faaliyetleri çalışmalarında bulundu yılları arasında kesintisiz olarak KEPEZ ELEKTRİK A.Ş.'nin kuruluş, üretim, gelişim ve yatırım faaliyetlerinde Genel Müdür olarak çalıştı. Bu çalışmalara ek olarak arasında ESAŞ (Elektro Metalürji Sanayi A.Ş. Ferrokrom ve Karpit Fabrikaları) Genel Müdürlüğü, ÇESTAŞ (Çukurova Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adana) Eltem-Tek (Elektrik Müh. Hizmetleri A.Ş.) - Ankara Barmek Holding A.Ş. (Ankara)da Yönetim Kurulu Üyelikleri; (Haziran) Antalya Güç Birliği Holding (AGH) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı yılından beri Antalya Serbest Bölgesi'nde Türk-Alman (Sonradan Hollanda-Draka Cableteq) Ortaklığı olarak kurulan WAGNER KABLO Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Türkiye'nin özellikle Orta Büyüklükte Hidrolik Enerji potansiyeli üzerine etüd ve çalışmaları vardır. Mesajı: İnsanlararası, milletlerarası, kavimlerarası anlaşmaya varılmayacak şey yoktur. Yeterki hayata iyimser bakıp yolunu bulalım. Bülent ECZACIBAŞI İş Geçmişi: Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanıdır. Bülent Eczacıbaşı, ABD’de Massachusetts Institute of Technology’den kimya mühendisliği dalında master derecesini aldıktan sonra Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarında çeşitli yönetim görevleri üstlendi. TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) yönetim kurulu başkanlığı ve Yüksek İstişare Konseyi başkanlığı görevlerinde bulunan Eczacıbaşı, TESEV’in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) kurucu yönetim kurulu başkanlığını yaptı ve 2003 ‘de TÜSİAD Onursal Başkanı seçildi. Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası (ERT - European Round Table of Industrialists) üyesi olan Bülent Eczacıbaşı halen Türkiye İlaç İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu başkanlığını yürütmektedir. Ali Nazmi ACAR İş Geçmişi: 1948 yılında Konya-Hadim'de doğdu yılında Bursa bölge ziraat yatılı okulunu bitirdi. 6 sene Tarım Bakanlığı Teknik Ziraat Müdürlüklerinde Ziraat Teknisyeni olarak görev yaptı. 6 sene Türkiye Şeker Fabrikalarında Bölge Şef muavini olarak çalıştı yılında ani bir kararla istifa ederek özel sektörde pazarlamacı olarak 3 yıl çalıştı yılında Ürünal Ticaret adı altında, perakende Zirai İlaç Bayiliği olan ilk iş yerini açtı. İki yılın sonunda toptancılığa başladı. Bugün; Zirai ilaç-gübre-tohum ve fide üzerine üretim, ithalat ve ihracat yapan 14 şirketin faaliyet göstermektedir. Mesajı: Yeni iş istihdamları yaratıp, çalışan müdürlerimle iş ortağı olarak verimliliği arttırmak.

14 II. BÖLÜM EĞİTMENLERİ HAKKINDA BİLGİ
Güngör PEKŞEN İş Geçmişi: 'de Ankara'da doğdu yılında bir yağ fabrikasında mühendis olarak işe başladı. İçindeki girişimcilik duygusu ile işten ayrılarak, Eylül yılında sıfır sermaye ile LEVENT KİMYA'yı kurdu. Türkiye'de kireç çözücü grubun lideri olacak POR-ÇÖZ'ü üretti. Ardından sıvı deterjan üretimine girişti. Avrupa'ya da ürün dağıtımında hızlanarak ihracat başarısını sürdürmektedir. Rusya'nın, Türkiye iç pazarının 3 katı potansiyeli olduğunu fark eden Güngör PEKŞEN; Rusya'nın başkenti olan Moskova'da kurduğu deterjan fabrikasını 2002 yılında üretime ve dağıtıma başlattı ve 100'e yakın ürünü ile artık Moskova'da da %100 Türk Malı olarak, tüketiciye ulaştırmanın gururunu yaşamaktadır. Mesajı: Hayatta herşey olabilir, mantığı ile düşünüp olabilecek çeşitli olaylara fikren hazır olabilmek, hayata her zaman olumlu yönü ile bakmak insanın hem verimliliğini arttırır, hem de başarısının devamını sağlar. Ö. Çetin NUHOĞLU İş Geçmişi: 1955 yılında Trabzon'da doğan Nuhoğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Tramzon'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu yılında mezun olduktan sonra uluslararası taşımacılık sektörüne giren Nuhoğlu, taşımacılık şirketinin yanı sıra treyler üretimi yapan TIRSAN Treyler Sanayi ve Tic. A.Ş.'yi kurdu yılında Almanya'nın Goch kentinde treyler üretimine başlayan Goch-Tırsan GmbH firmasının da başkanlığını yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası taşımacılık sektörlerine yönelik ürün ve hizmet veren 9 grup şirketinin de kurucusudur. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakıf Kurucu Üyeliği, Karadeniz Vakfı Başkan Yardımcısı, TOBB-ETÜ Mütevelli Heyeti Üyeliği, TOBB Ulaştırma Sektör Kurul Başkanlığı, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Nuhoğlu ve Alile Yakınları Vakfı ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Nuhoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Hüseyin ÇALIK İş Geçmişi: 1935 Yılında Konya'da doğdu Yılında inşaat şirketini kurarak uzun yıllardır su yapıları, sulama projeleri, baraj ve arıtma tesislerinde uzmanlaşarak Ülkemizdeki bir çok önemli projelerde imza sahibi oldu. İnşaat faaliyetlerinin yanı sıra, tekstil, turizm, tarım, eğitim ve iletişim alanlarında da yeni çeşitli yatırımlara yöneldi. Mesajı: Dürüstlük, pozitif olmak, insanları sevmek, çok çalışmak.

15 II. BÖLÜM EĞİTMENLERİ HAKKINDA BİLGİ
Hilmi ÜNSAL İş Geçmişi: 1958 Yılında Antalya'da doğan Sayın Ünsal, tahsilini Antalya'da tamamlarken Lise döneminde TÜBİTAK yarışmasında (kimya dalında) 3.lük derecesi alarak aynı kurumun ünirvesite bitimine kadar bursiyeri olmuştur yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 1981 ve 1983 yıllarında Michigan Üniversitesi'nde önce Elektrik, Enerji ve Güç Sistemleri Mühendisliği ve daha sonra Bilgisayar, Enformatik ve Kontrol Mühendisliği dallarında iki ayrı Master derecesi almış ve bu Üniversitede aynı zamanda asistan olarak da görev yapmıştır yılı başında Alman kablo üreticisi olan Kabelwerk Wagner GMbH Şirketi ile ortak olarak Antalya Serbest Bölgesinde Wagner Kablo A.Ş. Şirketini kurmuştur. Şirketin kuruluşundan itibaren hem ortağı ve hem de Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Mesajı: İrade, özgüven, özdürüstlük ve kendinden başkasının haklarına saygı göstermenin önem verdiğim karakter özellikleri arasında yer alıyor. Başarı için önce inancın sonra iyi bir planlamanın ve en sonunda da çok çalışmanın gerekli olduğu. Bunların yanısıra güven duymanın, sevgi göstermenin ve estetik değerlerden haz almanın insan olmanın güzel yanı olduğunu ve bunlar olmadan hayattan zevk alınamayacağı.  Kemal ŞAHİN Hüseyin ACARLIOĞLU İş Geçmişi: 1960 yılında Burdur'da doğdu. MONDİAL GROUP olarak, temel faaliyet alanı deri ve mücevherat olan markanın 1984 yılından bugüne, yönetim kurulu başkanlığını yapmakta olan Acarlıoğlu, halen Türkiye ve Rusya'da hizmet veren imalat, toptan ve perakende, ticari hareket noktalarını yönetmektedir. Mesajı: Hep "bir adım daha" diyen, başarma duygusuyla işlenen özgün bir yaşamı; evrensel doğrularla barışık, coşkun, nitelikli bir tarz ve toplumsal sorumluluğundan vazgeçmeyen derin ve hassas bir vicdan.

16 II. BÖLÜM EĞİTMENLERİ HAKKINDA BİLGİ
Hasan AKINCIOĞLU İş Geçmişi: Antalya doğumludur. Antalya'da aile şirketleri bünyesinde ANTMARİN Şirketini kurarak ticarete başladı yılında İSPANYA'nın Antalya Fahri Konsolosluğuna ve LLOYD'S İngiltere Denizcilik Kuruluşunun Güney Batı Türkiye temsilciliğine atandı. Daha sonra 1986 yılında A.B.D. ve NATO Deniz Kuvvetlerinin Güney Türkiye Liman Hizmetleri temsilciliğine atandı. Mesajı: Mustafa ÇALIK İş Geçmişi: 1943 yılında Konya'da doğdu yılında İ.T.Ü. İnşaat Fakülte'sinden İnşaat Yüksek Mühendisi ünvanı ile mezun oldu. Mezun olduktan sonra Hikmet Ataman ve Ortağı Koll. Şti.'nde Köprüçay sağ sahil sulaması inşaatında şantiye şefi olarak çalışmaya başladı yılında Kemer ve Göynük'te Club Phaselis Tatil Köyü'nü açtı yılında Pamuk İpliği fabrikasını kurdu ve Antalya Lara Fener semtinde denize sıfır konut kompleksi tamamlanmak üzeredir. Mesajı: Dürüst olmak, kul hakkı yememek, verici ve yararlı insan olmak, akrabalarla, arkadaş, dostlarla ve çevreyle iyi geçinmek, çok çalışmak, yatırımcı olmak, düzenli bir hayatına sahip olmak.

17 II. BÖLÜM EĞİTMENLERİ HAKKINDA BİLGİ
Savaş TİTİZ İş Geçmişi: Yılları arasında burslusu olduğu T. ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.'de önce şeker araştırma enstitüsünde, daha sonra genel müdürlükte uzman ve müdürlük kademelerinde görev aldı yılında bu görevinden ayrılarak Antalya'ya yerleşti ve örtü altı yetiştiriciliğine başladı yılları arasında ANTALYA, BURSA VE MERSİN'DE sebze fide üretim tesisleri kuruldu. Böylece ANTALYA TARIM A.Ş.'nin iştirakleriyle birlikte ülkemizin önde gelen bir tarım kuruluşu olması ve kurumsallaşmış bir yapıya dönüşmesi yolunda önemli bir yol alınmıştır. Mesajı: HAMDİ AKIN İş Geçmişi: 1954 İstanbul doğumlu Sayın Akın,Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunudur. Okurken AKINISI A.Ş.’yi kalorifer kazanı üretimi için kurmuş ve 1999 yılında 40 şirketi barındıran AKFEN Holding yapısına, inşaat-taahhütten sanayiye,turizmden ticarete, hizmet sektöründen gıda sektörüne kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstererek, geçmiştir. Antalya, İstanbul, Samsun, Isparta, Kayseri, Moldova Havaalanı inşaatını yapan AKFEN “Dünyanın En İyi Hava Limanları” sıralamasında dereceye giren İstanbul Atatürk Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali’ni ortağı TEPE ile TAV ‘ı kurmuş ve son ihaleyi kazanarak 15.5 yıl daha işletmeye hak kazanmıştır. TAV Dubai, Kahire, Ankara Havaalanlarında da başarılı çalışmalara imza atmıştır. Doğuş-Akfen-Tüvsüd konsorsiyumu ile ortağı Singapurlu PSA firması ile Mersin ve İskenderun Limanını 36 yıl işletme ihalesini kazanmıştır. Sayın Akın, özelleştirme yoluyla ülke ekonomisine 4 milyar 500 milyon $ yatırım gerçekleştirerek, bugün kişiye istihdam sağlamaktadır. Halen, Uluslararası Dış Ekonomik İlişkileri vakfı DEİK, Türkiye Küçük ve Orta ölçekli işletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı, TOSYÖV, İktisadi Kalkınma Vakfı İKV, Türkiye Müteahhitler Birliği TMB, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası kuruluşlarını aktif üyesidir. Türkiye İşveren Sendikası TİSK’in Yönetim Kurulu Üyeliği, 2001 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü As başkanlığı, Metal Sanayiciler Sendikası MESS’in Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı, TÜSİAD’ın Yönetim Kurulu Üyeliği ve TÜGİAD’ın Yönetim Kurulu Üyeliği ve başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Doğu’da ve Güneydoğu okuyan üniversiteli gençlerin bölgelerinde başarılı ve örnek bir birey olmalarına destek olmak amacı ile, eşi Şafak Akın’la Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı TİKAV’ı kurmuştur. Ankara’da Ülkü AKIN ve Düzce’de Hikmet AKIN ilkokullarını yaparak eğitime de katkıda bulunmuştur Nokta dergis “Doruktakiler “ özel ödülünü, 2001 VIP dergsi “Yılın Başarılı İşadamı Ödülünü”, 2004 Dünya Gazetesi “Geleneksel Ekonomik Şeref Kürsüsü “yılın iş adamı ödüllerini almıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Talha GÖRGÜLÜ İş Geçmişi: 1959 Ankara doğumlu olan Sayın Talha Görgülü, lise öğrenimini tamamladıktan sonra Yabancı Diller Yüksek Okulu Yönetim Bölümünden mezun oldu. Antalya'da tescilli Kayı-Tur, Sky Airlines, Karakartal, GTI Turizm ve Riva Oteller Zincirinin yanısıra; Almanya, Hollanda, Rusya ve Polonya'daki tur operatörlüğü şirketlerini ve 2500 çalışanı bünyesinde toplayan "KAYI Şirketler Grubu"nun kurucusu, sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Mesajı:

18 PROJE GÖREVLİLERİ Mesajı: “Değişen, eşyanın kullanım şeklidir”.
Arif SELÇUK - ANTEV Yönetim Kurulu Başkanı İş Geçmişi: İlkokul, Ortaokul ve lise öğrenimini Isparta’da tamamladı. Üniversiteyi de Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde 1981 yılında mezun olarak tamamladı. İş hayatına üniversite yıllarında Isparta’da başladı yılında Antalya’ya gelerek Isparta mobilya firmasını kurdu. Ev ve bahçe ticaretiyle başladığı Antalya’daki ticaret hayatına 1989 yılında Mekan yatakları bölge bayiiliğini alarak alarak devam etti yılından itibaren Yataş Bölge Bayiliği’ni aldı ve halen devam ettirmektedir. Yataş bölge bayiliğini yaptığı Burcu Pazarlama Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ve Aspendos Bulvarı üzerinde Yataş ürünleri perakende satış yapan Yatalya A.Ş.’nin sahibi ve ortağıdır. Selçuk, 1990 yılında ANSİAD üyesi oldu. 2 yılı Başkan yardımcısı olmak üzere10 yıl Yönetim Kurulunda görev aldı. Şu anda Ticaret sektörü komisyon Başkanlığını yapmaktadır yılında kurulan Antalya Toptancılar Birliği Yönetim Kurulu’nda kuruluşundan itibaren görev aldı ve 2 dönem başkanlığını yürüttü. ANTEV (Antalya Eğitim Vakfı) Kurucu üyesi olan Arif SELÇUK halen ANTEV Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Yeni dönem ATSO Meclis Üyesi seçilen ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Arif SELÇUK evli ve iki erkek çocuk babasıdır. Mesajı: "Gelişmek için risk almak,başarmak için verdiğin sözü yerine getirmek,kendini yenilemek ve sorumlulukları sonuçlandırmak  liderliğin gerekliliklerindendir." Sadık BADAK – Yönetim Kurulu Üyesi İş Geçmişi: Halen ANSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı, Kent Konseyi Ekonomi Grubu başkanı ve 2023 vizyonu çalışma komisyonunda olan Badak, 1955 Burdur doğumludur. Güç Birliği Holding kurucu ortağı, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş., Öncü İnşaat A.Ş. - Antalya Toptancılar Sitesi kurucu ortaklarından, Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği, Aydınlar Ocağı, Eğitim Vakfı, Tanıtım Vakfı kuruculuğu ve Genç Yöneticiler Grubu başkanlığı ve ANSİAD'da 8 yıl kurucu başkanlık görevi yapmıştır. Geliştirdiği aktivitelerden bazıları: Antalya 2020 vizyonunu oluşması, Tek vergi numarası, Antalya - İstanbul demiryolu hattı, SİAD'lar projesi, STK hareketleri işbirliği, İl gelişim planı, Batı Akdeniz Ekonomi Vakfı kuruluş çalışmaları, Doğalgaz hattının Antalya'ya getirilmesi projeleridir. Bölgenin gelişmesi alanında çeşitli gazete yayınları ve konuşmaları vardır. Mesajı: “Değişen, eşyanın kullanım şeklidir”. Uğur ERSOY - Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü İş Geçmişi: 1979 yılında TED Koleji'nden mezun olan Sayın Ersoy, ODTÜ Mühendislik Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde Önlisans, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde Lisans eğitimi görmüş ve Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır yılında Rekabet Kurumunda Başkan danışmanı olarak görev almış, şuan TED Koleji Genel Müdürlüğünü yapmaktadır. Mesajı: "Tüm bireylerin diğerinin yaşam alanına saygı göstermeleri koşulu ile, kendini gerçekleştirebilmek ve ifade edebilmek adına özgür, demokrat, bilinçli, anlayışlı ve daha da ötesi SEVGİ DOLU bir hayat yaşaması düşüncesi ile, her bir dakikayı anlamlı kılabilme çabasındayım.“ Dilek KARADOĞAN – ANTEV Genel Müdürü İş Geçmişi: T.E.D. Ankara Koleji ve O.D.T.Ü. kimyagerlik mezunu olan Dilek KARADOĞAN, İstanbul Biobak A.Ş. Satış Koordinatörlüğü, Nasaş Alüminyum San. A.Ş.'de Genel Müdür Yönetici Asistanlığı yapmış, İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur yılları arasında Antalya MED Organizasyon ortağı olarak İnsan Kaynakları ve eleman yerleştirme müdürlüğünü yapmıştır. Halen, Antalya liseleri ve mezunu üniversiteli gençlere burs imkanı sağlayan Antalya Eğitim ve Araştırma Vakfı (ANTEV)'in Genel Müdürlüğünü yürütmekte ve serbest eğitim danışmanlığı yapmaktadır yılında Junior Chamber Antalya'nın başkanlığını yapan KARADOĞAN, 1999 yılında aynı kurumun Türkiye Eğitim Enstitüsü başkanı olmuştur yılı JCI Türkiye Başkanlığını yaparak 1800 kişinin, tüm Dünya Genç Ticaret Odalarını temsilen katıldığı Avrupa konferansına JCI Türkiye adına ev sahipliği yapmıştır JCI Japon Liderlik Akademisi mezunu olan KARADOĞAN, halen aynı kurumun eğitimcisi olarak yurtdışında da eğitimler vererek görevine devam etmektedir. Mesajı: "Yaptığın işi sevmek mutluluk, sevdiğin işi yapmak özgürlüktür."

19 Aday Başvuru Formu Adayın Kimlik Bilgileri Adı – Soyadı : Baba Adı : Doğum Yeri ve Tarihi : Kan Gurubu : 2. Adayın Mesleki Bilgileri Firma Adı ve Adresi : Firmadaki Pozisyonu : Telefon : Faks : GSM : Web Sayfası : Birinci Derece İmza Yetkisi İkinci Derece İmza Yetkisi İmza Yetkisi Yok 3. Adayın Eğitim Bilgileri İlk ve Orta Eğitim Kurumları : En Son Bitirdiği Okul ve İş Deneyimi : 4. Adayın (varsa) Meslek Odası ve Sektörel Dernek Bilgileri Üyesi Olduğu Oda ve Dernek Adı : Buradaki Statüsü ve varsa Görevleri : Bu Görevi Kaç Yıldır Yaptığı : 5. Programdan Beklentiniz ve Katılma Amacınız Nedir? ………………………………………………………………………..…..………………… ………………………………………………………..……………………… Antalya Eğitim ve Araştırma Vakfınızın Liderlik Geliştirme Programına katılmak istiyorum. Gereğini rica ederim. Tarih Adı-Soyadı Bu formun imzalı ve orijinal olarak veya faxla ANTEV ‘e iletilmesi rica olunur. Fax:

20 Kasım Ayı Programı * Oryantasyon Eğitimi 11 - 12 Kasım
Eğitmen: Uğur ERSOY * Lider, Liderlik Türleri Karar Verme Teknikleri Eğitmen: Mehmet KOCABAŞ Kasım * Liderlikte İletişim Problemleri ve Çözüm Yolları Eğitmen: Selçuk AYTİMUR * Kurumsallıkta ve Sivil Toplum Örgütlerinde Liderliğin Önemi Eğitmen: Dr. Bahadır KALEAĞASI

21 Aralık Ayı Programı *2.2 Hızlı Okuma 09 - 10 Aralık
Eğitmen: H. İbrahim ERDEN Aralık * Meslek Odaları ve Derneklerin Görevleri ve Yönetimi * İllerin ve Köylerin Yönetiminde İdari Hukukun İşleyişi Eğitmen: Fisun KOROĞLU * Finans Temini, Yönetimi ve Bankalarla İlişkiler Eğitmen: Ramazan AKTAŞ (TOBB Ün. İşl. Fak.)

22 Ocak Ayı Programı *2.4 Toplam Kalite ve Verimlilik Analizleri
Eğitmen: Adnan ALMEMAN * Çatışma, Problem Çözme ve Müzakere Teknikleri Eğitmen: Dr. Nilgün PEKER 27 – 28 Ocak * Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri Eğitmen: * Özel İdarelerin Yapısı ve Yönetim Biçimi İl Genel Meclisi – İl Daimi Encümeni Vali (Valilik) Eğitmen: Nuri OKUDAN (Sakarya Valisi)

23 Şubat Ayı Programı Şubat * Belediyelerin Yapısı ve İşleyişi (Büyükşehir - Normal) - Belediye Meclisi - Belediye Encümeni - Belediye Başkanı Eğitmen: Ali Müfit GÜRTUNA (İst. E. Byk. Bld. Bşk.) * Stres Yönetimi ve Başarı Eğitmen: Prof. Dr. Nesrin ŞAHİN 24 – 25 Şubat * Siyasi Partiler Yasası Partilerin İl ve İlçe Yönetimlerinde İşleyiş Eğitmen: Mehmet DÜLGER (Ant. Milletvekili) * Çek, Senet, Kıymetli Evrak ve Şirketler Hukuku Eğitmen: Ömer AVŞAR

24 Mart Ayı Programı 2. Bölüm Eğitmenleri Ahmet Ünsal 10 - 11 Mart
Bülent Eczacıbaşı Ali Nazmi ACAR * Zaman Yönetimi ve Toplantı Yönetimi Eğitmen: Faysal ALMEMAN Mart 2. Bölüm Eğitmenleri Güngör PEKŞEN Çetin NUHOĞLU Hüseyin ÇALIK * Pazarlama ve Motivasyon Teknikleri Eğitmen: Uğur ERSOY

25 Nisan Ayı Programı 2. Bölüm Eğitmenleri Hilmi ÜNSAL 07 - 08 Nisan
Kemal ŞAHİN Hüseyin ACARLIOĞLU * Liderlikte Etkili İletişim Eğitmen: Doç. Dr. Ferruh UZTUĞ Nisan 2. Bölüm Eğitmenleri Hasan AKINCIOĞLU, İşadamı Mustafa ÇALIK * Etik Değerler Yönetimi (Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek) Eğitmen: Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM

26 Mayıs Ayı Programı 12 - 13 Mayıs 2. Bölüm Eğitmenleri Savaş TİTİZ
Hamdi AKIN Talha GÖRGÜLÜ * Rekabet Stratejisi ve Vizyon Oluşumu Eğitmen: Prof. Dr. Erdal TÜRKKAN Mayıs *Raporlama ve Değerlendirme *Kapanış ve Sertifika Töreni

27 PROJE SPONSORLARIMIZ ANA SPONSOR ULAŞIM SPONSORU KONAKLAMA SPONSORU
TASARIM ve BASKI SPONSORU KAĞIT SPONSORU SERTİFİKA KOKTEYL SPONSORU LEVENT KİMYA MONDIAL SETAR A.Ş. ATAÇ A.Ş. RETMA MATBAACILIK BUDAK KAĞIT ATSO


"ANTEV, Antalya Eğitim Vakfı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları